Ім'я файлу: Відповідальність за порушення норм фінансового права..docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 21.12.2021
скачати

Відповідальність за порушення норм фінансового права.

Як самостійний вид відповідальності розглядають і фінансово-правову відповідальність. Певно, найґрунтовнішою теоретичною розробкою у сфері теорії фінансово-правової відповідальності можна назвати роботу А.Й. Іванського «Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз». Він аналізує правову природу, суть, значення, функції, особливості фінансово-правової відповідальності. Трансформація системи фінансово-правового регулювання та інтенсивний розвиток фінансового законодавства в Україні призвели до формування значного законодавчого масиву, в якому закріплені підстави відповідальності, санкції за порушення фінансово-правових норм та визначено процесуальний порядок застосування цих санкцій:

  • було встановлено кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків, нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи наданий кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням; до Кодексу України про адміністративні правопорушення були включені окремі статті, які передбачали адміністративну відповідальність за порушення фінансового законодавства; у Бюджетному та Податковому кодексах України закріплено фінансові санкції за порушення бюджетного та податкового законодавства так само, як і у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» закріплені фінансові санкції за порушення валютного законодавства.

На підставі вищевикладеного слід зазначити, що відповідальність за порушення фінансового законодавства виступає як форма реалізації державно-владного примусу, що виникає у разі вчинення порушення приписів фінансово-правових норм і полягає у застосуванні спеціально уповноваженими державними органами до правопорушника передбачених законом санкцій. Відповідальність за порушення фінансового законодавства є складним міжгалузевим правовим інститутом, що включає як фінансову, так й інші види відповідальності (адміністратив­ну, кримінальну, дисциплінарну тощо) у разі порушення фінансово-правових норм.

У цілому, на даний час в науковій літературі склалися кілька основних напрямків у розумінні юридичної природи і структури фінансово-правової відповідальності. Одні вчені вважають фінансово-правову відповідальність самостійним видом юридичної відповідальності. Інші вважають, що вона є різновидом адміністративної відповідальності. Ще одна група учених визначає як самостійні види юридичної відповідальності податкову, валютну тощо. Четверта група учених визначає податкову, бюджетну, валютну відповідальність в системі фінансово-правової відповідальності.

Отже, поняття «фінансово-правова відповідальність» включає такі різновиди: податкова, банківська, валютна та відповідальність за порушення розрахунково-касових операцій тощо. Аналізуючи ці поняття, мається на увазі, що всі вони існують в рамках загального поняття «фінансово-правова відповідальність».

Фінансово-правова відповідальність – це міра державного осуду, яка виявляється у нормативному та забезпеченому державним примусом у фінансовому праві обов’язку суб’єкта фінансового правопорушення зазнавати заходів державного примусу у вигляді фінансових санкцій (штраф, пеня, припинення бюджетного фінансування) за вчинене ним правопорушення у сфері публічної фінансової діяльності.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас