1   2
Ім'я файлу: ПЗ 10 СМ.docx
Розширення: docx
Розмір: 1413кб.
Дата: 12.04.2021
скачати

Практичне завдання №10

Оцінка ефективності стратегічного менеджменту – за методикою інтегрального показника

Виконала студентка МН-4-6

Єременко О.А.

Завдання. За методикою отримання інтегрального показника збалансованості інтересів провести оцінку ТОВ «Пивоварня Зіберта» за 2016-2019 рр.

Динаміка показників збалансованості корпоративних інтересів ТОВ «Пивоварня Зіберта» за 2016-2019 рр.

Показники

Роки

2016

2017

2018

2019

Середньооблікова чисельність штатних працівників (N), осіб

351

305

375

351

Вартість сукупних активів (As), тис. грн.

308803

302295

356774

310679

Виручка від реалізації продукції (V), тис. грн.

431900

360588

403799

330509

Операційний прибуток (P`), тис. грн.

142800

115302

124245

77539

Чистий прибуток (P), тис. грн.

45084

6708

25012

6593

Визначимо темпи росту показників збалансованості корпоративних інтересів підприємства:

Темпи росту за період з 2016 по 2019 роки

Умовне позначення

Роки

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

N

0,869

1,230

0,936

As

0,979

1,180

0,871

V

0,835

1,120

0,818

P`

0,807

1,078

0,624

P

0,149

3,729

0,264

Наступним етапом є побудова матриці еталонної динаміки змін показників підприємств:

Матриця еталонної динаміки змін показників підприємства
Калібр

N

As

V

P`

P

Калібр
-1

-1

-1

-1

-1

N

1
-1

-1

-1

-1

As

1

1
-1

-1

-1

V

1

1

1
-1

-1

P`

1

1

1

1
-1

P

1

1

1

1

1
Далі необхідно побудувати матриці фактичної динаміки та відхилень фактичних значень від нормативних за період з 2016-2019 рр.

Період 2016-2017 роки

P < P` < V < N < As < 1

Матриця фактичних показників підприємства за 2016-2017 рр.
Калібр

N

As

V

P`

P

Калібр
1

1

1

1

1

N

-1
-1

1

1

1

As

-1

1
1

1

1

V

-1

-1

-1
1

1

P`

-1

-1

-1

-1
1

P

-1

-1

-1

-1

-1
Матриця відхилень фактичної динаміки показників підприємства
від еталонної
за 2016-2017 рр.
Калібр

N

As

V

P`

P

Калібр
2

2

2

2

2

N

2
0

2

2

2

As

2

0
2

2

2

V

2

2

2
2

2

P`

2

2

2

2
2

P

2

2

2

2

2


Період 2017-2018 роки

1 < P` < V < As < N < P

Матриця фактичних показників підприємства за 2017-2018 рр.
Калібр

N

As

V

P`

P

Калібр
-1

-1

-1

-1

-1

N

1
1

1

1

-1

As

1

-1
1

1

-1

V

1

-1

-1
1

-1

P`

1

-1

-1

-1
-1

P

1

1

1

1

1

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас