Ім'я файлу: соколянський.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 261кб.
Дата: 13.09.2020

Вклад І.П.Соколянського у розвиток спеціальної педагогіки


Підготувала

студентка ІІ курсу групи СО-18

Новіцька Інеса Василівна

Соколянський Іван Панасович

Народився 23 березня 1889 року у великій українській  козацькій  родині  в станиці Дінській на землі Кубанського козачого війська ( потім Кубанська Народна Республіка).

Навчався в Кубанській учительській  семінарії в м. Катеринодарі, в якій середню освіту одержав екстерном.

1905 р. – арешт царською поліцією, занесений у списки неблагонадійних і засланий до Вологодської губернії. За пів року був звільнений.

1907 р. - вища освіта  на Маріїнських курсах.

1908-1913 рр. - педагогічне відділення природничо-історичного факультету Санкт-Петербурзького психоневрологічного інституту.

1910-1919 рр. - викладач училища глухонімих.

1914-1917рр. - прапорщик в рядах Кавказької діючої армії.


У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

Соколянський Іван Панасович

1919р. - організував в Умані школу для глухонімих; завідував міським відділом народної освіти.

1920 р. - доцент сурдопедагогіки і психології на факультеті спеціального виховання Київському інституті народної освіти ім. М.П. Драгоманова (КІНО).

1920-1924рр. - розробляв та апробував відмінну від російської радянську українську систему освіти із забезпеченням рівних прав національним меншинам, прийняв план українізації дитячих установ Одеської, Катеринославської, Донецької та Харківської губерній (1923).
У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

Соколянський Іван Панасович

1921 р. - головний інспектор установ для дефективних дітей при НКО УСРР Головсоцвиху, займався перевіркою дитбудинків Києва, Одеси, Донбасу, працював лектором факультету соцвиховання, читав сурдопедагогіку.

1923 р. – Харківський інститут народної освіти (ХІНО).

1925 р. - за його ініціативою в Харкові була організована спеціальна школа-клініка для такої категорії дітей. Цей заклад одержав світове визнання як єдиний у світі науково-педагогічний заклад для дослідження, виховання і навчання сліпоглухонімих дітей. 
У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

Соколянський Іван Панасович

1926 р. - професор кафедри дефектології, декан факультету спеціального виховання ХІНО.

1926 р. - активний організатор Науково-дослідного інституту педагогіки в Україні. Призначений директором і завідуючим відділу дефектології.

1930 р. - організовував науково-дослідний інститут дефектології. 

1933 р. в числі багатьох українських інтелігентів арешт І.Соколянського за звинуваченням в «буржуазному націоналізмі», за «антирадянську діяльність і підготовку терористичних актів», почато його переслідування.
У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

Соколянський Іван Панасович

13 жовтня 1937 р. УДБ УНКВС по Харківській області другий раз арештувало І.Соколянського «за участь в в антирадянській терористичній контрреволюційній шкідницькій організації». Звільнений був у 1939 р.

1939 р. - Московський Науково-практичний інституті спеціальних шкіл, директор спеціальної школи для глухонімих дітей при інституті.

1941 р. - очолював відділ сурдопедагогіки Інституту дефектології.

1947 р. - організував наукову лабораторію вивчення сліпоглухонімоти.


У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

Соколянський Іван Панасович

Основні праці із спеціальної педагогіки:

- «О так называемом чтении с губ глухонемыми» (1925);

 • «Артикуляционные схемы рецепторной и эффекторной речи глухонемых» (1926);
 • «Слепоглухонемие дети» (1927);
 • «О методе обучения глухонемых устной речи» (1930).
 • Книга „Обучение и воспитание слепоглухонемых« (розпочав автор, а в 1962 р. Мещеряков О.І. і присвятив пам'яті вчителя. )


У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

Соколянський Іван Панасович

Професійна діяльність:

 • сурдопедагог;
 • дефектолог;
 • психоневролог;
 • - лектор і розробник курсів українознавства;

 • лектор курів перепідготовки дефектологів-педагогів;
 • спеціаліст із формування мови в глухонімих;
 • автор і розробник системи і методів роботи із сліпоглухими дітьми;
 • організатор і очільник Інституту дефектології  – тоді  першого і  єдиного у світі науково-дослідного закладу для вивчення особливостей сліпоглухонімих;

У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

Соколянський Іван Панасович

Основні ідеї:

 • дослідження, виховання та навчання сліпоглухонімих дітей;
 • розвиток української культури і науки;
 • навчання українських глухонімих рідній мові;
 • - створив доступні для сліпоглухої дитини засоби спілкування – жести, а не усну мову, як звичайно вважали;

 • автор нової системи освіти (нової радянської системи освіти) із забезпеченням рівних прав національним меншинам, прийняв план українізації дитячих установ;

У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

Соколянський Іван Панасович

Основні ідеї:

 • вперше створив Клініку сліпоглухих дітей;
 • засновник Школи для сліпоглухих (сліпоглухонімих) дітей;
 • ініціатор створення системи таких лікарсько-педагогічних кабінетів, які об’єднували всю науково-практичну роботу по дефектології;
 • за його ініціативою школа для сліпих дітей в Харкові першою в СРСР отримала статус медично-освітнього закладу;

У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

нової радянської системи освіти

Соколянський Іван Панасович

Основні ідеї:

 • надання практичної допомоги вихованцям трудових колоній на Харківщині, педагогічна робота з неповнолітніми порушниками у міській в’язниці;
 • засновник в Україні системи освіти дітей з втратою слуху і зору;
 • автор оригінальної методики навчання сліпоглухонімих дітей;
 • автор робіт і винаходів  з тифлотехніки;  
 • організатор і перший директор інституту дефектології;

У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

нової радянської системи освіти

Соколянський Іван Панасович

Основні ідеї:

 • розробник принципу обов’язкового використання писемної мови у навчанні сліпоглухонімих дітей (на той момент навчання таких дітей велося переважно усним методом (як в Росії, так і за кордоном);
 • розробник методики, в основі якої приділяється увага жестам, засобам образотворчої діяльності, передусім, ліпленню та малюванню, як способам вираження внутрішнього світу дитини, засобам комунікації на домовленнєвому етапі, які сприяли формуванню мовленнєвих образів;

У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

нової радянської системи освіти

Соколянський Іван Панасович

Основні ідеї:

 • розробник спеціальної машини для читання й письма сліпоглухих;
 • винахідник машини для читання сліпими й сліпоглухими звичайного плоскодрукованого шрифту, читальна машина для сліпих і сліпоглухих, основана на застосуванні фотоелемента і переведення електричних коливань в тактильні сигнали, він добився виготовлення її та експериментальної перевірки;
 • автор ряду методів, серед яких метод „паралельних текстів”, метод „ланцюгових дій” та ін.;

У 1919 році Іван Панасович організував в Умані школу для глухонімих

нової радянської системи освіти

Список використаних та рекомендованих джерел

1. Басилова Т. А. Иван Афанасьевич Соколянский / А.Т. Басилова // Дефектология. – 1989. – №2. – С. 4-7

2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 833-834

3. Коляда Н.М. Іван Панасович Соколянський (1889-1960) – теоретик дитячого руху в Україні (20-ті роки ХХ ст.) / Н. М. Коляда // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Дніпропетр. наук. університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 278-283. 4. Кабанова О.О. ВНЕСОК І. П. СОКОЛЯНСЬКОГО У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ НА ЗЛАМІ 20-Х рр. ХХ ст./О.О.Кабанова. - ВІСНИК №124. Режим доступу: file:///C:/Users/Ivan/Downloads/VchdpuP_2015_124_70.pdf.

5. Українська педагогіка в персоналіях. Навчальний посібник. У 2 кн. Кн.2. ХХ століття / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – С. 296-302.

6. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1920-1941) / В. І. Марочко, Г. Хілліг. – К.: Наук. світ, 2003. – С. 111-123.

7. Соколянський Іван – видатний психоневролог, організатор Інституту дефектології в Харкові, професор медичного інституту, засновник оригінального методу навчання дітей з втратою зору і слуху, двічі арештований органами НКВД/Онлайн-журнал Товариства «Наукове товариство ім.Шевченка». Режим доступу: https://ntsh.org/node/486.

8.Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О.В. Сухомлинської. – К.: А.Н.П., 2003. – 68 с.


Дякую за увагу!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас