1   2   3   4   5
Ім'я файлу: 2 (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 569кб.
Дата: 18.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
Механiка грунтiв основи та фундаменти - StudentLib.doc
1.doc
Основы расчета фундамента промышленного здания - StudentLib.doc
Расчет фундамента одноэтажного промышленного здания - StudentLibВихідні дані


Довжина будівлі 36 м

Ширина будівлі 24 м

Кількість прогонів 3

Ширина прольотів ---

АБ 9 м

БВ 6 м

ВГ 12 м

Кількість поверхів 2

Висота поверху 3,3 м

Крок колон по рядах ---

А 6 м

Б 12 м

У 12 м

Г 6 м

Вид колон (матеріал) ЖБК

Навантаження на фундаменти 10 кН/м3

Ряд А

N 2500 кН

Mx 290 кН/м3

Mу 120 кН/м3

Ряд Б:

N 4500 кН

Mx 350 кН/м3

Mу 160 кН/м3

Ряд В:

N 5400 кН

Mx 420 кН/м3

Mу 90 кН/м3

Ряд Г:

N 3500 кН

Mx 470 кН/м3

Mу 45 кН/м3

Планувальна позначка - 0,15 м

Позначка підлоги підвалу ---

Район будівництва м. Бар

Будівля (тип) неопалюване

Фізико-механічні властивості грунтів

Таблиця 1


Найменування грунту

Потужність шару, м

с, кН/м3

СS, кН/м3

W,

Wl,

Wp,

ц, ˚

c, кг/см2

м

Кф, см / сек

Р, кг/см2

S, м

Чорнозем

0.8 - 0.9

1,66

-

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

Пісок дрібнозернистий

6,0 - 5.6

1,93

2,65

0,2

-

-

-

-

0,27

-

-

-

Супісок пилуватий

4,5-3,8

1,5

2,66

0,21

0,2

0,2

17

7,0

0,3
0,1

0,620,2

1,22

0,3

1,83

0,4

2,8

Глина четвертинна

неогрн.

1,98

2,74

0,23

0,4

0,2

-

-

0.43

-

-

-

Ур.Гор.Вод.
2,0 мАналіз інженерно-геологічних умов майданчика

Геологічний розріз

По основних фізичних характеристиках і класифікаційними показниками грунтів майданчика визначаються фізико-механічні характеристики грунтів майданчики, що забезпечують можливість визначення розрахункового опору і деформації підстав, а саме:

1) піщаного грунту:

- Коефіцієнт пористості е

де - Щільність мінеральних частинок

W - природна вологість - Природна щільність

- Ступінь вологості грунту

2) супіски пилувата

- Коефіцієнт пористості е

3) глина четвертинна

- Коефіцієнт пористості е

Число пластичності грунту за значеннями вологостей на межі плинності і розкочування

Ip = Wl - Wp = 0,4 - 0,2 = 0,2

Показник текучості грунту

За обчисленими фізико-механічними характеристиками і класифікаційними показниками грунту по табл.1 дод.1 СНиП 2.02.01-83 визначаються міцнісні і деформаційні характеристики грунту С, j, Е,

Всі обчислені і певні фізико-механічні характеристики грунтів заносяться в зведену таблицю фізико-механічних характеристик грунтів майданчика.

Таблиця 2
, КН/м3

s, кН/м3

C, кПа

j

E, Мпа

Чорнозем

16,6

-

-

-

-

Пісок дрібнозернистий

19,3

26,5

2

32

28

Супісок пилуватий

15

26,6

7

17

9,52

Глина четвертинна

19,8

27,4

61

19,5

22,5


I. Проектування фундаменту мілкого закладання на природній основі
1. Вибір глибини закладення фундаменту
Глибина закладення фундаменту залежить від:

- Кліматичного району будівництва (глибини промерзання грунту);

- Технологічних особливостей проектованої будівлі (наявності підвалів, технологічних каналів, розташованих в підземній частині будівлі, технологічних відстійників, що водять кнурів, підвідних трубопроводів та ін);

- Конструктивних особливостей проектованої будівлі або споруди;

- Фактора інженерно-геологічних умов.

1.1. З урахуванням глибини промерзання глибина закладення фундаменту призначається за розрахунковою схемою глибини сезонного промерзання грунту df, яка встановлюється таким чином:

Нормативна глибина сезонного промерзання грунту визначається за формулою:

м,

де Mt - безрозмірний коефіцієнт., чисельно рівний сумі абсолютних значень середньомісячних негативних температур за зиму в даному районі за СНіП 2.01.01-82 "Будівельна кліматологія і геофізика" (для Дніпропетровська Mt = -13,3).

d0 - величина в метрах, приймається рівною:

· Для суглинків і глин - 0,23

· Для супісків, пісків дрібних і пилуватих - 0,25

· Для пісків середньої крупності, великих і гравелистих - 0,30

· Для великоуламкових грунтів - 0,34

Розрахункова глибина сезонного промерзання грунту визначається: (м)

де kh - коеф., що враховує вплив теплового режиму споруди приймається 0,8.

Глибина закладення фундаментів по першому фактору (глибині промерзання):

м

1.2. З урахуванням технологічних особливостей проектованої будівлі глибина закладення фундаменту повинна призначатися на 0,5 м нижче за позначку технологічних підвалів, тобто:

де dn - позначка підлоги підвалу або підлоги технологічного простору проектованого об'єкта.

Підвалу в цьому будинку немає.

1.3. З урахуванням конструктивних особливостей будівлі глибину закладення фундаменту рекомендується призначати в залежності від діючих навантажень і приймати при

1000
2000
3000
g> 5000 кН d = 3,0 м (При N = 5400 кН)

1.4. При аналізі інженерно-геологічних умов враховують такі чинники:

· Фундамент повинен бути заглиблений у несучий шар грунту мінімум на 0,5 м ;
· Фундамент повинен прорізати верхні шари слабкого грунту;

· Під підошвою фундаменту не можна залишати тонкий шар несучого грунту.

Висновок: Виходячи з аналізу інженерно-геологічних умов, конструктивних особливостей будівлі, приймаємо глибину закладення фундаменту

При цьому несучим шаром є пісок дрібнозернистий з характеристиками: C = 2 кПа, E = 28 МПа, ц = 32 ˚, = 19,3 кН/м3.
2. Розрахунок площі підошви з перевіркою контактних напружень
Попередньо розміри фундаменту в плані визначаються від крайовій розрахункового опору R кр. при ширині фундаменту b = 1м:

(1)

де - Коефіцієнти умов роботи основ ( ) І споруд ( ) Приймаються за табл.3 СНиП 2.02.01-83;

К - коефіцієнт, що дорівнює 1, якщо міцнісні характеристики грунту (j і С) визначені безпосередніми випробуваннями, К = 1,1, якщо j і С прийняті по табл.1-3 дод.1 СНиП 2.02.01-83 "Підстави будівель і споруд ";

- Коефіцієнти, прийняті за табл.4 СНиП 2.02.01-83

kz - коефіцієнт впливу площі фундаменту. Для фундаментів шириною

b <10м, Кz = 1

b> 10м, Кz = Z0 / b +0,2 (Z0 = 8,0 м )

b - ширина фундаменту (прийнята нами b = 1м)

- Розрахункове значення питомої ваги грунтів залягають нижче підошви фундаменту;

- Розрахункове значення питомої ваги грунтів залягають вище підошви фундаменту,

кН/м3

- Питомі ваги грунтів, що залягають вище підошви фундаменту (див. рис.)

CII - розрахункове значення питомої зчеплення грунту, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту;

d1 - глибина закладення фундаментів без підвальних будівель (приміщень) від рівня планування або приведена глибина закладення зовнішніх і внутрішніх фундаментів від підлоги підвалу, яка визначається за формулою (якщо немає підвалу, то d1 = d):


hs - товщина шару грунту вище підошви фундаменту з боку підвалу, м;

hcf - товщина підлоги підвалу, м.

- Питома вага конструкції підлоги підвалу.

dв - глибина підвалу - відстань від рівня планування до підлоги.

Визначається площа фундаменту в першому наближенням за формулою:

По певній площі фундаменту обчислюються розміри фундаменту в плані:

де б-співвідношення сторін фундаменту ( = L / b) або сторін перерізу колони або споруди. За обчисленими розмірами фундаменту в плані встановлюється опір грунту основи за формулою (1):

I. 1) При b = 1 м , R = 514,27 кПа

2) A = м2

3) м

4)

II. 1) При b = 3,45 м , R = 596,6 кПа

2) A = м2

3) м


III. 1) При b = 3,17 м , R = 587,26 кПа

2) A = м2

3) м

Припиняємо підбір.

Обчислені розміри фундаменту в плані округлюють у більшу сторону до кратних 0,1 м для цивільних будівель, тобто приймаємо b = 3,2 м , А l = 3,2 м , Відповідно A = м2 R = 587,26 кПа.

2.1 Перевіряємо контактні напруги.

1. ;

2. Перевіряються контактні напруги по підошві фундаментів за умови:

кПа

кПа

N, Mx, My - зусилля, що передаються на фундамент від споруди (за завданням або розрахунку рами)

Wx, Wy - момент опору підошви фундаменту

м3
3. Конструювання фундаменту
За завданням вигляд колони - залізобетонна, розмірами 0,4 х 0,4 м .

3.1. Тип фундаменту призначають із умови жорсткості

мм

мм

Фундамент приймаємо з подколонніка.

3.2. Розміри подколонніка в плані призначаються конструктивно і приймаються рівними:

bпк = Bк +0,6 = 0,4 +0,6 = 1 м

lпк = lк +0,6 = 0,4 +0,6 = 1 м

Для вибраного типу фундаментів визначається висота конструкції фундаменту або його плитної частини за формулою:

,

м

де

l, b - розміри підошви фундаменту в плані;

- Розміри перерізу колони (за завданням).

- Розрахунковий опір бетону на розтяг, кПа;

- Середній тиск підошви фундаменту, кПа.

Реальна висота (з урахуванням захисного шару) обчислюється за формулою:

Приймаються оптимальну висоту, рівну 900 мм (Кратну 150 мм )

При даній висоті конструктивно доцільно встановити 3 ступеня по - 300 мм .
4. Розрахунок фундаменту на продавлювання
Перевіряємо умову жорсткості конструкції фундаменту за умовою:

-

Фундамент гнучкий.

Продавлювання відбувається по поверхні усіченої піраміди, верхнім підставою якої є нижнє перетин підставу подколонніка або колони, а грані розташовані під кутом 45 °

де: Aтр - площа поверхні грані піраміди продавлювання;

Aпр - площа продавлювання - площа підошви фундаменту за межами піраміди продавлювання.

кПа - розрахунковий опір бетону на розтяг.

м2

м2

де м

кН

кн.

- Умова виконується.

5. Армування конструкцій фундаменту (розрахунок на вигин)
При визначенні зусиль у конструкції фундаменту (підошви фундаменту) у заданому перерізі, за розрахункову схему приймається консольна балка з жорсткою заробкою в заданому перерізі - що залишилася частини фундаменту, на яку діє навантаження.

Підбір робочої арматури виробляємо по двох сторонах:

Перетин 1-1

кПа

кНм


см2

Площа перерізу одного стержня:

см2

З сортаменту вибираємо арматуру діаметром 12 мм з As1 = 1,313 см2, тоді As = 5х1, 313 = 6,565 см2.

Перетин 2-2

кПа

кНм

см2

Площа перерізу одного стержня: см2

З сортаменту вибираємо арматуру діаметром 9 мм з As1 = 0,636 см2, тоді As = 5х0, 636 = 3,18 см2

Перетин 3-3

кПа

кНм

см2

Площа перерізу одного стержня: см2

З сортаменту вибираємо арматуру Вр-1 діаметром 4 мм з As1 = 0,126 см2, тоді As = 5х0, 126 = 0,63 см2

Приймаються сітку С1 з арматуру А-400 діаметром 12 мм . За стороні l і b її кількість становитиме шт.
6. Розрахунок опади методом пошарового підсумовування
1. Середній тиск підошви фундаменту Рср = 587,3 кПа

2. Природне тиск грунту на рівні підошви фундаменту.

кПа


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас