Ім'я файлу: Мелітопольський державний університет імені Богдана Хмельницьког
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 13.05.2022
скачати

Мелітопольський державний університет імені Богдана Хмельницького ­

Хіміко-біологічний факультет

Курсова робота

На тему «Використання метало-органічних сполук в органі Студентки 2-стн курсу 520-х групи

Використання металоорганічних сполук в органічному синезі

Органі́чний си́нтез — галузь хімічного синтезу, що займається отриманням органічних сполук за допомогою органічних реакцій. Часто органічні молекули мають вищий рівень складності, у порівнянні з неорганічними, тому органічний синтез розвинувся в одну з найголовніших галузей органічної хімії. Дослідження в межах органічного синтезу загалом поділяються на повний синтез і методологію.

Мета́лооргані́чні сполу́ки — органічні сполуки, в яких реалізується безпосередній зв'язок атома металу з вуглецем. Зважаючи на незначну поширеність металоорганічних сполук у живій природі, цей тип речовин можна розглядати як поєднувальну ланку між неорганічною та органічною галузями хімії.

Введення до складу органічних сполук металів розширило синтетичні можливості органічної хімії. Металоорганічні з'єднання знаходять практичне застосування в якості каталізаторів реакції полімеризації, при отриманні інсектицидів і фунгіцидів, антидетонаторов моторного палива і т. д. Вони привертають увагу як можливі компоненти ракетних палив.

Неперехідні елементи - неметали (галогени, кисень, азот і т. д.) і метали (літій, натрій, магній і т. д.) - утворюють алкільні (і подібні до них) похідні зі зв'язком вуглець-елемент. Перехідні елементи (залізо, кобальт, нікель, марганець, хром, ванадій і т.д.) різко відрізняються від неперехідних елементів характером зв'язку вуглець - метал.

До металоорганічним сполукам цього типу відносяться комплекси перехідних елементів з неграничними вуглеводнями (етилен, галогеноалліли, ацетилен), циклічними вуглеводнями (циклопентадієн, бензол) діціклопентадіенільние і бісароматіческіе (ареновие) похідні - і інші комплекси, наприклад карбоніли перехідних металів: Ціаніди перехідних металів; феро-і ферріціанідние аніони

Метали також утворюють алкільні (або арильному) похідні, але на відміну від неметалів алкільні (або арильному) похідні елементів III, II і I (для літію) груп перетворюються на обратнооніевие комплекси:
скачати

© Усі права захищені
написати до нас