Ім'я файлу: 1623825851529716.doc
Розширення: doc
Розмір: 25кб.
Дата: 16.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
Реферат практичне право.docx
Хірургія.doc
Документ Microsoft Word.docx
Реферат №5.docx
Формування поняття властивостей арифметичних дій у молодших школ
Практична робота №1.pdf
Практична 2.doc
епіцентр.docx
analiz-polozhitelnoy-arbitrazhnoy-praktiki-po-klassifikatsii-tov
analiz-polozhitelnoy-arbitrazhnoy-praktiki-po-klassifikatsii-tov
Реферат.docx
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.docx
КУРСОВА ФІЗКУЛЬТУРА.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

З ПРАКТИКИ
Переддипломна
період проходження практики: з «1» березня 2021 р. по «28» травня 2021 р.
здобувача вищої освіти Печаль Лілія Михайлівна
Інститут / факультет Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»
курс 1, академічна група 1м 081

освітньо-кваліфікаційний рівень / освітній ступінь: магістр
Спеціальність:право,081
Кафедра: кримінального процесу та криміналістики
Керівник практики від кафедри: Ковальчук Сергій Олександрович
База практики __Чортківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги «Монастириське бюро правової допомоги»
Керівник практики від бази практики Джумак Галина Василівна
Звітну документацію перевірив
Кількість балів за звітну документацію


Одеса – 2021
ЗМІСТ

  1. Направлення на практику

  2. Робоча програма практики

  3. Індивідуальне завдання практики

  4. Щоденник практики

  5. Звіт про проходження практики

  6. Відгук керівника практики від бази практики

  7. Висновок керівника практики від кафедри


Національний університет «Одеська юридична академія»

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Переддипломна
період проходження практики: з «1» березня 2021 р. по «28» травня 2021 р.
здобувача вищої освіти: Печаль Лілія Михайлівна
Інститут: Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»
курс 1 , академічна група: ПРз-11м
освітньо-кваліфікаційний рівень / освітній ступінь: магістр

спеціальність : право, 081

Кафедра : кримінального процесу та криміналістики
Керівник практики від кафедри: Ковальчук Сергій Олександрович
База практики: Чортківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги «Монастириське бюро правової допомоги»
Керівник практики від бази практики: Джумак Галина Василівна

Робоча програма


01.03.2021 р. по 05.03.2021 р. Прибуття до місця проходження практики та знайомство з керівником практики – який надає первинну і вторинну правову

допомогу.

Розуміння правової основи відповідної організаційної форми діяльності бюро.

Підбір необхідної наукової літератури, навчальних посібників та інших матеріалів щодо практичної юридичної діяльності центру.

Детальний аналіз правових актів, що визначають завдання та функції, правовий

статус центру.

09.03.2021 р. по 12.03.2021 р. Встановлення та критичне оцінювання робочого місця,

Вивчення основних повноважень, завдань та напрямків роботи Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Ознайомлення та вивчення положень та посадових інструкцій з профілю роботи бази практики.

Ознайомлення з Єдиним реєстром адвокатів України та електронними формами документів.

15.03.2021 р. по 19.03.2021 р. Ознайомлення з організацією роботи , який здійснює діяльність індивідуально

. Ознайомлення із статутом центру та із інформаційною базою даних.

Аналіз основних положень статуту бюро.

22.03.2021 р. по 26.03.2021р. Аналіз загальних правил поведінки керівника бюро (при відвідуванні закладів пенітенціарної системи, в судовому засіданні тощо).

29.03.2021р. по 02.04.2021р. Участь у відвідуванні місць позбавлення волі (спільно з керівником).

Присутність на судових засіданнях.

05.04.2021р. по 09.04.2021р. Участь у наданні правових консультацій у Центрах наданні

адміністративних послугах, Державних службах зайнятості.

12.04.2021р. по 16.04.2021р.; 19.04.2021р. по 23.04.2021р. Вивчення методик ведення справ, складання та оформлення заяв та позовних заяв по цивільних справах.

Вивчення методик ведення справ, складання та оформлення заяв по адміністративних справах та у справах про адміністративні правопорушення.

Присутність на судових засіданнях.

26.04.2021 р. по 30.04.2021р. Складання документів (наприклад, заява про розірвання шлюбу, про призначення аліментів, про позбавлення особи права

користування жилим приміщенням, про встановлення юридичного факту, про право власності на майно( спадкове)),

05.05.2021р. по 07.05.2021р. 11.05.2021р. по 14.05.2021р. Вивчення методик аналізу доказів, розробці тактики захисту, обранню правової позиції у справах.

Вивчення основних форм і методів взаємодії з адвокатами та правоохоронними органами.

Присутність на судових засіданнях.

17.05.2021 р. по 21.05.2021р. Збір, аналіз, критичне оцінювання, систематизація та обґрунтування інформації, необхідної для виконання завдань календарного плану, індивідуального завдання, завдань керівника від бази практики (офіційних документів чи юридичних висновків) .

24.05.2021р. по 28.05.2021р. Отримання професійних навиків та виконання практичних завдань керівника від бази практики розв’язання поставлених задач, врегулювання конкретних прикладних питань.


Виконання календарного графіку практики

Дата

Зміст навчальної активності (назва робіт)

Відмітка про виконання

01.03.2021р.

по

05.03.2021 р

Детальний аналіз правових актів, що визначають завдання та функції, правовий статус центру.
09.03.2021р.

по

12.03.2021 р.

Вивчення основних повноважень, завдань та напрямків роботи Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
15.03.2021р.

по

19.03.2021 р

Ознайомлення із статутом центру та із інформаційною базою даних
22.03.2021р.

по

26.03.2021р.

Аналіз загальних правил поведінки керівника бюро (при відвідуванні закладів пенітенціарної системи, в судовому засіданні тощо).
29.03.2021р. по

02.04.2021р.

Участь у відвідуванні місць позбавлення волі (спільно з керівником).
12.04.2021р. по

16.04.2021р.

Вивчення методик ведення справ, складання та оформлення заяв та позовних заяв по цивільних справах.
19.04.2021р. по

23.04.2021р

Вивчення методик ведення справ, складання та оформлення заяв по адміністративних справах та у справах про адміністративні правопорушення.
26.04.2021р. по

30.04.2021р.

Складання документів
05.05.2021р. по

07.05.2021р.

Вивчення методик аналізу доказів, розробці тактики захисту, обранню правової позиції у справах.
11.05.2021р. по

14.05.2021р.

Вивчення основних форм і методів взаємодії з адвокатами та правоохоронними органами.
17.05.2021р. по

21.05.2021р

Збір, аналіз, критичне оцінювання, систематизація та обґрунтування інформації, необхідної для виконання завдань .
24.05.2021р. по

28.05.2021р.

Отримання професійних навиків та виконання практичних завдань керівника від бази практики
Керівники практики:

від кафедри ________ Ковальчук С. О.

(підпис) (прізвище та ініціали)

від бази практики ________ Джумак Г.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________________________________

______________/____________________ /

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Індивідуальне завдання з практики:

«Розірвання шлюбу: оформлення позовної заяви, заяви на розгляд справи у відсутності позивача,заявки на SMS, видачу судового наказу про

стягнення аліментів на дитину».

Виконала: Печаль Л.М.

Перевірили: Джумак Г.В

Ковальчук С.О.

Івано-Франківськ 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________________________________

______________/____________________ /
Кафедра кримінального процесу та криміналістики

ЗВІТ

про проходження переддипломної практики

в Чортківському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної допомоги «Монастириське бюро правової допомоги»

Виконала: Печаль Л.М.

Перевірили: Джумак Г.В

Ковальчук С.О.

Івано-Франківськ 2021
скачати

© Усі права захищені
написати до нас