1   2   3   4
Ім'я файлу: Механiка грунтiв основи та фундаменти - StudentLib.doc
Розширення: doc
Розмір: 1909кб.
Дата: 18.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
1.doc
2 (1).doc
Основы расчета фундамента промышленного здания - StudentLib.doc
Расчет фундамента одноэтажного промышленного здания - StudentLib

  1. ВИЗНАЧЕННЯ НАЗВИ ШАРІВ ГРУНТІВ


Фізико - механічні властивості ґрунтів


Номер шару

Гранулометричний склад грунту, (мм)

Воло гість W,%

Границі текучості та пластичності

Питома вага, кН/м3
> 2

2.0 1.0

1.00.5

0.5 0,25

0,25 0.10

0.10 0.05

0.05 0.01

0.01 0.005

<

0.005
WL

WP

γs

γ

32

0

0

0

0

0

5,2

25,1

62,3

7,4

0,24

0,28

0,23

28,7

19,2

31

0

0

0

0

0

1,4

12,6

57,6

28,4

0,25

0,4

0,2

27,2

19

30

0

0

0

0,4

3,6

2,6

17,5

60,6

15,3

0,08

0,28

0,19

26,7

16,5

28

0

10

0

22

33

12

14

10

9

0,324

0,3

0,18

24,1

17,5

3

4

1,5

1,5

8

18

13

14

21

19

0,26

0,35

0,2

26,9

18,4


№32

Так як WL≠WP≠0, то ґрунти цього шару - глинисті. А ми знаємо, що повна назва глинистих ґрунтів визначається чотирма показниками: числом пластичності Ір, гранулометричним складом, наявністю включень і показником текучості IL. Тому, обчислюємо і аналізуємо величини цих показників:

а) число пластичності Ір
%
Даний глинистий грунт носить назву - супісок, так як:
1% < ІР =5% < 7%;
б) гранулометричний склад і число пластичності Ір:

В даному випадку частинок розміром 0,5÷2 мм – 0% < 50%, а число пластичності знаходиться в границях 1% < ІР = 5% < 7%. Тому шар грунту буде мати назву - пилуватий;

в) наявності включень:

Частинок розміром > 2мм - 0% < 15%. Тому можна вважати, що даний шар ґрунту немає ніяких включень.

г) показник текучості ІL:
або


По показнику текучості - пластичний так як:
0 < ІL = 0,2 < 0,25
д) коефіцієнт пористості:
е = γs/γ x (1+W) - 1 = 28,7/19,2 х (1 + 0,24) - 1 =0,85.
Розрахунковий опір грунту R0=240 кПа

Модуль деформації E = 7000 кПа

Назва грунту (№32) – супісок пилуватий, пластичний
№31

Так як WL≠WP≠0, то ґрунти цього шару - глинисті. А ми знаємо, що повна назва глинистих ґрунтів визначається чотирма показниками: числом пластичності Ір, гранулометричним складом, наявністю включень і показником текучості IL. Тому, обчислюємо і аналізуємо величини цих показників:

а) число пластичності Ір:
%

Даний глинистий грунт носить назву - глина, так як:
ІР =20% > 17%;
б) гранулометричний склад і число пластичності Ір:

В даному випадку частинок розміром 0,5÷2 мм - 0% < 40%, а число пластичності знаходиться в границях 17% < ІР = 20% < 27%. Тому шар грунту буде мати назву – легка пилувата;

в) наявності включень:

Частинок розміром > 2мм - 0% < 15%. Тому можна вважати, що даний шар ґрунту немає ніяких включень.

г) показник текучості ІL:
або


По показнику текучості - напівтверда так як:
0 < ІL = 0,25 < 0,25
д) коефіцієнт пористості:
е = γs/γ x (1+W) - 1 = 27,2/19,0 х (1 + 0,25) - 1 =0,79.
Розрахунковий опір грунту R0=284 кПа

Модуль деформації E = 19400 кПа

Назва грунту (№31) – глина легка пилувата, напівтверда.
№30

Так як WL≠WP≠0, то ґрунти цього шару - глинисті. А ми знаємо, що повна назва глинистих ґрунтів визначається чотирма показниками: числом пластичності Ір, гранулометричним складом, наявністю включень і показником текучості IL. Тому, обчислюємо і аналізуємо величини цих показників:

а) число пластичності Ір:
%
Даний глинистий грунт носить назву - суглинок, так як:
7% < ІР =9% < 17%;
б) гранулометричний склад і число пластичності Ір:

В даному випадку частинок розміром 0,5÷2 мм - 0% < 40%, а число пластичності знаходиться в границях 7% < ІР = 9% < 12%. Тому шар грунту буде мати назву - легкий пилуватий;

в) наявності включень:

Частинок розміром > 2мм - 0% < 15%. Тому можна вважати, що даний шар ґрунту немає ніяких включень.

г) показник текучості ІL:
або


По показнику текучості - твердий так як:
ІL = -1,22 < 0
д) коефіцієнт пористості:
е = γs/γ x (1+W) - 1 = 26,7/16,5 х (1 + 0,08) - 1 =0,74.
Розрахунковий опір грунту R0=243 кПа

Модуль деформації E = 16800 кПа

Назва грунту (№30) – суглинок легкий пилуватий, твердий.
№28

Так як WL≠WP≠0, то ґрунти цього шару - глинисті. А ми знаємо, що повна назва глинистих ґрунтів визначається чотирма показниками: числом пластичності Ір, гранулометричним складом, наявністю включень і показником текучості IL. Тому, обчислюємо і аналізуємо величини цих показників:

а) число пластичності Ір:
%
Даний глинистий грунт носить назву - суглинок, так як:
7 < ІР =12 % < 17%;
б) гранулометричний склад і число пластичності Ір:

В даному випадку частинок розміром 0,5÷2 мм – 10% < 40%, а число пластичності знаходиться в границях 7% < ІР = 12% < 12%. Тому шар грунту буде мати назву – легкий пилуватий;

в) наявності включень:

Частинок розміром > 2мм - 0% < 15%. Тому можна вважати, що даний шар ґрунту немає ніяких включень.

г) показник текучості ІL:
або


По показнику текучості - текучі так як:
ІL =1,2 > 1
д) коефіцієнт пористості:
е = γs/γ x (1+W) - 1 = 24,1/17,5 х (1 + 0,324) - 1 =0,82.
Розрахунковий опір грунту R0=130 кПа

Модуль деформації E = 7800 кПа

Назва грунту (№28) – суглинок, легкий пилуватий, текучий.
№3

Так як WL≠WP≠0, то ґрунти цього шару - глинисті. А ми знаємо, що повна назва глинистих ґрунтів визначається чотирма показниками: числом пластичності Ір, гранулометричним складом, наявністю включень і показником текучості IL. Тому, обчислюємо і аналізуємо величини цих показників:

а) число пластичності Ір:
%
Даний глинистий грунт носить назву - суглинок, так як:
7% < ІР =15% < 17%;
б) гранулометричний склад і число пластичності Ір:

В даному випадку частинок розміром 0,5÷2 мм - 7% < 40%, а число пластичності знаходиться в границях 12% < ІР = 15% < 17%. Тому шар грунту буде мати назву – важкий пилуватий;

в) наявності включень:

Частинок розміром > 2мм - 4% < 15%. Тому можна вважати, що даний шар ґрунту немає ніяких включень.

г) показник текучості ІL:
або


По показнику текучості - тугопластичний так як:
0,25 < ІL = 0,4 < 0,50
д) коефіцієнт пористості:
е = γs/γ x (1+W) - 1 = 26,9/18,4 х (1 + 0,26) - 1 =0,84.
Розрахунковий опір грунту R0=193 кПа

Модуль деформації E = 11300 кПа

Назва грунту (№3) – суглинок важкий пилуватий, тугопластичний.

Геологічний розріз


Назва грунту (№32) – супісок пилуватий, пластичний

Назва грунту (№31) – глина легка пилувата, напівтверда

Назва грунту (№30) – суглинок легкий пилуватий, твердий

Назва грунту (№28) – суглинок, легкий пилуватий, текучий

Назва грунту (№3) – суглинок важкий пилуватий, тугопластичний  1. ЗБІР НАВАНТАЖЕННЯ
    1. Збір навантаження на 1 м2 покриття
Вид навантаження

Підрахунок

навантажень

Навантаження при коефіцієнті надійності по навантаженню, кПа

γf = 1

γf

γf > 1

Постійні:

- водо-ізоляційний килим

- цементна стяжка ( δ = 20 мм, γ = 22 кН/м3 )

- утеплювач ( γ= 2,0 кН/м3 ) – 150 мм

- пароізоляція – 10 мм

- шви замонолічування

- ребриста залізобетонна плита покриття0,020*22

0,2*1,5

0,010*6


0,100

0,440

0,30

0,06

0,017

1,5


1,3

1,3

1,3

1,2

1,1

1,1


0,130

0,572

0,390

0,072

0,019

1,65

Всього: g =
2,42

-

2,83

Снігове : (V - ий сніговий район ):

S0 = 1,6 кПа
1,6

1,14

1,82

Разом : q* = g + S0 =
4,02

-

4,65

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас