Ім'я файлу: аналітична записка.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 28.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
Язиката Хвеська_сценарій.doc
Маковійчук есе Тип особистості.docx
9 веселих ігор для дітей.docx
Внесок Л.С. Виготського в дитячу психологію.doc
Реферат по Трудовому.docx
1 ЛАБА.docx
1.docx

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Вадима Гетьмана

Факультет Маркетингу

Кафедра Регіоналістика і туризм

Аналітична записка

З дисципліни: Реклама в туризмі

Тема: Впровадження інтернет-рекламних технологій в туристичній індустрії України

Студент : 6Р05, група №2,Самченко Антон

Науковий Керівник :Архипова Т.В

Київ КНЕУ 2020

Введення

Реклама, як і будь-який інший вид маркетингових комунікацій, грає важливу роль в реалізації стратегії туристичної фірми. Вона надає соціально-культурне та психологічний вплив на суспільство, дає споживачеві нові знання, досвід, підсилює задоволеність від покупки, а будучи засобом конкурентної боротьби, реклама загострює її, сприяючи підвищенню якості туристського обслуговування.

Анотація. У даній розглядаються проблеми використання можливостей глобальної комп’ютерної мережі Інтернет у діяльності туристичних фірм, способи розміщення туристичної реклами в мережі, методи добування маркетингової інформації, обґрунтовуються вигоди для фірм індустрії туризму від віртуального туризму.

ВСТУП

В даний час індустрія туризму є однією з найбільших, високоприбуткових і найбільш динамічних галузей світової економіки. Успішний розвиток туризму надає вплив на такі ключові сектори економіки, як транспорт і зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і ін.

У порівнянні із значенням туризму для розвинутих країн його важливість для національної економіки України поки що не так вели­ке, що пояснюється відсутністю у нашій країні організованої на відповідному рівні індустрії туризму як єдиної системи, яка дозволяє здійснювати  обслуговування на рівні світових стандартів. Сьогодні  вітчизняна індустрія туризму потребує сучасних методів управління, які нададуть її можливість вижити у кон­курентній боротьбі на світовому туристському ринку. Один із шляхів подолання проблеми — використання сучасних інформаційних технологій управління, наприклад пов‘язаних із застосуванням персональних комп‘ютерів і Інтернету(розвивати рекламну діяльність в інтернеті ,створювати сайти та програми які будуть конкурувати зі світовим туристичними компаніями )

Метою написання статті є розроблення теоретичних і методологічних засад та практичних рекомендацій

щодо застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємствами туристичного

бізнесу.

Предметом цієї роботи є комплекс сучасних удосконалень у способах і механізмах, які використовуються для збору,обробки, аналізу, зберігання, розповсюдження і використання інформації в галузі туризм

На сьогодні одним із найактуальніших способів поширення комерційної інформації є Інтернет. Він дозволяє швидко й легко, а головне без зайвих затрат, розповсюдити інформацію, що зумовлює значний вплив на купівельну поведінку людей.

Сучасний маркетинг вимагає набагато більше, аніж створення товарів для задоволення потреб клієнта: організації повинні здійснювати постійну комунікацію зі своїми клієнтами .

Оскільки ми увійшли в еру інформаційного суспільства, де комп’ютеризація становить суцільне благо для людини, то найкраще комунікацію з клієнтами здійснювати в онлайн режимі. Це призводить до інтенсивнішого використання організаціями такої рекламної технології як Інтернет-маркетинг під час просування товарів і послуг у сучасних ринкових умовах.

Інтернет-маркетинг – теорія і практика організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернету. Він включає в себе такі методи просування як пошуковий маркетинг (створення та розкручування сайту), Інтернет-реклама (банерна та контекстна реклама), просування в соціальних мережах, блогах і форумах, спілкуватися за допомогою електронної пошти (у тому числі здійснення рекламних розсилок) та вірусний маркетинг, а також відкриває широкі можливості для непрямої реклами та PR [1, с. 35].

Основною перевагою рекламних Інтернет-технологій є використання дворівневого підходу, коли окремо розміщується інформація про фірму, тобто її офіційний сайт, та рекламні зусилля спрямовані на її просування. Крім того, є доступ до такої інформації як відвідуваність сайту, його індекс цитування, рейтинг, кількість партнерів ресурсу в системі, що дає змогу оцінювати ефективність заходів за рахунок зворотного зв’язку із цільовою аудиторією .

Розглянемо застосування Інтернет-маркетингових технологій в українській туристичній індустрії.

Україна володіє різноманітними туристично-рекреаційними ресурсами, значним потенціалом для розвитку міжнародного туризму. Але разом з тим ця сфера послуг не є достатньо розвиненою в країні .

Рiзнi фiрми та агенцiї займаються наданням туристичних послуг, попит на якi є несталим, непостiйним i дуже чутливим стосовно зовнiшнiх факторiв .

Саме тому туристичним фiрмам потрiбно iнтенсивно популяризувати послуги, якi вони надають, щоб втримати «свого клiєнта». Для цього найкраще почати активно використовувати Інтернет-маркетинг.

Саме Інтернет може стати «проривом» України у міжнародний рекламний простір, ознайомлюючи закордонних потенційних клієнтів з можливостями українського туристичного бізнесу та перевагами відпочинку саме в нашій країні. Оскiльки реклама в Iнтернетi вже давно зарекомендувала себе як найдешевший та найефективніший спосiб просування товарiв та послуг, то вона добре пiдходить для пiдвищення iнформування потенцiйних клiєнтiв про новi пропозицiї туристичних агенцiй.

Просуваючи туристичну фірму, доцiльно створювати сайти, якi вiдображають iнформацiю про новi тури, дiйснi та акцiйнi пропозицiї. Iнтернет-реклама є дуже вигiдною, адже є можливiсть стежити онлайн за станом ринку, регулярно вносити та корегувати iнформацiю, отримувати вiдгуки споживачiв, таким чином бачити зворотню реакцiю клiєнтiв та швидко реагувати на неї.

Доцільно використовувати можливiсть онлайн замовлення та бронювання турiв. Це буде мати корисний ефект, адже допоможе дистанцiйно зв’язуватися з представниками агенцiї та швидше й надiйнiше отримувати результат.

Цікавою інновацією є встановлення web-камер і транслювання зображення в Інтернеті, таким чином, туристичні фірми зможуть приваблювати відвідувачів, заохочувати їх завітати у визначені готелі, відпочити на запропонованих курортах.

Таким чином, сучасний стан ринку й розвиток глобальної комп’ютерної мережі показує, що використання Інтернет-маркетингу як однієї з рекламних технологій для просування туристичних фірм дає найкращі результати. Адже саме він дозволяє долучитись до сучасних технологій, відкриває нові форми роботи з клієнтами, забезпечує можливість постійної взаємодії з партнерами, а також доступ до різних інформаційних джерел, що призводить до збільшення прибутків.

Оцінка ефективності реклами грунтується на визначенні комунікативного та економічного ефекту. Комунікативний ефект оцінюється як попередньо (апробація реклами), так і після проведення кампанії.

При роботі на віддалених збутових ринках, особливо зарубіжних, функції з планування, розробки та розміщення реклами доцільно делегувати рекламним агентствам. Співпраця з рекламними агентствами дозволяє турфірмі використовувати їх професійний досвід і зв'язки, отримати об'єктивну оцінку проблеми.

Висновок

У даній роботі я розглянула найголовніші теми, які стосуються реклами у сфері туризму: роль реклами у сучасному світі, інтернет технології а також особливості рекламної кампанії в туризмі.
Дієва, ефективна реклама - завжди результат ретельного планування. Тому необхідно продумувати маркетингову стратегію туристичного підприємства, і, перш за все, рекламну кампанію. Реклама виконує безліч завдань: - привернення уваги потенційних туристів до нових турам і окремим турпослуг;

- Позиціонування турфірми і її пропозиції;

- Підтримка інтересу і попиту на поїздки за оголошеними турам, утримання позицій на ринку;

- Інформування споживачів про місце та спосіб покупки туру або послуг;

- Збільшення обсягів продажів, стимулювання додаткового попиту.

Для створення ефективної туристської реклами необхідно вміти враховувати специфіку даної галузі і об'єднувати в єдиний комплекс кілька аспектів такої реклами. Це і якийсь художній образ, що втілює собою той чи інший тур або послугу і передаваний з допомогою таких залучають елементів, як красиві фото (в пресі), або ролики (на телебаченні), і вдало подана повна і достовірна інформація, розрахована на залучення конкретної цільової аудиторії.

Можливості глобальної комп’ютерної мережі Інтернет дозволяють використовувати її як ефективний засіб у діяльності туристичних фірм України, передусім, в маркетингу. Сьогодні без Інтернету неможливо уявити діяльність сучасної туристичної фірми. Інтернет використовується практично переважають у всіх основних бізнес-процесах всередині туристичної компанії, починаючи з пошуку клієнтів і як комунікаційного і маркетингового інструменту та закінчуючи формуванням тур продукту. На жаль, в Україні Інтернет ще не набув достатнього поширення для ефективного маркетингу в мережі, проте якщо фірма працює із зовнішнім ринком – без Інтернету не обійтися.
ВИКОРИСТАННІ ДЖЕРЕЛА :

1. Впровадження інтернет-рекламних технологій в туристичній індустрії України.

2.К.т.н. Гадецька З.М., ст. викладач Костьян Н.Л.

Східноєвропейського університету економіки та менеджменту

Сучасні інтернет-технології, що застосовуються в туристичній індустрії

3. Інформаційні технології в туризмі». https://otherreferats.allbest.ru/sport/00120599_0.html

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Мельниченко С. В., д.е.н., доцен
скачати

© Усі права захищені
написати до нас