Ім'я файлу: Оформлення_робіт титульний аркуш.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 371кб.
Дата: 31.10.2020

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
(ЛАБОРАТОРНИХ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ) РОБІТ.
Всі роботи необхідно здавати в двох варіантах: виконана робота в електронному варіанті та звіт з роботи у друкованому. За узгодженням із викладачем, якщо робота здається вчасно, звіт можна не роздруковувати, а здати в електронному вигляді за умови належного оформлення.
Ці вимоги необхідно враховувати під час виконання кожної роботи. Тобто, вивчати цей документ варто саме під час виконання роботи.
Загальні вимоги до електронних результатів роботи.
Якщо робота складається з декількох файлів (наприклад, створення веб-сайту), їх необхідно запакувати в один архів.
Назва файлу має містити код навчального напряму, номер групи, прізвище та № роботи,
наприклад, IE-101_Ovcharenko_Lab_1.rar
Вимоги до звіту з роботи.
Вміст
Звіт має містити такі розділи:
Зміст (Має формуватись автоматично на підставі стильового оформлення документу
Завдання. В цьому розділі необхідно навести перелік пунктів, які необхідно виконати (в завданні з лабораторної роботи розміщено у розділі Порядок виконання роботи:”).
Виконання. В цьому розділі необхідно розкрити кожен пункт завдання. Якщо в пункті вказано,
що саме має бути у звіті, навести необхідну інформацію. В іншому разі, надати коротку
інформацію яка демонструє виконання пункту це може бути опис дій (короткий, фрагмент результату (формула, текст, таблиця, знімок екрану тощо).
Висновки. Коротка інформація (один два абзаци), щодо отриманих в результаті роботи навичок.
Використана література. Якщо використовувалась література під час виконання роботи,
перерахувати в алфавітному порядку з вказанням авторів, назв, видавництв, років видання та кількості сторінок. Якщо використовувався веб-ресурс, необхідно вказати повний URL статті.
Цей пункт є обов'язковим для індивідуальних робіт та бажаним для лабораторних.
Оформлення
Титульний аркуш оформляється за окремими вимогами
Параметри (формат) сторінки.
- Орієнтація — книжкова.
- Поля верхнє — 2 см, нижнє — 2 см, ліве − 2,5 см, праве − 1 см,
- Відстань від краю до колонтитулу — 1,25 см.
Параметри (формат) абзацу
- Відступи: праворуч — 0 пт, ліворуч — 0 пт, перший рядок — 1-1,5 см.
- Міжрядковий інтервал — 1,5.
Параметри (формат) шрифту
- Нарис — Times New Roman.
- Розмір — 14 пт.
- накреслення звичайний.
Набір тексту
- Не використовувати більше одного пробілу підряд (вирівнювання робити форматуванням), тобто між словами має бути один пропуск.
- Не використовувати два розриви абзацу підряд.
- Літери не розріджувати і не стискати.
- Слова в середині парних дужок пробілами від дужок не відділяються, (наприклад, так, ( а не
так ).
- Перед та після дефісу пробіли не ставляться, тире зліва має нерозривний пробіл заміcть звичайного (Ctrl+Shift+Space).
- Щоб почати нову сторінку потрібно використовувати вставку нової сторінки (Ctrl+Enter)
Колонтитули.
- Нижній колонтитул містить код навчального напряму, номер групи, прізвище та ініціали студента, номери сторінок,
- Верхній колонтитул містить, назву, номер та тему роботи.
Вихідний документ.
Документ можна подавати водному з універсальних форматів (ps, pdf, rtf), у форматі MS
Word 2003-2010 (doc[x]), або у текстовому документі з відкритим форматом документу (ODF, розширння odt, використовується у додатку Writer офісних пакетів LibreOffice, OpenOffice,
StarOffice).
2

Зразок титульного аркушу.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ДВНЗ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана”
Кафедра інформатики та системології
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1,2,3….. з дисципліни “Прикладна інформатика” Тема ”...............“
Виконав: Прізвище та Ініціали студента
студент групи повна назва групи
Перевірив: Прізвище та Ініціали викладача
Київ — 20__

скачати

© Усі права захищені
написати до нас