Ім'я файлу: Еволюція програмування. Технології програмування..ppt
Розширення: ppt
Розмір: 431кб.
Дата: 05.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
47 Колір. Колористика. Колірний круг. Система Pantone. Колір в р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»


Презентаційні матеріали з теми «Володіння основами програмування»


Виконав: учень гр. ОПО-18
Бендеберя Ілля Сергійович
Перевірив: викладач-консультант
Німерич О.В.


КРАМАТОРСЬК, 2021


Еволюція програмування.
Технології програмування.

1. Основні етапи розвитку програмування.
Швидкий розвиток нових технологій програмування безпосередньо пов’язаний з бурхливим розвитком науково-технічного прогресу і комп’ютерної техніки зокрема. Щоб розібратись в деяких існуючих технологіях програмування, повернімось всього на декілька десятиліть назад і спробуємо визначити основні етапи розвитку програмування як науки.


Програми для перших обчислювальних машин створювались, як правило, в машинних кодах або на асемблері і були схожі на витвір мистецтва, бо повинні були поміститись у мініатюрному за сучасними поняттями об’ємі пам’яті.


.


Програмісти були схожі на “вищу касту” серед нормальних людей, бо вони єдині були здатні на спілкування з обчислювальною технікою. Цей етап програмування називають “стихійним програмуванням”. Створення нових алгоритмічних мов програмування, таких як FORTRAN та ALGOL, дещо покращило, але не змінило в корені ситуацію. Революційний винахід засобів, що підтримували можливість використання підпрограм, привів до підвищення складності програм.


Глибокий та ретельний аналіз причин даної кризи привів до створення робочої групи з методології програмування при Міжнародній федерації з обробки інформації.
До її складу увійшло багато відомих програмістів, наприклад, Н. Вірт, П. Наур, Ч. Хоар, У. Дал, Е. Дейкстра. Їх спільні зусилля привели до оформлення нової технології (парадигми) програмування – структурного програмування .

2. Життєвий цикл програмного забезпечення


Процес створення та використання програмної системи містить декілька стадій: від початкової ідеї до остаточного морального застаріння.
Цей процес називається життєвим циклом програмного забезпечення.
Він складається з наступних 6 етапів.

1. Специфікація вимог:


1. Специфікація вимог:
 а) підготовка повного і чіткого визначення задачі;
б) представлення документів з вимогами до задачі користувачам і аналітикам для погодження (ухвалення).
2. Аналіз:  
а) вивчення задачі, визначення специфікацій (тобто структури вхідних та вихідних даних);
б) оцінка альтернативних методів розв’язання (алгоритмів);
в) вибір оптимального методу (алгоритму).

3. Проектування:  


3. Проектування:  
а) визначення структури програмної системи та її проектування;  
б) розбиття програмної системи на окремі компоненти та їх проектування з визначенням ключових елементів структури даних.
4. Реалізація:  
а) створення алгоритмів і кодів окремих модулів обраною мовою програмування;
б) створення вихідного тексту програми;
в) налагодження вихідного текста.

5. Тестування і верифікація:


5. Тестування і верифікація:
а) тестування вихідного тексту;  
б) участь користувачів і спеціальних колективів (тестерів) у всіх перевірках системи.  
6. Експлуатація і супроводження:  
а) використання готового програмного продукту;  
б) оцінка його ефективності;  
в) усунення знайдених в процесі експлуатації помилок;  
г) внесення необхідних змін для підтримки актуальності програмного продукту;  
д) перевірка коректності внесених змін (вони не повинні негативно впливати на функціонування системи).

3.Поняття ППЗ.


 ППЗ - це прикладне програмне забезпечення.
Численні програмні засоби для вирішення різних типів обчислювальних завдань можна розділити на 4 групи:
- окремі прикладні програми;
- бібліотеки прикладних програм;
- пакети прикладних програм;
- інтегровані програмні системи.

4.Відоммості про програми асемблери.


Assembler - мова програмування, за допомогою якого можна написати такі програми, які неможливо, або дуже складно написати на інших мовах програмування.

Історія створення Ассемблера. 


Історія створення Ассемблера. 
Поява мікропроцесорів в 60-х роках пов'язана з розробкою інтегральних схем (ІС).
Інтегральні схеми об'єднували в собі різні електронні компоненти в єдиний елемент на силіконовому "чіпі". Розробники встановили цей крихітний чіп в пристрій, що нагадує стоногу та інтегрували його у функціонуючі системи. На початку 70-х мікрокомп'ютери на процесорі Intel 8008 сповістили про перше покоління мікропроцесорів. 

6.Мови програмування.


Першу мову програмування високого рівня — Планкалькюль (нім. Plankalkül) спроектував німець Конрад Цузе у 1945 році, але вона не мала комп'ютерної реалізації і не одержала уваги, хоча мала дуже потужні на той час можливості.
В кінці 40-х — початку 50-х р.р. застосовувалися інтерпретовані системи кодування, коли певні команди мови програмування кодувалися числами, які уже інтерпретувалися машинним кодом.
Це отримало назву «автоматичного програмування» і було простішими для програмування, ніж машинні коди, але могло мати значно меншу (до 50 разів) швидкодію, через що все ж таки часто надавали перевагу машинним кодам.

Транслятори


Транслятор – це програма призначена для перекладу програми з однієї мови програмування на іншу.
Частіше всього – з людської мови на машинну.

Види трансляторів


Транслятори бувають:
- компіляторами;
- інтерпритаторами.
Компілятор перекладає відразу всю програму, а потім вона виконується ПК.
Інтерпритатор перекладає програму по одній команді та виконує також по одній команді.
Приклад мови-інтерпритатора – Basic.
Приклад мови-компілятора – Pascal.

6.Мови програмування.


Перший програміст – Ада Левлейс (Байрон), створила програму для ткацького верстата.
Мови високого рівня з’явилися у середині 50-х років ХХ століття. Одні з перших мов Фортран та Алгол.
В середині 60-х (1966) в Дартмудському коледжі (США) було створено мову Бейсик (мова для початківців).
В 1971 р. з’явилася мова Паскаль. Створена мова була швейцарцем Ніклаусом Віртом (пішло слово “віртуальний”).
На основі Паскаля у середині 70-х була створена мова Ада.
В 1972 р. Деннісом Рітчі створено мову Сі.


Першою широковживаною компільованою мовою став Фортран, розроблений групою Джона Бекуса, анонсований у 1954 році і випущений у 1957 для IBM 704.
Основним призначенням Фортрану були швидкі наукові обчислення, оголошувалося що швидкодія згенерованого компілятором коду майже не відрізянтиметься від машинного коду написаного вручну. Уже у квітні 1958 близько половини програм для IBM 704 були написані на Фортрані.

7.Покоління мов програмування.


Розрізняють п'ять поколінь мов програмування


- Перше покоління.
 Початок 1950-х років — мови перших комп’ютерів. Перша асемблероподібна мова створена за принципом «одна інструкція — один рядок».
 Основна відмінна риса: орієнтування на конкретний комп’ютер.


- Друге покоління
Кінець 1950-х — початок 1960-х р.р.
Розроблено символьний асемблер, в якому з’явилося поняття змінної. Це перша повноцінна мова програмування.
Основна відмінна риса: орієнтування на абстрактний комп’ютер з такою ж системою команд.


- Третє покоління
1960-ті р.р. — мови програмування високого рівня.
Їхні характеристики:
відносна простота;
незалежність від конкретного комп’ютера;
можливість використання потужних синтаксичних конструкцій.
Простота мов дає змогу писати невеликі програми і людям, які не є професійними програмістами.
Всього у світі існує близько 200 популярних мов програмування третього рівня.


- Четверте покоління
Початок 1970-х р.р. до сьогоднішнього часу.
Створюються мови, призначені для реалізації великих проектів. Зокрема, це проблемно-орієнтовані мови, що оперують конкретними поняттями вузької галузі. Як правило, в такі мови вбудовують потужні оператори, що дозволяють одним рядком описувати функції, для опису яких мовами молодших поколінь потрібно було б сотні чи навіть тисячі рядків початкового коду.
Приклади: SQL, HTML, XML, Prolog, та багато інших вузькоспеціалізованих декларативних мов.
Основна відмінна риса мови четвертого покоління: наближення до мови людини (декларативні мови).
Деякі мови мають риси одночасно і третього і четвертого поколінь.


- П'яте покоління
П’ятого покоління мов програмування поки що не існує.
Виробники пропрієтарних програмних продуктів часто намагаються приписати своїм продуктам якісь маркетингові особливості, і деколи вказують що їхній продукт — це "мова п’ятого покоління".
Насправді, всі ці продукти — це просто середовища для прискореного створення продуктів (Rapid Application Development - RAD), і використовують мови третього та четвертого поколінь.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас