1   2   3
Ім'я файлу: Фізична культура 3 клас 2017.docx
Розширення: docx
Розмір: 36кб.
Дата: 12.01.2021

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

3 клас

(З години на тиждень)Тема уроку

Дата
1.

Вступ. Руховий режим молодшого школяра та його вплив на формування правильної постави. Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури і під час са­мостійних занять фізичними вправами. Рухливі ігри.2.

Руховий режим молодшого школяра та його вплив на фо­рмування правильної постави. Організовуючі вправи. Різ­новиди ходьби. Рухливі ігри. Визначення вихідних даних фізичної підготовленості учнів.3.

Фізичні навантаження та реакція на них серцевих скоро­чень. Дихання під час виконання фізичних вправ. Організо­вуючі вправи. Різновиди ходьби. Біг «протиходом», «змій­кою», по діагоналі. Рухлива гра «Вгадай, чий голос?». Ви­значення вихідних даних фізичної підготовленості учнів.4.

Організовуючі вправи. Різновиди ходьби. Загальнорозви- вальні вправи для формування правильної постави. Впра­ви на релаксацію. Біг «протиходом», «змійкою», по діаго­налі. Рухлива гра «Вгадай, чий голос?».5.

Організовуючі вправи. Різновиди ходьби. Загальнорозви- вальні вправи для формування правильної постави. Біг «протиходом», «змійкою», по діагоналі. Рухлива гра «Чо­тири стихії».6.

Організовуючі вправи. Різновиди ходьби. Загальнорозви- вальні вправи для формування правильної постави. Біг із різних вихідних положень. Біг до ЗО м. Рухлива гра «Чо­тири стихії».7.

Основні правила загартування. Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики без предмета. Біг із різних вихідних положень. Біг до ЗО м. Рухлива гра «Гуси-лебеді».8.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики без предмета. Вправи для розвитку швидкості. Біг до ЗО м. Рухлива гра «Гуси-лебеді».9.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики без предмета. Вправи для розвитку швидкості. Біг до ЗО м та із подоланням перешкод. Рухлива гра «Ямки».

10.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики без предмета. Вправи на релаксацію. Біг із подо­ланням перешкод. «Човниковий» біг 4 х 9 м. Рухливатра «Ямки».
11.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики з м’ячем. Вправи для розвитку координації. Біг із подоланням перешкод. «Човниковий» біг 4 х 9 м. Рухлива гра «Ямки».12.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики з м’ячем. Вправи для розвитку координації. Біг зі зміною швидкості та напряму за звуковим сигналом. «Чо­вниковий» біг 4 х 9 м. Рухлива гра «Команда швидконо­гих».


13.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики з м’ячем. Вправи для розвитку витривалості. Рів­номірний біг почергово з ходьбою до 1200 м. Рухлива гра «Команда швидконогих».


14.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики з м’ячем. Різновиди ходьби. Вправи для розвитку витривалості. Рівномірний біг почергово з ходьбою до 1200 м. Рухлива гра «Квач».


15.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики зі скакалкою. Бігові вправи. Стрибки зі скакал­кою. Стрибки у довжину з місця. Рухлива гра «Квач».16.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гімна­стики зі скакалкою. Різновиди ходьби; бігові вправи. Стриб­ки зі скакалкою. Стрибки у довжину з місця, з розбігу 5-7 кроків способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Гречка».


17.

Організовуючі вправи. Загальнорозвнвальні вправи для профілактики плоскостопості. Різновиди ходьби. Вправи на релаксацію. Рівномірний біг до 900 м. Рухлива гра «Гречка».


18.

Організовуючі вправи. Загальнорозвнвальні вправи для профілактики плоскостопості. Вправи для розвитку коор­динації. Стрибки у довжину з розбігу, стрибки «у кроці». Рухлива гра «Жива скульптура».


19.

Організовуючі вправи. Загальнорозвнвальні вправи для профілактики плоскостопості. Різновиди ходьби, бігові вправи. Вправи для розвитку координації. Стрибки у дов­жину з розбігу, стрибки «по купинах». Рівномірний біг до 900 м. Рухлива гра «Жива скульптура».


20.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гімна­стики з предметами. Різновиди ходьби. Стрибки «у кроці». Вправи для розвитку витривалості. Рівномірний біг почер­гово з ходьбою до 1200 м. Рухлива гра «Кульку за смугу».
21.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби; бігові та стрибкові вправи. Вправи для розвитку витривалості. Рівномірний біг почергово з ходь­бою до 1200 м. Рухлива гра «Кульку за смугу».22.

Правила безпеки на заняттях з м’ячем. Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики з м’ячем. Вправи з великим м’ячем (тримання баскетболь­ного м’яча, передачі м’яча двома руками від грудей, ловіння м’яча). Рухлива гра «Передав — сідай!».


23.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики з м’ячем. Вправи на релаксацію. Вправи з вели­ким м’ячем (тримання баскетбольного м’яча, передачі м’яча двома руками від грудей, ловіння м’яча). Рухлива гра «Передав — сідай!».


24.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики з м’ячем. Вправи з великим м’ячем (тримання ба­скетбольного м’яча, передачі м’яча двома руками від гру­дей, ловіння м’яча). Рухлива гра Рухлива гра «Передав — сідай!».


25.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики з м’ячем. Вправи з великим м’ячем (передачі м’яча двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відско­ку від підлоги). Рухлива гра «Горішки».


26.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гім­настики з м’ячем. Вправи з великим м’ячем (передачі м’яча двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відско­ку від підлоги). Рухлива гра «Горішки».


27.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку координації. Вправи з великим м’ячем (передачі м’яча двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відскоку від підлоги). Рухлива гра «Горішки».


28.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи з великим м’ячем (ведення м’яча на місці та під час ходьби правою і лівою рукою). Рухлива гра «Наввипе­редки за м’ячем».


29.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи з великим м’ячем (ведення м’яча на місці та під час ходьби правою і лівою рукою). Рухлива гра «Наввипе­редки за м’ячем».ЗО.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи на релаксацію. Вправи з великим м’ячем (ведення м’яча на місці та під час ходьби правою і лівою рукою). Рухлива гра «Наввипередки за м’ячем».


31.

Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці зі скакалкою. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Танцювальні кроки (кроки з притупуванням, «припадання», «полька на місці», бокові кроки). Рухлива гра «Зустрічна естафета».


32.

Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці зі скакалкою. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Танцювальні кроки (кроки з притупуванням, «припадання», «полька на місці», бокові кроки). Рухлива гра «Зустрічна естафета».


33.

Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці зі скакалкою. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Танцювальні кроки (кроки з притупуванням, «припадання», «полька на місці», бокові кроки). Рухлива гра «Білі ведмеді».


34.

Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці з м’ячем. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси), танцювальні імпровізаційні вправи босо­ніж. Підтягування у висі лежачи. Рухлива гра «Білі ведмеді».


35.

Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці з м’ячем. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Підтягування у висі лежачи, танцювальні імпровізаційні вправи босоніж. Рухлива гра «Повінь».


36.

Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці з м’ячем. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Підтягування у висі лежачи, танцювальні імпровізаційні вправи босоніж. Рухлива гра «Повінь».


37.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предмета. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упо­ри, виси). Розмахування у висі на високій перекладині. Тан­цювальні кроки (ритмічне поєднання рухів і кроків, підско­ків). Рухлива гра «Квач».38.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на мі­сці без предметів. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Розмахування у висі на високій перек­ладині. Танцювальні кроки (ритмічне поєднання рухів і кроків, підскоків). Рухлива гра «Квач».


39.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на мі­сці без предметів. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Розмахування у висі на високій перек­ладині. Танцювальні кроки (ритмічне поєднання рухів і кроків, підскоків). Рухлива гра «Гуси-лебеді».


40.

Правила безпеки під час виконання акробатичних вправ. Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Елементи акробатики. Рухлива гра «Гуси-лебеді».


41.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи на релаксацію. Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Елементи акробатики. Рухлива гра «Гуси-лебеді».


42.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Елементи акробатики. Рухлива гра «Білі ведмеді».


43.

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики без предмета. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкості. Елементи акробатики. Рухлива гра «Білі ведмеді».


44.

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнас­тики без предмета. Стрибки зі скакалкою. Вправи для роз­витку гнучкості. Елементи акробатики. Рухлива гра «Ко­манда швидконогих».


45.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі ска­калкою. Стрибки зі скакалкою. Вправи на релаксацію. Еле­менти акробатики. Рухлива гра «Команда швидконогих».


46.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гімнас­тики зі скакалкою. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розви­тку гнучкості. Елементи акробатики. Рухлива гра «Горішки». Визначення динаміки фізичної підготовленості учнів.


47.

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гімнастики зі ска­калкою. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкос­ті. Елементи акробатики. Рухлива гра «Горішки». Визначення динаміки фізичної підготовленості учнів.


48.

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі ска­калкою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкості. Акробатичні вправи. Рух­лива гра «Горішки».


49.

Види спорту з використанням лиж і ковзанів8. Правила безпеки на заняттях із лижної підготовки. Види лижних ходів. Спуски у низькій стійці, підйоми «драбинкою», га­льмування «плугом» і «напівплугом». Рухливі ігри «Сороконіжка», «Лижники, на місця!».

50.

Організовуючі вправи. Лижні ходи, спуски, підйоми, галь­мування. Пересування на лижах до 1000 м вивченими хо­дами. Рухливі ігри «На одній лижі», «Лісова стежинка».


51.

Організовуючі вправи. Лижні ходи, спуски, підйоми, галь­мування. Вправи для розвитку витривалості. Пересування на лижах до 1000 м вивченими ходами. Рухливі ігри «Лан­цюжок», «Швидкі та влучні».


52.

Організовуючі вправи. Лижні ходи, спуски, підйоми, гальму­вання. Вправи для розвитку витривалості. Пересування на ли­жах до 1000 м вивченими ходами. Рухливі ігри «Захист фор­теці», «3 гори у ворота».


53.

Організовуючі вправи. Лижні ходи, спуски, підйоми, галь­мування. Пересування на лижах до 1000 м вивченими хо­дами. Рухливі ігри та естафети.
  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас