Ім'я файлу: Реферат І ІД.docx
Розширення: docx
Розмір: 309кб.
Дата: 20.06.2020
скачати

Зміст

Вступ

 1. Космологія

 2. Теорія пізнання

 3. Етика Демокріта

 4. Атомістична теорія

4.1. Атоми і порожнеча

Висновок

Вступ

Демокріт з Абдер - давньогрецький філософ - атоміст і вчений - енциклопедист, народився близько 460 р. до н.е., рік смерті невідомий, за деяким даними прожив більше ста років. Демокріт - нащадок багатого і знатного роду, величезну спадщину витратив на подорожі в далекі країни з метою одержання знань. По одній з легенд, на батьківщині був притягнутий до суду за марну розтрату спадщини; під час виправдовувальної промови прочитав суддям один із своїх творів і був визнаний невинним.Рис. 1 — Демокріт

Філософія Демокріта це атомістичний матеріалізм. Увесь світ, всі тіла, відповідно до цієї концепції, складаються з атомів (atomos - неподільний) - дрібних матеріальних неподільних часток. Рух - внутрішня властивість атомів (здогад про внутрішнє джерело матерії, яка є в русі); різноманіття явищ навколишнього світу пояснюється розходженням форм атомів. Послідовно проводячи матеріалізм, Демокріт вважав, що душа складається зі сферичних, рухливих, вогненних атомів. Людина відрізняється від тварини особливим розташуванням атомів душі, які чергуються з атомами тіла. Після смерті душі розпадаються і атоми розсіюються в просторі. Боги також мають атомарну структуру і складаються із круглих вогненних атомів, які нелегко руйнуються, але все-таки не вічні.

 1. Космологія

Демокріт розвиває концепцію Левкіпа про космічні вихри, які породжують незліченні світи, різні за розміром і структурою. В одних світах сонце і місяць більше наших, в інших - більша кількість світил, у третіх - немає зовсім. Світи, розрізняються за віком: одні тільки народжуються; інші - перебувають у розквіті; треті - гинуть зіштовхуючись один з одним.

Для філософії Демокріта характерний твердий детермінізм - заперечення випадковості; все, по Демокріту, закономірне і має свої причини. Філософ стверджував, що люди вигадали ідол випадку, щоб користуватися ним як приводом, який прикриває їх власну нерозсудливість. Демокріту приписують авторство забавної притчі: «Один раз лиса людина йшла по пустельній місцевості і їй на голову з неба впав камінь. Людина померла.» Якщо ми не будемо затрудняти себе поясненнями, то скажемо, що це відбулося випадково. Однак, спробувавши знайти причину, ми довідаємося, що в цій місцевості живуть хижі птахи, які своєрідним способом полюють на черепах - піднімають у пазурах камінь і кидають його зверху на панцир черепахи і, розбиваючи його, ласують м'ясом черепахи. У нашому випадку птах лисину сприйняв за панцир. Мораль: завжди шукай причину, закономірність того, що відбувається.

 1. Теорія пізнання

Демокріт виділив два ступені пізнання: почуттєвий досвід, який виникає внаслідок витікання від об'єктів прозорих матеріальних образів, які попадають в наші органи почуттів і мислення. Почуття, що є джерелом будь-якого пізнання саме по собі може дати лише "темне", тобто неповне, поверхневе знання, тому що сутність речей - атоми, можуть бути осягненні умоглядним шляхом.
3. Етика Демокріта - це етика щастя - гедонізм. Метою життя філософ вважає гарний настрій - евтюмію, що означає безтурботний щасливий стан, коли людина не піддається дії пристрастей і страху. Найбільшою чеснотою є безтурботна мудрість, яка дає людині дар правильно мислити, правильно говорити і правильно діяти.

В соціально-політичних поглядах Демокріт був прихильником демократичного устрою держави, стверджуючи, що бідність у демократії настільки краще так званого благополуччя громадян при царях, наскільки свобода краще рабства.
4. Атомістична теорія

Головним досягненням філософії Демокріта вважається розвиток ним вчення Левкіпа про «атом» - неподільну частинку речовини, що володіє істинним буттям, що не руйнується і не виникає (атомістичної матеріалізм). Він описав світ як систему атомів в порожнечі, відкидаючи нескінченну подільність матерії, постулюючи не тільки нескінченність числа атомів у Всесвіті, а й нескінченність їх форм (ідей, είδος - «вид, вигляд», матеріалістична категорія, на противагу ідеалістичним ідеям Сократа). Атоми, згідно з цією теорією, рухаються в порожньому просторі (Великій Порожнечі, як говорив Демокріт) хаотично, стикаються і внаслідок відповідності форм, розмірів, положень та порядків або зчіплюються, або розлітаються. Утворені з'єднання тримаються разом і таким чином роблять виникнення складних тіл. Сам же рух - властивість, природньо притаманний атомам. Тіла - це комбінації атомів. Різноманітність тіл обумовлена як відмінністю складань їх атомів, так і відмінністю порядку складання, як з одних і тих же букв складаються різні слова. Атоми не можуть зіштовхуватись, оскільки все, що не має в собі порожнечі, є неподільним, тобто єдиним атомом. Отже, між двома атомами завжди є хоча б маленькі проміжки порожнечі, тому навіть в звичайних тілах є порожнеча.

Демокріт сумнівався в питанні в питанні про природу богів, але він був впевнений у визнанні буття Бога. На його думку боги складаються з атомів, а Бог є космічний розум. Людина - скупчення атомів, відрізняється від інших істот наявністю душі. Душа - речовина, що складається з дрібних, найбільш рухливих, вогненних атомів.

Розвиток всесвіту, порядок світу, все по суті визначено (детерміновано) механічним рухом атомів. Тому в його системі немає місця для об'єктивного існування "випадковості". І сама "випадковість" пояснюється відсутністю казуального пояснення, незнанням причин визначеного явища. У Демокріта, як каже Діоген Лаертський, "все виникає в разі потреби: причина будь-якого виникнення - вихор, і цей вихор він називає необхідністю". Це поняття необхідності є наслідок певної метафізичної абсолютизації. (Саме цей момент був головним предметом критики одного з видатних представників древньої атомістики - Епікура). Демокрітове розуміння причинності як абсолютної необхідності, як підкреслював Аристотель, нічого спільного з телеологією і направленою саме проти телеологічної інтерпретації дійсності немає. "Демокріт відходить від того, щоб говорити про цілі, і переводить все, що використовує природа, до необхідності".

Актуальність даної теми полягає в тому, що навідміну від усіх, що висувалися дотепер ідей першооснови, ідея атома містить в собі, крім усього іншого, принцип межі подільності матерії: атом розглядався як найменша частинка, яка виступає як вихідний у творенні і останній в розкладанні речовинний елемент сущого. А це -геніальний злет думки на принципово новий рівень філософського осягнення сущого.

Пояснення будови речовини, виявлення причин існування тіл і наявності руху є мета всього атомізму.

  1. Атоми і порожнеча

Всесвіт це рухома матерія, атоми речовин (буття) і пустота

(небуття). Атоми вічно рухаються, поєднуючись, створюють всі речі, їх роз'єднання призводить до загибелі і руйнування останніх.

Буття є щось гранично просте, далі неподільне, непроникне - атом. Атомів незліченна безліч. Атоми вічні, незмінні, нероздільні, непроникні, не виникають і не знищуються. Вони мають абсолютну щільність і твердість і відрізняються один від одного за своїм обсягом і формою. Всі тіла складаються з атомів, реальні і справжні властивості речей ті, які властиві атомам.

Атоми відокремлені один від одного порожнечею. Якщо атом - буття, то пустота це небуття. З одного боку, якби не було порожнечі, то не було б і реальної безлічі рухів. Введення атомістами поняття порожнечі як небуття мало величезне філософське значення. Категорія небуття давала можливість пояснити виникнення і зміну речей. Атоми, по Демокріту, були носіями множинності, порожнеча ж втілювала єдність, в цьому була метафізичність теорії. Аристотель намагався спростувати її, вказуючи, що ми бачимо "одне і теж безперервне тіло то рідким, то затверділим", отже, зміна якості - це не тільки просте з'єднання та роз'єднання. Але на сучасному його рівні науки він не міг дати цьому належного пояснення, в той час як Демокріт переконливо доводив, що причина цього явища - в зміні кількості міжатомної порожнечі.
Поняття порожнечі призвело до поняття просторової нескінченності.

Метафізична риса давньої атомістики виявилася також у розумінні цієї нескінченності як нескінченного кількісного накопичення або зменшення, з'єднання або роз'єднання постійних "цеглинок" буття. Однак це не означає, що Демокріт взагалі заперечував якісні перетворення, навпаки, вони грали в його картині світу величезну роль. Цілі світи перетворюються в інші.

Перетворюються і окремі речі, бо вічні атоми не можуть зникати безслідно, вони дають нові речі. Перетворення відбувається в результаті руйнування старого роз'єднання атомів, які потім складають нове ціле. За Демокрітом, атоми неподільні, вони абсолютно щільні і не мають фізичних частин. Але у всіх тілах вони поєднуються так, що між ними залишається хоча б мінімальна кількість порожнечі, від цих проміжків між атомами залежить консистенція тіл.
Крім ознак елейського буття атоми володіють властивостями піфагорської

"Межі". Кожен атом кінцевий, обмежений певною поверхнею і має незмінну геометричну форму. Навпаки, пустота, як "безмежна", нічим не обмежена і позбавлена ​​найважливішої ознаки істинного буття - форми.

Атоми відчуттям не сприймаються. Вони схожі на пилинки, що носяться в повітрі, і непомітні внаслідок занадто малої величини, поки на них не впаде промінь сонця, що проникає через вікно в приміщення. Але атоми набагато менше цих пилинок, тільки промінь думки, розуму може виявити їх існування. Вони невідчутні ще й тому, що не мають звичайних чуттєвих якостей - кольору, запаху, смаку та ін.

Чим же відрізняються між собою атоми Демокріта? В одних джерелах йдеться тільки про відмінність форм атомів, а в інших - ще й про відмінності їх порядку і положення. Зрозуміти не важко: порядком і положенням можуть розрізнятися не поодинокі атоми, а складені тіла, або групи атомів, в одному складеному тілі. Хоча Демокріт не міг передбачити законів сучасної біохімії, але саме з цієї науки ми знаємо, що несхожість двох однакових за складом органічних речовин, наприклад двох полісахаридів, залежить від порядку, в якому збудовані їх молекули. Величезна різноманітність білкових речовин залежить від порядку розташування в їх молекулах амінокислот, причому число можливих комбінацій при їх поєднаннях практично нескінченне.
Атоми розрізнялися також величиною від якої в свою чергу залежала вага. Як відомо, здогадка про атомну вагу належить Епікуру. Однак вже Демокріт був на шляху до цього поняття, визнаючи відносну вагу атомів, яка в залежності від розмірів буває важчою чи легшою. Найлегшими атомами він вважав найдрібніші і гладкі кулясті атоми вогню, складові повітря, а також душу людини.
З формою і величиною атомів пов'язане питання про так званий "Математичний атомізм Демокріта". Демокрітова математика відрізнялася від загальноприйнятої. Відповідно до Аристотеля, він "розхитував математику". Вона грунтувалася на атомічних поняттях. Погоджуючись із Зеноном, що подільність простору до нескінченності веде до абсурду, до перетворення в нульові величини, з яких нічого не може бути побудовано, Демокріт відкрив свої неподільні атоми. Але фізичний атом збігався з математичною точкою зору.

За Демокрітом, атоми мали різні розміри і форми, фігури, одні були більше, інші - менше. Він допускав, що є атоми гакоподібні, якореподібні, шорсткі, незграбні, зігнуті - інакше вони б не зчіплювалися один з одним. Демокріт вважав, що атоми неподільні фізично, але подумки в них можна виділити частини - точки, які не можна відкинути, вони не мають своєї ваги, але вони теж є протяжними. Це не нульова, а мінімальна величина, далі неподільна, уявна частина атома - "амер".

Згідно з деякими свідченнями, в самому дрібному атомі було сім амер: верх, низ, ліве, праве, переднє, заднє, середина. Це була математика, згідно з даними чуттєвого сприйняття, які говорили, що, яким би малим не було фізичне тіло - наприклад, невидимий атом, - такі частини в ньому завжди можна уявити, ділити ж до нескінченності навіть подумки неможливо.
З протяжних точок Демокріт становив протяжні лінії, з них - площини. Конус, наприклад, по Демокріту, складається з найтонших чуттів, які не сприймаються через свою тонкість мережив, паралельних основі. Так, шляхом складання ліній, що супроводжується доказом, Демокріт відкрив теорему про об'єм конуса, що дорівнює третині об'єму циліндра з рівною висотою, так само він вирахував об'єм піраміди. Обидва відкриття визнав Архімед.
Автори, що повідомляють про погляди Демокріта, мало розуміли його математику.

Аристотель і наступні математики її різко відкинули, тому вона була забута. Деякі сучасні дослідники заперечують відмінність атомів і амер у Демокріта або вважають, що Демокріт вважав атоми неподільними і фізично і теоретично, але остання точка зору веде до великих суперечностей.

Атомістична теорія математики існувала, вона відродилася в школі Епікура.
Атоми нескінченні в числі, число конфігурацій атомів так само нескінченне.

Цей принцип "не більше так, ніж інакше", який іноді називається принципом індиферентності або різноймовірності, характерний для демокрітовского пояснення Всесвіту. За його допомогою можна було обгрунтувати нескінченність руху простору і часу. За Демокрітом, існування незліченних атомних форм обумовлює нескінченну різноманітність напрямків і швидкості первинних рухів атомів, а це в свою чергу призводить їх до зустрічей і зіткнень. Таким чином, всі утворення детерміновано і є природним наслідком вічного руху матерії.
Про вічний рух говорили вже іонійські філософи. Світ знаходиться у вічному русі, бо він в їхньому розумінні - жива істота. Інакше вирішує це питання Демокріт. Його атоми НЕ одухотворені. Вічний рух це зіштовхування, відштовхування, зчеплення, роз'єднання, переміщення і падіння атомів, викликане початковим вихором. У атомів є свій первинний рух, не викликаний поштовхами: "трястися у всіх напрямках" або "вібрувати".

Останнє поняття не було розвинене, його не помітив Епікур, коли коригував демокрітовську теорію руху атомів, ввівши довільне відхилення атомів від прямого.
Рух Демокріт вважав вічним природним станом Космосу. При цьому рух тлумачився однозначно як механічне переміщення атомів у порожнечі.

Висновок:

Отже, суть вчення Демокріта зводилася до двох основних положень:

1. Атоми вічно рухаються в оточуючій їх порожнечі. По відношенню до атома місце, займане ним, зовсім випадково.

2. Всі речі утворюються з поєднання атомів: все різноманіття світу виникає з їх з'єднання і розділення. Атоми, які знаходяться в постійному русі, з'єднуючись, утворюють речі. Коли атоми роз'єднуються, речі гинуть.

У своїй картині будови матерії Демокріт виходив з принципу, висунутого попередньою філософією - принципу збереження буття "ні що не виникає з нічого". Він пов'язував його з вічністю часу і руху, що означало певне розуміння єдності матерії (атомів) і форм її існування. І якщо елейци вважали, що цей принцип стосується лише "Істинно сущого", то Демокріт відносив його до реального, об'єктивно існуючого світу, природи.

Атомістична картина світу не складна, але вона грандіозна. Вчення про атомну будову було самим науковим за своїми принципами і найпереконливішим з усіх, створених філософами раніше. Воно відкидало рішуче масу релігійно-міфологічних уявлень про надприродний світ, про втручання богів. Крім того, картина руху атомів у світовій порожнечі, їх зіткнення і зчеплення - це найпростіша модель причинної взаємодії. Демокрітовська картина світу - це вже яскраво виражений матеріалізм, таке філософське світорозуміння було в умовах давнини максимально протилежно міфологічному світосприйнятті.

Література

 1. Губар О.М. Філософія: навчальний посібник, Київ 2007р.

 2. Б.Б. Віц “Демокріт”, Москва “мысль” 1979 р.

 3. під заг. ред. Р. В. Свєтлова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 288 с. Історія античної філософії: навчальний посібник.


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Факультет Машинобудування та Транспорту
РЕФЕРАТ

з дисципліни: «ІІД»

на тему:

«Демокріт та його теорія атому»


Виконав студент групи 1ІМ-15Б
Захарченко А. О.

Напрям підготовки 6.050502-
“Інженерна механіка”

Прийняв професор каф. ГМ

Севостьянов І. В.

Вінниця 2018
скачати

© Усі права захищені
написати до нас