1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ім'я файлу: Курсовий для зразка (орієнтування).docx
Розширення: docx
Розмір: 1803кб.
Дата: 27.11.2022
скачати

Відокремлений структурний підрозділ

«Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДУ»

Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплінКурсовий проект

з дисципліни: «Організація та методика професійного навчання»


НА ТЕМУ:

Методика підготовки до вивчення теми №45

«Механізоване зварювання огорожних перил»

для підготовки електрогазозварників 2-го розряду
Студента 431 групи

Василенка Василя Васильовича

Спеціальність - 015.31 Професійна освіта (будівництво та зварювання)

Керівник проекту - старший викладач, викладач вищої категорії Казимірчук Р.І.

Оцінка

Члени комісії ____________________
/підпис/ /прізвище та ініціали/


/підпис/ /прізвище та ініціали/


/підпис/ /прізвище та ініціали/

Конотоп 2021р.

Міністерство освіти і науки України

Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДУ

«Затверджено»

Протокол № 1 від 30 серпня 2021 р.

Голова циклової комісії

Бадьор І.В.______________

ЗавданняДля курсового проекту з предмету

«Організація і методика професійного навчання»

Студент: Василенко Василь Васильович

гр. 431

Тема проекта:

Методика підготовки до вивчення теми №3

«Механізоване зварювання огорожних перил»

для підготовки електрогазозварників 3-го розряду

Дата видачі ” ” _________ 2021 р.

Термін виконання ” __ ” ______ 2021 р.
Керівник Казимірчук Р.І.


Конотоп 2021 р.
ЗМІСТ


Відокремлений структурний підрозділ 1

«Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДУ» 1

Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін 1

з дисципліни: «Організація та методика професійного навчання» 1

Завдання 2

Тема проекта: 2

ВСТУП 25

РОЗДІЛ 1 Характеристика та навчально-виховні задачі теми 42

РОЗДІЛ 2 Розподіл матеріалу теми на підтеми та уроки 52

2.1. Вказати цілі розподілу теми на підтеми і уроки. При розподілі необхідно врахувати наступні вимоги: 52

2.2. Проаналізувати зміст теми програми виробничого навчання і розподілити його на підтеми – відносно самостійні і завершені за змістом частини, вказати ці підтеми. Найменші за обсягом теми, узгодивши з викладачем, можна розподілити одразу на уроки. Тривалість кожного уроку – шість годин. 52

2.3.При розподілі теми або підтеми на уроки спочатку потрібно визначити номер і тему кожного уроку. Тема уроку це конкретне формулювання визначеної закінченої частині теми (підтеми) програми, яку учні повинні вивчити за шість годин. 52

РОЗДІЛ 3 Підбір навчально-виробничих робіт 56

ПЕРЕЛІК 60

РОЗДІЛ 4 Матеріально-технічна підготовка до вивчення теми 62

Матеріально-технічне забезпечення у навчально-виробничому процесі відіграє важливу роль. Воно повинно відповідати вимогам  державного стандарту для забезпечення освітньої діяльності. Кабінети та майстерні повинні бути забезпечені всі необхідним обладнання для якісної теоретичної та практичної підготовки за професію. Без необхідного обладнання неможливо навчити учнів тих знань, які потрібні їм для освоєння освітніх програм. Задача майстра виробничого навчання – підготовка висококваліфікованих працівників, які досконало оволодіють передовими технологічними процесами зварювання. 62

Навчально-виробничий процес у професійно-технічних навчальних закладах, незалежно від форм власності та підпорядкування, здійснюється відповідно до робочих навчальних планів і програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів професійно-технічної освіти. Усі форми професійно-практичної підготовки учнів, здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством України. 62

Вимоги до навчально-виробничих майстерень полягають у забезпеченні належних умов для ефективної організації професійно-практичної підготовки та навчально-виробничого процесу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» (далі – ПТНЗ). 63

В умовах майстерні організовується не тільки виробниче навчання, а й позаурочна робота (гуртки технічної творчості, конкурси фахової майстерності, майстер-класи, обмін досвідом із сучасних виробничих та педагогічних технологій під час проведення засідань методичних секцій (комісій). 63

Матеріально-технічне забезпечення майстерні формується відповідно до Переліку обов’язкових засобів навчання Державного стандарту професійно-технічної освіти з кожної професії, з якої здійснюється підготовка в навчальному закладі: 63

наявність обладнання групового та індивідуального призначення, що відповідає сучасним вимогам, наближеним до виробництва (із розрахунку на 15 учнів); 63

інструменту (із розрахунку на 15 учнів); 63

приладів та пристроїв (із розрахунку на 15 учнів); 63

наявність інвентарю (столи, стільці, шафи для зберігання навчально наочних посібників, вогнегасники, аптечки першої допомоги тощо). 63

В майстерні повинні бути: 63

куток з охорони праці; 63

аптечка першої допомоги; 63

засоби пожежогасіння; 63

засоби захисту. 63

Вимоги до зварювальних майстерень 64

Організація робочого місця 68

Робочим місцем зварника називають спеціально обладнану площу для проведення як зварних, так і підготовчих робіт. Організація робочого місця зварника може займати до 30% часу, витраченого на весь зварювальний процес. Дане виробництво відноситься до розряду небезпечних, а тому вимагає точного розрахунку і відповідної підготовки. Процес з'єднання металу за допомогою впливу високих температур шляхом зварювання є трудомістким і відповідальним. Фахівці зварного справи стикаються з багатьма факторами, які можуть погіршити стан здоров'я, привести до різних травм колег, виникненню пожежі і бути джерелом інших виробничих пригод. Тому головними умовами організації робочого місця зварника повинно бути зручність і безпеку проведення всіх необхідних робіт. 68

68

Мал. 1 Робоче місце електрозварника: 68

1 – інструмент зварника; 2 – електроди; 3 – стіл зварника; 68

3– электродотримач; 5 – зварювальний трансформатор; 68

6 – зварювальний дріт; 7 – стілець зварника 68

Правила організації робочого місця 68

Особливу роль в забезпеченні зростання ефективності праці має правильна організація робочого місця зварника. Також варто звернути увагу ще на один важливий момент. Це суворе дотримання програми дисципліни "організація робочого місця зварника". По-перше, робоче місце зварника повинно бути забезпечено необхідним обладнанням, відповідними інструментами і матеріалами для проведення робіт. Архітектура і ергономіка робочого місця зварника повинна припускати наявність стелажів, столів і полиць, необхідних для зберігання деталей і вузлів. За фахівцем закріплюється стаціонарний пост, обладнаний шафою, навісними стелажами або ящиком для зберігання кабелів, пристосувань, інструментів, креслень і карт технолога. Згідно з нормами, зварювальну апаратуру розташовують таким чином, при якому зварювальник може виконувати роботу на максимально можливої ​​площі, не вдаючись до перестановки обладнання. Для прикладу варто навести основні пункти організації робочого місця зварника напівавтоматичного зварювання: 68

Задіюється все можливе висвітлення робочої області, далі готується матеріал і необхідний інструмент. 69

Важливим пунктом є перевірка з'єднання кабелів і шлангів. Тільки після цього ми приступаємо до підготовки самого апарату, розмотує зварювальний рукав, підключаємо газовий балон, додатково перевіряємо подачу газу до апарату і оглядаємо сопло пальника. 69

Готуються відповідні деталі, і починається зварювальний процес, після закінчення якого необхідно дати охолонути від однієї до двох хвилин утворився шву. Далі ми очищаємо вийшов шов від шлаку. Закінчуємо проводяться роботи вимиканням подачі газу і харчування апарату. 69

Види робочих місць 69

Традиційно виділяють стаціонарні і нестаціонарні (пересувні) робочі місця зварника. 69

Організація стаціонарного робочого місця 69

Постійні (стаціонарні) місця, так само їх називають зварювальним постом, призначені для робіт, що виконуються в спеціалізованих цехах або майстернях. Обов'язковою умовою є встановлений зварювальний апарат, захищений від атмосферних впливів, обов'язково добре провітрюється (вентильований) приміщення площею не менше 3 м², яке має бетонну підлогу і стіни, які відбивають зварювальні відблиски. 69

Вимоги до вентиляції 69

Особливі вимоги до організації робочого місця зварника диктуються необхідністю забезпечити фахівця в ході виконання зварювальних робіт. Тому як в повітрі підвищується концентрація шкідливих домішок, частинок металу (при різанні металу) і пилу. Це, в свою чергу, може негативно позначитися на здоров'ї як самого зварника, так і робітників, які перебувають в робочому приміщенні. Для підтримки постійної циркуляції повітря встановлюють вентиляцію, яку можна розділити на дві групи: 70

місцева витяжна вентиляція, яка розміщується безпосередньо над зварювальним постом; 70

загально обмінна, яка діє по всьому приміщенню. 70

Місцева витяжна вентиляція знаходить своє застосування для зварювального поста, в той час як у великому зварювальному цеху використовують витяжну вентиляцію. Для виведення зварювального аерозолю у місця його концентрації при ручному електрозварювання застосовують поворотні і підйомні похилі панелі для всмоктування. При зварюванні середніх виробів архітектура місцевих відсмоктувачів може бути виконана у вигляді шафи для витяжки, вертикальної або похилої панелі всмоктування. При зварюванні великогабаритних виробів, середніх розмірів, а також дрібних виробів зварювальник може крім різних видів вентиляції застосовувати зварювальні маски з автономної вентиляцією в зоні дихання. 70

Організація мобільного робочого місця 70

Тимчасові (мобільні) робочі місця зварника організовуються для робіт, виконуваних безпосередньо на великогабаритних деталях і установках, перемістити які до зварювального поста фізично неможливо. Організація робочого місця зварника в нестаціонарних місцях необхідна в умовах, коли необхідно зварити вироби великих розмірів, які розташовуються нерухомо. В даному випадку зварник змушений пересуватися по всьому периметру, будь то сварка протяжного трубопроводу або нерухомого каркаса. 70

Згідно техніці безпеки, такі місця повинні бути відокремлені спеціальними вогнестійкими ширмами (щитами). Пости обов'язково повинні бути забезпечені засобами для гасіння пожежі. Потрібно пам'ятати, що вогнегасника недостатньо для робочого місця зварника, а тому воно обладнується ящиком з піском. Не слід перевантажувати робоче місце речами, які не потрібні для виробництва даної деталі, і зайвим устаткуванням, так як це буде не тільки знижувати ефективність виробничого процесу, а й загрожувати здоров'ю і життю зварника. 70

Робоче місце в монтажних умовах 71

Є особливості організації праці на робочому місці зварника в умовах виробництва і роботах на відкритому повітрі: воно обов'язково повинно бути спеціальним чином підготовлено і захищено від атмосферних впливів. Тому як наявність води у вигляді пари або опадів може призвести до ураження електричним струмом. При організації робочого місця зварника «в полі» застосовують навіси, намети або переносні тенти. Знову ж через виконання робіт в «польових» умовах виникають труднощі зі зберігання зварювального устаткування. 71

Після закінчення зміни потрібно кожен раз переміщати зварювальний апарат до місця його зберігання. Оптимальний варіант - утримання його в закритому приміщенні, при цьому до безпосереднього зварювального місця потрібно буде лише простягнути зварювальні кабелі, але якщо це не представляється можливим, то краще рішення - установка зварювального апарату на пересувну платформу або ручний візок. Це скоротить час підготовки бригади і збільшить її ефективність. Для роботи на монтажному майданчику зварнику необхідна спеціальна сумка для зберігання інструменту. Функцію сумки також може виконувати портативний ящик для інструменту. 71

Захисні пристосування 71

До захисних пристосувань відносять щиток або маску, яка застосовується для попередження травм і опіків очей, особи від шкідливого впливу інфрачервоного випромінювання та бризок розпеченого металу. Основна вимога до масок - наявність в них світлофільтру, що затримує інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання, а також знижує яскравість світлових променів дуги. 71

Виходячи з основного завдання майстерні ставляться специфічні вимоги: 72

а) створення на робочих місцях оптимальних умов для організації та проведення виробничого навчання з метою оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками учнями (відпрацювання вмінь та навичок) відповідно до переліку навчально-виробничих робіт із професії з кожної теми чи розділу робочої навчальної програми професійно-практичної підготовки; 72

б) забезпечення умов для ефективного використання навчального і робочого часу майстра виробничого навчання і учнів; 72

в) максимальне обладнання майстерні сучасним обладнанням, технічними засобами тощо відповідно до вимог ДСПТО, раціональне їх розміщення та використання; 72

г) естетичне оформлення майстерні відповідно до професії, систематизація зберігання та використання всіх видів навчально-наочних посібників$ 72

д) розробка відповідних планів, дидактичних матеріалів для комплексного методичного забезпечення занять (уроків) майстрами виробничого навчання (відображається у паспорті комплексного методичного забезпечення). 72

Основним змістом виробничого навчання є навчання учнів трудовим прийомам, операціям і способам виконання трудових процесів, які характерні для відповідної професії. 72

Зміст виробничого навчання за професіями визначається вимогами професійно-кваліфікаційних характеристик. 72

Початковий період виробничого навчання учнів здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах та навчально-виробничих ділянках на виробництві. У навчальних майстернях учні послідовно освоюють прийоми, операції і способи виконання різних видів робіт (в залежності від освоюваної професії). 73

Головною вимогою виробничого навчання є виконання змісту навчання навчальних програм, створення умов для засвоєння учнями прогресивної технології, освоєння бригадних форм організації праці і економічних методів господарювання. 73

Вибір тієї або іншої форми організації занять визначається особливістю професії, періодом навчання та матеріально-технічним забезпеченням занять. 73

Виробниче навчання за професіями здійснюється в групах по 12‑15 осіб. 73

Заняття з учнями проводять майстри виробничого навчання, закріплені за навчальними групами. 73

Визначити висоту поручнів і розташування балясин. 80

Зварювальний апарат. 80

Електроди. 80

Захисна маска і костюм. 80

Кутова шлифмашинка, кола для полірування і різання металу. 80

Рівень. 80

Рекомендована величина - 95 см. Однак треба врахувати, що рама перил розташовується над сходами на відстані 10 см, а товщина поручня становитиме 5 см. Отже, розмір балясин складе: 95 - 10 - 5 \u003d 80 см. 80

Підготувати верхні і нижні профсталеві труби, на які будуть встановлюватися балясини. 81

З відрізків профілю викласти раму і прихопити їх зварюванням. Приварити балясини до профілів. 81

Перевірити рівність парапету і відповідність потрібним габаритам. Якщо перекосів немає, то виконати фінішне зварювання. 82

До нижнього профілю приварити металеві стійки з пластинами, довжина стовпів - 10 см. 82

У пластинах зробити отвори і зафіксувати перила на сходах. 82

Використання інструкційно-технологічних карт є одним з методичних прийомів проведення уроку виробничого навчання у майстерні. Цей прийом дозволяє налагодити самостійну роботу учнів з виконання навчального завдання. 82

Картки допомагають урізноманітнити уроки виробничого навчання, розвивати творчі здібності у учнів. До інструктуючих карток учні можуть звернутися в любий час за потребою. При вивченні інструкції учень не залежить від діяльності інших учнів і, таким чином, здійснюється індивідуалізація навчального процесу та розвивається самостійність при виконанні навчально-виробничих робіт. 82

Застосування даних карт полегшує організацію роботи учнів і контроль за її виконанням. 83

Бали 84

1 84

2 84

3 84

1 84

Учень має незначні загальні навички і здатний виконувати окремі елементи операцій механізованого зварювання нескладних деталей. 84

Учень повинен вміти підготувати контрольну планку до направлення. 84

2 84

Учень фрагментарно виконує елементи технологічного процесу механізованого зварювання вузлів і нескладних конструкцій зі профметалу. 84

Учень має перевірити заземлення випрямляча Приєднати прямий та зворотній кабель. Підібрати 84

полярність. 84

3 84

Учень під прямим керівництвом майстра організовує робоче місце та виконує значну частину виробничого завдання зі зварювання середньої складності вузлів і конструкцій металів. 84

Учень уміє перевірити електрод на відсутність дефектів: цілісність покриття, ексцентричність стержня електроду. 84

4 84

Учень має обмежені навички при виконанні основних прийомів механізованого зварювання середньої складності вузлів і конструкцій зі сплавів кольорових металів у нижньому та вертикальному положенні зварного шва. 84

Учень уміє підібрати діаметр електроду залежно від 84

товщини планки. 84

5 85

Учень має обмежений обсяг навичок у виконанні механізованого зварювання середньої складності вузлів і конструкцій з кольорових металів і сплавів у всіх просторових положеннях зварного шва, крім стельового. 85

Учень вміє вміти вмикати випрямляч. 85

6 85

Учень ( має обмежений обсяг конкретних навичок з механізованого зварювання середньої складності вузлів і конструкцій з кольорових металів і сплавів у всіх просторових положеннях зварного шва, крім стельового. 85

Учень вміє вміти в ставити електрод в електродотримач 85

7 85

Учень має конкретні практичні навички і правильно виконує прийоми і технологічні операції механізованого зварювання середньої складності деталей, вузлів і конструкцій з кольорових металів і сплавів у всіх просторових положеннях зварного шва, крім стельового. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи – виготовлення огорож. 85

Учень вміє підібрати режими наплавлення залежно від товщини планки та діаметру електрода. 85

8 86

Учень має конкретні практичні навички механізованого зварювання кольорових металів і сплавів в різних просторових положеннях, крім стельового. Бере участь у випробуваннях зварних швів на непроникність. 86

Учень повинен вміти запалювати дугу кількома способами 86

9 86

Учень має конкретні практичні вміння та і цілому правильно виконує операції і прийоми   механізованого зварювання середньої складності деталей, вузлів і конструкцій з кольорових металів і сплавів у всіх просторових положеннях зварного шва, крім стельового. Має деякий досвід практики у конкретному аспекті роботи. 86

Учень повинен вміти наплавити нитковий валик без коливань електроду виконуючи тільки перший 86

поступальний та рух вздовж осі шва. 86

10 86

Учень має значні конкретні практичні навички в повному обсязі Здатний до самокерування у практичній роботі в простих ситуаціях. 86

Учень має виконувати запалення дуги після обриву. 86

11 86

Учень має значні конкретні практичні навички в повному обсязі для виконання огорож перил. Здатний застосовувати спеціальні знання та навички в практичних проблемних завданнях. 86

Учень має виконувати наплавлення валика з коливанням електроду, виконуючи наплавлення з різною швидкістю. 86

12 87

Учень має значні конкретні практичні навички та компетенції в повному обсязі для виконання огорож перил. Здатний до самокерування в роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. 87

Учень має виконувати наплавлення валика використовуючи режими зварювання для одержання 87

наплавлених валиків різної ширини та глибини проводу. 87

РОЗДІЛ 6 Підготовка майстра виробничого навчання до занять 88

Для успішного проведення занять майстрові виробничого навчання важливо добре підготуватися до них. Майстер повинен  чітко уявляти собі, коли, чому і як учити. 88

Дуже часто, коли мова йде про підготовку майстра до заняття, мають на увазі лише підготовку до майбутнього уроку виробничого навчання або продумування, планування і своєчасне забезпечення всього необхідного для одного навчального дня. Така точка зору помилкова. Не можна правильно підготуватися до окремого уроку або робочого дня, не підготувавшись  до проходження всієї теми. З іншого боку, підготовка до теми та уроку може бути успішної тільки тоді, коли вона підкріплена постійною роботою майстра над навчальною програмою. 88

Підготовку майстер починає ще до початку нового навчального року. Природно, що її зміст різний для досвідченого і початківця педагогів. Однак цей етап роботи є обов’язковим для кожного майстра незалежно від його досвіду. 88

Готуючись до теми: «Механізоване зварювання перил» майстер виробничого навчання аналізує зміст навчального матеріалу теми, розподіляє його по уроках (заняттям) і намічає задачі кожного уроку. 88

Продумуючи питання методики проведення заняття по темі, майстер встановлює: 88

який навчальний матеріал буде розподілений по навчальних днях; 89

які прийоми, способи і різновиди роботи варто вивчити з учнями, як і де застосувати міжпредметні  зв’язки; 89

яким робочим інструментом треба навчити користуватися; послідовність вивчення прийомів роботи; 89

які способи і прийоми контроля будуть вивчатися, якими інструментами і приладами при цьому користуватися; 89

коли (у якій частині урока) проводити вступні заняття, індивідуальний інструктаж учнів і заключні заняття; 89

як роз’яснити учням порядок виконання задач у початковій і кінцевій стадіях вивчення теми, домогтися самостійності учнів; 89

які особливості технологічного процесу варто передбачити, щоб учні виконували задачі якісно, а їхні готові роботи відповідали всім технічним вимогам; 89

які заходи щодо організації роботи і техніки безпеки варто роз’яснити учням; 89

яку виховну роботу необхідно провести, як погоджувати її з досліджуваним матеріалом. 89

Розподіливши навчальний матеріал по днях, майстер продумує організацію вивчення всієї теми, готує  основний і допоміжний матеріал і заготівлі по окремих підтемах, спеціальні інструменти, пристосування, учбово-наочні посібники; креслення, технологічної або інструкційної карти; передбачає додаткову роботу  учнів на день, з огляду на їхню працездатність і успішність. 89

При підготовці до чергової теми майстер ретельно вивчає технічну літературу, що висвітлює останні досягнення в області техніки, технології, наукової організації роботи і досвіду новаторів виробництва. Особлива увага при цьому звертається  на добір передових методів роботи, раціональних прийомів і способів роботи новаторів базового підприємства, з якими майстер повинен ознайомити учнів. 89

Підготовка майстра до уроку складається з визначення мети і змісту урока; підготовки матеріально-технічної бази і методичної підготовки майстра. 90

Вступний інструктаж 90

Основною  метою  вступного  інструктажу  є  підготовка  учнів  до наступної роботи. 90

Послідовність проведення поточного інструктажу: 90

1)  Повідомлення мети і теми уроку, мотивація; 90

2)  Перевірка  знань,  вмінь  учнів  за  матеріалом  уроків  взаємопов’язаних теоретичних предметів та виробничого навчання, необхідних на даному 90

уроці; 90

3)  Пояснення  характеру  та  призначення  наступної  роботи  й  порядку виконання вправ, навчально-виробничих робіт; 90

4)  Розбір  інструктивної  та  інструкційно-технічної  (технологічної) документації; 90

5)  Демонстрація зразків наступних робіт; 90

6)  Ознайомлення  учнів  з  матеріалами,  інструментами  та  приладами,  які будуть застосовуватись на уроці; 90

7)  Пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць  при виконанні завдань; 90

8)  Пояснення  та  показ  найбільш  раціональних  прийомів,  способів  та  послідовності  виконання  завдання,  а  також  методів  контролю  якості роботи; 90

9)  Розглядання правил техніки безпеки; 90

10)  Розглядання типових помилок та способів їх попередження; 90

11)  Опитування  учнів  з  метою  перевірки  засвоєння  ними  матеріалу вступного інструктажу; 90

12)  Пробне виконання учнями прийомів роботи, що їх показав майстер; 91

13)  Підведення  підсумків  вступного  інструктажу,  оповіщення  при 91

критерії оцінок з наступної роботи; 91

14)  Видавання завдань, розподіл учнів по робочих місцях. 91

Ведучі  методи  при  проведенні  вступного  інструктажу: бесіда, пояснення, показ трудових прийомів. 91

По  рівню  навчально-пізнавальної  діяльності  учнів:  пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний. 91

РОЗДІЛ 7 Методика проведення занять 104

Успіх виробничого навчання значною мірою залежить не тільки від правильного визначення його мети і змісту, а й від засобів досягнення цієї мети, тобто від методів навчання, які використовуються майстрами у різних навчально-виробничих умовах, - у майстернях і лабораторіях училищ, на підприємствах. Добір методів залежить не тільки від мети і змісту навчання, а й від численних інших причин, зокрема від специфічних особливостей професії, рівня попередньої професійної підготовки і віку учнів, умов навчально-виробничого процесу. Крім того, добір методів визначається кваліфікацією і досвідом майстра виробничого навчання. Лише в тому випадку, коли майстер уміло володіє системою сучасних методів навчання, оптимальними прийомами їх застосування, можна досягти успіху. 104

Методами виробничого навчання називаються основні способи спільної діяльності майстра та учнів, завдяки яким учні оволодівають знаннями, уміннями і навичками, професійною майстерністю, розвивають творчі здібності, розумові і фізичні сили. 104

Існують різні підходи до здійснення цієї класифікації залежно від вибору основи. 104

Під час вивчення теми: Механізоване зварювання огорожних перил, я буду використовувати такі методи навчання: 104

словесні 104

наочні 104

практичні. 104

Розглянемо кожен з них. 105

Словесні. Розповідь майстра, як метод є оповідною формою розкриття нового навчального матеріалу. Розповідь повинна забезпечувати політехнічну спрямованість викладання, вона містить ознаки тих чи інших об'єктів техніки, предметів і знарядь праці, а також їх зміни у ході технологічних процесів. Розповідь містить лише вірогідні і науково перевірені факти, побудована за певним раціональним планом. Матеріал викладається так, щоб були зрозумілими основні думки. 105

Наприклад. Розповідь майстра про виконання підготовки металу до зварювання. 105

Щоб забезпечити якісний провар і формування зварного шва, учні готують метал під зварювання. Очищають метал від бруду, ржі, мастила. Роблять розмітку деталей, потім за необхідністю виконують такі операції як: рубання, різання, гнуття. Підготовляють кромки до зварювання. Виконують складання деталей під зварювання. 105

Пояснення використовують разом з розповіддю і показом. Під поясненням слід розуміти словесне тлумачення, обґрунтування тих чи інших ознак, властивостей, предметів, явищ, процесів, принципів дії апаратів, приладів, пристроїв тощо. 105

Наприклад. Чи доцільно використовувати нержавіючу сталь для виготовлення перил? 105

Якщо перила потрібні для сходів, розташованої поза будинком, то це кращий варіант. А ось для огорожі прольотів всередині будинку використовувати навряд чи доцільно. При збірці і установці своїми руками головна складність - в фіксації всіх елементів. З «нержавейкой» важко працювати. Свердління, зварювання нержавіючої сталі - все це вимагає не тільки практичних навичок, а й спеціальних інструментів і пристосувань. Якщо узагальнити всі нюанси, то справа ця досить клопітка. Та й виглядають такі металеві перила кілька офіційно. 105

Наприклад. Які оптимальні розміри перил? 106

Висота. За стандартну приймається 95 ± 5. Можна встановити і додаткові поручні, для дітей, особливо коли крутизна сходи значна, а сходи високі. Їх доцільно монтувати на рівні 55 ± 5. У приватних будинках рідко, але буває так, що марші досить широкі. Якщо даний параметр наближається до 200, то рівно посередині сходів встановлюються ще одні поручні (проміжні) 106

Яка повинна бути відстань між стійками. Розташовувати балясини більш ніж на 15 один від одного не рекомендується. Для опорних стовпів максимум - 120. По-перше, доведеться подумати про заповнення, так як проліт в перилах виходить істотний, і дитина в нього легко пролізе. По-друге, поручні потрібно буде монтувати більш товсті, міцні, інакше їх прогину не уникнути. 106

Бесіда як словесний метод - характерний діалог між майстром та учнями у формі запитань та відповідей. Колективна бесіда може передувати новій темі, новому змісту навчання. Можливий, однак, інший варіант бесіди - наприкінці заняття. Підготовка майстра до бесіди потребує ретельного обмірковування типових запитань. Слід враховувати і особливості змісту виробничого навчання з даної теми, й індивідуальні особливості окремих учнів, їх знання, активність, попередню підготовку, поведінку тощо. 106

Три типи бесіди: 106

1.Бесіди при вивченні нового матеріалу доречно проводити тоді, коли попередній навчальний і виробничий досвід учнів тісно пов'язаний із знаннями, уміннями, які належить засвоїти. 106

2.Вид бесіди спрямований на відтворення раніше засвоєних знань та умінь, теоретичне їх обґрунтування. 107

3.Тип бесіди спрямований на перевірку і контроль результатів виробничого навчання. 107

В своїй діяльності буду застосовувати різні види демонстрацій. Демонстрація за допомогою інформаційних технічних засобів навчання - показ відеороликів про монтаж огорожних перил, про їх декоративне оснащення, буду застосовувати демонстрацію об'єктів і процесів у натуральному, природному вигляді (роздатковий матеріал, макети, моделі, показ прийомів роботи, проведення дослідів по виконанню механізованого зварювання огорожних перил. 108

Наприклад. 108

На уроках виробничого навчання я буду проводити: 109

Інструктаж. Цей метод виробничого навчання слід віднести до найпоширеніших і важливіших. Інструктажем в умовах виробничого навчання називають чітко визначену систему вказівок, рекомендацій, які стосуються способів виконання трудових дій. Дехто із спеціалістів вважає інструктаж не окремим методом, а системою методів. 109

У виробничому навчанні, залежно від часу заняття, розрізняють три основних види інструктажу: 109

1. Вступний 109

2. Поточний 109

3. Заключний. 109

Вступний інструктаж 109

Мета: Підготувати учнів до активного і свідомого виконання вправ. 109

Основним завданням вступного інструктажу є ознайомлення учнів: 109

із змістом наступної роботи;  109

з обладнанням та інструментом для виконання роботи;  109

з технічною та довідковою документацією;  109

з прийомами виконання роботи, уміннями і навичками, якими оволодіватимуть учні;  109

з вимогами до виконання кожної вправи;  109

з організацією робочого місця для виконання наміченої роботи;  109

з правилами і логічною послідовністю виконання роботи;  109

з найтиповішими видами помилок, яких слід уникати при виконанні роботи;  109

із способами контролю якості виконаної роботи;  110

із правилами техніки безпеки. 110

Зразок. 110

Виконання підготовки металу до зварювання 111

Зміст поточного інструктажу неможливо планувати так ретельно, як вступного. В діяльності учнів при виконанні трудових вправ спостерігається ряд досить типових помилок. 118

Поточний інструктаж адресований в індивідуальному плані кожному учневі, тому його зміст диференціюється більшою мірою, ніж зміст вступного інструктажу. Незалежно від обсягу, складності і характеру вмінь і навичок, які формуються з допомогою вправ, майстер повинен тримати в полі зору всіх учнів групи, спостерігати їх діяльність і в потрібний момент консультувати їх. 118

Заключний інструктаж. 118

Зміст: Майстер аналізує результати виконання вправ, звертає увагу на типові недоліки, шляхи їх передбачення 118

Оцінюються індивідуальні результати роботи, виконання таких важливих критеріїв, як дотримання виробничих норм і відповідної технології. 118

РОЗДІЛ 8 Виховна робота майстра в процесі вивчення теми 120

8.1 Коротка розповідь про особливості виховання учнів та його значення в процесі виробничого навчання 120

8.2 Розповісти, яку саме роботу проводить майстер під час занять для вирішення вказаних в розділі 1 виховних задач 120

Майстер виробничого навчання  повинен пам’ятати, що виховний процес базується на принципах учнівського самоврядування, передбачає відносини взаємної довіри і поваги викладача, майстра та учнів, їхню спільну відповідальність за справи колективу, за долю кожного його члена. Учнівські самодіяльні організації та об'єднання за інтересами функціонують на демократичних засадах, на основі громадянських прав і свобод, загальнолюдських цінностей та моралі. 120

Відповідно до статті 7 Закону “Про освіту” учні й працівники освіти можуть створювати у навчально-виховних закладах первинні осередки громадсько-політичних організацій, членами яких вони є. У позанавчальній діяльності можуть використовуватись різноманітні форми роботи, клуби і гуртки художньої, технічної творчості, раціоналізаторів та винахідників, університети народознавства, творчі об'єднання дослідників історичної спадщини тощо. Утвердженню й розвитку національно-культурних та професійних традицій сприяють естетичне виховання, багатоаспектна краєзнавча, туристська робота, широка участь вихованців в охороні пам’яток природи, історії та культури, у відродженні народних промислів, фольклору, пісенної і музичної культури різних регіонів України. 120

Провідну роль у вихованні та навчанні учнів ПТНЗ належить майстрові виробничого навчання. Саме він поєднує в собі функції викладача, вихователя і наставника, вирішує основні завдання підготовки робітників, формує у своїх учнів знання та навички з обраної професії. Він впливає на них особистою поведінкою, способом життя, своїми моральними якостями. Його інтелект, культуру поведінки, професійну майстерність і громадську активність учні сприймають як своєрідний еталон. 120

Під час вивчення теми: Механізоване зварювання огорож я буду проводити таку виховну роботу: 121

виховувати в учнів любов і повагу до праці; 121

РОЗДІЛ 9 Охорона праці 122

1.Загальні положення 122

1.1.Інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією «електрогазозварник» для учнів професійно-технічних навчальних закладів встановлює вимоги охорони праці для учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі ПТНЗ) під час виробничого навчання за професією «електрогазозварник» на робочих місцях у навчально-виробничих майстернях, дільницях, на полігонах і в інших приміщеннях, де згідно з планами і програмами виробничого навчання учні (слухачі) виконують практичні роботи і одержують навички безпечного виконання робіт. 122

1.2.Інструкція поширюється на усі ПТНЗ, незалежно від їх форм власності і підпорядкування. 122

1.3.Інструкція може бути використана як основа для розробки інструкцій з охорони праці на навчальному робочому місці під час виробничого навчання в ПТНЗ за професією «електрогазозварник». 122

1.4.При розробці інструкції враховано вимоги з охорони праці під час зварювання. Робоче місце електрогазозварника може бути постійним і тимчасовим. Постійне - стаціонарні зварювальні пости в майстернях, дільницях. Тимчасове - окремі роботи, які виконуються за межами стаціонарних зварювальних постів. 122

1.5.Під час проведення виробничого навчання за професією «електрогазозварник» на підприємствах, промислових дільницях, в організаціях тощо на учнів (слухачів) поширюються інструкції з охорони праці, що діють на цих підприємствах. 122

1.6.Приймання учнів (слухачів) до ПТНЗ, що проводять навчання за професією «електрогазозварник», здійснюється за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання. 123

1.7.Виробниче навчання учнів (слухачів) ПТНЗ за професією «електрогазозварник» пов'язана з роботами в шкідливих і важких умовах праці, при цьому режим роботи становить не більше 4 годин для неповнолітніх. 123

1.8.Перед вступом до ПТНЗ майбутні учні мають пройти медогляд з метою визначення їх професійної придатності за станом здоров'я. 123

1.9.Навчальні робочі місця під час виробничого навчання учнів (слухачів) мають бути атестовані за умовами праці щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці. 123

1.10.Ця Інструкція передбачає, що учні протягом теоретичного навчання одержали знання про вимоги охорони праці та виробничої дисципліни під час використання устаткування, пристосування тощо. 123

1.11.Під час перенесення вантажів неповнолітніми учнями (слухачами) робота має становити не більше 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що переноситься, а саме: 11,2-12,6 кг для хлопців 16-17 років. 123

1.12.Під час підіймальних робіт користуватися вантажопідіймальними механізмами неповнолітнім не дозволяється, цю роботу можуть виконувати учні (слухачі), яким виповнилося 18 років і які пройшли відповідне навчання. 123

1.13.Учні (слухачі) ПТНЗ під час виробничого навчання за професією «електрогазозварник» повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту відповідно ДНАОП 0,05-3.41-81 «Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів», а саме: 123

костюм брезентовий; 124

черевики шкіряні; 124

калоші діелектричні; 124

рукавиці брезентові; 124

рукавиці діелектричні; 124

окуляри захисні, шолом захисний; 124

узимку додатково - куртка бавовняна, брюки на утеплювальній прокладці, валянки. 124

Крім того, в залежності від видів зварювання, можливе додаткове видання спецодягу. 124

1.14.Учні (слухачі) повинні знати порядок застосування засобів колективного та індивідуального захисту відповідно до виду і умов праці. 124

1.15.Учні (слухачі) повинні знати порядок організації праці на навчальному робочому місці, що забезпечує проведення зварювальних робіт в такому положенні, при якому учні (слухачі) менше втомлюються. 124

1.16.Під час виконання електрозварювальних робіт учням (слухачам) надаються засоби особистої гігієни: мило та миючі засоби, рушник. 124

Учні (слухачі) повинні виконувати вимоги особистої гігієни, а саме: 124

перед кожним прийняттям їжі та після закінчення роботи мити руки з милом теплою водою; 124

дотримуватися питного режиму; 124

не використовувати бензин чи інші легкозаймисті і отруйні речовини для миття рук. 124

1.17.Учні (слухачі) повинні мати навички у наданні першої (долікарської) допомоги у разі виникнення нещасного випадку. 124

2. Вимоги безпеки перед початком виконання робіт 124

1.1.Необхідно привести спецодяг у належний стан так, щоб було зручно і безпечно працювати. Куртку слід одягнути поверх штанів, штани поверх чобіт. 124

1.2.Слід прибрати з робочого місця сторонні предмети. 125

1.3.Потрібно включити вентиляційну систему. 125

1.4.Необхідно перевірити наявність і справність засобів індивідуального захисту та протипожежних засобів. 125

1.5. Вимоги безпеки перед початком виконання робіт на електрозварювальному апараті: 125

1.5.1.Необхідно перевірити справність електрозварювальної апаратури: 125

надійність заземлення кожуха трансформатора зварювальної машини; перевірити зварювальні установки на відсутність замикання на корпус, на цілісність заземлювального дроту і на справність ізоляції живильних дротів; 125

справність електровимірювальних приладів; 125

переконатися, що електродотримач заводського виготовлення забезпечує надійне затискування і швидку зміну електродів без доторкання до струмопровідних частин, має козирок, який захищає руку зварника, ізольовану ручку і надійний контакт з струмовідним кабелем. 125

1.5.2.Слід перевірити наявність гумового килимка. 125

2.6 Вимоги безпеки перед початком виконання робіт на газозварювальному апараті: 125

2.6.1. Слід переконатися, чи немає легкозаймистих матеріалів на відстані не менше 15 м від місця проведення роботи. 125

2.6.2. Необхідно перевірити: 125

справність редуктора, вентилів та манометра на кисневому, ацетиленовому та пропан-бутановому балонах, запобіжного клапана ацетиленового генератора, пальника та різака; 125

написи про терміни випробування кисневого та пропан-бутанового балонів (на балонах мають бути відповідні написи та пофарбування); міцність і щільність приєднання газових шлангів до пальника (різака) і редукторів, наявність прокладки для редуктора. 125

2.6.3. Завантажувати ацетиленовий генератор слід карбідом кальцію тільки тієї грануляції і тієї кількості, які вказані в паспорті заводу-виготовлювача. Наповнювати генератор водою треба тільки до рівня контрольних отворів. Не дозволяється залишати біля генератора просипаний карбід або карбідний пил. 126

2.6.4. При розкритті посудин з карбідом кальцію не треба застосовувати інструмент та пристосування, які утворюють іскри. 126

2.6.5. Під час розкриття посудин з карбідом кальцію слід стояти з боку, протилежного від стінки зі швом. Поверхня кришки, що відкривається, має бути змащена тавотом або маслом. 126

2.6.6. Не знімати ковпак з балона ударами молотка, зубила та інших інструментів, які можуть утворювати іскри. 126

2.6.7. Після зняття ковпака слід оглянути його і перевірити: 126

штуцер балона на відсутність видимих слідів мастила, жиру і справність різьби штуцера та вентиля; 126

наявність і справність ущільнювальної прокладки в місцях приєднання штуцера до редуктора балона. 126

2.6.8. Перед початком приєднання редуктора до кисневого, ацетиленового, пропан-бутанового балона необхідно: 126

перевірити вхідний штуцер і накидну гайку редуктора (переконатися в справності різьби гайки, у відсутності слідів мастила і жиру, а також наявність ущільнювальної фібрової прокладки фільтра на вхідному штуцері редуктора); 126

провести продування штуцера кисневого та ацетиленового балона плавним короткочасним відкриттям вентиля на 1/4-1/2 оберту для видалення сторонніх часток (той, хто відкриває, повинен стояти з боку, протилежного від струменя газу), закривати вентиль після продування без ключа. 126

2.6.9. Не переміщуватися з запаленим пальником за межі робочого місця. 127

2.6.10. Не допускати дотику балонів і шлангів до струмопровідних дротів. 127

2.6.11. Слід перевірити, щоб довжина шлангів не перевищувала в монтажних умовах 40 м. Він має складатися не більше як з трьох окремих частин, з'єднаних між собою гофрованими латунними двосторонніми ніпелями. 127

Під час складання шлангів не допускати їх сплющення, скручування і перегинання. 127

2.6.12. Не користуватись замоченими шлангами. Не допускається попадання на шланги вогню, іскр та сторонніх предметів. 127

2.6.13. Не продувати шланги для горючих газів киснем, кисневий шланг - горючим газом, а також не замінювати шланги один одним. 127

2.6.14. Не використовувати дефектні шланги, не ремонтувати їх. Не виконувати з'єднання шлангів за допомогою гладких трубок. Місця приєднання шлангів перевіряти на герметичність перед початком і під час роботи. 127

2.6.15. Приєднувати кисневий, ацетиленовий редуктор до балону слід спеціальним ключем, який постійно перебуває в електрогазозварника. 127

2.7. Після підготовки до роботи зварювальних апаратів необхідно в усній формі доповісти інструктору про готовність. 127

2.7.1. Про всі помічені несправності на робочому місці доповісти в усній формі безпосередньо інструктору і без його вказівки до роботи не приступати. 127

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 127

3.1. Не виконувати зварювальних робіт поблизу вибухонебезпечних і вогненебезпечних матеріалів (бензин, ацетон, спирт тощо). 128

3.2. Для захисту очей від шкідливих променів, полум'я та іскр розплавленого металу слід користуватися окулярами із спеціальними світлофільтрами. 128

3.3. Необхідно укладати стійко деталь, що зварюється. Застосовувати для цієї мети пристосування. 128

3.4. Слід одягати захисні окуляри при зачищенні поверхонь виробу, що зварюється, чи при видаленні з електродів нагару. 128

3.5. Треба застосовувати напилки тільки із справними, добре насадженими ручками. 128

3.6. Не дозволяється виконувати газозварювальні роботи з приставної драбини. 128

3.7. Не вести зварювання на відкритому повітрі в снігову або дощову погоду. 128

3.8. Починаючи електрогазозварювальні роботи, слід попередити інших працівників, що знаходяться поруч, вигуком: «Затуліть очі». 128

3.9. Під час проведення робіт необхідно відкривати спочатку вентиль кисневого балону, а потім вентиль балону з ацетиленом (пропан-бутаном). 128

3.10. Закінчуючи виконання зварювальних робіт пальником, спочатку слід перекрити доступ ацетилену (пропан-бутану), а потім кисню. 128

3.11. Вимоги безпеки під час роботи на електрозварювальному апараті. 128

3.11.1. Необхідно стежити, щоб зварювальні проводи не знаходились у воді. 128

3.11.2. Не залишати без нагляду електродотримач, що перебуває під напругою. 128

3.11.3. При короткочасних перервах (до 20 хв.) треба встановлювати електродотримач тільки на спеціальну підставку. 128

3.11.4. Необхідно стежити за правильним положенням електродотримача, не допускати виходу дроту із тримача більш ніж на 15-25 мм. 129

3.11.5. Прибирати шлакову корку із поверхні зварювального шва треба тільки після охолодження, для чистки використовувати окуляри з прозорими скельцями. 129

3.11.6. Слід стежити за станом електродів, при наявності нагару чи згоряння кінців електродів треба їх зачистити, при цьому діаметр контактів площини підтримувати в номінальному стані, попередньо відключивши трансформатор від електроживлення. 129

3.11.7. При зміні електродів недогарки треба кидати у спеціальний ящик. 129

3.12. Вимоги безпеки під час роботи на газозварювальному апараті. 129

3.12.1. Газозварювальні роботи проводити під керівництвом інструктора. 129

3.12.2. Треба виконувати газове зварювання на діючих газопроводах при тиску газу 4,0-150 Па (4,0-150 мм вод. ст.) і контролювати його на протязі виконання робіт. 129

3.12.3. Слід періодично прочищати дротом з кольорового металу отвори в мундштуках для виходу паливної суміші в процесі роботи для унеможливлення вихлопів та зворотних ударів. 129

3.12.4. Не витрачати ацетилен з генераторів до повного гасіння вогню пальника, щоб уникнути підсмоктування повітря і виникнення зворотного удару. 129

3.12.5. Не залишати без нагляду переносний генератор під час роботи. Під час перерви у роботі вогонь пальника слід загасити, а вентилі на пальнику щільно закрити. У разі тривалих перерв (більше 20 хв.) крім вентилів на пальнику слід закривати вентилі на балонах, натискні гвинти редуктора вивернути до вивільнення пружини. 129

3.12.6. Відбір кисню з балонів треба виконувати лише до остаточного тиску не нижче 0,05 МПа. 130

3.12.7. Не працювати від переносного генератора, розташованого на одному візку з кисневим балоном. 130

3.12.8. Не загружати карбід кальцію безпосередньо в реторту, карбід кальцію загружати тільки в корзину. 130

3.13. Під час автоматичного та напівавтоматичного зварювання необхідно: 130

не допускати використання забрудненого флюсу. Він має бути сухим та чистим (флюс, забруднений мастильними матеріалами, жирами та смолами, до застосування не допускається); 130

очищати шви під флюсом пневматичними пристроями, металевими щітками та скребками з міцними рукоятками; 130

під час обслуговування пристроїв для електрошлакового зварювання користуватися окулярами, світлофільтрами синього кольору для захисту від інфрачервоного випромінювання; 130

під час зварювання під флюсом, в склад якого входять фтористі сполуки, а також при зварюванні кольорових металів застосовувати примусову вентиляцію приміщення. 130

4. Вимоги безпеки після закінчення робіт 130

4.1. Треба відключити зварювальний апарат від електромережі. 130

4.2. Слід закрити газові вентилі, від'єднати рукава пальника від кисневого балону та ацетиленового генератора (балону з пропан-бутаном). 130

4.3. Необхідно випустити залишки ацетилену в повітря, вилити воду з бака; очистити генератор від мулу та старанно його промити. Треба розвантажити реторду генератора і промити водою. Відпрацьований карбідний мул скинути в спеціально обладнану яму. 130

4.4. Слід скласти інструмент та пристосування, змотати шланги та кабелі, привести до порядку робоче місце. 130

4.5. Після закінчення зварювальних робіт необхідно обстежити всі місця, куди можуть долетіти розжарені частки металу, іскри, які викликають тління ганчір'я, пожежу ізоляційного матеріалу. 131

4.6. Треба виключити вентиляційні пристрої. 131

4.7. Необхідно повідомити інструктора про всі недоліки, що мали місце під час роботи. 131

4.8. Слід зняти спецодяг, вимити руки й обличчя з милом. 131

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 131

5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації (спалах газоповітряної суміші, загоряння безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках, виявлення витікання газу в редукторі, обрив дротів, пошкодження заземлювальних пристроїв тощо), при небезпеці для людей тощо треба негайно зупинити роботу, повідомити інструктора та взяти участь в усуненні виниклої несправності чи її локалізації за вказівкою інструктора, не порушуючи при цьому вимог охорони праці. 131

5.2. У випадку відключення електроенергії, виявлення несправності електрозварювального обладнання слід терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його можна виконувати тільки після того, як напруга електромережі буде відповідати нормам. 131

5.3. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал і викликати швидку медичну допомогу. 131

5.4. Якщо сталася пожежа, треба повідомити інструктора, виконувати всі його вказівки щодо ліквідації небезпеки. 131

5.5. У разі виникнення нещасного випадку і травмування людей потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити про нещасний випадок інструктора і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому. 131

Якщо потерпілий зможе самостійно йти до лікувально-профілактичного закладу або у медпункт - супроводити його, бо в цей час його стан може раптово погіршитись. 132

132

ВИСНОВКИ 133

3.Гуменюк І. В., Іваськів О. В., Гуменюк О. В. Технологія електродугового зварювання. – К.: Грамота, 2006. 135

4. Стеклов О. І. Основи зварювального виробництва. - К.: Вища школа, 1990. 135

6.Журнал «Профтехосвіта». – 2018-2021 рр. 135

7.Заславська С.І. Методика розробки навчально-технічної документації: методичні рекомендації . Біла Церква : БІНПО УМО, 2015. 135

8.Сілаєва, С.С.Шевчук, С.О. Заславська. Донецьк: ІПО ІПП УМО, 2014. 135

9.Навчальні плани та програми виробничого навчання в ПТНЗ. 135

10.Ничкало Н.Г., Педагогічна книга майстра виробничого навчання., К.: Вища школа, 1994. 135

11.Підготовка майстра виробничого навчання до занять (методичні рекомендації) / Заславська С.О. – Донецьк, 2007. 135

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1 Характеристика та навчально-виховні задачі теми 21

РОЗДІЛ 2 Розподіл матеріалу теми на підтеми та уроки 31

РОЗДІЛ 3 Підбір навчально-виробничих робіт 34

РОЗДІЛ 4 Матеріально-технічна підготовка до вивчення теми 39

РОЗДІЛ 5 Розробка навчально-технічної документації 52

РОЗДІЛ 6 Підготовка майстра виробничого навчання до занять 58

РОЗДІЛ 7 Методика проведення занять 65

РОЗДІЛ 8 Виховна робота майстра в процесі вивчення теми 92

РОЗДІЛ 9 Охорона праці 94

ВИСНОВКИ 104

Використана література 106


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

скачати

© Усі права захищені
написати до нас