Ім'я файлу: Відповіді ЛК6.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 30.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Відповіді ЛК1.docx

Відповіді на питання для самоконтролю ЛК6:


 1. Основне завдання ергономічного проектування. Поняття параметрів середовища руху.

 2. Основні принципи поведінки водія.

 3. Норми швидкостей руху. Поняття індивідуальної, соціальної і групової норм швидкостей. Гранично-допустима швидкість руху.

 4. Ступінь відповідності параметрів середовища руху принципом сумісності.

 5. Ступінь відповідності параметрів середовища руху принципом функціонального гомеостазису.

 6. Поняття комплексного показника відповідності параметрів середовища руху принципам поведінки водія.

 7. Визначення ефективності і потенційної ефективності проектних рішень.
 1. Основним завданням ергономічного проектування є забезпечення оптимальної цілеспрямованої діяльності водія шляхом оптимізації параметрів середовища руху. Параметри середовища руху включають в себе: параметри дороги (геометричні елементи плану, поздовжнього та поперечного профілів), так і параметри транспортних потоків (склад, швидкість, щільність, інтенсивність).

 2. До основних принципів поведінки водія відносяться: принцип найменшої взаємодії; принцип функціонального гомеостазису; принцип сумісності.

 3. Існують наступні норми швидкостей руху: індивідуальна, соціальна та гранично-допустима.

Індивідуальнанорма швидкості – швидкість, за якої водій відчуває мінімальне психічний примус, його цілеспрямована діяльність реалізується з найменшими психічними і фізіологічними витратами.

Соціальна норма швидкості - швидкість, при якій група водіїв відчуває мінімальне психічний примус, їх цілеспрямована діяльність реалізується з найменшими психічними і фізіологічними витратами.

Під груповою нормою швидкості слід розуміти соціальну норму швидкості, а також гранично-допустимі. До гранично допустимих швидкостей відносяться такі швидкості, при яких стан механізмів адаптації організму водія (або групи водіїв) до умов діяльності виходить за межі норми.

 1. Ступінь відповідності параметрів середовища руху принципом сумісності може бути оцінена відношенням індивідуальної норми швидкості руху до соціальної норми швидкості.

 2. Ступінь відповідності параметрів середовища руху принципом функціонального гомеостазису може бути оцінена відношенням індивідуальної норми швидкості руху, як окремого водія, так і групи водіїв до гранично допустимої швидкості руху відповідно.

 3. Комплексний показник відповідності параметрів середовища руху принципам поведінки водія залежить від середовища, в якому знаходиться водій, а саме, залежить від швидкості руху, конкретного водія, або групи водіїв, їх функціонально гомеостазису, стану дороги, транспортного засобу та навколишнього середовища.

 4. Ефективність проектних рішень визначається, як відношення різниці відповідності параметрів середовища руху принципам природної поведінки водія до і після проведення заходів, щодо вдосконалення дороги, до сумарних витрат на введення узгоджувальних заходів.

Потенційна ефективність проектних рішень визначається, як відношення різниці відповідності параметрів середовища руху принципам природної поведінки водія до і після проведення заходів, щодо вдосконалення дороги до потенційної зміни показника відповідності помноженої на відношення максимальних сумарних витрати до сумарних витрат на введення узгоджувальних заходів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас