Ім'я файлу: Лаба №2. Малярчук.docx
Розширення: docx
Розмір: 137кб.
Дата: 22.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
Практичні_завдання.doc

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет транспортних технологій

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Інформаційні системи і технології»

на тему: «Визначення структури бази даних»

Виконала: Перевірив:

студентка групи ОП- 202 доцент кафедри КСМ

Саламаха Є. Р. Малярчук В. О.

КИЇВ 2019

Мета роботи – набути навиків визначення структури БД ПО відповідно до Методики проектування БД.

Хід роботи

Завдання 2.1 Визначення зв’язків між інформаційними об’єктами предметної області.

Схема зв’язків ІЩ ПО «Технічна служба АТП»


ЦСкладЗЧ

Вимога (заг. частина)

Вимога (табл. частина)

Класифікатор груп ТЗ

Класифікатор підгруп ТЗ

Класифікатор марок ТЗ
1 ∞ 1 1

∞ 1 ∞ ∞

1 ∞

Зв’язки інформаційних об’єктів предметної області «Технічна служба АТП»

Ключ зв’язку

Головний об’єкт

Підпорядкований об’єкт

Тип зв’язку

КМарка

КласМарка

КласГруп

1:М

КМарка+КГруп

КласГруп

КласПідгруп

1:М

КМарка+КГруп+КласПідгруп

КласПідгруп

ЦСкладЗЧ

1:М

КМарка+КГруп+КласПідгруп+КДетКаталог

ЦСкладЗЧ

Вимога (табл. част)

1:М


НомВим+ДатВим+КМарка+КГруп+КласПідгруп+КДетКаталог

Вимога (заг. част)

Вимога (табл.част)

1:М

Завдання 2.2. Створення інформаційно-логічної моделі предметної області.

1-3 Створюємо «Інформаційно-логістичну модель ПО Технічна служба АТП», встановлюємо зв’язки і наводимо індекси у правій нижній частині прямокутника.


ВимогаЗ

НомВим

ДатВим

ГарНом

КСтан

ТабДоз

3

ВимогаТ

НомВим

ДатВим

КМарка

КГруп

КПідгруп

КДетКаталог

Витрата

4

ЦСкладЗЧ

КМарка

КГруп

КПідгруп

КДетКаталог

НДеталь

КДеталь

Залишок

НорЗбер

Ціна

КодВим

НомКар

КСклад

КСтелаж

Полиця

Комірка

КПосада

3

КласПідгруп

КМарка

КГруп

КПідгруп

НПідгруп

2

КласГруп

КМарка

КГруп

НГруп

1

КласМарка

КМарка

НМарка

0

11

1
1 ∞ 1 ∞4. ІЛМ ПО «Технічна служба АТП» у канонічній формі


Класифікатор марок

КМарка
Рівень 0 1


Класифікатор груп

КМарка

КГруп


Рівень 1

1


Класифікатор підгруп

КМарка

КГруп

КПідгруп


Рівень 2

1


1

Вимога (заг.част.)

НомВим

ДатВим

ЦСкладЗЧ

КМарка

КГруп

КПідгруп

КДетКаталог

31
Рівень 3


ВимогаТ

НомВим

ДатВим

КМарка

КГруп

КПідгруп

КДетКаталог


Рівень 4Завдання 2.3. Визначення логічної структури реляційної БД


КласМарка

КМарка

НМарка


Рівень 0 1


1

КласГруп

КМарка

КГруп

НГруп


Рівень1


1

КласПідгруп

КМарка

КГруп

КПідгруп

НПідгрупВимогаЗ

НомВим

ДатВим

ГарНом

КСтан

ТабДоз
Рівень2


ЦСкладЗЧ

КМарка

КГруп

КПідгруп

КДетКаталог

НДеталь

КДеталь

Залишок

НорЗбер

Ціна

КодВим

НомКар

КСклад

КСтелаж

Полиця

Комірка

КПосада


1

Рівень3 1


ВимогаТ

НомВим

ДатВим

КМарка

КГруп

КПідгруп

КДетКаталог

Витрата
Рівень 4 ∞ ∞

Відповіді на контрольні запитання

1.Назвіть можливі типи відношень між двома ІО.

Між двома ІО можливі такі чотири основні види зв’язків: один-один (1:1); один-багато (1:М); багато-один (М:1); багато-багато (М:М).

2. ВимогаЗ і ВимогаТ перебувають у відношенні 1:М. Як визначити максимальну кількість екземплярів ІО ВимогаТ, що відповідають одному ІО ВимогаЗ?

При створенні таблиці визначаються зв’язки і кількість екземплярів ІО таблиці ВимогаТ до одного значення таблиці ВимогаЗ

3. В яких відношеннях перебувають ІО КласМарка і КласГруп?

Між ІО КласМарка і КласГруп існує зв'язок 1:М. ІО КласМарка є основною таблицею, а КласГруп – підпорядкованою.

4. В яких відношеннях можуть перебувати ІО КласПідгруп і ЦСкладЗЧ?

Між ІО КласПідгруп і ЦСкладЗЧ існує зв'язок 1:М. ІО КласПідгруп є основною таблицею, а ЦСкладЗЧ– підпорядкованою.

5. Який ІО є основним у відношенні між ІО ВимогаЗ і ВимогаТ?

Основною є таблиця ВимогаЗ.

6. Як перетворити відношення типу М:М до 1:М?

Як правило, зв’язки М:М між парою ІО не можуть бути реалізовані в реляційній СУБД. Для їх реалізації потрібно штучно утворити ІО-посередник.

7. Чи може ІО, що перебуває на нульовому рівні, бути підпорядкованим?

ІО, що перебуває на нульовому рівні може мати зв’язки 1:1 і 1:М, не може бути підпорядкованим.

8. Як утворюється ключ в ІО-посередник?

Ключ має відповідати кільком записам основної таблиці і декільком записам додаткової таблиці.

9. За якими полями зв’язуються таблиці, що перебувають в одно- та багатозначних відношеннях?

Зв'язок виду 1:1 утворюється коли всі поля зв’язку основної і додаткової таблиць є ключовими. Зв'язок 1:М існує, коли одному запису основної таблиці відповідають кілька записів допоміжної таблиці.

10. Як визначити рівень, на якому слід розміщувати ІО в канонічній моделі даних?

Індекс будь-якого ІО можна визначити, якщо підрахувати кількість зв’язків, що наявні в найбільшому за довжиною шляху від верхнього рівня до даного ІО.

12. Чи може повторюватись значення первинного ключа в рядках таблиці?

Кожна таблиця може має унікальний первинний ключ, значення в ключових полях таблиці не повторюються.

Висновок: На лабораторній роботі я набула навиків визначення структури БД ПО відповідно до Методики проектування БД. Вивчила і ознайомилась з новими термінами, навчилась будувати логічну модель реляційної БД ПО «Технічна служба АТП», визначили зв’язки між інформаційними об’єктами предметної області.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас