1   2   3
Ім'я файлу: Курсова Робота Ничья Щ.docx
Розширення: docx
Розмір: 73кб.
Дата: 17.01.2021
скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІЗМАЇЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: Методика навчання дітей дошкільного віку

на тему: «Вплив кольору на емоційний стан дитини дошкільного віку»

студентки педагогічного факультету

групи 364П

напряму підготовки

012 Дошкільна освітиа

Щука І. К.

Науковий керівник:

к.п.н., доц. Шевчук А.С. ___________

Робота захищена ____________________

з оцінкою «______», кількість балів ____

Члени комісії:

___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

___________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

___________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

2019

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРІВ……………………………….4

1.1 Колір в житті дитини………………………………………7

1.2 Види впливу кольору на дитину ……………….…….........9

1.3 Вплив кольорів на психіку дитини……………………….14

РОЗДІЛ 2 ЕМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ КОЛЬОРІВ……………….…….15

2.1 Вплив кольорів на всебічний розвиток дитини та

стабілізацію психоемоційного стану дошкільнят………18

2.2 Про що розповість улюблений колір дитини?...................20

2.3 Мова кольору і діти………………………………………….25

РОЗДІЛ 3 ВИСНОВОК………………………………………………......26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….30

ВСТУП

Оскільки дошкільна освіта є структурним елементом системи загальної середньої освіти України, вкрай важливим здається проведення аналізу впливу окремих форм діяльності у її складовій.

Незважаючи на те, що така форма взаємодії із дітьми не є новою, деякі її компоненти не були проаналізовані у вітчизняному освітньому просторі достатньо добре, а відтак і не отримали належної уваги з боку педагогів та дидактиків.

Одна з найдревніших діяльностей людства – малювання, – може мати різний вплив, якщо застосувати таку діяльність щодо вирішення освітніх цілей та завдань.

Актуальність курсової роботи полягає у поглибленні існуючого знання з приводу впливу образотворчого мистецтва як діяльності на розвиток власне творчих здібностей дошкільників. Незважаючи на вагомі відкриття, зроблені у дошкільній педагогіці такими вченими як Л.В. Губерський, М.І. Жалдак, В.Р. Ільченко, Л.І. Мацько та іншими, особливості впливу образотворчої діяльності на розвиток творчих здібностей дошільників не вивчалися раніше.

Метою дослідження є комплексний та глибинний аналіз впливу образотворчого мистецтва на розвиток творчих здібностей дошкільників. Відповідно до мети, ставляться наступні завдання:

1. Дати визначення творчим здібностям в контексті сучасної фахової наукової літератури;

2. Охарактеризувати творчі здібності дошкільників;

3. Проаналізувати державний стандарт освіти образотворчого мистецтва;

4. Визначити методи розвитку творчих здібностей дошкільників засобами образотворчого мистецтва;

5. Визначити особливості взаємодії із дошкільниками.

Виходячи з вище зазначеного, об’єктом дослідження є розвиток творчих здібностей дошкільників, а предметом курсової роботи виступає аналіз впливу образотворчого мистецтва на розвиток творчих здібностей дошкільників.

Методами дослідження виступає комплексний та порівняльний аналіз фахової літератури, спостереження, синтез отриманого наукового знання.

Джерельною базою дослідження стала фахова наукова література з обраної теми, публікації педагогів та дидактиків, а також загальні наукові публікації з теми.

Практичне значення отриманих результатів криється у можливості їх використання у фаховій галузі як професійного знання та у якості теоретичного матеріалу для навчання у освітніх закладах. Крім того, вивчення такої теми дає можливість для проведення подальших досліджень.

Структура роботи являє собою вступ, основну частину, поділену на два розділи, висновки та список використаної літератури. Загальний обсяг роботи складає 30 сторінок.

РОЗДІЛ 1- ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРІВ

Колір у житті дитини дуже важливо. Кольори, які знаходяться на своїй структурі та поведінці. Одні кольори замикаються, інші - збуджують. Одні реалізують посмішку, інші - лякають.

Кольори можуть знати про характер дитини, її тривоги і переселення, що стосуються свого майбутнього. Також кольоровий колір може надати терапевтичний ефект. Про все це ТМ BabyLand (сприяючи дитячих майданчиків та дитячих ігрових комплексів) намагаються дослідити в даному стані.

Колір відомо про характер і переселення дитини.

Психологічні розростаючі методи, які дозволяють використовувати кольори, які використовують найчастіше використання малюнків, слід побачити характер дитини, що реагує на те, що використовується в емоційній клітці, і також спровокується на користь виробів. Тобто, за кольором, який найчастіше використовує у своїх малюнках, можна додати особливості свого характеру. Принципи невідомості, гарно користуються, пізнають все нове, помітно долари перекладають ".

Колір, як енергія, необхідний для підтримання тонусу центральної нервової системи. Відомі випадки так зваженого «кольорового голосування», коли при кольоровій живності можна відстежувати пейзаж та залишки, що розвиваються. Діти, які тривалий час проживали у своєму "кольоровому голосному роботі", дотримуючись затримки інтелектуального розвитку.

Енергетичний бік зробив кольоровий на центральній нервовій системі, який був більш слабким. Фактика, яка є в кольоровій психології нової фрагментарності. Одним із небагатіх, значно ширше важливих аспектів цієї проблеми є кольорові переваги. Здавалося б, переливається в кольорі, є пряме зменшення до питання про енергетичний колір кольору на ЦНС. Однак, не вимикаючи інших факторів, які мають на своєму кольоровому переносі людини, неможливого перегляду, що на них суттєво реалізує енергетичні характеристики кольору

В той же час, який колір найчастіше використовується у ваших малюнках, ви використовуєте свій колір, а також кольоровий колір, який можна використовувати, можна використовувати різні особливості.

"Жовті діти"

Жовтий - кольоровий духовний колір, але в той же час і небезпечний. Ці люди вільні, оригінальні, інакодумці, і раніше небезпечні для цього, хто намагається встановити непорушний порядок, незвичний владу. Такі люди найбільше схильні до творчості. "Жовта" робить - мрійник, фантазер, казкар, жартівник. Подобаються любите грати назовні, люблять абстрактні іграшки: камінчики, гілочки, ганчірочки, кубіки, пожвавлюючи їх сильними, маючи на увазі. Коли малюнки виробів, він буде передавати більш різноманітні цікаві речі. Завжди будете колись вірити, будь-коли приєднайтесь, будь ласка, живі майбутні. У той же час, коли ви можете виявити такі риси характеру, як непрактичність, ретельністю скористайтесь ухвалення рішень, безвідповідальність.

"Червоні діти"

Червоний колір - колір кольору, здоров'я, життя, енергії, сили, влади. Ці діти відкриваються й активні. Коли вони вироблені, то найвищі показники досягають високої успішності, а потім досягти успіху. Звідсі наполегливість, йогоїзм. Інтереси сьогодні існують для них. Середні яскраві політики найчастіше зустрічають "червоно-жовті" (червоний - більший улюблений), середні розумні - "жовто-червоні".

"Сині діти"

"Сині" дітей - повна протилежність «червоного». Недаремно «червоні» діти можуть підтримувати синім кольором, а «синіми» дітьми - червоними. "Синя" - спокійна, врівноважена, любить робити все не кваплячись, докладно. Із задоволенням лежати на дічених з книжкою, роздумувати, все детально обговорювати. Нам залишається задушевно дружити з самовіддачею і самопожертвою, зважаючи на це, на противагу "червоним" дітям, доводиться приносити обов'язки, і не отримувати. Часові дітям вибавляють синій колір недавно, які вони спокійні, а тому, що в даний момент дуже потрібні спокій.

"Фіолетові діти"

Мобільний колір фіолетового означає ніч, таємницю, що має, споглядання. Такі діти живуть багатими внутрішніми свіжими і робляться артистичними, дуже чутливими. Їх легко загіпнотизувати, вони збуджують. "Фіолетова" також намагалася довірити зрілення, але при цьому залишилася на собі зі сторони. Насправді дуже вразлива, більше за кожну необхідну підготовку та заохочення.

"Синьо-зелені діти"

Рукою кольору "синьо-зелений" потрібно воду, лід, холод, глибіну, гордість, престиж, марнославство. Данієвий колір - індикатор стійкої нервової системи. Тим часом кому він подобається, нерви переносять. Тож нервово напружений вирізняється властивістю людини, або може бути справжньою ситуацією, коли людина, маючи на увазі, привітання, вимагає досягти успіху, використовуючи свою критику.Не існує "синьо-зелених" - це всі чиновники та адміністратори. Тому дуже важко вберегти "синьо-зелені" дітей від зайвої регламентації. Такій дитині потрібно мати більше свобод, заохочувати ініціативу, замінювати покази на заохочення, можна, понізувати вимоги (потрібно, не вимагаючи того, щоб бути лише на п'ятитріках).

"Зелені діти"

«Зелена» використовує себе, коли йдеться і дуже потребує материнської любові. Тож вона не виробила «зелену» особу (консервуючи її, так, що боїться, і яка асоціюється із втратами), потрібна особлива творчість створення, вимагаючи відвернутих, використовуючи. Такій дитині відчувається захищеність, надійність.

"Помаранчеві діти"

Ці діти легко збуджують, так само, як «червоні» та «жовті», але це є виробленим не існує. І буду веселитися, кричати без всякої причини. Тому такий небезпечний помаранчевий колір: коли до помаранчевого сонця додає оранжеве небо та ще оранжеву маму - цей колір має велику величину, не потрібний, він драстично і зразковий.

"Коричневі діти"

У корисних кольорах оранжевий глушиться чорним, дискомфорт дуже не помітний. Приземлений, застінний і наділений у маленьких дозах коричневий колір у "коричневих" дітей дозволяє створити свій світ, надійний і закритий, маленький світ, який надає безпеку безпеці. Існує багато причин "коричневого" дискомфорту: слабке здоров'я, синій негаразд або участь у драматичних подіях.

"Чорні діти"

Чорний колір, як забарвлений колір, абсолютно протипоказаний дітям. Діти рідко вживають цей колір, але він також переносить чорний колір, а інший колір - це зберегти про передній час зрілість, складена психікою і про стрес, яка перевертає життя дитини. Чим більше чорний колір виділяє кольори, тим більше синій загроза, тим більше драматичний стан дитини.

"Сірі дітей"

Інші психологічні картини мають сірий колір, сильно протипоказаний дітям. Він розуміє рутину, без свідомості, відхилення, сприйняття. Найкращі сили "сірі" мають дуже тихі, несмілі, замкнуті. "Сира" ситуація виникає, коли дитина відхиляється чи сама відхиляється від інших дітей. Якщо ви не можете знайти, то поділіть цей сірий колір - це перше позначення другого.

"Пастельні кольори"

Це типові інфантильні тони, і вони їх люблять дорого, знаю, що вони зберігся у своїй "дитині" та виявив свою історію риси.

Блакитний колір говорить про свободу, безтурботність, схильність до зміни залишків. Зазвичай його полюбляють хлопчики. Часто з таких хлопчиків виробляють моряки або льотчики.

Рожеві кольори виконують перевагу дівчатка. "Рожева людина" справді ніжна, слабка, боязка. Це дуже часто є від оточувальних, потрібних для них.Колір рожевого кольору є особистим хлопчиком, він як особистість використовується синім.

1.1 Колір в житті дитини

Психологічні розростаючі методи, які дозволяють використовувати кольори, які використовують найчастіше використання малюнків, слід побачити характер дитини, що реагує на те, що використовується в емоційній клітці, і також спровокується на користь виробів. Тобто, за кольором, який найчастіше використовує у своїх малюнках можливі особливості свого характеру.

Дивіться, візьміть 5-7 листочків чистого кольору, кольорові олівці і пропонуйте дитині намалювати. Уважно проаналізуйте всі малюнки - ілюструйте, який колір найчастіше на них присутній. Саму кольорову забарвлення має характер вашої дитини.

Червоний колір має активні, непомітні речовини. Ці діти - «Живчики». Ви живі, неслухняні, невгамовні. У майбутньому, коли кожен виробник, він буде смішним, сильною особистістю. Ви будете мати висоту, що дотримуватиметься, буде дотримуватися успіху. Однак, вони пропонують все, що створює великі йогоїстами.

Помаранчевий колір, як і червоний, найчастіше зустрічається з дітьми-веселими. Треба пустувати, кричати, веселитися без особливих на те причин. У майбутньому, коли колись вироби, то він може стати дуже дратівливою. Тож дітямслід приділяє особливу увагу. З ними потрібно більше розмовляти, грати, жартувати.

Жовтий колір кольорів відрізняється хорошою фантазією. Це діти -мрійники. Буде легко припуститись, що захоплюються розваги, використовуючи гра на самоті. У майбутньому, коли різні вироби, то вони будуть переносити різноманітні та цікаві продукти. Ви будете подавати оригінальні ідеї. Завжди буде вірити і просити до кращого. Але, використовуючи це, вона боїться брати на себе свою впевненість у вчителях.

Зелений колір кольорів, який не виявляється материнської турботи. Такі діти спокійні. Вирощуючи, такого людини не люблять і бояться змінити. Тому ми дивимося на особливу увагу: розвиваємо творчі миші, працюючи над новими роботами і ідкриттів.

Блакитний колір відрізняється спокійними дітьми. Що тихі, спокійні, урівноважені. У майбутньому, коли ви шукаєте виробів, то це буде важливим, старим, цілеспрямованим.

Синій колір вибирають спокійні, врівноважені діти. Ви все роблю не поспішаючи й обгрунтовно. Вам дуже чутні та емоційні. У майбутньому, коли ви шукаєте виробів, він буде виконувати, цілеспрямованим, спокійним і розважаючим.

Фіолетовий колір вибирають «загадкові діти». Хтось чує, нижчі, рані і дуже емоційні. У майбутньому, коли колись вироби, то буде романтиком. Така особистість буде будь-коли привернути до себе увагу. Протестуйте, особистість може вироби дуже вразливою. Вони мають більшу кількість інших потреб та заохочення.

Чорний колір виділяв дітей, які показували стрісу.Емоційну і духовно існуючу такою дитиною потрібно приділяти пильну увагу. Необхідно частіше розмовляти з дитиною, розкривати про його переселення, підтримувати його.

Таким чином, з повагою розуміли малюнок дитини, можна побачити його майбутній характер, пропонувавши його переселення. Однак, щонайменше є будь-який, який пропонується (що дозволяє зробити вибирає похмурі темні кольори), треба поговорити з дитиною - обговорити те, що він намалював. Якщо малюнки систематизовано, за наявністю різних кольорових кольорових олівців, волі малюють одне і тим же кольором, на цьому слід звернути увагу. Якщо ви хочете розібратися в тиждень, то намалюйте їх у фарбах, які настільно обробляють, використовуючи чорний колір, і логічно це пояс, щоб там не існувало для занепокоєння. Найчастіші з розмови з кожною з них зрозуміли, чому маля передала перевагу тій самій чистій кольорі, і як ці кольори співпадають зі своїм настроєм. Можливо «похмурій» колір просто зробив художника, який задумував дитину. Кольоротерапія

Кольоротерапія - це цілеспрямований кольоровий колір на самопочутті, фізиологію людини; активізація кольорових дій у системі; метод психологічного використання з використанням розслаблення, зняття стресів, підняття настрою та тонусу для використання кольорів.

Для успішного використання методу кольоротерапії потрібно враховувати, як діючий колір на людях.

Діти рано починають використовувати кольори та підбирати його для зображення настрою. Вибір кольору тісно відрізняється від психологічної діяльності, яка досягає дитини, і залишається її здоров'я.

Діти мають основні 5 - 6 кольорів. У цьому можна говорити про середній емоційний досвід школяра. Більш широка палітра кольорів говорить про натуру чуттєвого, емоційного багажу. Якщо ви використовуєте один або два кольори, то швидше за все вказуєте на її негативну емоційну станцію в цю хвилину: тривогу (синій), агресію (червоний), депресію (чорний). Використовуючи просто олівець, іноді трактується як «перебування» кольору, таким чином, це робиться про те, що в її житті не виявляється яскравих фарб і хороших емоцій.

Найбільш важливою особистістю було колись найрізноманітніші кольори. Людина, яка не сприймає, малює чорним або темно-коричневим кольором

1.2 Види впливу кольору на дитину

1. Фізичний колір кольору

При фізичній мові мова йде про колір людини на фізіологічній людині. Об'єктивні кольори підтверджені експериментальним результатом і використовуються з-за того та іншого кольору кольору, періодично виконуючись, використовуючи нервові системи, користуючись старістю та іншими факторами. Безпосередньо фізична особа повинна діяти на весь людський пояс, що використовує, залишаючи червоні та сині кольори, в особливостях при максимальній їх можливості. Червоний колір збуджує нервову систему, підтримує прискорення ділення та пульсу, а також активізує роботу м'язової системи. Синій колір наділяє гельмівним впливом на нервову систему. Червоні, жовті, помаранчеві кольори є кольоровими екстраверсіями, які мають імпульсу, обернені назовні. Група сирого, фіолетового, зеленого, навпаки, для пасивної інтроверсії та імпульсі обернених всередунів.

Помаранчевий і червоний кольори, викриваючи використання із зоровим і слуховим центром мозку, що потрібно змінити через гучні шуми. Не привітали основи, які ці кольори часто називають „кричущими”. Зелені та сині, замикаючи кольори, відправляють викриття слухового центру, і вони надсилають або компенсують гучність шумів.

  2. Оптичний колір кольору

До цього ми вирішуємо ілюзію та оптичні вироби, використовуючи кольори та використовуючи зовнішні види предметів. Роздивляючись оптичні кольори, всі кольори можна умовно поділити на дві групи: червоний і синій, так як ви отримали кольорові кольори за своїми оптичними характеристиками, які мали бути розміщені до цих груп. Виключення зеленого кольору.

Світлі кольори, також, білі або жовті, створюють ефект іррадації, вони як би поширюються на розташовані біля них ті темні кольори і зменшують підфарбовані в ці кольори сторінки. Наприклад, через щільну стіну з дощечком проникає промінь світла, тож знаходиться в ширині, нижче насправді. Коли сінці світяться, візьміть деревце, ці вітки здаються великими тонками, нижчими залишаються. Також важливо помітити центральний хід жовтого кольору та центральної сили. Якщо зробити два кола, то величини і заповнити один балдахін, а інший синім (див. Малюнок 3), то вже після короткої концентрації на тих, хто є помітним, що жовте випускає промені, що має бути зроблено з центру і записуючи до людини. Інколи здається, що змінюється можливо доторкнутися. Синний же круг набуває доцентрового руху і передається від людини. Перше колонізуйте волосся, а в іншому ж ході утопійте.

Сила цього продукту використовується, але доводиться додати розрізнення світлих і темних відтінків, і доводиться додавати жовтого колекціонування при додаванні до білого кольору, синього - при додаванні чорного.

3.Емоційний колір кольору

При психологічній цій мові йдеться про почуття і переживання, які ми можемо використовувати під впливом того чи іншого кольору. Це дуже добре виглядає з оптимістично важливих кольорів.

Абсолютно зелений є найспокійнішим кольором. Він нікуди не працює і не має ні звуку, ні не використовує ні радості, ні друку. Ця постійна власність добре діє на стомлених людей, але це може бути і в інших. При введеному в зелений колір жовтого кольору він оживає, відрізняється більшою активністю. При додаванні синього, легко застосовується навпаки, він робиться з великим, вдумлівим.

З різних сторін, жовтий колір турбує людей, колірує його, збуджує. Порівнюючи зі стійким людським душем, він міг бути використаний як мальовничий вигляд безглуздості, сліпого сказу (жовтий колір Достоєвського).

Синій же сильний до поглиблення. Чим глибше, темніше докладений синій колір, тим більше він приєднує людей до безкінечного, будьте у своєму голові до чистого та надчутливого першого. Дуже темно-синій продукт, який містить шкіру. Синій, довірений до межі з чорним, відвідав відому печаль. Виявляючи великий світ, синій спостерігає за байдужою характеристикою і людьми, далекими і байдужим, як блакітне небо. І, стоячи світлом, все більше беззвучні, доки не діють до беззвучного покою - білого.

Часто білий колір сприймається як „некольровий”. Будьте символом світу, де зрікайте всі фарби, всі існуючі властивості. Тож він і білий колір на нашому психіку як мовлення. Але це мотивація як би не мертве, а, навпаки, повне можливостей.

Чорний колір, навпаки, діючий як без більшості, як мертва пляма, як мовчання без майбутнього.

Рівновагу білого і чорного породження сірій. Золотий сірий колір не може дати ніколи, ні звуку. Сіре - беззвучне і нерухоме, але все це нерухомість, яка є властивою, нижньою в зеленому кольорі, створеної двома активними кольорами: жовтими і синіми. Цей сірий колір - це безшумна нерухомість.

Червоний колір ми сприймаємо як характерний тепличний колір, використовуючи внутрішнє, як живий, живий, турбуючий колір, який є, не має легкої яскравості. На відміну від жовтого червоного кольору, як палац всередині себе. Але ідеально червоний колір дуже змінив свій колір, який змінив колір. Додано в червоний колір чорного кольору, який зростає, не доходить до коричневого кольору. В заданому холодному тоні у червоному зникає активність напівназви. Витримуючи помаранчевий, червоний колір спостерігається зміна жовтого, але зберігається надійність.

Фіолетовий колір - це немов охолоджений червоний, тому він звучить дещо болісно, ​​як і дещо приєднуються і виглядають.

Вибір надлишкового (улюбленого) кольору людини створюється своїм властивістю і також, також, від головного фактору.На основі соціології було отримано наступний ряд кольорів за зменшенням зменшення переваги: ​​блакитний - фіолетовий - білий - рожевий - пурпурний - червоний - зелений - жовтий - помаранчевий - коричневий - чорний.

1. Фізіологічний вплив тони

Присутність фізіологічному впливі розмова проходить про вплив тони в фізіологію особи. Справедливе вплив тони доведено досвідченим лінією також знаходиться в залежності з числа також властивості тони, етапу впливу, відмінних рис нервової концепції, року, Фалда також інших умов. Прямий фізичного впливу в повний тіло особи пояснюються дійства, ініційовані червоними також блакитними кольорами, у характерні риси присутність найбільшої їх інтенсивності. Червоний тон викликає знервовану концепцію, породжує прискорення дихання також пульсу, але крім того стимулює службу м'язової концепції. Лазурний тон проявляє забороняє впливу в знервовану концепцію. Червоний, жовтий, яскраво-оранжевий тони вважаються кольорами екстраверсії, в такому випадку є імпульсу, наведеного зовні. Категорія блакитного, бузкового, зеленого, навпаки, з метою бездіяльною інтроверсії також імпульсі зворотних всередину.

Яскраво-Помаранчевий також червонуватий тони, активізуючи спільно з візуальним також акустичний орган мозку, породжує уявне підвищення гучності шумів. Ніяк Чи не вирішено причини, то що дані діючі тони часто називають "кричущими". Зелений також блакитний, розслаблюючі тону, пом'якшують спонукання слухового середини, в такому випадку є так само як б пом'якшують або відшкодують милозвучність шумів.

        2. Зоровий вплив тони

До цього впливу належать ілюзії також зорові дійства, ініційовані забарвленням також мінливими зовнішній вигляд тип об'єктами. Роздивляючись зорові дійства тони, все без винятку тони можливо щодо розбити в 2 категорії: червонуватий також блакитний, таким чином так само як у головному тону відповідно до власних зоровим даними стануть форсовано до той чи інший з цих компаній. Рідкісний Випадок є зеленуватий тон.

Світлі тони, наприклад, білий або жовтуватий формують результат иррадации, вони так само як б розносяться в що знаходяться під їх страждання чорні тони також скорочують пофарбовані в ці тони площині. До Прикладу, в разі якщо за допомогою отвір стінки з дощечок потрапляє потік освітлення, в такому випадку отвір може здатися на перший погляд ширший, ніж в самому процесі. Якщо сонечко сяє через галузі дерев, дані гілки виглядають найбільш нетовстими, ніж як правило. Крім Того необхідно відзначити електроцентробежний переміщення жовтого кольору також ценронаправленість блакитного. У Випадку Якщо зробити 2 області однакового розміру також наповнити єдиний жовтуватим, але інший блакитним (див. Зображення 3), в такому випадку раніше вже після короткої зосередження в їх робиться значним, то що жовтувате випромінює проблиски, знаходить переміщення з середини також наближається до людини . В Деяких Випадках може здатися на перший погляд, то що до проблескам можливо помацати. Блакитне адже область знаходить центростремительного переміщення також видаляється з особи. 1-Ий область розколює погляд, в 2-ий адже погляд потопають.

Вплив даного впливу зростає, в разі якщо до сіл доповнити різниця ясних також чорних кольорів, в такому випадку є процес жовтуватого зросте присутність додатку до сіл білого кольору, блакитного - присутність додаванні темного.

3. Чуттєве вплив тони

Присутність емоційної впливу розмова проходить про емоції також переживання, які я можемо відчувати під впливом цього або іншого тону. Дана дія вельми безпосередньо пов'язаний із зоровими відмітними рисами тони.

Абсолютно зеленуватий вважається найбільш врівноваженим забарвленням. Хтось нікуди не переміщається також не має буква звуку також ніяк не породжує буква веселощів, буква смутку. Дана безперервне недолік переміщення добре дає собі раду в втомлених людей, але здатний з періодом також набриднути. Присутність впровадженні у зеленуватий тон жовтуватого хтось воскресає, стає більш актуальним. Присутність додатку блакитного, змінюється навпаки, хтось відбувається страждання значним, серйозним.

З іншої краю, жовтуватий тон турбує особи, розколює його, викликає. Зіставляючи зі станом людської душі, його можливо існувало б застосовувати так само як барвистою уявлення божевілля, незрячого шаленства (жовтуватий тон Достоєвського).

Лазурний адже схильний до поглиблення. Чим грунтовніше, потаємні робиться блакитний тон, цим більш хтось вимагає людини до нескінченного, будить у німий криза до чистоти також гіперчутливій. Вельми темнувато блакитний надає компонент спокою. Лазурний, зведений аж до межі з чорним, дає обертон смутку. Роблячись найбільш ясним, блакитний знаходить байдужого характеру також робиться люду віддаленим також байдужим, так само як блакитне небо. Також, стаючи ясніше робиться все без винятку найбільш безшумним, до тих пір поки ніяк не досягне аж до безшумного спокою - білосніжного.

Найчастіше білий тон приймається так само як "некольровій". Вій так само як б знак суспільства, в якому місці пропадають всі без винятку забарвлення, все без винятку речові якості. За Цією Причини також функціонує білосніжний тон в нашу нервову систему так само як безмовність. Однак дане безмовність так само як б буква бездиханне, але, навпаки, абсолютна здібностей.

Темний тон, навпаки, функціонує так само як щось у відсутності здібностей, так само як нежива плямочка, так само як безмовність без майбутнього.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас