Ім'я файлу: Вступ.odt
Розширення: odt
Розмір: 17кб.
Дата: 24.06.2020
скачати
Пов'язані файли:
Prostor.docx

ВСТУП

Незалежно від того, який профіль діяльності підприємства, в процесі діяльності завжди відбувається формування його доходів і витрат. Саме ці аспекти діяльності найбільш важливі для всіх зацікавлених сторін - власників підприємства, співробітників, держави, оскільки успішне їх формування і правильне планування дозволяють всім учасникам виробничої діяльності в кінцевому підсумку досягти своїх фінансових цілей - в першу чергу збільшення добробуту та якості життя, отримання прибутку.

Правильний облік і аналіз доходів і витрат важливий для відображення діяльності підприємства. Доходи і витрати підприємства впливають на фінансовий результат підприємства, метою ж будь-якого підприємства є отримання прибутку. Це і зумовило актуальність обраної теми.

Однак, незважаючи на наявність вже наявної вихідної концептуально-методологічної бази дослідження, існують практичні недоробки, пов'язані з недостатньою опрацюванням методичних засад обліку та аналізу доходів і витрат, які ускладнюють формування системно-цілісного уявлення про предмет дослідження.

Незважаючи на різноаспектне розгляд актуальних проблем обліку доходів і витрат підприємств, питання напрямків його вдосконалення не викликають сумнівів, однак існують відмінності в методико-методологічних підходах дослідників до їх визначення. Дана обставина в поєднанні з актуальністю досліджуваної проблематики зумовили вибір теми, об'єкта і предмета дослідження, формулювання його мети і завдань.

Метою курсової роботи є - вивчення теоретичних, нормативно-правових та практичних питань аналізу доходів і витрат підприємства.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас