Ім'я файлу: b37d3668f20a04e6bc0c2e89681aaeee.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 341кб.
Дата: 21.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
Хімія.pptx
аня.docx
РЕФЕРАТ.docx
KURSOVA_POJDA.docx
кандидоз.pdf
Правила безпечної роботи 5-Аклас С. Коржан.docx
Конспект уроку 5 клас (Виготовлення ялинкової прикраси).doc
urok_67.docx
філософія 2 тема 9 пит..docx
Презентация 1 (1).pptx
реферат електронна спектроскопія.docx
Курсова.docx
школа.docx
1 ал.docx
Мирнi_Мет.doc

Виконала: студентка соц. - гум.
факультету
1 курсу 13 групи
Берегуля Анастасія
Перевірила: Волкова В. А.


Педагогічна діяльність А. С. Макаренка.

Антон Семенович Макаренко (1888 – 1939) – педагог, письменник, публіцист.


Знання виховання повинно прийти до вихователя не у процесі байдужого його вивчення, а лише в процесі спільної з ним роботи і найактивнішої йому допомоги...
А. С. Макаренко


1888 – народився в м. Білопіллі в сім’ї робітника залізничних майстерень. Навчався в Кременчуцькому міському училищі, потім на однорічних педагогічних курсах.
1905-1914 – працював учителем Крюківського, Долинського залізничних училищ.
1917 - А. Макаренко із золотою медаллю закінчив Полтавський учительський інститут.
вересень 1920 - Полтавський губернський відділ народної освіти доручив йому організувати в с. Ковалівці поблизу Полтави трудову колонію для неповнолітніх правопорушників.
1921 - трудовій колонії було присвоєно ім'я М. Горького.
1926 - А. Макаренко приєднав до колонії дитячу установу в с. Куряжі біля Харкова.
кінець 1927 - він керував дитячою трудовою комуною ім. Ф. Дзержинського, заснованою в передмісті Харкова.
початок 1930 - багато уваги і сил приділяє творчій і літературній діяльності, узагальнює свій педагогічний досвід.
1935 - його переводять на посаду відділу дитячих колоній Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР.
1936 - пише рекомендації з питань організації виховної роботи.
восени 1936 - А, Макаренку доручають налагодити виховний процес у трудовій колонії в Броварах, під Києвом.
1937 - А. Макаренко живе у Москві, багато пише та видає низку педагогічних творів, які зацікавили фахівців.
1 квітня 1939 - А. С. Макаренко раптово помер.


Короткі біографічні дані:


Вихованці А. С. Макаренка біля будівлі колишнього Залізодорожнього училища


Члени Директорії УНР
А. Макаренко, Ф. Швець,
С. Петлюра


А. С. Макаренко


Основні положення системи педагогічних поглядів А. С. Макаренка


“вимагаюча любов”


соціалістичний гуманізм


“проектувати” в людині найкраще


узагальнення практичного досвіду виховання


систематичне викладання навчальних предметів


виховання в праці


особистість і суспільство в їх діалектичному поєднанні


Організаторська функція


Виховна функція


Стимулююча функція


Органи самоврядування


Спільна діяльність


Спільна мета


Одно-


віковий


Різно-


ВИДИ


Первинний


Загально- шкільний


Виробничий


Тимчасовий


Сімейний


В


И


Д


И


Колектив


Перспективні лінії розвитку колективу


1 етап
Близька перспектива


2 етап
Середня перспектива


3 етап
Дальня перспектива


Етапи розвитку учнівського колективу


Особистість сама до себе на фоні
Вимог колективу


Колектив сам до себе
До особистості


Вихователь актив колектив


Вихователь колектив


А.С. Макаренко
Залежно від характеру
Поставлених вимог


На успішність розвитку і становлення колективу впливає ряд соціально – педагогічних факторів:
Глибоке знання вихователями наукових психолого – педагогічних основ теорії і практики формування та розвитку колективу.
Забезпечення наступності і єдності дій педагогів у роботі з колективом.
Володіння технікою створення перспективних ліній.
Забезпечення педагогічно доцільної роботи з активом і органами самоврядування.
Наявність соціально – педагогічних умов для ефективної діяльності членів колективу.
Наявність традицій в життєдіяльності колективу.
Дотримання належного стилю і тону в колективі.


Фактори формування колективу


Знання педагогом теорії і практики формування колективу


Єдність і послідовність дій педагогів


Перспектива
(“ завтрашня радість ”)


Близька, середня, далека


Робота з активом (усвідомлення вимог, допомога, ініціатива)


І органами самоврядування
(уповноважені колективу)


самовирізняються


обираються


Організація спільної діяльності


Традиції


мажорність
Гідність
Єдність
Відчуття захищеності
Здатність гальмувати негативні дії


Стиль і тон


Найвизначніші твори А. С. Макаренка


Рік


Назва


Основна думка


1933 - 1935


“ Педагогічна поема ”


Значення фізичного виховання дітей і молоді як складової всебічного розвитку дитини.


1937


“ Книга для батьків ”


є своєрідною енциклопедією сімейного виховання, чимало місця відведено педагогіці дошкільного дитинства.


1938


“ Прапори на вежах ”


фізичне виховання


“ Лекції про виховання дітей”


необхідний фактор виховання - праця


А. С. Макаренко, естетичне виховання


А. С. Макаренко, навіть коли це неможливо


Методи виховання за А. С. Макаренком


виховання в колективі
і через колектив


“ принцип паралельної дії ”


“ принцип індивідуальної дії ”


“ закон руху колективу ”


“ система перспективних ліній ”


постійний розвиток дитячого колективу


гра


праця


трудове виховання дітей у сім’ї


існування традицій в колективі


вирішальна роль педагога


А. С. Макаренко в колі вихованців комуни ім. Дзержинського


А. С. Макаренко, 9 – Б клас


Ідея А. С. Макаренка
“ виховання в праці ”


Головні умови сімейного виховання:
наявність повної сім’ї;
міцний колектив;
панування любові і взаємоповаги;
чіткий режим і трудова діяльність.


Виховання дітей в сім'ї


могила
А. С. Макаренка


пам'ятник
А. С. Макаренку


А. С. Макаренко поштова марка


диплом
А. С.Макаренка


медаль
ім. А. С. Макаренка


медаль
ім. А. С. Макаренка

Тести


Що називається колективом?
А. Колективом називається група дітей одного віку, у якої є певне завдання і керівник.
Б. Колектив – це група вихованців, які займаються одним видом діяльністю під керівництвом вихователя.
В. Під колективом варто розуміти таку групу людей, в яких є певні вимоги, готовність надати допомогу один одному.
Г. Колективом треба називати таку групу людей, яка має спільно діяти для розв'язання певних цільових завдань.
Д. Правильної відповіді немає.


1


2. Виділіть основні ознаки колективу. Вкажіть на цифру, до якої сходяться лінії від обраних вами відповідей.


Спільне мешкання у спальнях


Спільне завдання , мета


Активне керівництво з боку вихователя


Наявність перспективних ліній


Міцний актив вихованців


Спільна діяльність


Наявність органів самоврядування


5


2


3


4


3. Із наведених властивостей оберіть ті, що характеризують розвиток колективу на 2 – й стадії.
А. Діти недостатньо знають один даного, не виявляють інтересу до діяльності членів колективу.
Б. Сформувався актив.
В. Більшість членів колективу свідомо підтримує керівника колективу.
Г. Актив у змозі керувати більшістю, має вплив на колектив.
Е. Меншість підпорядковує своєму впливові більшість.
Є. Вихованці спільно розв'язують питання діяльності членів колективу.


4. Назвіть ознаки, які характеризують розвиток колективу на 3 – й стадії. Вкажіть цифру, до якої сходяться лінії від обраних вами відповідей.


Сформувався актив у складі 45 вихованців.


Питання життя колективу розв’язуються на загальних зборах


Більшість вихованців перейшли на бік активу


Члени колективу не потребують керівництва


Вихованці усвідомлюють мету діяльності, визначають перспективи


Члени колективу у змозі самостійно організовувати свою діяльність


Визначились лідери


1


2


3


4


5. Які фактори є провідними у зміцненні колективу? Із пропонованих відповідей оберіть правильну, пояснивши помилковість інших.
А. Провідним фактором, який сприяє формуванню і згуртуванню колективу, є спільна діяльність.
Б. Основним фактором є наявність мети й органів самоврядування.
В. Наявність міцних органів самоврядування – провідний фактор розвитку колективу.
Г. Лише наявність перспективних ліній і керівна роль вихователя є суттєвими факторами формування колективу.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас