Ім'я файлу: лаба 2_2014.docx
Розширення: docx
Розмір: 73кб.
Дата: 25.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
л2.doc

Міністерство освіти і науки України

Вінницький коледж НУХТ

ІНСТРУКЦІЯ
для проведення лабораторної роботи №2

з дисципліни „Елетробезпека”

Тема: „Вимірювання опору заземлюючого пристрою

Викладач: Мельник В.О.

Вінниця 2013

Лабораторна робота № 2

Тема: Вимірювання опору заземлюючого пристрою.

Мета: ознайомити з нормованими значеннями опорів пристроїв заземлення; навчити проводити вимірювання опору заземлюючого пристрою.

Робоче місце: Стенд №______

Тривалість: 90 хв.
Перелік обладнання

Таблиця 1.1

№ п/п

Позначення на схемі

Назва, тип характеристика

Кількість

Примітка

1
Вимірювач опору заземлення Ф4103-М1

1
2
Комплект обладнання П4126М2

1

1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Конструктивно заземлювачі можуть бути виконані стержневими, коли в землю занурюються вертикальні стержні (електроди), а зверху вони з'єднуються (зварюються) горизонтальною полосою (див. рис. 1). Крім цього вони можуть бути сітчастими, коли в землю горизонтально укладається взаємноперпендикулярний полосовий або круглий метал і зварюється у вигляді грат з великими комірками.Рис. 1 – Розташування вертикальних електродів 1 і з'єднувальної полоси 2 у землі

Для того, щоб уникнути сезонних коливань питомого опору землі навколо заземлювачів у час його промерзання або просихання, їх занурюють на глибину h=0,5...0,8 м, як це показано на рис. 1.

На підстанціях та електростанціях вимірювання опору пристроїв заземлення і вибіркова перевірка їх стану (розкриття заземлювача для визначення його корозійного зносу і стану контактних з'єднань) проводиться не рідше, як один раз в 10 років. Заземлюючі пристрої промислових підприємств, організацій, установ перевіряють перед введенням в експлуатацію, а потім щорічно. При цьому в один рік вимірюється опір заземлення у літню пору (просихання ґрунту), а в другий – зимою (промерзання ґрунту).

2 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, що прослухали інструктаж з правил техніки безпеки та охорони праці з відміткою та розписом студента та викладача, що проводить роботи у відповідному журналі.

1. До початку роботи необхідно:

 • вияснити всі питання, що стосуються застосування приладів, джерел живлення, органів керування розташованих на стенді;

 • перевіряти наявність занулення;

 • перевірити положення перемикачів, особливо тих, що повинні знаходитись в положенні „вимкнено”;

2. Під час проведення дослідів необхідно:

 • скласти схему, сповістити про це викладача з метою її перевірки;

 • після одержання дозволу з боку керівника робіт приступити до виконання дослідів;

 • в разі потреби змін в схемі, чи виявлення причин несправності, вимкнути джерела живлення, наступне виконання роботи проводиться після дозволу керівника робіт;

 • в аварійних ситуаціях вимкнути обладнання, сповістити про це керівника робіт;

3. По закінченню роботи необхідно з дозволу викладача відключити всі джерела живлення, здати робоче місце керівнику робіт.
3 ХІД РОБОТИ

Всі дані заносяться в протокол (додаток 3).

Вимірювання опору заземлюючого пристрою здійснюється вимірювачем опору заземлення Ф4103-М1.

1. ПІДГОТОВКА ВИМІРЮВАЧА ДО РОБОТИ:

  1. Встановити 9 елементів 373 (R20) у відсік живлення. При живленні від зовнішнього джерела зняти кришку і приєднати провід живлення. НОМІНАЛЬНА НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ДЖЕРЕЛА – 12 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

  2. Встановити вимірювач на горизонтальній поверхні.

  3. Перевірити напругу живлення вимірювача. Для цього закоротити затискачі Т1, П1, П2, Т2, встановити перемикач РОД РАБОТ в положення КЛБ, перемикач ПРЕДЕЛЫ, Ω-«0,3», ручку КЛБ – в крайнє праве положення. Натиснути кнопку ИЗМ. Якщо при цьому індикатор КП не світиться – напруга живлення в нормі.

  4. Перевірити працездатність вимірювача. Виконати калібровку вимірювача. Встановити перемикач РОД РАБОТ в положення КЛБ, встановити «0» ручкою УСТ 0, натиснути кнопку ИЗМ, ручкою КЛБ встановити стрілку на відмітку «30». При неможливості проведення калібрування вимірювач підлягає ремонту.

УВАГА!

 1. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ВСТАНОВИТИ ПЕРЕМИКАЧ РОД РАБОТ В ПОЛОЖЕННЯ ОТКЛ. ДЛЯ БЛОКУВАННЯ ВМИКАННЯ ВИМІРЮВАЧА, ЗАКРИТИ КРИШКУ.

 2. ВСІ ВИДИ ВИМІРЮВАНЬ ПРИВЕДЕНІ В ПАСПОРТІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ПЕРЕМИКАЧА РОД РАБОТ В ПОЛОЖЕННІ ИЗМ ІІ.


2. ПОРЯДОК РОБОТИ:

2.1. Встановити електроди в землю на відстані згідно рис. 2.

2.2. Напрям розносу електродів Rп2 і Rт2 вибрати таким чином, щоб з'єднувальні дроти не проходили поблизу металевих конструкцій і паралельно трасі ЛЕП. При цьому відстань між струмовим і потенціальним дротами повинна бути не менше 1 м. Вимірювальні електроди розміщувати за одно- або двопроменевою схемою. Струмовий електрод (Rт2) встановити на відстані Lзт=2Д (рекомендовано Lзт=3Д) від краю досліджуваного ЗП, а потенціальний електрод (Rп2) –на відстані 0,5∙Lзт від ЗП.а б

Рис. 2 – Підключення вимірювача Ф4103-М1: Д – найбільша діагональ заземлюючого пристрою.
2.3. Розімкнути всі затискачі і підключити дроти від Rп2 і ЗП відповідно до затискачів П2 і П1 (рис. 2). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПІДКЛЮЧАТИ ДРОТИ ДО ЗАТИСКАЧІВ Т1 І Т2.

2.4. Перевірити рівень перешкод в перевіряємому колі. Для цього встановити перемикач РОД РАБОТ в положення ИЗМ ІІ, перемикач ПРЕДЕЛЫ, Ω-«0,3» і натиснути кнопку ИЗМ. Якщо індикатор КПм світиться, то рівень перешкод перевищує допустимий для діапазону (0 – 0,3) Ом – 3 В, необхідно перейти на діапазон (0 – 1)Ом, де допустимий рівень перешкод 7 В. Якщо в цьому положенні індикатор КПм не світиться, то можна проводити вимірювання на всіх діапазонах, окрім (0 – 0,3) Ом.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРОВОДИТИ ВИМІРЮВАННЯ, ЯКЩО ІНДИКАТОР КПм СВІТИТЬСЯ НА ДІАПАЗОНІ (0 – 1) Ом, ЩОБ ВИМІРЮВАЧ НЕ ВИЙШОВ З ЛАДУ!

2.5. Виміряти опір потенціального електроду за двозатискною схемою (рис. 3). Для цього встановити діапазон вимірювання орієнтовно відповідний вимірюючому опору електроду, відкалібрувати вимірювач згідно п.1.4. Встановити перемикач РОД РАБОТ в положення ИЗМ ІІ, натиснути кнопку ИЗМ і визначити значення опору. Якщо воно перевищує допустиме значення, вказане в табл. 3.1 для вибраного діапазону вимірювання, його необхідно зменшити (встановити додатковий електрод на відстані (0,3-1,5) м від Rп2 і з'єднати з Rп2 провідником; покращити провідність прилеглих до них ділянок землі водою чи соляним розчином).Рисунок 3 – Вимірювання опору потенціального електроду
Таблиця 3.1

Діапазон вимірювань, Ом

Діапазон допустимих значень опорів електродів, кОм

потенціальних

струмових

Rп1, Rп2 або їх сумарний опір (Rп1+ Rп2)

Rт1, Rт2 або їх сумарний опір (Rт1+ Rт2)

0-0,3; 0-1

0-2

0-1

0-3; 0-10

0-6

0-3

0-30; 0-100

0-300; 0-1000

0-3000; 0-15000

0-12

0-6


2.6. Вимірювання опору заземлюючих пристроїв (ЗП) виконати за схемою, приведеною на рис. 2.

Приєднання дротів до ЗП виконати на одній металоконструкції, відстань підключення між струмовим і потенціальним дротами (0,2 – 0,4) м.

Потенціальний електрод (Rп2) необхідно встановлювати по черзі на відстанях (0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8) Lзт від ЗП.

Встановити перемикачем ПРЕДЕЛЫ, Ω необхідний діапазон вимірювання, виконати калібрування згідно п.1.4. Встановити перемикач РОД РАБОТ в положення ИЗМ ІІ, натиснути кнопку ИЗМ і зняти покази. Якщо стрілка під дією перешкод виконує коливальні рухи, то видалити їх можна регулюванням ручки ПДСТ f.
Таблиця 3.2

Д =

L, м

0,2∙Lзт

0,3∙Lзт

0,4∙Lзт

0,5∙Lзт

0,6∙Lзт

0,7∙Lзт

0,8∙Lзт

Lзт =

Rвим, Ом
4 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДІВ

4.1. Вимірювання опору ЗП необхідно проводити при встановленні потенціального електроду в кожній з вказаних точок. За даними вимірювань будується крива «б» залежності опору ЗП від відстані потенціального електроду до ЗП. Приклад такої кривої приведений на рис. 3.Рисунок 3 – Побудова кривої опору ЗП
Отриману криву «б» порівнюють з кривою «а», якщо крива «б» має монотонний характер і значення опорів ЗП, виміряні при положеннях потенціального електроду на відстанях 0,4Lзт і 0,6Lзт відрізняються не більше, ніж на 10%, то місця встановлення електродів вибрані вірно і за опір ЗП приймається значення, отримане при розташуванні потенціального електроду на відстані 0,5Lзт.

Якщо крива «а» відрізняється від кривої «б», то струмовий електрод необхідно розташувати в іншому напрямку від ЗП. Якщо значення опорів ЗП, виміряні при положеннях потенціального електроду на відстанях 0,4 Lзт і 0,6 Lзт відрізняються більше, ніж на 10%, то необхідно повторити вимірювання опору ЗП при збільшеній відстані в 1,5 – 2 рази від ЗП до струмового електроду.

4.2. Порівняти отриманий результат з нормованим значенням.

4.3. Зробити висновок про стан заземлюючого пристрою.

4.4. Визначити причини незадовільного стану заземлюючого пристрою, методи усунення цих недоліків.
5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1. Як заземлювачі виконуються конструктивно?

 2. Як часто проводиться вимірювання опору пристроїв заземлення на підстанціях, підприємствах, в організаціях?

 3. Яким чином проводять вимірювання опору заземлювача?

 4. Що необхідно враховувати для визначення реального опору заземлювача?

 5. Якими нормованими значеннями визначається опір заземлювачів в залежності від установки, до якої приєднаний?


6 ЗВІТ ПОВИНЕН ВКЛЮЧАТИ:

1. Номер роботи та її назву.

2. Мету роботи.

3. Програму виконання лабораторної роботи.

4. Таблицю технічних даних обладнання лабораторної роботи.

5. Принципову схему лабораторної роботи.

6. Таблицю дослідних даних і результатів розрахунку.

7. Формули, які пояснюють результат ти розрахунків.

8. Висновки по роботі.


7 СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

призначення заземлювача;

конструкцію заземлювача;

види заземлюючих пристроїв;

допустимі значення опорів заземлюючих пристроїв для електроустановок до і понад 1000 В;

особливості вимірювання опору заземлюючого пристрою на підстанціях і підприємствах.
8 СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:

вимірювати опір заземлюючого пристрою;

визначити реальне значення опору заземлюючого пристрою, враховуючи умови навколишнього середовища.
ЛІТЕРАТУРА

1. Правила улаштування електроустаткування. - Київ, 2001.

2. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. - К.: 1998.

3. В.Ц.Жидецький. Основи охорони праці.-Львів: Афіша, 2002.

4. А.А.Воронина, Н.Ф.Шибенко. Техника безопасности при работах в электроустановках. - М.: Высш.шк., 1974.
Додаток 1

Нормовані значення опорів пристроїв заземлення

Характеристика електроустановки і заземлюю чого об'єкту

Допустимий опір Rз, Ом (не більше)

1. Електроустановка в мережі напругою понад 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю

0,5

2. Електроустановка в мережі напругою понад 1 кВ з ізольованою нейтраллю:

а) при використанні пристрою заземлення одночасно

для електроустановок напругою до 1 кВ;

б) при використанні заземлюючого пристрою тільки

для електроустановок напругою понад 1 кВ125/Із
250/Із, але

не більше 10 Ом

3. Електроустановка в мережі напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю:

а) потужність живлячого генератора або

трансформатора більш ніж 100 кВА;

б) потужність живлячого генератора або

трансформатора менша за 100 кВА


4
10


Додаток 2

Значення коефіцієнтів сезонності Кс

Заземлювач

Кс1

Кс2

Кс3

тип

розміри

Горизонтальні полоси

5 м

20 м

4,3

3,6

3,6

3,0

2,9

2,5

Заземлююча сітка

400 м2

900 м2

3600 м2

2,6

2,2

1,8

2,3

2,0

1,7

2,0

1,8

1,6

Заземлююча сітка або
контур з вертикальними електродами

900 м2

10 штук

3600 м2

15 штук


1,6
1,5


1,5
1,4


1,4
1,3

Поодинокий вертикальний заземлювач

2,5 м

3,5 м

5 м

2,0

1,6

1,3

1,75

1,4

1,23

1,5

1,3

1,15

Примітка. Коефіцієнт сезонності приймається в залежності від умов вимірювання:

Кс1 – вимірювання проводяться при сильно зволоженому ґрунті або моменту вимірювання попереджували опади у великій кількості;

Кс2 – вимірювання проводяться при ґрунті середньої вологості або моменту вимірювання попереджували незначна кількість опадів;

Кс3 – коли вимірювання проводилися при сухому ґрунті.

Додаток 3

Протокол

вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах

і заземленнях магістралей і устаткування

"___" __________ _____ р.
Замовник _______________________________________________________________

Об'єкт __________________________________________________________________

Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення вимірювання __________________________________________________________________________

Спосіб виконання заземлення ____________________________________________
Найменування установки і місце вимірювання

Опір Rвим, Ом

Найбільший допус-тимий опір Rд, Ом

Висновок про відповідність
Перелік застосованого обладнання

Найменування обладнання

Тип

Заводський номер

Діапазон вимірювань

Основна похибка

Номер свідоцтва

Дата останньої повірки

Дата чергової повірки


При проведенні вимірювань використовувалась _________________ схема

Висновок

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Випробування провадили: ___________________________________________________

М.П. ___________________________________________________

(підписи) (прізвища, ініціали) (посада)
Керівник робіт ___________________________________________________
скачати

© Усі права захищені
написати до нас