Ім'я файлу: лабораторна №4 (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 39кб.
Дата: 01.04.2024
скачати

МНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут економіки і менеджменту

Лабораторна робота №4

З курсу: «Менеджмент»

На тему: “Використання менеджером з мотиваційною метою

форм та систем оплати праці”

Варіант № 8Виконала:

ст. гр. МЕ-17
Максимів В.В.

Керівник:

Викладач каф. ММП

Ванькович Л.Я.

ЛЬВІВ 2018

МЕТА РОБОТИ: засвоїти навики розподілу, застосування форм та систем заробітної плати, розрахунку розмірів ЗП з метою мотивування працівників підприємства.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: комп’ютер, програмне забезпечення Microsoft Excel, Microsoft Word калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.
ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вибір форм та системи заробітної плати для посадових осіб організації, обґрунтування можливості застосування конкретної форми та системи зарплати з метою мотивування відповідної посадової особи або категорії працівників.

2. Розрахунок величини місячної заробітної плати працівників:

2.1. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з почасовою формою оплати праці.

2.2. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з відрядною формою оплати праці.

2.3. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з комбінованою формою оплати праці.

2.4. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з комісійною формою оплати праці.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Таблиця 4.1

Вхідні дані


№ з/п

Показники

Значення

1

Погодинна тарифна ставка, грн.

4,0

-

-

Виріб А

Виріб Б

2

Норма часу на виготовлення, год.

0,9

1,1

3

Фактичний виробіток за місяць, шт.

65

55

4

Кількість відпрацьованих годин за місяць

166

5

Обсяг реалізації продукції за місяць, тис. грн.

320

6

Прибуток за місяць, тис. грн.

60

7

Розмір доплат за виконання за виконання нормативного завдання, %

25

8

Норматив комісійної оплати,%

  • від обсягу реалізації продукції за місяць

1,5

  • від прибутку за місяць

7,5Таблиця 4.2

Результати вибору та обґрунтування форм і систем оплати праці


Посадові особи та категорії працівників

Форми зарплати

Системи зарплати

Обґрунтування вибору

форм та систем зарплати

1

2

3

4

Директор

Почасова

Преміальна

Директор виконує адміністративні функції, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Секретар

Почасова

Проста

Секретар в основному працює з документацією, тому доречно буде застосувати почасову просту форму оплати праці.

Референт

Почасова

Проста

Референт в основному працює з інформацією, яку передає директору, тому доречно буде застосувати почасову просту форму оплати праці.

Юрисконсульт

Почасова

Преміальна

Юрисконсульт розбирається в правовій документації, захищає інтереси підприємства, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Заступник директора з економіки

Почасова

Преміальна

Заступник директора з економіки в основному веде економічну діяльність підприємства, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Заст. директора з техн. питань

(Головний інженер)

Почасова

Преміальна

Головний інженер є одним із керівників компанії, що відповідає за технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Начальник відділу якості та технічного контролю

Почасова

Преміальна

Начальник відділу якості та технічного контролю в основному здійснює операційний контроль на всіх стадіях виробничого процесу, контроль якості і комплектності готової продукції, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Заст. директора з кадрових питань

Почасова

Преміальна

Заст. директора з кадрових питань в основному бере участь у розробленні бізнес-планів підприємства із забезпечення його трудовими ресурсами, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Заст. директора з маркетингу

Комісійна

Лінійна

Заст. директора з маркетингу в основному працює для збільшення продажів, тому доречно буде застосувати комісійну лінійну форму оплати праці, оскільки вона націлена на стимулювання продажів.

Головний бухгалтер

Почасова

Преміальна

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Працівник планово-економічного відділу

Почасова

Проста

Працівник планово-економічного відділу веде контроль за виконанням підрозділами підприємства законодавства в області економіки, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці.

Працівник відділу праці та ЗП

Почасова

Проста

Працівник відділу праці та ЗП веде спостереження за працівниками всіх відділів за належне виконання праці, , тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці.

Працівник науково - дос­лідницької лабораторії

Почасова

Проста

Працівник науково - дос­лідницької лабораторії використувує інтелектуальну творча діяльність, яка спрямована на здобуття і використання нових знань, тому тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці.

Головний конструктор

Почасова

Преміальна

Головний конструктор керує створенням нових та модернізацією конструкцій виробів, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Працівник відділу головного конструктора

Почасова

Проста

Працівник відділу головного конструктора створює нові конструкційні вироби, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці.

Головний технолог

Почасова

Преміальна

Головний технолог організовує розроблення і впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих ресурсо- та природозберігаючих технологічних процесів і режимів виробництва продукції, тому доречно буде почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Працівник відділу головного технолога

Почасова

Проста

Працівник відділу головного технолога в основному бере участь в аналізі ринку збуту, у проведенні маркетингових досліджень, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці.

Головний механік

Почасова

Преміальна

Головний механік в основному організує розробку планів огляду, випробувань та профілактичних ремонтів устаткування згідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує ці плани і контролює їх виконання, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Працівник відділу головного механіка

Почасова

Проста

Працівник відділу головного механіка розробляє та контролює графіки ремонту інженерних комунальних мереж, обладнання, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці.

Головний енергетик

Почасова

Преміальна

Головний енергетик керує науково-технічною та технологічною підготовкою енергозабезпечення підприємства, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Працівник ВГЕ

Почасова

Проста

Працівник ВГЕ забезпечує ведення технічного паспорта енергетичного господарства підприємства, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці.

Працівник ВЯТТК

Почасова

Проста

Працівник ВЯТТК бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці.

Начальник механічного цеху

Комбінована

Почасово-відрядна

Начальник механічного цеху керує механічним цехом та від нього залежить обсяг вироблених деталей, тому доречно буде застосувати комбіновану форму оплати праці.

Начальник термічного цеху

Комбінована

Почасово-відрядна

Начальник термічного цеху керує виробничим цехом, тому доречно буде застосувати комбіновану форму оплати праці.

Начальник гальванічного цеху

Комбінована

Почасово-відрядна

Начальник гальванічного цеху керує виробничим цехом, тому доречно буде застосувати комбіновану форму оплати праці.

Начальник складального цеху

Комбінована

Почасово-відрядна

Начальник складального цеху керує виробничим цехом, тому доречно буде застосувати комбіновану форму оплати праці.

Начальник допоміжного цеху

Комбінована

Почасово-відрядна

Начальник допоміжного цеху керує виробничим цехом, тому доречно буде застосувати комбіновану форму оплати праці.

Працівник механічного цеху

Відрядна

Преміальна

Працівник механічного цеху працює у виробничому цеху, виготовляє певні деталі, тому доречно буде застосувати відрядну форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Працівник термічного

цеху

Відрядна

Преміальна

Працівник термічного цеху працює у виробничому цеху, тому доречно буде застосувати відрядну форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Працівник гальванічного

цеху

Відрядна

Преміальна

Працівник гальванічного цеху працює у виробничому цеху, тому доречно буде застосувати відрядну форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Працівник складального цеху

Відрядна

Преміальна

Працівник складального цеху працює у виробничому цеху, тому доречно буде застосувати відрядну форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Працівник допоміжного цеху

Відрядна

Преміальна

Працівник допоміжного цеху працює у виробничому цеху, тому доречно буде застосувати відрядну форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу

до ефективнішої роботи.

Працівник ПВВ

Почасова

Проста

Працівник ПВВ забезпечує доведення планових завдань структурним підрозділам підприємства, проводить статистичний облік, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці.

Диспетчер

Почасова

Преміальна

Диспетчер забезпечує виконання виробничих графіків, координує за допомогою системи диспетчеризації 

взаємодію всіх ланок підприємств, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу

до ефективнішої роботи.

Працівник ВК

Почасова

Проста

Працівник ВК в основному вживає заходів щодо удосконалення форм і методів роботи з кадрами, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці.

Працівник ВПІЗ

Комісійна

Лінійна

Працівник ВПІЗ відповідає за постачання і збут продукції, тому доречно буде застосувати комісійну лінійну форму оплати праці, оскільки вона націлена на стимулювання продажів.

Працівник ВМ

Комісійна

Лінійна

Працівник ВМ працює для поліпшення конкурентних позицій підприємства,

тому доречно буде застосувати комісійну лінійну форму оплати праці, оскільки вона націлена на стимулювання продажів.

Працівник ВР

Комісійна

Лінійна

Працівник ВР працює над створенням реклами, тому доречно буде застосувати комісійну лінійну форму оплати праці, оскільки вона націлена на стимулювання продажів.

Бухгалтер

Почасова

Преміальна

Бухгалтер в основному має справу з розрахунками та документацією, тому доречно буде застосувати почасову форму оплати праці. Преміальна система зарплати використовується для того, щоб зацікавити посадову особу до ефективнішої роботи.

Таблиця 4.3

Результати розрахунку зарплати працівників з почасовою формою оплати праці

Посадові особи та категорії працівників

Система зарплати

Поса-довий

оклад, грн.

Тарифна ставка,

грн.

Надбавки

(доплати)

Премії

Величина місячної

зарплати, грн.

Харак-тер

Величина, грн.

Харак-тер

Величина, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Преміальна

6972

4,2

Робота у понаднормовий час, висока професійна майстерність, стаж роботи

15%

1046

За досягнення високих показників у розвитку підприємства

30%

2091

10109

Секретар

Проста

6972

4,2

-

-

-

-

6972

Референт

Проста

6972

4,2

-

-

-

-

6972

Юрисконсульт

Преміальна

6806

4,1

Висока професійна майстерність

13%

884

Підвищення продукт продуктивності праці

25%

1702

9392

Заступник директора з економіки

Преміальна

6972

4,2

Висока професійна майстерність

12%

836

Підвищення продукт продуктивності праці

25%

1743

9551

Заст. директора з техн. питань

(Головний інженер)

Преміальна

6806

4,1

Висока професійна майстерність

12%

816


Перевиконання планових показників

25%

1702

9327

Начальник відділу якості та технічного контролю

Преміальна

6972

4,2

Висока професійна майстерність

10%

698

Перевиконання планових показників

25%

1743

9413

Заст. директора з кадрових питань

Преміальна

6806

4,1

Висока професійна майстерність

12%

816


Перевиконання планових показників

25%

1702

9327

Головний бухгалтер

Преміальна

6972

4,2

Висока професійна майстерність

10%

698

Перевиконання планових показників

25%

1743

9413

Працівник планово-економічного віддіу

Проста

6640

4,0

-

-

-

-

6640

Працівник відділу праці та ЗП

Проста

6640

4,0

-

-

-

-

6640

Працівник науково - дос­лідницької лабораторії

Проста

6640

4,0

-

-

-

-

6640

Головний конструктор

Преміальна

6806

4,1

Висока професійна майстерність

13%

884

За розробку нового приладу

25%

1702

9392

Працівник відділу головного конструктора

Проста

6640

4,0

-

-

-

-

6640

Головний технолог

Преміальна

6806

4,1

Висока професійна майстерність

12%

816


Перевиконання планових показників

25%

1702

9327

Працівник відділу головного технолога

Проста

6640

4,0

-

-

-

-

6640

Головний механік

Преміальна

6806

4,1

Висока професійна майстерність

12%

816


Перевиконання планових показників

25%

1702

9327

Працівник відділу головного механіка

Проста

6640

4,0

-

-

-

-

6640

Головний енергетик

Преміальна

6806

4,1

Висока професійна майстерність

12%

816


Перевиконання планових показників

25%

1702

9327

Працівник ВГЕ

Проста

6640

4,0

-

-

-

-

6640

Працівник ВЯТТК

Проста

6640

4,0

-

-

-

-

6640

Бухгалтер

Преміальна

6640

4,0

Висока професійна майстерність

10%

664

Перевиконання планових показників

22%

1460

8764

Таблиця 4.4

Результат розрахунку зарплати працівників з відрядною формою оплати праці

Посадові особи та категорії працівників

Системи зарплати

Фактичний

виробіток, шт.

Відрядна розцінка,

грн.

Надбавки

(доплати)

Премії

Величина місячної

зарплати, грн.

Харак-тер

Вели-чина, грн.

Харак-тер

Величина, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Працівник механічного цеху

Преміальна65

55

3,6

4,4


За високу професійну майстерність

304
314


13%

За перевиконання планових показників

582
605


25%

5947

Працівник термічного

цеху

Преміальна

65
55

3,6
4,4


За високу професійну майстерність

304
314


13%

За перевиконання планових показників

582
605


25%

5947

Працівник гальванічного

цеху

Преміальна

65
55

3,6
4,4


За високу професійну майстерність

304
314


13%

За перевиконання планових показників

582
605


25%

5947

Працівник складального цеху

Преміальна

65
55

3,6
4,4


За високу професійну майстерність

304
314


13%

За перевиконання планових показників

582
605


25%

5947

Працівник допоміжного цеху

Преміальна

65
55

3,6
4,4


За високу професійну майстерність

304
314


13%

За перевиконання планових показників

582
605


25%

5947

Таблиця 4.5

Результат розрахунку зарплати працівників з комбінованою формою оплати праці

Посадові особи та категорії працівників

Почасова частина

Відрядна частина

(за виконання нормованих завдань), грн..

Премії,

грн.

Величина

місячної зарплати, грн.

Тарифна частина, грн.

Надбавки, грн.

1

2

3

4

5

6

Начальник механічного цеху

6640

796

12%

1660

381

23%

9477

Начальник термічного цеху

6640

996
15%

1660

332
20%

9628

Начальник гальванічного цеху

6640

863
13%

1660

415
25%

9578

Начальник складального цеху

6640

730
11%

1660

381
23%

9411

Начальник допоміжного цеху

6640

996
15%

1660

398
24%

9694

Таблиця 4.6

Результат розрахунку зарплати працівників з комісійною формою оплати праці

Посадові особи та категорії працівників

Системи зарплати

Показники, поліпшенню яких сприяє трудова діяльність працівника

Нормативні ставки, %

Величина

місячної зарплати, грн.

показники

значення, грн.

максимальна

обрана

1

2

3

4

5

6

7

Заст. директора з маркетингу

Лінійна

Обсяг реалізаціїПрибуток

320

60

1,5

7,5

1,2
7,0

8040

Працівник ВПІЗ

Лінійна

Обсяг реалізаціїПрибуток

320

60

1,5

7,5

0,8
6,4

6400

Працівник ВМ

Лінійна

Обсяг реалізації

Прибуток

320
60

1,5
7,5

0,9
6,5

6780

Працівник

ВР

Лінійна

Обсяг реалізації

Прибуток

320
60

1,5
7,5

0,8
6,3

6400Висновок

Існують різні форми оплати праці (відрядна, почасова, комбінована, комісійна) на даній лабораторній роботі я розрахувала форми та системи оплати праці. Встановила, що величина місячної оплати праці індивідуальна для окремих рівнів працівників певного відділу даного підприємства.

Проаналізувавши форми оплати праці, я зробила висновок, відрядна форма оплати праці не добре стимулює ріст обсягів виробництва, продуктивність праці, та не зацікавлює працівників у виготовленні якісної продукції. Почасова форма оплати праці більшою мірою спрямована на стимулювання якісної роботи, але практично не зацікавлює працівників у збільшенні обсягів виробництва. Особливістю комбінованої форми (почасово-відрядної) є те, що вона органічно поєднує переваги відрядної і почасової форми оплати праці, а також усуває їх можливі недоліки. Комісійна форма оплати праці визначається на основі нормативу у відсотках до показника, покрашенню якого сприяє трудова діяльність працівника, таким чином працівник зацікавлений в тому, щоб як найбільше реалізувати продукцію та отримати більший прибуток.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас