1   2   3
Ім'я файлу: НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ РГР№1.docx
Розширення: docx
Розмір: 166кб.
Дата: 03.11.2021
скачати

Завдання

Завдання студента полягає в аналізі використання різноманітних методів для дослідження витрат часу (мета, методика проведення, особливості використання), обробці результатів групової фотографії робочого часу, виконаної методом інтервальних моментних спостережень.

Вихідні дані обираюсь на основі (табл. 2.1).

Згідно номера залікової книжки студент обирає працівників, номери яких відповідають цифрам залікової книжки і формує лист спостережень групової фотографії робочого дня.

Далі перевіряється, чи достатньою є кількість спостережень за умови допустимої похибки результатів Р = 8 % та фактичну похибку за наявної кількості спостережень.

Розраховуються наступні показники: середній відсоток часу оперативної роботи, середній відсоток втрат робочого часу з причин, що залежить від робітника, середній відсоток втрат робочого часу з причин, що не залежить від робітника, можливе зростання продуктивності праці при усуненні втрат часу, що залежать і не залежать від робітника.

На основі сформованого листа оформляють новий лист за методом статистичних моментних спостережень.


Аналіз витрат робочого часу

Залежно від мети дослідження розрізняють наступні види спостережень для вивчення витрат робочого часу.

 • Фотографія використання часу:

 • фотографія робочого часу;

 • фотографія часу використання устаткування;

 • фотографія виробничого процесу - одночасно вивчається використання робочого часу виконавця і часу використання устаткування.

 • Хронометраж.

 • Фотохронометраж.

За способом проведення спостережень і реєстрації отриманих результатів виділяють візуальні, автоматичні і комбіновані спостереження.

Методи вивчення витрат робочого часу - метод безпосередніх вимірів і метод моментних спостережень.

Метод безпосередніх вимірів полягає в безперервному спостереженні за трудовим процесом, операцією або її частинами і у фіксації свідчень поточного часу або тривалості виконаних елементів операції.

Метод дозволяє детально вивчати робочий час виконавця і час використання устаткування, отримувати дані в абсолютному вираженні з високою їх достовірністю, отримувати зведення про послідовність окремих елементів роботи, залучати до вивчення витрат самих працівників.

До недоліків цього методу слід віднести: спостереження тривалі і трудомісткі; час спостереження обмежено і спостереження не можна переривати; один спостерігач, як правило, не в змозі забезпечити якісне спостереження більш ніж за трьома-чотирма об'єктами; постійна присутність спостерігача надає психологічну дію на працівника, що може впливати на достовірність результатів.

Метод моментних спостережень полягає в реєстрації і обліку кількості однойменних витрат робочого часу у випадково вибрані моменти (в деяких випадках - через рівні проміжки часу). Структуру витрат часу встановлюють по питомій вазі моментів, в які наголошувалися ті або інші полягання (ПЗ, ОП, ПНД і ін.) в загальній кількості моментів за весь період спостереження.

За допомогою цього методу один дослідник може спостерігати за майже необмеженим числом об'єктів; достовірність спостережень не страждає при перервах в проведенні фотографії; трудомісткість спостережень в 5-10 разів менша, ніж при методі безпосередніх вимірів; об'єкт спостереження не підпадає під істотний психологічний вплив з боку спостерігача.

До недоліків методу можна віднести наступне: результатом можуть бути лише усереднені дані; структура витрат робочого часу може бути розкрита не повністю; відсутні дані про послідовність виконання прийомів і операцій; немає можливості безпосередньо фіксувати причини втрат, нераціональних витрат робочого часу.

Реалізація методу моментных спостережень зводиться до того, що спостерігач, обходячи робочі місця по певному маршруту, фіксує дії об'єктів спостереження. Запис ведеться із заздалегідь намічених крапок - фіксажних пунктів (наприклад, опорних колон і ін.).

Фотографія робочого часу

Фотографія робочого часу (ФРВ) - такий вигляд спостереження, при якому заміряють всі без виключення витрати часу виконавця робіт за певний період. Найбільшого поширення набула фотографія робочого дня (ФРД).

Залежно від спостережуваних об'єктів ФРВ може бути індивідуальною, груповою, самофотографією.

Незалежно від різновидів і мети ФРВ проведення її містить наступні етапи: підготовка до спостереження, його проведення, обробка отриманих даних, аналіз результатів, підготовка пропозицій по вдосконаленню організації праці.

Хронометраж – вивчення й вимірювання витрат робочого часу на виконання елементів операцій, підготовчо-завершальної роботи й обслуговування робочого місця, що періодично повторюються. Результати хронометражних спостережень можуть бути використані для встановлення раціональної структури операції:

 • визначення оптимальної тривалості елементів операції для розробки нормативів праці й норм праці;

 • виявлення, вивчення, узагальнення й розповсюдження передових методів праці й прийомів роботи;

 • перевірки обґрунтованості чинних норм праці, особливо в конфліктних ситуаціях;

 • виявлення причин невиконання норм праці окремими працівниками, що дозволяє визначити чинники, які заважають виконанню норм і виявити помилково встановлені норми праці.

За способом проведення розрізняють такі види хронометражу:

 • суцільний – заміряються всі елементи операції, що вивчається, безперервно відповідно до технологічної послідовності їх виконання;

 • вибірковий (переривчастий) – заміряються окремі елементи операції незалежно від їх технологічної послідовності;

 • цикловий – вивчення й вимірювання елементів операції, коли час на їх виконання не можна визначити безпосередньо, без об'єднання в групи, кожна з яких періодично повторюється в кожному циклі в технологічній послідовності.

Хронометраж містить наступні етапи:

 • підготовка до спостереження;

 • безпосереднє спостереження й вимірювання витрат робочого часу;

 • оброблення отриманих даних;

 • аналіз результатів.

Групова фотографія робочого часу

Проводиться або методом безпосередніх вимірів, або методом моментних спостережень - при числі об'єктів, що вивчаються, більше чотирьох.

Порядок проведення групової фотографії методом безпосередніх вимірів такий же, як і при індивідуальній ФРВ. Запис витрат робочого часу виробляється по черзі по кожному спостережуваному працівникові.

При проведенні фотографії методом моментних спостережень запис в наглядовому аркуші ведуть або індексами, або умовними позначеннями

Полягає в обчисленні тривалості витрат по кожній категорії шляхом віднімання з поточного часу час попереднього виміру. По всіх видах вимірів проставляються позначення витрат і складається зведення однойменних витрат робочого часу .

При використанні методу моментних спостережень число випадків підсумовується, визначається доля кожної категорії витрат і кількість моментів переводиться в тимчасове вираження.

Табл. 1.Спостережні листи групової фотографії робочого часу працівників


Інтервал часу, хв.

Працівник №1

Працівник №2

Працівник №3

Працівник №4

Працівник №5

Працівник №6

8.00 - 8.05

ПЗ

ПТД

ПЗ

ПЗ

ПЗ

ПТД

8.05 - 8.10

ПО

ПЗ

ПО

ПТД

ПЗ

ПЗ

8.10-8.15

ПТД

Д

ПТД

ПЗ

О

Д

8.15-8.20

О

О

О

О

О

О

8.20-8.25

ПТД

О

ПТД

О

ПТД

О

8.25 - 8.30

ПТД

О

ПТД

О

ВОП

О

8.30 - 8.35

О

ПО

О

О

О

ПО

8.35 - 8.40

О

ПО

О

О

О

ПО

8.40 - 8.45

О

ПО

О

Д

О

ПО

8.45 - 8.50

О

ВОП

О

ПО

О

ВОП

8.50-8.55

О

Д

О

ПО

ПТ

Д

8.55 - 9.00

О

Д

О

О

ОМ

Д

9.00-9.05

Д

О

Д

О

ОМ

О

9.05-9.10

ВОП

О

ВОП

О

О

О

9.10-9.15

О

О

О

ВОП

О

О

9.15-9.20

О

О

О

ПТД

О

О

9.20-9.25

О

ПО

О

О

О

ПО

9.25 - 9.30

О

ПО

О

О

ПО

ПО

9.30-9.35

О

ПО

О

О

О

ПО

9.35-9.40

Д

ВОП

Д

О

О

ВОП

9.40-9.45

О

ВОП

О

ПТД

О

ВОП

9.45-9.50

О

Д

О

О

ВОП

Д

9.50-9.55

О

Д

О

ПО

ВОП

Д

9.55-10.00

О

О

О

ПО

О

О

10.00-10.05

ПО

О

ПО

О

О

О

10.05-10.10

ПО

О

ПО

О

О

О

10.10-10.15

О

ПО

О

О

О

ПО

10.15-10.20

О

ПО

О

О

ПТ

ПО

10.20-10.25

ПТД

ПО

ПТД

ВОП

ПТ

ПО

10.25-10.30

ПТД

ПО

ПТД

ВОП

ПТ

ПО

10.30-10.35

О

О

О

ВОП

ПТ

О

10.35-10.40

О

О

О

ВОП

ПТ

О

10.40-10.45

О

О

О

О

ПТ

О

10.45-10.50

О

О

О

О

О

О

10.50-10.55

ПО

ПТД

ПО

О

О

ПТД

10.55-11.00

ПО

ПТД

ПО

О

О

ПТД

11.00-11.55

О

О

О

ВОП

ПТ

О

11.55-12.05

ПО

О

ПО

Д

О

О

12.05-12.10

ПО

О

ПО

Д

О

О

12.10-12.15

О

ПО

О

О

О

ПО

12.15-12.20

О

ПО

О

О

ПТ

ПО

12.20-12.25

ПТД

ПТ

ПТД

ВОП

ПТ

ПТ

12.25-12.30

ПТД

ПТ

ПТД

ВОП

ПТ

ПТ

13.30-13.35

О

Д

О

ВОП

ПТ

Д

13.35-13.40

О

О

О

ВОП

ПТ

О

13.40-13.45

О

О

О

О

ПТ

О

13.45-13.50

О

О

О

О

О

О

13.50-13.55

ПО

ПТД

ПО

О

О

ПТД

13.55-14.00

ПО

ПТД

ПО

О

О

ПТД

14.00-15.05

Д

О

Д

Д

О

О

15.05-15.10

ВОП

О

ВОП

Д

О

О

15.10-15.15

О

ОМ

О

ВОП

Д

ОМ

15.15-15.20

О

ОМ

О

ПТД

О

ОМ

15.20-15.25

Д

ПТ

Д

О

О

ПТ

15.25-15.30

Д

ПО

Д

О

ПО

ПО

15.30-15.35

О

ПО

О

О

О

ПО

15.35-15.40

О

ВОП

О

ОМ

О

ВОП

15.40-15.45

О

ВОП

О

ПТД

О

ВОП

15.45-15.50

ОМ

О

ОМ

О

ВОП

О

15.50-15.55

ПО

ПЗ

ПО

ПТЗ

ПЗ

ПЗ

15.55-16.00

ПЗ

ПЗ

ПЗ

ПТД

ПЗ

ПЗ

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас