Ім'я файлу: Практичне 3.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 20.11.2023
скачати

Практичне 3 - Організація та проведення досліджень

План.
1. Дослідження як система і процес.
2. Підготовка і оформлення курсової / магістерської роботи.
3. Захист курсової / магістерської роботи.

Вирішення практичної задачі.
1. Визначити мету та завдання власної курсової роботи.
2. Охарактеризуйте об’єкт власної курсової роботи як системи.
3. Сформулюйте предмет курсової роботи як системну складову об'єкта


1.Метою курсової роботи "Децентралізація в Україні: досягнення та перспективи" є аналіз та оцінка результатів реформи децентралізації, що проводиться в Україні з 2014 року, а також визначення її перспектив та можливостей для подальшого розвитку.

Завдання курсової роботи будуть включати наступне:

1. Дослідити сутність поняття "децентралізація" та його значення для розвитку України.

2. Вивчити історію та хід процесу децентралізації в Україні.

3. Проаналізувати досягнення та результати реформи децентралізації на місцевому рівні.

4. Визначити проблеми та виклики, з якими зіштовхнулася реформа.

5. Розглянути перспективи подальшого розвитку децентралізації в Україні.

6. З'ясувати вплив децентралізації на зміну владних відносин та політичного ландшафту країни.

7. Зробити висновки щодо ефективності та потенціалу реформи децентралізації в Україні.

8. Запропонувати можливі шляхи вдосконалення децентралізації та навести приклади успішних практик з інших країн.

Загальна мета і завдання курсової роботи полягають у розкритті сутності реформи децентралізації в Україні, оцінці її результатів та визначенні перспектив подальшого розвитку.

2. Об'єкт "Децентралізація в Україні: досягнення та перспективи" можна характеризувати як систему реформування та розбудови місцевого самоврядування в Україні з метою забезпечення більшої влади та фінансової самостійності територіальних громад.

Досягненнями цієї системи є:

1. Об'єднання громад: за останні роки в Україні були створені більше 1,000 територіальних громад, що збільшило їхню зону впливу та потенціал для розвитку.

2. Децентралізація фінансів: місцеві громади отримали значно більше фінансових ресурсів та можуть самостійно приймати рішення щодо їх використання, що дозволяє здійснювати розвиток територій відповідно до потреб та побажань місцевого населення.

3. Децентралізація влади: місцеві громади отримали більше повноважень та можуть самостійно вирішувати питання землеустрою, благоустрою, освіти, охорони здоров'я, культури та інших сфер.

Перспективи об'єкта "Децентралізація в Україні: досягнення та перспективи" включають:

1. Подальше розширення територіальних громад: заплановано продовжувати реформу децентралізації та залучати більше громад до об'єднання для забезпечення їхньої ефективності та здатності до розвитку.

2. Зміцнення фінансової самостійності: необхідно забезпечити стабільність фінансування місцевих громад та надати їм додаткові інструменти управління фінансовими ресурсами.

3. Підвищення рівня адміністративної та фінансової компетентності: необхідно забезпечити якісну підготовку та навчання кадрів для роботи в місцевих органах влади, а також розвивати систему моніторингу та оцінки роботи службовців.

4. Забезпечення участі громад у прийнятті рішень: важливо створити механізми для залучення громадськості до прийняття рішень та моніторингу їх реалізації, щоб забезпечити виконання інтересів і потреб місцевого населення. Об'єкт "Децентралізація в Україні: досягнення та перспективи" є важливою складовою системи реформування місцевого самоврядування в Україні. Він спрямований на покращення якості та ефективності управління на місцях, розвиток територій та задоволення потреб місцевих громад.

3. Тема "Децентралізація в Україні: досягнення та перспективи" в українському контексті може бути розглянута як системна складова об'єкту реформування державного управління та територіального устрою країни. Децентралізація в Україні означає передачу владних повноважень та фінансових ресурсів з центрального рівня влади на місцевий рівень: територіальні громади, міста та селища.

Ця реформа була започаткована у 2014 році й є однією з ключових пріоритетів української влади. Досягнення децентралізації включають створення територіальних громад, які об'єднують різні адміністративні одиниці в одну сильну та самостійну громаду. Це сприяє локальному розвитку, забезпеченню громадянської участі та забезпеченню рівних можливостей для всіх жителів. Завдяки децентралізації, місцеві громади отримують більші повноваження в управлінні своїми територіями, включаючи вирішення проблем і потреб на місцевому рівні. Одним з ключових досягнень децентралізації є значне збільшення фінансових ресурсів для місцевих громад. До цього реформи, більшість коштів виділялась з центрального бюджету, що знижувало можливості місцевих громад. Зараз, окремий фонд розвитку об'єднаних територіальних громад забезпечує фінансування розвитку місцевих проектів та ініціатив на місцевому рівні.

Децентралізація в Україні має також значний потенціал у перспективі. Її успішність залежатиме від забезпечення й підтримки системних змін на місцевому рівні, зокрема, вдосконалення місцевого самоврядування та забезпечення прозорого та ефективного використання фінансових ресурсів. Також важливо враховувати потреби та інтереси місцевих громад, забезпечувати їхню активну участь у процесах прийняття рішень та забезпечення рівних можливостей. Узагальнюючи, децентралізація в Україні є системною складовою об'єкту реформування державного управління та територіального устрою країни. Вона включає передачу владних повноважень та фінансових ресурсів на місцевий рівень та створення сильних та самостійних місцевих громад. Досягнення децентралізації включають створення територіальних громад і збільшення фінансових ресурсів для місцевих громад.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас