Ім'я файлу: Лекційне заняття № 1 (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 25.11.2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Кафедра спортивних видів гімнастики

Реферат

На тему «Види та засоби гімнастики»

Студента 1- го курсу групи 13-ФВ 1

Іванова Вадима

Київ 2021

План


  1. Визначення. Значення. Завдання гімнастики

2. Види гімнастики (три групи)

I. Група - Освітньо-розвиваючі види гімнастики (дати характеристику цій групі , розкрити завдання які вона вирішує, та засоби які використовуються в цій групі – 2 – 3 сторінки)

1. Основна гімнастика

2. Жіноча гімнастика

3. Атлетична гімнастика

4. Спортивно-прикладна

5. Професійно-прикладна

6. Військово-прикладна

II. Група - Оздоровчі види гімнастики (дати характеристику цій групі, розкрити завдання які вона вирішує, та засоби які використовуються в цій групі – 2 – 3 сторінки)

  1. Ранково-гігієнична

  2. Виробнича

  3. Ритмічна

  4. Лікувальна

  5. Нетрадиційні види ( шейпінг, стретчін, калланетика, дихальна гімнастика і.т.д.)

III. Група -Спортивні види гімнастики (дати характеристику цій групі, розкрити завдання які вона вирішує, та засоби які використовуються в цій групі – 2 – 3 сторінки)

1.Спортивна гімнастика

2. Художня гімнастика

3. Спортивна акробатика

4. Спортивна Аеробіка

6. Стрибки на батуті

3. Засоби гімнастики

1.Стройові вправи (доти характеристику засобу на 2 сторінках)

2.Прикладні вправи (охарактерезувати на 2 сторінках)

3.Загальнорозвиваючі вправи (охарактерезувати на 2 сторінках)

4.Акробатичні вправи (охарактерезувати на 2 сторінках)

5.Опорні стрибки (охарактерезувати на 2 сторінках)

6.Вправи на гімнастичних снарядах (охарактерезувати на 2 сторінках)

7.Вправи художньої гімнастики(охарактерезувати на 2 сторінках)

Література

1. Арефьев В.Г. Теорія та методика викладання гімнастики: підручник / Арефьев В.Г., Шегімага В.Ф., Терещенко І.А. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. - 330 с. (stidopedia.orq/7 – 8019. html)

2. Гімнастика: навч.- метод. посіб. / [Ю. М. Ніколаєв, Н. М. Ковальчук, В. І. Санюк, О. І. Бичук, С. Ю. Ніколаєв]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 20–35.

3. Журавин М.Л., Меньшиков Н.К. Гимнастика – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с.

4. Смолевский В.М. Гимнастика и методика преподавания // Учебник для институтовфизическойкультуры. – М.: Физкультура и спорт, 1987 – 335
5.Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: Навч. Посібник. У 2-х томах. – 4-е вид., випр.. і доп. – Харків: «ОВС», 2008. – Т. 1. – 408
скачати

© Усі права захищені
написати до нас