1   2   3   4
Ім'я файлу: Рекомендована структура БП.docx
Розширення: docx
Розмір: 40кб.
Дата: 01.12.2021
скачати


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
Бізнес-план має бути стислим, простим, але адекватно розкривати сутність підприємницького проекту. Обсяг бізнес-плану має складати 10-20 сторінок в комп’ютерному наборі. У бізнес-плані слід використовувати загальновідомі терміни, інформацію треба викладати в діловому стилі.

Бізнес-план має бути функціональним. Тому з метою найбільш якісного опису суті плану та припущень, покладених в його основу, і тих факторів, що можуть негативно вплинути на його реалізацію, а також механізмів запобігання виникненню ризиків, бізнес-план має містити певні складові (див.далі).

Бізнес-план подається в електроному вигляді та в зшитому вигляді на листах формату А 4 в комп'ютерному наборі, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка — чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи – всюди однакова. Міжстроковий інтервал - 1,5, шрифт - Times New Roman, кегель – 14, абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки бізнес-плану повинні бути пронумеровані (номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, на титульному аркуші номер сторінки не ставлять). Наприкінці бізнес-плану повинна бути поставлена дата його виконання і підпис виконавця.

Бізнес-план слід надати на експертизу строго в затверджений термін.
РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ

РЕЗЮМЕ
Розробник плану (команда)

Контактні номери телефону

E-mail

Назва проекту

Вартість проекту, тис.грн.

Місце реалізації проекту

Бізнес-ідея (стислий опис)


Цілі, досягнуті в процесі реалізації проекту


Освіта і перелік додаткової освіти розробника проекту
Розподіл командних ролейРОЗДІЛ 1

Опис бізнес-ідеї (продукту, послуги, роботи)

1.1. Опис запропонованого продукту (послуги, роботи), привабливі риси, унікальні характеристики).
РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

2.1. Правова форма здійснення підприємницької діяльності (фізична особа-підприємець, товариство з обмеженою відповідальністю, інше).

2.2. Початковий баланс та стартові витрати.

Таблиця2.1

Початковий баланс та стартові витрати

Код

Стаття

Сума, грн.
Активи в розпорядженні
01

Обладнання
02

Грошові кошти
03

Сировина, матеріали
04

Офісні меблі
05

Канцелярія
06

Транспорт
07

Приміщення
08

Комп’ютери, оргтехніка
09

Інші
10

Разом активи в розпорядженні (01+ 09)Активи, в яких виникає потреба й стартові витрати
01

Обладнання
02

Грошові кошти
03

Сировина, матеріали
04

Офісні меблі
05

Канцелярія
Об

Транспорт
07

Приміщення (оренда)
08

Комп’ютеры, оргтехніка
09

Реєстрація
10

Витрати на рекламу
11

Витрати на юридичні послуги
12

Охорона
13

Телефоний зв’язок
14

Єдиний податок + ЄСВ
15

Інші початкові витрати
16

Разом початкові витрати [(01)+(15)]
17

Власний капітал
18

Короткострокові зобов’язання
19

Довгострокові зобов’язання
20

Разом зобов’язань [(17)+(19)

РОЗДІЛ 3

ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

3.1. Опис постачальників необхідних сировини та матеріалів.

3.2. Опис приміщення та обладнання, які необхідні для роботи.
РОЗДІЛ 4
МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН


    1. Аналіз ринку. Цільовий ринок та його потенційний розмір.

    2. Аналіз конкуренції. Оцінка зовнішніх факторів впливу.

    3. Політика просування продукту.


РОЗДІЛ 5

БІЗНЕС-МОДЕЛЬ

5.1. Модель джерел прибутку. Потенційні замовники.

5.2. Цінова політика (прейскурант, система знижок і пільг).

РОЗДІЛ 6

Менеджмент

6.1. Організаційна структура.

6.2. Штатний розклад (кількість співробітників і зарплата). Стиль управління. Мотивація робітників підприємства.

6.3. Опис майбутніх ризиків.

РОЗДІЛ 7

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

    1. Прогноз прибутків і збитків (таблиця 7.1).

    2. Прогноз руху грошових коштів (таблиця 7.2).

7.3. Період окупності проекту.

Таблиця 7.1

Прогноз прибутків і збитків за місяцями першого року

Код

Стаття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доходи, грн

1

Виручка від реалізації продукції

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас