Ім'я файлу: види ребілітації.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 25.02.2020
скачати

ВСТУП.

Реабілітація інвалідів – система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, усунення обмежень їхньої життєдіяльності для досягнення і підтримання соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство. Медична реабілітація це система лікувальних заходів, які спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму з метою забезпечення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання. Медична реабілітація інвалідів, дітей – інвалідів здійснюється в лікувально – профілактичних закладах, реабілітаційних установах відповідного типу. Медична реабілітація включає всі види відновлюючого лікування у стаціонарних, амбулаторних і санітарно – курортних умовах, диспансерний нагляд, профілактичні заходи, а також реконструктивну хірургію, протезування та ортезування. При виникненні у хворих дефекту здоров’я а результаті захворювання або травми МСЕК (ЛКК) або реабілітаційні установи складають відповідний розділ індивідуальної програми інваліда. Конкретний обсяг, методи, місце реалізації і строки проведення реабілітаційних заходів визначаються в індивідуальній програмі реабілітації інваліда. Інваліди, діти – інваліди з важкими формами інвалідності, які згідно з медичними висновками потребують постійного стороннього догляду, забезпечуються медичним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (удома).

Фізична реабілітація – це система заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють і розвивають резервні та компенсорні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсорних навичок, навичок користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.

Психологічна реабілітація це система заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей особи, створення сприятливих умов для розвитку та утвердження особи.

Психологічна реабілітація здійснюється за наявності психологічних проблем, пов’язаних з інвалідностю особи, у тому числі у сім’ї, та у випадках виявлення порушень та відхилень у психічній діяльності, поведінці інваліда, дитини – інваліда. У процесі здійснення психологічної реабілітації інвалідів, дітей – інвалідів з відхиленнями у психічній сфері навчають прийомів, методів саморегуляції, самовиховання, самонавчання з метою зниження в реальних умовах життєдіяльності негативних психічних станів, формування позитивних мотивацій, соціальних установок на життя та професію.

Соціальна реабілітація це система заходів, спрямованих на повернення особи до активного життя та праці, відновлення соціального статусу і формування у особи якостей, установок щодо пристосування до умов нормальної життєдіяльності шляхом правового і матеріального захисту її існування, підготовки до самообслуговування з формування здатності до пересування і спілкування, повсякденних життєвих потреб тощо.

Соціальна реабілітація спрямована на оптимізацію і коригування ставлення інвалідів до своїх вад, становища в сім’ї та суспільстві, виховання у них навичок до самообслуговування, адаптацію в навколишньому середовищі.

Соціальна реабілітація передбачає: навчання інваліда, дитини – інваліда основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб інваліда, дитини – інваліда, соціально – побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для інвалідів, дітей – інвалідів з метою вироблення та підтримки навичок автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, опанування навичками захисту власних прав і інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення автономного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний, медичний, юридичний супровід, побутові послуги), протезування, ортезування, забезпечення інвалідів, дітей – інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно – курортне лікування відповідно до медичних показань.

Інваліди, діти – інваліди з важкими формами інвалідності, які згідно з медичними висновками потребують постійного стороннього догляду, забезпечуються соціальним, педагогічним і психологічним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (удома). За необхідності послуги із соціального і педагогічного патронажу надають виїзні реабілітаційні бригади. Соціальна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуальних програм реабілітації інваліда та в разі необхідності супроводжується медичним спостереженням за інвалідами, дітьми – інвалідами.

Професійна реабілітація це система заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи.

Професійна реабілітація передбачає відновлення знижених або втрачених професійних функцій, вибір професії та адаптацію до неї інваліда, дитини – інваліда, поновлення трудової діяльності інваліда в колишній або новій професії.

Професійна реабілітація включає заходи із забезпечення зайнятості інвалідів, експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації, професійної підготовки, підготовки робочого місця, професійно – виробничої адаптації, раціонального працевлаштування, динамічного контролю за раціональністю працевлаштування та успішністю професійно – виробничої адаптації.

Професійна реабілітація ( професійний відбір, професійна орієнтація, професійна освіта, професійна підготовка, перепідготовка, перекваліфікація, раціональне працевлаштування) спрямовується на забезпечення конкурентоспроможності інваліда на ринку праці та його трудового влаштування як у звичайних виробничих, так і у спеціально створених умовах праці.

Професійна орієнтація інвалідів у працездатному віці, дітей – інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, визначення можливостей до професійної підготовки, перепідготовки і подальшого працевлаштування.

Послуги з професійної орієнтації дітям – інвалідам надають спеціальні загальноосвітні школи (школи – інтернати, загальноосвітні санаторні школи (школи - інтернати), за участю у разі необхідності центрів соціальних служб для молоді, реабілітаційних установ.

Професійну орієнтацію інвалідів у працездатному віці, які мають бажання працювати і зареєстровані у державній службі зайнятості, може здійснювати державна служба зайнятості.

Держава гарантує інвалідам право на безоплатне отримання професійної освіти і пов’язане з цим обслуговування відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда.

Інваліди, діти – інваліди з важкими формами інвалідності, які потребують спеціальних умов для одержання професійної освіти, за своїм бажаннямможуть навчатися у спеціальних навчальних закладах чи навчальних закладах загального типу, де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами, та у разі необхідності – за навчальними програмами адаптованими для навчання осіб, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку.

У разі неможливості здійснювати професійну освіту інвалідів, дітей – інвалідів у загальних і спеціальних навчальних закладах їх навчання організовується (за їх згодою або згодою їх законних представників) удома за індивідуальними навчальними планами, якщо ця форма допускається змістом професійного навчання за визначеною спеціальністю.

Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, може здійснюватися державною службою зайнятості та підприємствами, установами, організаціями з якими державна служба зайнятості уклала договори.

Інваліди, діти – інваліди з важкими формами інвалідності, які потребують спеціальних умов для одержання професійної освіти, за своїм бажанням можуть навчатися у спеціальних навчальних закладах чи навчальних закладах загального типу, де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами, та у разі необхідності – за навчальними програмами, адаптованими для навчання осіб, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку.

У разі неможливості здійснювати професійну освіту інвалідів, дітей – інвалідів у загальних і спеціальних навчальних закладах їх навчання організується, за їх згодою або згодою їх законних представників удома за індивідуальними планами, якщо ця форма допускається змістом професійного навчання за визначеною спеціальністю.

Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, може здійснюватися державною службою зайнятості та підприємствами, установами, закладами, з якими державна служба зайнятості уклала договори.

Професійна реабілітація інвалідів, дітей – інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальних програм реабілітації інвалідів та за необхідністю супроводжується медичним спостереженням за ними.

Трудова реабілітація це система заходів, розроблених з урахуванням схильностей, фізичних, розумових і психічних можливостей особи і спрямованих на оволодіння трудовими навичками забезпечення трудової діяльності та адаптації у виробничих умовах, у тому числі шляхом створення спеціальних чи спеціально пристосованих робочих місць.

Трудова реабілітація передбачає тренування відновленої моторної здатності з використанням засобів реабілітації з метою створення інваліду, дитині – інваліду умов праці за можливості у звичайному виробничому середовищі за допомогою індивідуальних заходів.

Індивідуальні заходи, що розробляються з урахуванням здібностей і бажань інваліда, дитини – інваліда, повинні передбачати:

- створення умов для отримання найвищої можливої професійної кваліфікації;

- працевлаштування (професійну освіту, професійну підготовку, перепідготовку, перекваліфікацію), при якому інвалідність якнайменше заважатиме виконанню професійних обов’язків;

- пристосування робочого місця (місця навчання) з урахуванням безпеки та особливих потреб інваліда;

- використання спеціальних пристосувань та одягу, необхідних у зв’язку з характером інвалідності.

Фізкультурно – спортивна реабілітація це система заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров’я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних можливостей її організму для покращення фізичного і психологічного стану. Фізкультурно – спортивна реабілітація спрямовується на підвищення рухової активності, оздоровлення, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації інвалідів, дітей – інвалідів до суспільної адаптації.

Фізкультурно – спортивну реабілітацію, фізкультурно – оздоровчі та спортивні заходи для інвалідів, дітей – інвалідів організують центральний орган виконавчої влади у справах молоді та спорту, Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган виконавчої влади у галузі освіти.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас