Ім'я файлу: Практ 8 Ткачук.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 22.05.2022
скачати

Національний університет біоресурсів та природкористування Україіни

Практична робота 8

Виконав: ткачук Володимир Олександрович

Студент магістр 1-го року навчання

Дата подання: 18.05.2022

Київ 2022

Завдання 1

 1. Описати існуючі аргументи «за» та «проти» соціальної відповідальності бізнесу на основі концепцій «корпоративного егоїзму», «корпоративного альтруїзму» та «розумного егоїзму». Сформувати та висловити особисту думку на проблему «належної ролі бізнесу в суспільстві».

оціальна відповідальність бізнесу – відповідальність суб'єктів бізнесу за дотримання норм і правил, неявно певних або невизначених законодавством (в області етики, екології, милосердя, людинолюбства, жалю і т.д.), що впливають на якість життя, як окремих соціальних груп, так і суспільства в цілому. Соціальну відповідальність бізнесу (СВБ) можна розглядати як:

 • а) добровільний внесок бізнесу в розвиток суспільства (у соціальній, економічній і екологічної сферах);

 • б) внесок, пов'язаний з основною діяльністю організації;

 • в) внесок, що виходить за рамки певного законом мінімуму.

З існуючих інтерпретацій концепції соціально-відповідального бізнесу, привертають особливу увагу кілька наступних моделей:

 • • теорія корпоративного егоїзму – "американська модель соціальної відповідальності";

 • • теорією корпоративного альтруїзму – "європейська модель соціальної відповідальності";

 • • теорія розумного егоїзму – "змішана модель соціальної відповідальності або модель корпоративної соціальної відповідальності".

 • 1. Теорія корпоративного егоїзму передбачає, що єдина відповідальність бізнесу – збільшення прибутків для своїх акціонерів. Нобелівський лауреат Милтон Фридман суть даної теорії сформулював у такий спосіб: "Існує одна й тільки одна соціальна відповідальність бізнесу: використовувати свої ресурси й енергію в діях, які ведуть до збільшення прибутків. Мало що може так загрожувати самим основам нашого вільного суспільства, як згода лідерів корпорацій добрати на себе іншу соціальну відповідальність, крім відповідальності, яка полягає в зароблянні грошей для своїх акціонерів". З погляду цієї теорії бути соціально відповідальним – виходить, платити податки й виконувати закони.

Дану теорію відносять до, так званої, "американської моделі соціальної відповідальності", яка припускає, що для сучасної організації досить, щоб:

 • • її діяльність узгоджувалася із загальними принципами захисту навколишнього середовища, здоров'я й безпеки;

 • • відповідальність бізнесу перед суспільством обмежується створенням робочих місць і забезпеченням ефективності їх використання через створення умов роботи.

Виплата гідної заробітної плати найманим робітникам і високих податків у державний бюджет і місцеві бюджети. Що стосується соціальної відповідальності бізнесу, те всі інші соціальні програми – не повинні стосуватися бізнесу, тому що лише приведуть до зайвих видатків, зменшення прибутки й, відповідно, податків.

2. Згідно з теорією корпоративного альтруїзму, перерахування податків і виконання законодавчих вимог – це мінімум, а корпорації зобов'язані вносити значний вклад у поліпшення якості життя суспільства. "Багато помилково вважають, що ціль існування будь-якої компанії – робити гроші, однак, незважаючи на те, що гроші – важливий результат роботи, ми доходили висновку: група людей стає тим, що ми називаємо компанією, коли реалізується можливість колективно зробити те, що не під силу одиначкам, внести вклад у життя суспільства" (Д. Паккард).

Дана модель соціальної відповідальності бізнесу називаною "європейською моделлю соціальної відповідальності" і передбачає перерахування бізнесом певних спеціальних податків і платежів, а держава й органі місцевого управління на ці кошти повинні реалізувати соціальні програми для населення.

З погляду на проблему «належної ролі бізнесу в суспільстві» я бачу вихід із цієї ситуації такий

Необхідним найближчим часом і в короткий термін має бути рішення ряду державних проблем, поліпшення політичної та економічної ситуації в країні, де головним належить стати нам усім "Однією неділимою нацією". Звичайно, наші відмінності залишаться: різні мови, різні традиції, різні релігійні переваги і ін. Але нас усіх об' єднує одне загальне, а саме - діяльна любов, яку ми демонструємо щодня, не словом, але справою, по відношенню до своєї країни і народу, зростанню якого ми і надалі повинні сприяти. Тому напрошується висновок: якомога більше зусиль прикладати до дій на користь державі, якомога більше прагнення жертвувати особистими інтересами в ім 'я загального блага. Те загальне, що допомагає нам здолати наші численні відмінності, - це віра в Бога, джерело і натхнення тих цінностей, які ми затверджуємо, дотримуючись стандартів розумного управління і цивільної, соціальної відповідальності.

 1. Яким чином розрізняються прояви соціальної відповідальності з боку трьох організацій: молокозаводу, лікарні й університету? Виділити характерні риси соціальної відповідальності кожної з організацій.

Провівши аналіз я визначив головні характерні риси за якими розрізняють прояви соціальної відповідальності

Основними принципами соціальної

відповідальностіє:

1) налагодження тісних та довгострокових відносин зі

споживачами, робітниками, постачальниками та іншими діловими

партнерами;

2) отримання репутації надійної організації, яка відповідально

відноситься до соціальних та екологічних проблем;

3) орієнтація на споживача, лідерство у якості, сервісному

обслуговуванні та надійності;

4) прискорення розробки високоякісних товарів і послуг та

скорочення термінів їх просування на світовий ринок;

5) новаторство, безперервне удосконалення;

6) формування банку кваліфікованої та мотивованої на високу

продуктивність робочої сили.

Завдання 2

Визначити основні напрями соціальної відповідальності закладу вищої освіти (ЗВО) (перед студентами, викладачами, суспільством, підприємствами; а також у зворотному напряму) та відповідно заповнити таблицю (див. методичні вказівки до практичної роботи). Для виконання завдання використовуйте відому та зібрану Вами інформацію про діяльність закладу освіти в якому Ви навчаєтесь ‑ Національний університет біоресурсів і природокористування України..

Напрямки соціальної відповідальності НУБіП є створення житлових місць ( гуртожитків)

Також надання можливостям студентам проходження практики.’
скачати

© Усі права захищені
написати до нас