1   2   3   4
Ім'я файлу: 28.doc
Розширення: doc
Розмір: 223кб.
Дата: 14.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
90.docx

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4


з курсу “Менеджмент”

на тему: Використання менеджером з мотиваційною метою форм та систем оплати праці

(Варіант №14)


Львів - 2009

Мета роботи: Вивчення та застосування форм та систем заробітної оплати організації для мотивації працівників підприємства.
Технічні засоби: Комп’ютер, калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.

Зміст роботи

1.Вибір форм та систем заробітної плати для посадових осіб та працівників організації, обґрунтування можливості застосування конкретної форми та системи зарплати з метою мотивації відповідної посадової особи або категорії працівників.

2. Розрахунок величини місячної заробітної зарплати працівників:

2.1. Розрахунок розміру місячної зарплати працівників з погодинною формою оплати праці.

2.2. Розрахунок місячної зарплати працівників з відрядною формою оплати праці.

2.3. Розрахунок місячної зарплати працівників з комбінованою формою оплати праці.

2.4. Розрахунок місячної зарплати працівників з комісійною формою оплати праці.

1.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Мотивування – це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на діяльність, що спрямована на досягнення особистих цілей та цілей організації.

Потреба – це відчуття фізіологічного, психологічного чи соціального дискомфорту, нестача чого – небудь або необхідність у чомусь.

Винагорода – це усе те, що людина вважає цінним для себе та отримує за затрачені зусилля, певну поведінку, виконану роботу.

Премії – це грошові винагороди за успіхи або заслуги в певній галузі діяльності, виконання та перевиконання планових показників, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції тощо.

Надбавки – це додаткові виплати працівникам за високу професійну майстерність; вислугу років; знання й використання в роботі іноземних мов; класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів.

Доплати – це кошти, що виплачуються понад встановлені тарифні ставки, нормативи, ліміти у зв’язку з виникненням особливих умов чи обставин. Доплати установлюються за: роботу у понаднормовий час; суміщення професій, посад; розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; виконання обов’язків тимчасово-відсутнього працівника; роботу у важких та шкідливих умовах праці; роботу в нічний час; роботу у вихідні дні.

2.ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Вхідні дані до виконання лабораторної роботи №4
Табл.2.1
Показники
Значення
Виріб А
Виріб Б
Середня тарифна ставка, грн./год.
2,4
Норма часу на виготовлення, год.
1,2


1,2

Середня відрядна розцінка, грн./шт.
2,8

1,7
Плановий виробіток за місяць, шт.
70

65
Фактичний виробіток за місяць, шт.
78

80
Коефіцієнт виконання плану.
1.1

1.2
Кількість відпрацьованих годин за місяць.

168
Плановий обсяг реалізації продукції за місяць, тис.грн.

350
Фактичний обсяг реалізації продукції за місяць, тис.грн.

310
Плановий прибуток за місяць, тис.грн.

70
Фактичний прибуток за місяць, тис.грн.

65
Розмір доплат за виконання нормативного завдання, %

30
Норматив комісійної оплати, %

0,5% від прибутку,

0,25% від обсягу реалізації

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас