Ім'я файлу: Види туризму.docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 17.01.2022
скачати
Пов'язані файли:
Копия Практична №09 Альтернативні туристичні ресурси.docx
Фізична культура особистості і цінності фізичної культури (1).do
Фізична культура особистості і цінності фізичної культури (1).do
практичка 4-5 Богдан Сулима .docx
Питання_до_дисципліни_актуальні_питання_1.doc

Практична робота №5
Тема: Види туризму. Мотиви та фактори їх становлення.
Мета роботи: сформувати уявлення про види туризму, мотиви та фактори їх становлення, навчитись самостійно визначати фактори розвитку туризму та робити оцінку туристичних вподобань різних категорій туристів.

Хід роботи
Завдання 1. Завдання 2. Здійснити аналіз мотивації туристів щодо різних туристичних видів. Проаналізувати отримані результати.

- мотиваційний чинник відсутній

+ - наявна мотивація

++ - сильна мотивація
Оцінка туристичних пріоритетів різних категорій туристів

Види туризму

Типи туристів

Любителі спокійного відпочинку

Любителі активного відпочинку

Любителі спортивного відпочинку

Відпочиваючі з метою пізнання

Любителі пригод

Культурно-пізнавальний

++

0

-

++

0

Лікувально-оздоровчий

++

-

-

0

0

Спортивний

0

+

+

0

++

Екстремальний

-

+

++

0

++

Сільський

+

+

0

0

0

Релігійний

0

-

0

+

0

Екологічний

++

+

+

+

0

Індустріальний

0

0

0

++

+

Діловий

0

-

0

0

0

Науковий

+

-

-

++

+

Фестивальний

+

+

+

+

+

Попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Завдання 2. Здійснити аналіз мотивації туристів щодо різних  туристичних видів. Проаналізувати отримані результати.

- мотиваційний чинник відсутній

+ - наявна мотивація

++ - сильна мотивація

Аналіз туристичної мотивації щодо різних туристичних видівВиди туризму

Туристичні мотивації

Турбота про здоров`я

Заняття спортом

Навчання

Можливість самовираження

Можливість зайняттям хобі

Вирішення ділових питань

Розваги

Підвищення культурного рівня

Культурно-пізнавальний

-

-

++

++

++

-

-

++

Лікувально-оздоровчий

++

+

-

-

-

-

-

-

Спортивний

+

++

-

++

++

-

++

+

Екстремальний

-

++

-

+

+

-

++

+

Сільський

+

-

-

-

-

-

-

-

Релігійний

-

-

+

-

-

-

-

+

Екологічний

+

-

++

+

+

-

-

+

Індустріальний

-

-

++

++

++

+

+

++

Діловий

-

-

+

+

-

++

-

+

Науковий

+

-

+

+

+

+

+

++

Фестивальний

-

-

-

+

+

-

++

++

Розглянуті ознаки, характеристики і фактори, що роблять основний вплив на туристську мотивацію. Аналізується проблема існування в туризмі такого явища, як бар'єри до подорожі. Також показана роль культури як основного чинника створення туристських мотивацій і масового залучення туристів. Даються практичні рекомендації з використання елементів культури в цілях формування туристського інтересу, а також розглядаються питання якісного розвитку туризму на основі охорони і використання культурного, історичного та природного потенціалу місцевості. Характеристика зовнішніх факторів, що дають певний напрям розвитку туризму і формують спрямованість туристських потоків, що впливають на туристську мотивацію, обсяг і форми туристського попиту. Мають значення сучасні тенденції появи і розвитку нових місць туристичного призначення, взаємозв'язок цього процесу з туристської мотивацією. Висвітлюються чинники, що впливають на характер конкретного місця туристського призначення, а також шляхи його успішного розвитку на основі вивчення і відповідності туристських мотивів.

Завдання 3. Визначити фактори впливу на різні види туризму.

Чинники розвитку туристичних видів

Види туризму

Фактори розвитку

Позитивні

Негативні

Культурно-пізнавальний

відвідування культурних заходів

Лікувально-оздоровчий

масовий і популярний напрямок медичного туризму
Сільський

розширює сферу зайнятості сільського населення

антропогенний вплив на природу;

сезонність

Релігійні

пов'язані з відвідинами певних місць, що є святими.
Екологічний

включає охорону і реставрацію пам'ятників природи, історії, культури

вплив на якість води в річках, озерах, морях і на якість повітря, зростання викидів шкідливих речовин транспортними засобами.

Індустріальний

Слід зауважити, що розвиток індустріального

туризму істотно впливає на такі сектори економіки, як торгівля, транспорт, зв’язок, будівництво,

виробництво споживчих товарів і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки.

стан галузі промислового туризму не відповідає його потенційним можливостям

Ще одним видом факторів, що впливають на розвиток ринку туристичних послуг, є особистісно-поведінкові фактори, що складаються із мотивів, які забезпечують бажання споживачів подорожувати, при цьому відповідати вимогам туриста. Важливість даних факторів полягає у тому, що уявлення про продукт породжує у споживача певні очікування, і якщо вони не виправдані реальною якістю продукту, споживач легко в нім розчаровується.

Таким чином, на розвиток туризму впливають як позитивні, так і негативні фактори, пов’язані з політичною, законодавчо-правовою та соціально-економічною ситуацією в країні і в світі.

До основних фактороутворюючих компонентів сучасного розвитку туристичної галузі можна віднести:

-збільшення частки в'їзного туризму; зменшення диспропорції між ресурсним -забезпеченням і ступенем його використання; пропагування національного туристичного продукту; державну підтримка вітчизняного туризму.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас