Ім'я файлу: Вузький таз.docx
Розширення: docx
Розмір: 1342кб.
Дата: 07.04.2021
Пов'язані файли:
Доповідь Ускладнення післяпологового періоду.docx

Міністерство охорони здоров’я

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Кафедра педіатрії, акушерства та гінекології ФПО

Реферат

на тему:

«Вузькі тази. Особливості пологів при вузьких тазах. Клінічно-вузький таз»Підготувала :

Лікар-інтерн Котовська М. М.

Перевірила :

Доц. Біньковська А. М.

Хмельницький, 2021

План

 1. Кістковий таз

 2. Відміни жіночого тазу від чоловічого

 3. Зовнішні розміри тазу

 4. Площини тазу:

А) площина входу в малий таз

Б) площина широкої частини порожнини малого таза

В) площина вузької частини малого таза

Г) площина виходу з малого тазу

 1. Істина та діагональна кон’югата

 2. Додаткові розміри тазу

 3. Визначення «вузький таз. Класифікація

 4. Причини виникнення, діагностика

 5. Форми вузьких тазів та особливості біомеханізму пологів

 6. Перебіг та ведення вагітності при вузьких тазах

 7. Перебіг та ведення пологів при вузьких тазах

 8. Клінічно вузький таз

 9. Література

 1. Кістковий таз

Таз дорослої жінки складається з чотирьох кісток: двох безіменних, одної крижової і одної куприкової (мал. 1.2).Рис. 1. 2 Жіночий таз (по Р.Д. Синельникову).

1. Os sacrum; 2. Os ileum; 3. Pelvis major; 4. Pelvis minor; 5. Os coxae; 6. Os ischii; 7. Os pubis.

Безіменна, або тазова, кістка (os. innominata, os. coxae) утворюється від злиття в одну трьох кісток – вздухвинній (os. ileum), лобкової (os. pubis) і сідничої (os. ischii). На вздухвинній кістці розрізняють верхній відділ – крило і нижній відділ – тіло. На місці їх з'єднання утворюється виріз. Межа між ними проходить на внутрішній стороні згину дугоподібної, або безіменної лінії (limea arcuata, s. innominata). Верхній потовщений край крила безіменної кістки утворює вздухвинний гребінь (crista iliaca). Спереду і ззаду вздухвинний гребінь має передній (spina iliaca superior anterior) і задній (spina iliaca superior posterior) виступи.

Лобкова кістка (os. pubis) складається з тіла і двох віток: верхної і нижної.

Сіднича кістка (os. ischii) включає тіло, що бере участь в створенні тазостегнової западини, і двох гілок. На сідничій кістці розрізняють дві вирізки: велику сідничу остією (incisura ischiadica major), яка закінчується гострим виступом – сідничою кісткою (spina ischiadica), і малу сідничу вирізку (incisura ischiadica minor), яка переходить в масивний сідничий горб (tuber ischiadicum).

Крижова кістка (os. sacrum) має форму трикутника з увігнутою передньою і опуклою задньою поверхнями, складається з 5-6 нерухомо сполучених один з одним хребців. Хребці утворюють кісткові поперечні нерівні лінії, які вказують на місця їх зчленування. На місці з'єднання першого крижового хребця з п'ятим поперековим утворюється кістковий виступ – мис (promontorium).

Куприкова кістка (os. coccygeum) складається з 4-5 хребців, які зрослися між собою.

Безіменні кістки з'єднуються між собою спереду за допомогою малорухливого лобкового зчленування (symphysis ossium pubis), яке закріплюється верхньою лобковою зв'язкою (lig. pubicum superius) і нижньо-дугоподібною лобковою (lig. arcuatum pubis) зв'язкою (мал. 2).Рис. 2. Зв'язки і суглоби тазу: ліва частина тазу і хребців видалені (по Р.Д. Синельникову).

1. Lig. sacroiliacum anterius; 2. Lig. iliolubale; 3. Lig. sacroiliacum interossea; 4. Articulatio sacroiliaca; 5. Lig. sacrospinosum; 6. Lig. sacrococcygeum; 7. Lig. sacrotuberosum; 8. Symphysis ossium pubis.

Позаду обидві безіменні кістки з'єднуються з крижовою кісткою за допомогою малорухливого крижово-вздухвинного суглоба (articulatio sacroiliaca), а також міжкістковими (lig. sacroiliacum interosea) передніми і задніми крижово-вздухвинними зв'язками (lig. sacroiliacum anterius et posterius). З акушерської точки зору найпрактиче значення мають дві зв'язки: 1) крижово-остиста (lig. sacro-spinosum), яка бере початок від вільного краю крижової кістки і першого куприкового хребця і прикріплюється у вигляді пластинки від зовнішнього краю крижової кістки, куприкової кістки, задніх остій вздухвинної кістки до сідничих горбів. Ці дві зв'язки розділяють малий таз на два отвори: великий і малий сідничі отвори (foramen ischiadicum majus et minus), через які переходять м'язи, судини і нерви. Верхівка куприка сполучена з основою куприка за допомогою рухомого крижово-куприкового зчленування (symphysis sacrococcygea), а також передніх і задніх крижово-куприкових зв'язок (lig. sacrococcugeum). Всі ці з'єднання утворюють малорухливе щільне кісткове кільце – таз (pelvis). Під час вагітності хрящі і зв'язки товщають і розм'якшуються, що викликає збільшення діаметра тазового кільця під час пологів до 34 см.

По безіменній або прикордонній лінії таз ділять на дві частини: великий і малий. Все, що розташовано вище цієї лінії, складає великий таз (pelvis major), а то, що лежить нижче, утворює малий таз (pelvis minor). Великий таз пристосований для розміщення плоду під час вагітності. Через малий таз плід проходить під час пологів. 1. Відмінності жіночого тазу від чоловічого

 • кістки жіночого тазу більш тонкі, гладенькі і менш масивні, ніж кістки чоловічого;

 • жіночий таз нижче, ширше та більше в об’ємі;

 • крижі у жінок ширші і не так сильно вігнуті як у чоловіків;

 • крижовий мис у жінок виступає вперед менше, ніж у чоловіків;

 • симфіз жіночого тазу коротший та ширший;

 • вхід у малий таз жінки більш обширний, форма входу поперечно-овальна, з виїмкою в ділянці мису; вхід в чоловічий таз нагадує карткове серце в зв’язку з більш різким виступом мису;

 • порожнина малого тазу у жінок обширніше, за своїм обрисам приближується до циліндру, вигнутому наперед; порожнина чоловічого тазу менше, вона лійкоподібно звужується донизу;ї

 • вихід жіночого тазу ширше тому, що відстань між сідничними горбами більше, лонний кут ширше (90-100°), ніж у чоловіків (70-75°); куприк видається вперед менше, ніж в чоловічому тазу.

Таким чином, жіночий таз більш об’ємний і широкий, але менше глибокий, ніж чоловічий. ці особливості мають значення для процесу пологів.


 1. Зовнішні розміри тазу

В акушерській практиці велике значення мають розміри малого таза, від яких залежать перебіг та завершення пологів для матері і плода. Але більшість розмірів малого тазу не може бути виміряна безпосередньо.

Великий таз для народження дитини суттєвого значення не має, але по його розмірам можливо опосередковано судити о формі та величині малого тазу. Вимірювання таза проводять тазоміром.

Розміри великого таза

Звичайно вимірюють чотири основні розміри таза: три поперечні і один прямий.

 1. Distancia spinarum — відстань між передньо-верхніми остями клубових кісток. Цей розмір дорівнює 25 см;

 2. Distancia cristarum— відстань між найбільш віддаленими точками гребенів клубових кісток. В середньому вона дорівнює 28 см.

 3. Distancia trochnterіса — відстань між великими вертлюгами стегнових кісток. Цей розмір дорівнює 31 см. (Мал. 3)Мал. 3. Зовнішні розміри таза: а - поперечні розміри таза: 1 - Distancia spinarum; 2 - Distancia cristarum; 3 - Distancia trochnterіса; б- Conjugate externa

 1. Conjugate externa (зовнішня кон'югата) — прямий розмір таза. Жінку вкладають на бік; ногу, що лежить знизу, згинають у тазо-стегновому та колінному суглобах, другу витягують. Один кінець тазоміру встановлюють на середину верхньо-зовнішнього краю симфізу, другий кінець - притискають до надкрижової ямки, яка міститься між остистими відростками п'ятого поперекового хребця і першого крижового хребців. Зовнішня кон'югата дорівнює 20 см. (Мал. З - б) 1. Площини тазу

Порожниною малого тазу є простір між його стінками, який зверху та знизу обмежений площинами входу та виходу таза. Вона має вигляд циліндру, який усічений спереду назад так, що передня частина (яка звернена до лона) майже в 3 рази нижче задньої (яка звернена до крижової кістки).

В порожнині малого тазу розрізняють чотири площини: входу, широкої та вузької частин і виходу.

Площина входу в малий таз обмежена ззаду мисом крижової кістки, з боків - пограничними (дугоподібними) лініями клубових кісток, спереду - верхнім краєм лобкової кістки та симфізу.

Розрізняють чотири розміри:

• прямий розмір - відстань від мису крижової кістки до найбільш виступаючої точки верхньо-внутрішнього краю симфізу, вона називається також істинною, або акушерською кон’югатою (conjugatavera), дорівнює 11 см. Розрізняють також анатомічну кон'югату (conjugataanatomica) - відстань від мису крижової кістки до верхнього краю симфізу, вона на 0.3 см більша від акушерської;

• поперечний розмір - відстань між найвіддаленішими точками дугоподібних ліній клубових кісток (linea innominata); дорівнює 13 см;

• косий розмір (лівий і правий) - відстань від лівого крижово-клубового зчле­нування (articulatiosacroiliaca) до правого клубово-лобкового вивищення (eminentiaileopubica) і навпаки; дорівнює 12 см.Площина широкої частини порожнини малого таза обмежена ззаду з'єднанням II і III крижових хребців, з боків - серединою кульшових западин, спереду - серединою внутрішньої поверхні симфізу. У площині широкої частини малого таза розрізняють два розміри - прямий і поперечний;

• прямий розмір - від проекції з'єднання II і III крижових хребців до середини внутрішньої поверхні симфізу; дорівнює 12,5 см;

 • поперечний розмір - між серединами кульшових западин; дорівнює 12,5 см.Площина вузької частини малого таза обмежена спереду нижнім краєм симфізу, ззаду — крижово-куприковим з'єднанням, з боків — остями сідничних кісток. Розрізняють два розміри площини вузької частини малого таза: прямий і поперечний:

• прямий розмір — від крижово-куприкового з'єднання до середини нижнього краю лобкового симфізу; дорівнює 11 см;

 • поперечний розмір — між внутрішніми поверхнями остей сідничних кісток; дорівнює 10,5 см.

Площина виходу з малого таза обмежена спереду нижнім краєм симфізу, ззаду — верхівкою куприка, з боків — внутрішніми поверхнями сідничних бугрів. Розміри площини виходу з малого таза: прямий і поперечний:

• прямий розмір — це відстань від середини нижнього краю симфізу до верхівки куприка; дорівнює 9,5 см (під час пологів, коли народжується голівка, куприк відхиляється на 1,5 см назад і прямий розмір збільшується до 11 см).

 • поперечний розмір — відстань між внутрішніми поверхнями сідничних бугрів, дорівнює 11 см.Розміри виходу з малого таза можуть бути виміряні безпосередньо. Для цього вагітну укладають на спину, ноги зігнуті у кульшових і колінних суглобах, розведені в сторони і підтягнуті до живота. Вимірювання виконують сантиметровою стрічкою або спеціальним тазоміром. Прямий розмір вимірюється між наведеними вище орієнтирами. При вимірюванні поперечного розміру треба до одержаної відстані між внутрішніми поверхнями сідничних бугрів (9,5 см) додати 1,5 см, враховуючи товщину м'яких тканин. 1. Істина та діагональна конюгата

Лінія, що проходить посередині всіх прямих розмірів площин, називається провідною віссю таза. (Мал. 6). Лобковий кут дорівнює 90-100°, кут нахилу таза - 55-60°. Висота симфізу вимірюється при вагінальному обстеженні і дорівнює 3,5-4 см.

Найважливішим розміром для оцінки тазу є істинна кон'югата, яка не може бути виміряна безпосередньо. Тому її вираховують із доступних для вимірювання розмірів: зовнішньої кон'югати та діагональної кон'югати.

Для визначення істинної кон'югати з розміру зовнішньої кон'югати треба відняти 8 см при обводі променево-зап'ястного суглоба < 14 см; 9 см - при обводі променево-зап'ястного суглоба 14-16 см; та 10см - при обводі променево-зап'ястного суглоба > 16 см. Наприклад: 20см - 9см = 11 см.Мал. 6. Прямі розміри чотирьох площин малого таза:

(1 - вхід у малий таз (істинна кон'югата); 2 - широка частина порожнини малого таза; 3 - вузька частина порожнини малого таза; 4 - вихід із малого таза; а- б- провідна вісь

Діагональна кон'югата- відстань від нижнього краю симфізу до найбільш виступаючої точки мису крижової кістки. Діагональна кон'югата вимірюється шляхом вагінального дослідження.

При введенні в вагіну вказівний та середній пальці рухаються крижовою западиною до мису крижів, кінчик середнього пальця фіксується на його верхівці, а ребро долоні впирається у нижній край симфізу. Місце, де рука лікаря торкається нижнього краю симфізу, відзначають пальцем другої руки. Після того як пальці вийняті із піхви, тазоміром або сантиметровою стрічкою вимірюють відстань від верхівки середнього пальця до відзначеної точки зіткнення ребра долоні з нижнім краєм симфізу. (Мал. 7)Мал. 7. Вимірювання діагональної кон'югати

Діагональна кон'югата дорівнює в середньому 13 см. Якщо кінцем витягнутого пальця мис крижової кістки досягнути не вдається, то вважається, що розмір діагональної кон'югати близький до норми.

Для встановлення істинної кон'югати з розміру діагональної кон'югати треба відняти 1,5— 2 см, в залежності від обводу променево-зап'ястного суглоба: при обводі 15 см — 1,5см, а при 16 см і більше-2 см.

Основні зовнішні розміри таза і діагональну кон'югату виміряють у всіх без винятку вагітних і роділь.

Якщо при дослідженні основні розміри не відповідають нормі і виникає підозра на звужений таз, проводять додаткові вимірювання. 1. Додаткові розміри тазу

1. Попереково-крижовий ромб (ромб Міхаеліса) являє собою площину на задній поверхні крижів:

верхній кут складає поглиблення між остистим відростком п'ятого поперекового хребця і початком середньо-крижового гребеня;

бокові кути відповідають задньо-верхнім остям гребней клубових кісток;

нижній - вершині крижів;

зверху і зовні ромб обмежується виступами великих спинних м'язів, знизу і зовні— виступами сідничних м'язів.

Ромб Міхаеліса має два розміри: поздовжній - між верхнім і нижнім його кутами (11 см), поперечний - між бічними кутами (9 см).

Сума поперечного та повздовжнього розмірів ромба Міхаеліса відповідає розмірові зовнішньої кон'югати.2. Бічна кон'югата вимірюється тазоміром від передньо-верхньої до задньо-верхньої ості крижової кістки одноіменного боку. Бічна кон'югата дорівнює 14,5—15,0 см. При симетричному тазі вони рівні.

3. Косі розміри тазу вимірюються для визначення його асиметрії. Для цього порівнюють відстань між такими точками:

 1. від середини верхнього краю симфізу до задньо-верхньої ості гребня клубових кісток справа і зліва; ці розміри дорівнюють по 17 см з обох сторін;

 2. від передньо-верхньої ості однієї сторони до задньо-верхньої ості протилежної сторони і навпаки. Цей розмір дорівнює 21 см;

 3. від остистого відростка п'ятого поперекового хребця до передньо-верхньої ості правої і лівої клубових кісток. Цей розмір дорівнює 18 см.

У симетричному тазі всі косі розміри однакові. Різниця між косими розмірами однієї сторони до косих розмірів протилежної сторони більша за 1,5 см свідчить за асиметрію таза. 1. Визначення «вузький таз. Класифікація

Анатомічно вузький таз — це таз, у якого всі або хоча б один з розмірів зменшений на 1,5-2 см і більше.
Діагноз «анатомічно вузький таз» встановлюють на підставі вимірювання розмірів таза.
Клінічно вузький таз — це таз нормальних розмірів або анатомічно вузький таз, який чинить перешкоди для народження плода.
Основною ознакою клінічно вузького таза є невідповідність розмірів таза і передлеглої голівки плода.
При цьому пологи через природні пологові шляхи неможливі.
Класифікація
Класифікація за ступенем звуження


І ступінь – істинна кон’югата менше 11 і більше 9 см;
ІІ ступінь – істинна кон’югата менше 9 і більше 7,5 см;
ІІІ ступінь – істинна кон’югата менше 7,5 і більше 5,5 см;
VІ ступінь – істинна кон’югата менше 5,5 см.
Класифікація вузького таза за формою звуження
Форми вузького таза, які часто зустрічаються:
І. Поперечнозвужений таз.
ІІ. Плоский таз:
- простий плоский таз;
- плоскорахітичний таз;
ІІІ. Загальнорівномірнозвужений таз.
Форми таза, які рідко зустрічаються:
  - косозміщений;
   -косозвужений;
   -асиміляційний;
   -лійкоподібний;
   -кіфотичний;
   -спондилолітичний;
   -остеомалятичний.
За кордоном використовують класифікацію, що враховує особливості будови таза:
1. Гінекоїдний (жіночий тип) таз.
2. Андроїдний (чоловічий тип) таз.
3. Антропоїдний (мавпоподібний тип) таз.
4. Платипелоїдний (плоский) таз.
Крім чотирьох (“чистих”) форм таза зарубіжні автори вирізняють 14 варіантів змішаних форм.


Мал. Класифікація форм тазів за Caldwell-Moloy
 1. Причини виникнення, діагностика

Причини

 • вплив негативних факторів під час внутрішньоутробного розвитку плода (захворювання та неповноцінне харчування матері);

 • вроджені аномалії таза;

 • несприятливі у мови життя та перенесені захворювання у дитячому віці (рахіт, туберкульоз кісток і суглобів, поліомієліт, дитячий церебральний параліч);

 • інфантилізм, вроджений адреногенітальний синдром, надмірна акселерація;

 • переломи та пухлини кісток таза, остеомаляція;

 • деформації хребта: кіфоз, сколіоз, спондилолістез, деформація куприка;
  захворювання та деформації нижніх кінцівок;


 • посилені заняття спортом.


Діагностика
Загальний огляд


- постава, хода, стан кісток та суглобів:
- викривлення хребта, грудини та гомілок, потовщення реберних хрящів, S-подібні ключиці, квадратна голова – перенесений рахіт та плоскорахітичний таз;
- неоднакова довжина ніг, анкілози суглобів та ін. – перенесений кістково-суглобовий туберкульоз чи травми та косозміщений, кіфотичний таз.
Зріст, будова тіла


- інфантилізм (зріст ≤ 150 см,  недорозвиток молочних залоз – загальнорівномірнозвужений таз;
- зріст 180 см і більше, чоловіча тілобудова, гірсутизм – поперечнозвужений таз.
Живіт(форма):


- відвислий у повторновагітних,

- гострокінцевий у першовагітних.
Зовнішнє акушерське дослідження


- прийоми Леопольда-Левицького (поперечне, косе положення плода у матці);
- високе стояння передлеглої частини плода (передлегла частина рухома над входом у таз).


- високе стояння дна матки в кінці вагітності,
Ромб Міхаеліса (форма, розміри):
- зменшення вертикального розміру на 2-3 см, низьке розташування надкрижової ямки, тупий верхній кут ромба характерні для плоскорахітичного таза;
- витягнутий в довжину ромб, гострі верхні та нижні кути, тупі бокові кути – для загальнорівномірнозвуженого таза;
- поперечний розмір менше 10 см – для поперечнозвуженого таза;
- асиметрична форма ромба – для косозміщеного та косозвуженого тазів.
Зовнішня пельвіметрія(вимірювання зовнішніх розмірів таза)
Додаткові розміри таза


- діагональна кон’югата
- істинна кон’югата
- бокова кон’югата
- коса кон’югата
- форма та розміри ромба Міхаеліса
- окружність  променево-зап'ясткового суглоба (індекс Соловйова)
- розміри площини виходу з малого таза
- висота симфізу
Внутрішнє акушерське дослідження


- лонна дуга (її кут)
- лобковий симфіз (висота)
- крижовий мис (досяжність)
- крижова ямка  (форма)
- сідничні ості (відстань між ними)
- екзостози (кісткові виступи, вирости)
- конфігурація голівки
- пологова пухлина
- опускання голівки протягом пологів


 
Мал. Вимірювання зовнішніх розмірів таза.

 
Мал. Вимірювання діагональної кон'югати.


 
Мал. Вимірювання розмірів площини виходу малого таза.
 1. Форми вузьких тазів та особливості біомеханізму пологів
Поперечнозвужений таз
- зменшені поперечні розміри таза на 0,5-1 см і більше,
- справжня кон’югата нормальна або збільшена.  
Біомеханізм пологів поперечно-звуженому тазі


Перший  момент  —  згинання  голівки  плода.  

Перед  початком пологів спостерігається високе пряме стояння стрілоподібного шва. Голівка без внутрішнього повороту опускається на тазове дно.

Другий  момент  —  розгинання  голівки  плода навколо точки фіксації підпотилична ямка і нижній край симфізу.
Третій  момент  —  зовнішній  поворот  голівки  плода.  


Плечики   міжакроміальним    розміром вставляються в прямий розмір площини входу в мали й таз і без внутрішнього повороту опускаються на тазове дно. Ці рухи призводять до зовнішнього повороту голівки.

Четвертий  момент  —  народження  тулуба  плода.

* При утворенні заднього виду, при даній формі таза, пологи неможливі.
Плоский таз
- всі прямі розміри зменшені,
- крижова кістка зміщена до лобка.
* В плоскорахітичного таза - крила клубових кісток розгорнуті, dis. spinarum наближається до dis. cristarum.
Біомеханізм пологів при простому та плоскорахітичному тазі


Перший  момент  —  розгинання  голівки  плода.
Другий   момент   —   асинклітичне  вставлення  голівки   плода. Асинклітизм Негеле, Ліцмана.
Третій момент —  внутрішній поворот голівки плода відбувається із затримкою – низьке поперечне стояння стрілоподібного шва.
Четвертий  момент  —  згинання  голівки  плода.
П'ятий   момент   —   розгинання  голівки.
Шостий  момент  —  внутрішній  поворот  плечиків  і  зовнішні й поворот голівки плода.
* Під час пологів у роділь із плоскорахітичним тазом після проходження голівкою площини входу в малий таз пологи набувають швидкого чи стрімкого характеру (в плоскорахітичного таза розміри площини входу зменшені, а розміри виходу з малого таза збільшені).
Загальнорівномірнозвужений таз
- всі розміри зменшені  на  однакову  величину.  
Наприклад:         нормальний  таз  —  25— 28—31—20  см;  
загальнорівномірнозвужений  таз  —  22—25—28— 17 см.
Біомеханізм пологів при  загальнорівномірнозвуженому тазі таки й самий, як і при нормальних розмірах таза, але кожний з моментів більш різко виражений.


Перший  момент  —  вставлення  і  максимальне  згинання   голівки  плода. Асинклітизм Редерера.
Другий   момент   —   внутрішній  поворот  голівки.
Третій  момент  —  розгинання  голівки  плода,  утворюється  дві точки фіксації, промежина значно розтягується, і як наслідок   розриви.  
Четвертий   момент   —   внутрішній   поворот   плечиків  і   зовнішні й поворот голівки плода.
Під час прорізування голівки на лонній дузі утворюється дві точки фіксації — зростає ризик травм промежини. 1. Перебіг та ведення вагітності при вузьких тазах

 1. Перебіг та ведення пологів при вузьких тазах

Ускладнення пологів при вузькому тазі

1. Передчасне або раннє відходження вод.
2. Випадіння пуповини.
3. Неправильне вставлення голівки (асинклітизми Редерера, Негеле, Літцмана).
4. Аномалії родової діяльності (набмірна або слабкість).
5. Травми родових шляхів (защемлення шийки матки, розрив шийки матки, розрив матки, розходження лобкового зчленування, утворення нориць чи гематом).
6. Септичні захворювання під час пологів або в післяпологовому періоді.
7. Травматизм плода (дистрес плода, асфіксія н/н, кефалогематома, перелом кісток черепа, крововилив в мозок).
Пологорозрішення при вузькому тазі
При І ступені звуження таза і маси доношеного плода до 3500 г пологи можливі через природні пологові шляхи, якщо акушер здійснює періодичний контроль за просуванням голівки плода.
При ІІ ступені звуження таза, масі доношеного (вагою до 3000 г) і недоношеного плода пологи можливі через природні пологові шляхи при швидкому розкритті маткового вічка і активній пологовій діяльності при безперервному контролі досвідченим акушером.
При ІІІ ступені звуження таза розродження лише шляхом планового кесаревого розтину або плодоруйнуючої операції.
При IV ступені звуження таза пологи через природні родові шляхи не можливі навіть після ембріотомії. Лише кесарів розтин.
Ведення пологів при вузькому тазі через природні пологові шляхи
- ведення партограми:
- моніторне спостереження за пологовою діяльністю матки
- моніторне спостереження станом плода
- характер пологової діяльності
- розкриття шийки матки
 - опускання голівки
Контроль
- виділення зі статевих шляхів
- стан статевих органів (набряк, ціаноз)
- визначення відповідності розмірів таза голівки плода:  ознака Вастена, розмір Цангемейстера,
Проводять
- профілактику дистресу плода,
- профілактику слабкості пологової діяльності,
- профілактику передчасного відходження вод: рекомендують лежати на боці, що відповідає позиції плода.
Мал. Втиснення кісток черепа, ускладення пологів при вузькому тазі. 1. Клінічно вузький тазКлінічно вузький таз — це таз нормальних розмірів або анатомічно вузький таз, який чинить перешкоди для народження плода.
Основна ознака – невідповідність розмірів таза і передлеглої голівки плода.
Пологи через природні пологові шляхи неможливі.
Анатомічно вузький таз головна причина клінічно вузького таз.
Діагноз клінічно вузького таза  виставляється лише у пологах.
Фактори ризику виникнення клінічно вузького таза:
- анатомічно вузький таз;
- великий плід;
- розгинальні передлежання голівки плода;
- переношена вагітність;
- гідроцефалія у плода;
- пухлини і вади розвитку плода;
- пухлини і вади розвитку таза матері;
- пухлини органів малого таза.
Особлива увага приділяється веденню партограми
Умови діагностики клінічно вузького таза:
- розкриття шийки матки більше 8 см;
- відсутність плідного міхура;
- випорожнений сечовий міхур;
- нормальна скоротлива діяльність матки.
Діагностика клінічно вузького таза
1) відсутність поступального руху голівки при повному розкритті шийки матки та нормальній пологовій діяльності;
2) симптом Вастена врівень або позитивний, розмір Цангемейстера більше, ніж зовнішня кон’югата;
3) недостатнє прилягання шийки матки до передлеглої голівки плода;
4) високе розташування контракційного кільця;
5) поява потуг при високому розташуванні голівки плода;
6) набряк шийки матки з можливим поширенням на піхву і зовнішні статеві органи;
7) симптоми стиснення сечового міхура
За наявності двох чи більше ознак встановлюється діагноз клінічно вузького таза.
Акушерська тактика
Діагноз клінічно вузького тазу є показанням до негайного розродження шляхом операції кесаревого розтину. За умови загибелі плода розродження проводиться  шляхом плодоруйнівної  операції.
Акушерські щипці та вакуум-екстракція плода при клінічно вузькому тазі протипоказані

Мал. Ознака Генкель-Вастена.
а - ознака позитивна, пологи через природні пологові шляхи неможливі,
б - ознака врівень, прогноз пологів через природні пологові шляхи сумнівний,  
в - ознака негативна, прогноз пологів благоприємний.
Фото. Контракційне кільце.

Високе розташування контракційного кільця - одна з ознак клінічно вузького таза, при якому пологорозрішення проводять шляхом кесаревого розтину в ургентному порядку.


13.Література

 1. Акушерство: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за ред. В.І. Грищенко, М.О. Щербини. - К.: Медицина, 2009. - 407 с.: іл. - Бібліогр.: с.399.

 2. Акушерство: учебник для студ. ВУЗов, обуч. по спец. "Лечебное дело" / Б.М. Венцковкий, И.Б. Венцковская, Л.Б. Гутман и др.; под ред. Б.М. Венцковского и др. – К.: ВСИ "Медицина", 2010. - 447 с.

 3. Акушерство і гінекологія: в 2 кн.: підручник для студ. ВМНЗ III-IV рівнів акредитації / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. - К.: ВСВВ "Медицина", 2011. - 422 с.

 4. Акушерство і гінекологія: в 2 кн.: підручник для студ. ВМНЗ III-IV рівнів акредитації / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін. ; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. - К. : ВСВВ "Медицина", 2011. - 375 с.

 5. Маркевич, В.В. Практичне акушерство: навч.-метод. посібник : у 2 ч. / В.В. Маркевич. - Суми : Вид-во СДУ, 2011 - Ч. 1. - 2011. - 231 с.

 6. Перинатологія: посіб. для акушерів, неонатологів та сімейних лікарів / Венцковський Б.М., Вітовський Я.М., Волошина Н.І. та ін. ; відповід. ред.: Ю.Г. Антипкін та ін. - Кіровоград : Поліум, 2008. - 567 с.

 7. Степанківська Г.К. Акушерство: Підручник для студ вищ. мед. закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів та аспірантів. – К.: Здоров’я , 2000. – 740 с.

 8. Фізіологічне акушерство (змістовий модуль): навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів ІV рівня акредитації / Венцківський Б.М., Камінський В.В., Грищенко В.І. та ін. - К.: Чайка-Всесвіт, 2008. - 96 с.

 9. Callen P.W. Ultrasonographyin obstetrics and gynecology. WB Saunders company 2000 – 1078

 10. Menihan C.A., Kopel E. Electronic fetal monitoring: concepts and application. - 2-nd ed. - N.Y .: Lippincott Williams Wilkins, 2008. - 282 p.

 11. Meternal-Fetal Medicine: Principles and Practice / ed. R. K. Creasy, R. Resnik. - Philadelphia, 1989.

 12. http://ag3.bsmu.edu.ua/home/pisladiplomna-osvita/vedenna-fiziologicnoie-vagitnosti/akuserski-krovoteci

 13. https://mazg.com.ua/ua-issue-article-3

 14. http://old.moz.gov.ua/docfiles/pp4800_2013_dod1.pdf

скачати

© Усі права захищені
написати до нас