1   2   3   4
Ім'я файлу: ЛОР 1 тема тести (4).docx
Розширення: docx
Розмір: 412кб.
Дата: 08.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
5 курс Тема №1 Кровотечі з ЖКХ у дітей.doc
2-3.docx
9.docx

 1. Які з перерахованих приносових пазух сполучаються із середнім носовим ходом:
  верхньощелепні пазухи
  лобні пазухи


 2. Верхня стінка порожнини носа межує з

Передньою черепною ямкою

 1. Яку артерію перев’язують при тяжких носових кровотечах?

Зовнішню сонну артерію

 1. В нижній носовий хід відкриваються

Нососльозовий канал

 1. Чутлива іннервація носа здійснюється:

Гілками трійчастого нерва

 1. З яких відділів слизової оболонки порожнини носа частіше всього буває носова кровотеча?

Передні відділи носової раковини

 1. Порожнина носа виконує функції:

Нюхову, дихальну, зах, резон

 1. Верхня стінка порожнини носа утворена:

Носовими кістками, передньою стінкою основної пазухи, ситопод. Пластикою гратчастої кістки

 1. Де знаходиться більшість кавернозної тканини у порожнині носа

Нижня носова раковина

Зовнішній ніс складають:

Носові кістки, лобні відростки верхньої щелепи, хрящ носової перегородки, трикутні та крильні хрящі

Які додаткові методи дослідження застосовуються при діагностиці гаймориту?

КТ прин. Пазух, пункція гайморових, Р-графія приносових п.

Кровопостачання носа і приносових пазух здійснюється з систем:

Зовнішньої і внутрішньої сонної артерії

Які утворення є на зовнішній стінці носової порожнини

Носові раковини

Кістковий відділ зовнішнього носа складається з

Носових кісток, лобних відростків верхньої щелепи

З яким мозковим венозним синусом мають зв’язок орбітальні вени?

Печеристий синус

Зазначте, за допомогою чого поєднується носоглотка з порожниною носа:

Хоан

Яким епітелієм вкрита слизова оболонка порожнини носа?

Багаторядним циліндричним миготливим

Верхні та середні раковини утворені:

Гратчастою кісткою

Які основні кістки формують носову перегородку?

Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки, леміш

Яка з носових раковин є самостійною кісткою?

Нижня

Які приносові пазухи найбільше виражені у новонародженого?

Клітини гратчастого лабіринту.

Які хрящі формують носову перегородку?

4-х кутний

Які приносові пазухи сполучаються із верхнім носовим ходом:

Задні клітини гратчастого лабіринту.

Яка сама велика гілка зовнішньої сонної артерії здійснює кровопостачання слизової оболонки порожнини носа

Основно-ньобна артерія

Які приносові пазухи не розвинені на момент народження дитини

Лобні пазухи

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОТКИ, ГОРТАНІ

Зазначте, скільки м'язів глотки беруть участь в акті ковтання

5

Яка артерія розташована поблизу верхнього полюсу піднебінного мигдалика

зовнішня сонна артерія.


Які м'язи розширюють голосову щілину?

задній перснечерпакуватий

Перерахувати основні функції гортані.

Дихальна.

Захисна.

Фонаторна.

Пухкий підслизовий прошарок у гортані найбільш виражений у підскладковому відділі

Зазначте, які з перерахованих методів є методами дослідження глотки:

мезофарингоскопія

непряма ларингоскопія

задня риноскопія

Зазначте, на скільки відділів розділяється глотка 3

Скільки констрикторів має глотка 3


Які основні артерії кровопостачають гортань?

нижня гортанна.

верхня гортанна

щитоподібна

Які анатомічні структури формують середній відділ гортані Голосові складки.

Черпакуваті хрящі.

Голосова щілина

Назвіть суглоби гортані

Перснещитоподібний.

Перснечерпакуватий.

Найбільше скупчення лімфоїдної тканини в гортані розташовані:

у гортанних шлуночках

Зазначте, із чим сполучається знизу заглоточний простір із заднім середостінням

Зазначте, який епітелій вистилає верхній відділ глотки багаторядний циліндричний миготливий

Зазначте, які артерії беруть участь у кровопостачанні глотки:

висхідна піднебінна артерія

висхідна глоточна артерія

верхня щитовидна артерія

низхідна піднебінна артерія

нижня щитовидна артерія

Які хрящі гортані є гіаліновими Щитоподібний.

Перснеподібний.

Зазначте, скільки мигдалин є в глотці 6

Назвіть зовнішні м'язи гортані Щитопід'язиковий

Грудинощитоподібний

Зазначте, із чим межує гортаноглотка знизу стравоходом

Якими нервами здійснюється рухова функція гортані Верхньогортанним

Назвіть методи огляду гортані Пряма ларингоскопія.

Непряма ларингоскопія.

На які відділи розділяється стравохід черевний

шийний

грудний


На які відділи клінічно поділяється глотка?

нижній.

верхній

середній.

Які непарні хрящі формують гортань?

надгортанний

щитоподібний.

перснеподібний.

До м'язів, що звужують голосову щіль, належать косий черпакуватий,

бічний перснечерпакуватий,

поперечний черпакуватий

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВУХА
Зовнішня стінка барабанної порожнини межує з:

(Баллов: 1)

лабиринтом

внутрішньою яремною веною

зовнішнім слуховим проходом

соскоподібним відростком

внутрішньою сонною артерією

3.Верхня стінка зовнішнього слухового проходу межує з:

(Баллов: 1)

Привушною залозою

Суглобом нижньої щелепи

Середньою черепною ямкою

Барабанною перетинкою

Соскоподібним відростком

4.Внутрішня стінка барабанної порожнини межує з:

(Баллов: 1)

соскоподібним відростком

зовнішнім слуховим проходом

лабиринтом

внутрішньою сонною артерією

внутрішньою яремною веною

5.Верхня стінка барабанної порожнини межує з:

(Баллов: 1)

лабиринтом

внутрішньою сонною артерією

середньою черепною ямкою

внутрішньою яремною веною

соскоподібним відростком

6.Зовнішнє вухо складається з:

(Баллов: 1)

Зовнішнього слухового проходу

Соскоподібного відростка

Внутрішнього слухового проходу

Вушної раковин

Барабанної перетинки

7.Передня стінка барабанної порожнини межує з:

(Баллов: 1)

зовнішнім слуховим проходом

соскоподібним відростком

внутрішньою яремною веною

лабиринтом

внутрішньою сонною артерією

8.Який напрямок завжди має ністагм?

(Баллов: 1)

протилежний руху ендолімфи

не залежить від руху ендолімфи

у верх

у бік руху ендолімфи

у низ

9.Що є адекватним подразником для півколових каналів?

(Баллов: 1)

центробіжне прискорення

прямолінійне прискорення

зміна положення голови та тулуба в просторі

кутове прискорення

прискорення сили земного тяжіння

10.Нижня стінка барабанної порожнини межує з:

(Баллов: 1)

луковицею внутрішньої яремної вени

соскоподібним відростком

лабиринтом

зовнішнім слуховим проходом

внутрішньою сонною артерією

11.З чого складається внутрішнє вухо?

(Баллов: 1)

внутрішнього слухового проходу

барабанної порожнини

присінку

завитки

півколових каналів

12.За яким компонентом визначається напрямок ністагму?

(Баллов: 1)

швидкий

медіальний

усі перераховані

латеральний

повільний

13.Які компоненти ністагму Вам відомі?

(Баллов: 1)

швидкий

латеральний

усі перераховані

медіальний

повільний

14.На які відділи поділяється кісткова завитка?

(Баллов: 1)

барабанні сходи

завиткова протока

Кортієв орган

усе перераховане

присінкові сходи

15.Натягнута частина барабанної перетинки має:

(Баллов: 1)

внутрішній шар (епідерміс)

внутрішній шар (слизова оболонка)

зовнішнього шару (епідерміс)

середній шар (фіброзний)

зовнішній шар (слизова оболонка).

16.Іннервація м'язів середнього вуха здійснюється:

(Баллов: 1)

трійчастим нервом

лицевим нервом

симпатичним сплетенням

язикоглотковим нервом

блукаючим нервом

17.Задня стінка зовнішнього слухового проходу межує з:

(Баллов: 1)

Барабанною перетинкою

Соскоподібним відростком

Середньою черепною ямкою

Суглобом нижньої щелепи

Привушною залозою

18.М'язи середнього вуха:

(Баллов: 1)

що натягує барабанну перетинку

м’яз наковальні

висковий м’яз барабанної порожнини

стремений

щилоглоточний

19.Де розміщені переферійні рецептори вестибулярного аналізатора?Де розміщені переферійні рецептори вестибулярного аналізатора?

(Баллов: 1)

в ампулах півколових каналів

в присінкових мішечках

в спіральному органі

в присінкових сходах

в гладких кінцях півколових каналів

20.Нижня стінка зовнішнього слухового проходу межує з :

(Баллов: 1)

Соскоподібним відростком

Суглобом нижньої щелепи

Привушною залозою

Середньою черепною ямкою

Барабанною перетинкою

21.Задня стінка барабанної порожнини межує з:

(Баллов: 1)

зовнішнім слуховим проходом

соскоподібним відростком

внутрішньою сонною артерією

внутрішньою яремною веною

лабиринтом

22.Де розміщені рецептори слухового аналізатора?

(Баллов: 1)

в ампулах півколових каналів

в спіральному органі

в гладких кінцях півколових каналів

Вариант 4

Вариант 5

23.Відділи зовнішнього слухового проходу та їх співвідношення:

(Баллов: 1)

Кістковий (1/4)

Перетинчасто-хрящовий (3/4)

Перетинчасто-хрящовий (1/2)

Перетинчасто-хрящовий (2/3)

Кістковий (1/3)

24. Передня стінка зовнішнього слухового проходу межує з:

(Баллов: 1)

Суглобом нижньої щелепи

Соскоподібним відростком

Барабанною перетинкою

Середньою черепною ямкою

Привушною залозою

25.Яке визначення вестибулярного ністагму?

(Баллов: 1)

це відхилення тулуба по сторонах

це тонічний напряг м’язів тіла

це коливальні рухи голови

це ритмічне мимовільне пошарпування очей

це миготіння очних яблук у крайніх положеннях

26.Середнє вухо складається з:Иммерсивное средство чтения

(Баллов: 1)

внутрішнього слухового проходу

слухової труби

барабанної порожнини

печери

воздухоносних клітин соскоподібного відростка


Хвора, 45 років, скаржиться на закладеність носа, густе гнійне виділення, засихаюче в кірки, неприємний запах з носа, що помічається оточуючими, відсутність нюху. Хворіє 10 років, періодично лікувалась без ефекту. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини носа виснажена. Носові раковини атрофовані, носові ходи широкі, у них смердючі кірки брудно-сірого кольору. Слизова оболонка задньої стінки глотки суха, блискуча. Дихання через обидві половини носа утруднене. Аносмія. Який можливий діагноз:

(Баллов: 1)

Гіпертрофічний риніт

Риноліт

Хронічний гнійний гайморит

Атрофічний риніт

Озена
Хворий звернувся зі скаргами на відсутність нюху на протязі 2 місяців, головний біль, зниження зору праворуч. Захворювання пов’язує з перенесеним напередодні ГРВІ та гнійною нежиттю. Лікувався самостійно. При огляді данних за запальний процес у ЛОР-органах не виявлено. Дихання носом у нормі. Збережена тригемінальна чутливість, аносмія. Хворий ейфоричний, неохайний, з неадекватною поведінкою. Виявлени ністагм, аграфія, мідріаз, часткова атрофія та застійний сосок диску зорового нерва праворуч. Який попередній діагноз?

(Баллов: 1)


  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас