Ім'я файлу: Кейс №6. Карда. ФБ-31.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 27.10.2021
скачати

Виконала: ст. гр. ФБ-31 Карда А.І.

Кейс № 6

 1. Які фактори вливають на надходження податку на прибуток до бюджету

Одними з основних факторів, які прямо впливають на обсяги надходжень податку на прибуток до бюджету є ставка і обрана концепція(вона визначає базу оподаткування). Окрім цього, в Україні актуальна проблема схем оптимізації і капіталізації відсотків. Ці та інші схеми сприяють відтоку капіталу закордон і виступають факторами, які негативно впливають на обсяг надходжень податку на прибуток до бюджету.

 1. Які основні причини зменшують ефективність податку на прибуток підприємств? 1. Які варіанти збільшення фіскального потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні ви бачите?

Класична європейська модель, яка діє в Україні, має ряд недоліків і це визнано в усьому світі. Основним недоліком є те, що дана схема забезпечує широкі можливості у сфері податкового планування для великих компаній, за рахунок яких вони ухиляються від сплати податків. Для обмеження відтоку капіталу, держава запроваджує певні заходи, такі як «тонка капіталізація» і ведення окремого обліку податкової амортизації, що, у свою чергу, не впливає на ефективність надходжень від даного податку, проте є обтяжливим для платників з точки зору бухгалтерського обліку. Таким чином, зважаючи на усі недоліки континентальної моделі, однією з пропозицій є перехід на англо-американську.

Окрім цього, позитивно на надходження від податку на прибуток буде впливати підвищення рівня боротьби з корупцією у податковій сфері, адже за рахунок саме корупції великі підприємства ухиляються від сплати податків, тоді як до сумлінних платників застосовують механізм фіскального тиску. Таким чином це не лише знижує ефективність ППП, а й змінює його сутність на «несправедливий».

Найголовнішим чинником, за рахунок якого можна б було підвищити надходження ППП до бюджету є впровадження заходів, напрямлених на обмеження відтоку капіталу з країни, наприклад, збільшити рівень оподаткування нарахованих відсотків по кредитам від нерезидентів.

Проблема тінізації економіки так само спричиняє зниження надходження до бюджету. Для зниження її рівня варто вирішити проблеми, які її і спричиняють. Це зокрема відсутність змін в економічній і валютній політиці держави, відсутність гарантій захисту права власності, несправедливий первинний розподіл капіталу; недосконалість податкової системи тощо.

 1. За яких умов може бути збільшена фіскальна ефективність податку на прибуток підприємств?

Збільшити фіскальну ефективність податку на прибуток можна б було шляхом підвищення усвідомленості серед платників щодо необхідності їх сплати. Проте в Україні не скандинавська модель, де рівень оподаткування дуже високий і усі правомірно платять податки, адже розуміють наскільки це важливо. На даний момент, у нас є значна кількість великих підприємств з мільойонними прибутками, які ухиляються від оподаткування, використовуючи різні схеми і методи. Таким чином, підвищити ефективність від ППП в Україні можливо лишень на державному рівні, ухвалюючи відповідні закони і впроваджуючи реформи.


 1. Які заходи необхідно вжити для збільшення фіскальної ефективності та справедливості податку на прибуток підприємств?

 • Перейти до англо-американської концепції

 • Замінити податок на прибуток податком на виведений капітал

 • Боротися з корупцією у податковій сфері

 • Запроваджувати заходи, які би сприяли зниженню фіскального тиску на сумлінних платників податків(наприклад, забезпечити безкоштовним захистом у суді ту сторону, до якої застосовують тиск)

 • Запроваджувати заходи, напрямлені на зниження відтоку капіталу(наприклад, збільшення бази оподаткування на нараховані відсотки по кредитам)

 • Боротьба з тінізацією економіки

 • Боротьба з корупцією, у тому числі на державному рівні

скачати

© Усі права захищені
написати до нас