Ім'я файлу: ВСТУП Завдання до теми.docx
Розширення: docx
Розмір: 12кб.
Дата: 01.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Социальная работа.pdf
Вопросы. (1).docx
Фізична культура в загальнокультурної та професійної підготовки
Фізична культура в загальнокультурної та професійної підготовки
Фізична культура в загальнокультурної та професійної підготовки

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ

«ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ УМІННЯ І НАВИЧКИ»


  1. Скласти пам’ятку для студента-першокурсника на тему: «Як користуватися каталогами бібліотеки, тематичним та іменним покажчиками» (правила користування тематичним та іменними (алфавітним) каталогами бібліотеки).

  2. Скласти пам’ятку для студента-першокурсника на тему: «Вимоги до правильного оформлення цитат, виписок».

  3. Скласти бібліографічний покажчик (бібліографічне оформлення списку літератури) до окремої теми з курсу «Теорія соціальної роботи» (тема за вибором студентів). Список такий: 5 книг, 3 статті, 2 Інтернет-ресурса, 1 законодавчий, нормативний документ.

Примітка: Тему обираєте за Методичними рекомендаціями до практичних занять з дисципліни «Теорія соціальної роботи», але література має бути іншою, не такою, що вже подана до теми, і за останні 5 років ( за період 2015-2020 роки).

Приклади бібліографічне оформлення будуть окремим файлом.
На допомогу до першого питання семінарського заняття «Вимоги до правильного оформлення цитат, виписок», якщо ви не знайшли, що таке виписки і як їх правильно оформлювати, надаю вам матеріал:
Як працювати над тематичними виписками

Тематичні виписки – це фрагменти (абзаци, речення, певні терміни чи образні вислови) тексту, що є важливим матеріалом для підготовки доповіді, повідомлення. Вони ґрунтуються за тематикою, за умови чіткої мінімізації, виписки можна використовувати творчо, неодноразово.

Тематичні виписки роблять відповідно до заздалегідь складеного плану або тез доповіді, реферату тощо. Найчастіше виписки оформлюють у вигляді цитат з точним покликанням на джерело.

Тематичні виписки – перехідна ланка між складанням плану тексту та написанням тез наукової статті. План чітко й стисло фіксує викладене в тексті (слово «план» означає порядок, послідовність викладу будь-якого матеріалу).

Виписки – це визначені самим автором (учнем) фрагменти (абзаци), речення, інколи певні терміни чи образні вислови з тексту, що містять важливі, на його думку, положення, думки, висловлювання.
1. Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати, в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.

2. Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: «Там само».

3. Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх з контексту.

4. Якщо під час цитування доводиться робити пропуски окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставляться три крапки .

5. Цитати у вигляді самостійного речення оформлюються за правилами пунктуації при застосування прямої мови.

6. Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.

7. На полях перед цитатою, або у верхній частині, доцільно давати їй короткий заголовок, тобто одним чи декількома словами передати основний зміст цитованого тексту.
Зауваження

  • Обсяг виписок може бути довільним; чим вони лаконічніші, тим вища вправність учня.

  • Графічне оформлення виписок неважливе: у них припустимі скорочення, умовні позначення, підкреслення окремих слів, власні зауваження в дужках.

  • Обов'язково зазначайте джерело кожної з виписок (автора, назву твору, видання, де надруковано).

  • Цікаві та корисні записи необхідно систематизувати, тобто згрупувати за тематикою, тому виписки і називаються тематичними.

  • Уміння робити тематичні виписки перетворить читання як вид праці на творчість духу й думки, можливо, започаткує наукове або художнє осмислення теми.

  • За умови чіткої систематизації тематичні виписки можна використовувати не один раз і творчо.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас