Ім'я файлу: вих план 5 клас І сем.docx
Розширення: docx
Розмір: 50кб.
Дата: 27.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
СОТ.docx
P_11 (2).docx

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи С.І.Мисник

„______” вересня 2019 року

ПОГОДЖЕНО

„____” вересня 2019 року

Заступник директора з навчально-виховної роботи К.І.Мисник

ПЛАН

ВИХОВНОЇ РОБОТИ

КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 5 КЛАСУ

ОЗ «КАЛАЙДИНЦІВСЬКА ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ

ІМЕНІ Ф.Д.РУБЦОВА»

НА І СЕМЕСТР 2019/2020 Н.Р.
КЛАСНИЙ КЕРІВНИК: Дацій О.М


 1. Аналіз виховної роботи за минулий рік


У класі навчалися 19 учнів:10 дівчат і 9 хлопців.

Віковий склад класу:

 • дітей 2008 року народження – 10, з них дівчат – 5;

 • дітей 2009 року народження – 9, з них дівчат – 5.Психологічний розвиток учнів, рівень їх пізнавальної активності відповідає їх віковим особливостям. У класі є відмінники навчання – Савенко Марина, Сагло Вікторія, Федоренко Дарина, Царук Ксенія. Бали високого та достатнього рівня мають 9 учнів. Решта учнів навчаються на бали середнього – достатнього рівнів. Працездатність у деяких учнів досить висока, про це свідчить рівень їхньої розумової активності. В цілому, аналізуючи рівень навчальних досягнень з основних предметів, варто зазначити, що більшість учнів не повністю використовують свій інтелектуальний потенціал, що, напевно, і є основною причиною середнього та достатнього показника успішності.

Загальний стан здоров’я учнівського колективу- нормальний. Один учень має підготовчу групу здоров'я ( Барладян Георгій), інші учні- основну .

Матеріальне становище у більшості сімей середнього рівня. Діти виховуються у сім’ях де панує взаєморозуміння та злагода. У спілкуванні з учителями більшість учнів проявляють вихованість і тактовність.

Соціальний паспорт виглядає так: дві учениці виховуються у багатодітних сім’ях ( Журавель Олександра та Харченко Олександра), два учня виховуються у неповних сім’ях (Барладян Г., Мустіпан О.), дві сім’ї малозабезпечених (Чер-

няк Я., Харченко О.). Для 13 учнів організовано підвіз (Барладян Г, Величко І., Гринько І., Дудка Я., Глушко Д., Єфремова К., Колбушкова А., Куторжевський І.,

Момотюк В., Савенко М., Сидоренко М., Федоренко Д., Харченко О.).

Робота по згуртуванню учнівського колективу продовжується. Основними виховними завданнями є формування системи моральних цінностей: до себе, людей, держави, праці, природи, мистецтва. Завдяки застосуванню різноманітних форм і методів, педагогічних ситуацій, КТС діти вчаться проявляти не тільки творчі здібності, а перш за все моральні якості – добро, повагу, милосердя, чуйність, толерантність.

Учнівське самоврядування сприяє формуванню активної громадської позиції, умінню самостійно приймати рішення, контролювати виконання громадських доручень. Учні свідомо обирають актив класу, розподіляють між собою обов’язки.

Куторжевський Ілля – командир класу, Сагло Вікторія-замісник командира класу.

Батьки не стоять осторонь навчально-виховного процесу, цікавляться життям своїх дітей, завжди допомагають у вирішенні нагальних потреб.

Взаємовідносини класного керівника і учнів класу задовільні. Яскраві індивідуальні особливості органічно впливають на розвиток класу як колективу.

В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Важливим питанням є стан у сім'ї. Адже робота з батьками — один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника. У роботі з батьками використовую колективні бесіди, зустрічі за «круглим» столом.

Але у виховній роботі є ще недоліки, над якими необхідно працювати у 2019-2020 навчальному році, а саме:

1.Зміцнювати трудову дисципліну на уроках, поведінку під час перерв;

2.Добиватись сумлінного виконання учнями своїх доручень;

3. Формувати ціннісні пріоритети в фізично-оздоровчій, навчально-пізнавальній діяльностях;

4. Підвищувати рівень згуртованості колективу.

II. Цілі виховної діяльності

 • Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;

 • Забезпечувати опанування учнями цілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних умінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і саморозвитку;

 • Виховувати в них ціннісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;

 • Прищеплювати шанобливе ставлення до національних і загальнолюдських цінностей.Мета діяльності класного керівника - створення умов для саморозвитку і самореалізації особистості учня, його успішної соціалізації в суспільстві.

Завдання виховної діяльності


 • Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.

 • Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збе­реження та зміцнення їхнього здоров'я.

 • Духовно-моральне виховання.

 • Розвиток розумових і фізичних здібностей формування високої пізна­вальної культури, організація змістовного дозвілля учнів. 

 • Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності. 
  Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій. 

 • Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у ко­лективі.

 • Врахування інтересів дітей.

 • Організація роботи з батьками

III. Психолого-педагогічна характеристика класу

 У 5 класі навчається 19 учнів. З них 10 дівчат та 9 хлопців.

Показники успiшностi у класi такi:

 • учнiв з високим рiвнем навчальних досягнень - 4 ( Савенко Марина, Сагло Вікторія, Федоренко Дарина, Царук Ксенія);

 • учнiв iз достатнiм рiвнем навчальних досягнень - 5 (Дудка Я., Глушко Д., Жура-вель О., Сидоренко М., Харченко О.)

 • учнiв iз середнiм рiвнем навчальних досягнень - 10;

 • учнiв iз початковим рiвнем навчальних досягнень немає.

Бiльшiсть дiтей має високий навчальний потенцiал i хорошi здiбностi до навчання.

Учні охоче беруть участь у громадському житті школи, активно вболіваючи за власний колектив, прагнучи перемагати. У класі є кілька мікрогруп зі своїми лідерами. Інколи між ними виникають конфлікти.

Учні класу є активними у спорті ( Барладян Г., Глушко Д., Черняк Я.,Сидоренко М.,Куторжевсткий І., Савенко М., Царук Ксенія)

Учні мають здібності до співу та малювання ( Сагло В., Царук К.,

Сичов В., Журавель О., Савенко М.)

Діти енергійні, жваві, прагнуть якнайшвидше пізнати навколишній світ.

Класний колектив має достатній рівень самостійності. Органи самоврядування працюють на достатньому рівні.  Діти поважають один одного, але інколи виникають непередбачувані ситуації, як результат того, що більшість учнів мають виражений холеричний темперамент. Рівень взаєморозуміння достатній, але частіше допомагають тільки друзям, а інколи тільки тоді, коли про це попросять, або коли вимагає вчитель.

Класний колектив, за розумовими здібностями дітей, вважається  достатнього рівня.   Поведінка учнів на уроках врівноважена.

Рівень уваги класу - достатній, рівень мислення класу посередні

IV. Основні напрями діяльності та справ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи С.І.Мисник

„______” вересня 2019 року

ПОГОДЖЕНО

„____” вересня 2019 року

Заступник директора з навчально-виховної роботи К.І.Мисник


ПЛАН

ВИХОВНОЇ РОБОТИ

КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 5 КЛАСУ

ОЗ «КАЛАЙДИНЦІВСЬКА ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ

ІМЕНІ Ф.Д.РУБЦОВА»

НА ІІ СЕМЕСТР 2019/2020 Н.Р.

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК: Дацій О.М
Вересень
Місячник безпеки життєдіяльності

Дата

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Ціннісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до праці

Ціннісне ставлення до себе

02-06.09

1.Свято до Дня знань

2. Перший урок « Мій сонячний дім – моя Україна

3.Виховна година «Єдині вимоги до учнів. Вибори класного активу»


1.Організація учнів для привітання учителів з Днем Знань


Година спілкування «Життя в злагоді з природою»

Акція «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» (залучення дітей до відвідування гуртків, секцій)

Організація чергування в класі


1. Проведення вступного, первинного інструктажів з БЖД;

2. Бесіда «Визначення небезпеки на дорозі. Поведінка в автобусі»

3.Участь у Дні фізичної культури і спорту


09-13.09

1. Участь у заходах місячника безпеки життєдіяльності

2. Організувати учнів до участі у виборах учнівського самоврядування класу, школи

3. Урок «Увага! Діти на дорозі!»

1.Операція «Сім’я»: складання акту обстеження житлово-побутових умов категорійних дітей

2. Класні батьківські збори

3. Вибори батьківського комітету класу

Догляд за квітами в класній кімнаті

Участь у конкурсі малюнків «Безпека дорожнього руху»

Ремонт меблів класної кімнати

1. .Лекція «Запобігання пожежам і захист від них. Використання первинних засобів пожежогасіння»

2. Участь у зустрічі з працівниками ДАІ

16-20.09

1.Участь у заходах до дня 76 річниці визволення Лубенщини

2. Виховна година за проблемою класу

3. Бесіда «Безпека руху велосипедиста»


1.Анкетування батьків «Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху»

2. Класна година «Пам’ятаймо про подвиг…». 3.Волонтерська акція «Привітай ветерана з Днем визволення Лубенщини»Участь у акції «Посади дерево»

Участь у конкурсі малюнків «Ми за мир».»
1.Інформаційне повідомлення «Правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу»

2.Участь у першості школи з футболу серед хлопців

23-27.09

1.Виховна година «Україна – країна миру»

3. Година спілкування «Життя у твоїх власних руках, бережи його!»

1. Підготовка привітань з Днем учителя, вітання з Днем працівника освіти

Участь у конкурсі композицій з природнього матеріалу до Дня села


Участь у конкурсі поробок з природного матеріалу.

Генеральне прибирання класної кімнати

Година спілкування «Гігієна харчування»
Індивідуальна робота з ___________

_________________________________


Жовтень
Формування здорового способу життя


Дата

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Ціннісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до праці

Ціннісне ставлення до себе

01-05.10

1.Акція «Турбота» (до Дня людей похилого віку 01.10).

2.Година спілкування «Здоров'я стежку сам я прокладу»

3. Виховна година «Вибір є у кожного з нас»

Бесіди з батьками учнів, які мають відставання у навчанні

Допомога лісництву у збиранні жолудів.

Година спілкування

«Моя улюблена книга»

Трудовий  десант “Хай  сяє  школа  рідна  чистотою”

1. Захист проектів «Правила безпеки на залізничному транспорті»

2. Участь у легкоатлетичній Спартакіаді «Золота осінь»

3. Урок-навчання «Будова й робота різних видів вогнегасників»

4. Участь у навчанні «Це повинен знати кожен»

08-12.10

1.Виховна година «А ми тую козацькую славу збережемо!»

2.Участь у заходах до Дня Українського козацтва та Дня захисника України


Індивідуальна робота з Барладяном Г. та Сидоренком М.


Акція «Дай квітці друге життя» (збирання насіння квітів)

Участь у заходах до дня художника (09.10)

Прибирання шкільної території

1. Бесіда про отруйні рослини, гриби, правила їх збирання

2. Бесіда «Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів»

3. Круглий стіл «Активний відпочинок та його види»

15-19.10

Година спілкування «Здоровя-найціннніший скарб»

Вітання ветеранів з Днем визволення України (28.10)

Засідання батьківського комітету класу з питань організації осінніх канікул
Участь у родинному святі «Талановита в нас кожна людина: мама і тато і кожна дитина»

Догляд за квітами в класній кімнаті

Година спілкування «Українські приказки і прислів’я про здоров’я»


Генеральне прибирання класної кімнати

.Зустріч зі шкільною медсестрою «Грип – заразна хвороба, його профілактика»;
1.Підсумок-рейтинг навчальної діяльності учнів за І чверть 2018-2019н.р.

2.Бесіда «Безпека життєдіяльності під час канікул»;

3.Пам’ятки для батьків на канікулиЛистопад
Місячник правового виховання

Дата

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Ціннісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до праці

Ціннісне ставлення до себе

04-18.11

1.Виховна година «Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність»

2.Участь у акції «Допомога солдатам АТО», зустріч з волонтерами

Участь у акції «Всеукраїнський день молитви за сиріт»

Догляд за квітами в класній кімнаті

«Відтвори картину відомого художника»

Художній калейдоскоп (конкурс)

Генеральне прибирання класної кімнати

1.Тестування «Пішохід і автомобіль. Автомобіль – джерело небезпеки»

2. Участь у першості школи з тенісу

11-15.11

1. Класна година за проблемою класу

2. Рейд-перевірка ведення щоденників

Виховна година «Моральні цінності»

Бесіда « Різнобарвʼя

осені»

1.Участь у заходах до Дня української писемності та мови

КТС « Презентація 5 класу»

Рейд-перевірка збереження шкільного майна

1.Інформаційне повідомлення «Дії під час виникнення пожеж у багатоповерховому, приватному будинку. Способи захисту органів дихання від чадного газу»

2.Участь у першості школи з настільного тенісу

18-22.11

1.Година спілкування «Закон і ми»

2.Участь у заходах До Всесвітнього

Дня дітей»


1.Батьківський лекторій з питань навчання, виховання, соціально-правового захисту дітей

2.Тренінг «Життя прожити не поле перейти»//психолог


Усний журнал «Природа рідного краю»

Участь у випуску шкільної газети «Тодос»

Трудовий  десант “Хай  сяє  школа  рідна  чистотою”

1.Повідомлення «Як вберегти себе від травм»

2. Година спілкування «Світ моїх захоплень»

25.11-29.11

1.Участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодомору 2.Волонтерська робота.

Допомога людям похилого віку

1. Участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій

2. День відкритих дверей для батьків

1.Догляд за квітами класної кімнати

2.Індивідуальна робота з Черняком Я., Момотюком В.

3. Участь у заходах тижня мови, днів літератури

Година спілкування «Мої улюблені вірші»

1.Рейд-перевірка стану підручників

2.Генеральне прибирання класної кімнати

1. Перегляд відеороликів «Молодь проти шкідливих звичок»

2. Участь у заходах до Дня СНІДу

3 Участь у зустрічі з представниками правоохоронних органів


Грудень
Місячник громадянського виховання

Дата

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Ціннісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до праці

Ціннісне ставлення до себе

02-06.12

1.Участь у заходах до Дня збройних сил України

1.Виховна година «Любіть Україну свою»


Усний  журнал  з  використанням  мультимедійних  технологій ,,Бути патріотом це -…”

Збір корма для птахів.

Підготовка Новорічного ранку

Акція «Волонтери не дрімають»


 1. Бесіда «Дорожні знаки. Рух за сигналами регулювальника»

 2. 2. Участь у фізкультурно-спортивному святі «Козацькі розваги»
09-12.12

1.Виховна година «Народознавчі традиції українців»

2. «Краса і велич символів державних»

Корекційна робота з батьками (попередні результати успішності за І семестр 2018-2019 н.р.)

Догляд за кімнатними квітами класу

1.Підготовка Новорічного ранку

Акція «Школа вмілих господарів»

(ремонт меблів класної кімнати)


 1. Година спілкування «Небезпека використання піротехнічних  засобів»
16-20.12

1.Виховна година за проблемою класу


Підготовка до новорічних свят,

Участь у заходах до Дня школи, Дня Св. Миколая

Акція «Допоможи птахам взимку»


Підготовка Новорічних заходів

Професії наших батьків. Година спілкування.

Пам’ятка «Небезпека на дорозі: обірвані дроти, пошкоджені каналізаційні люки»

23-27.12

1.Виховна година «Зимові свята мого народу»

2.Привітання вчителів-пенсіонерів з Новорічними святами

1.Класні батьківські збори «Підведення підсумків рейтингу успішності за І семестр 2018-2019 н.р.»

3. Індивідуальні бесіди з батьками

Виготовлення новорічних композицій.

2.Проведення новорічних свят;

2. Підсумок-рейтинг успішності за І семестр 2018-2019н.р

Генеральне прибирання класної кімнати

1.Колективний проект «За і проти загартовування організму»

2.Бесіда зі збереження життя і здоров’я під час зимових канікул;

3.Пам’ятки для батьків на канікули
Відомості про батьківП.І.П дитини

П.І.П батьків

Місце роботи

Телефон

1

Барладян Георгій Ельдарович


2

Величко Інна Вікторівна


3

Гринько Ілона Євгенівна


4

Дудка Ярема Сергійович


5

Глушко Дмитро Сергійович


6

Єфремова Карина В’ячеславівна


7

Журавель Олександра Олександрівна


8

Колбуткова Анастасія Вікторівна


9

Куторжевський Ілля Дмитрович


10

Момотюк Володимир Андрійович


11

Мустіпан Олег Вікторович


12

Савенко Марина Сергіївна


13

Сагло Вікторія Олегівна


14

Сидоренко Микита Васильович


15

Сичов Вадим Вікторович

Федоренко Дарина Романівна

Царук Ксенія Миколаївна

Черняк Ярослав Ігорович

Харченко Олександра Євгеніївна
V. Індивідуальна робота з учнями
Планування індивідуальної роботи з учнями,

що не встигають з певних предметів
Зміст роботи

Термін виконання

1

Вивчати індивідуальні особливості учнівПротягом року

2

Вивчити пізнавальні інтереси учнів

Вересень

3

Організувати допомогу кращих учнів щодо ліквідації проблем та прогалин у знаннях

Протягом року

4

Провести роботу щодо активізації пізнавальної діяльності школярів (консультації, індивідуальні завдання)

Протягом року

5

Бесіда «Причини неуспішності в навчанні»

Жовтень

6

Активізувати роботу із залучення до роботи гуртків, позакласну діяльність

Протягом року

7

Бесіда «Мотивація навчальної діяльності»

ЖовтеньVI. Робота з батьками


Термін проведення

Заходи

Вересень

1. Батьківські збори з питань організації навчального року.

2. Вибори батьківського комітету класу та планування його діяльності.

3. Оформлення соціальних паспортів учнів

4. Анкетування батьків «Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху»

Жовтень

1. Відвідування родин учнів.

2. Збори батьків та учнів «Підсумок навчальних досягнень учнів за І чверть. Планування роботи на канікули»

3. Бесіди з батьками учнів, які мають відставання у навчанні

Листопад

1.Батьківський лекторій з питань навчання, виховання, соціально-правового захисту дітей

3. Індивідуальні педагогічні доручення окремим батькам

з підготовки до обміну досвідом на батьківських зборах

4.День відкритих дверей для батьків

Грудень

1. Батьківські збори «Підсумок навчання за І семестр»

2. Колективна творча справа «Готуємось до Нового року»

Січень

1. Індивідуальна робота з батьками (корекційна робота навчальної діяльності учнів)

Лютий

1.День відкритих дверей для батьків. Спілкування з учителями-предметниками

Березень

1.Батьківські збори за підсумками навчально-виховної роботи в класі

2. Обговорення питань організованого закінчення навчального року, проходження практики

Квітень

Огляд літератури для батьків «Домашня бібліотека»

Травень

1. Збори батьків та учнів «Підсумки року»

2.Безпека учнів на літні канікулиСписок

учнів класу
№ п/п

П І П

Дата

народження

1

Барладян Георгій Ельдарович

07.06.2009

2

Величко Інна Вікторівна

21.08.2009

3

Гринько Ілона Євгенівна

05.11.2008

4

Дудка Ярема Сергійович

03.11.2008

5

Глушко Дмитро Сергійович

22.12.2008

6

Єфремова Карина В’ячеславівна

20.10.2008

7

Журавель Олександра Олександрівна

25.10.2008

8

Колбуткова Анастасія Вікторівна

07.05.2008

9

Куторжевський Ілля Дмитрович

10.09.2009

10

Момотюк Володимир Андрійович

13.04.2009

11

Мустіпан Олег Вікторович

27.05.2008

12

Савенко Марина Сергіївна

17.11.2008

13

Сагло Вікторія Олегівна

04.02.2009

14

Сидоренко Микита Васильович

25.12.2008

15

Сичов Вадим Вікторович

14.10.2008

16

Федоренко Дарина Романівна

03.05.2009

17

Царук Ксенія Миколаївна

25.03.2009

18

Черняк Ярослав Ігорович

20.01.2009

19

Харченко Олександра Євгеніївна

17.08.09


Класний керівник Дацій О.М

Склад

батьківського комітету

класу

Сагло Олена Петрівна – голова БК класу;

Царук Ольга Сергіївна – заступник;

Савенко Марина Анатоліївна – секретар;

Мустіпан Ірина Юріївна – член БК класу

Федоренко Аліна Олександрівна - член БК класу

Гринько Лідія Віталіївна- член БК класу

Доручення учнів 5 класу

№ п/п

П І П

Доручення

1

Барладян Георгій Ельдарович

член центру спорту і туризму( клас)

2

Величко Інна Вікторівна

Член волонтерського центру ( клас)

3

Гринько Ілона Євгенівна

Відповідає за квіти в класі

4

Дудка Ярема Сергійович

член навчального центру

5

Глушко Дмитро Сергійович

член центру спорту і туризму( клас

6

Єфремова Карина В’ячеславівна

Член волонтерського центру ( клас)

7

Журавель Олександра Олександрівна

Очолює центр дозвілля

( клас)

8

Колбушкова Анастасія Вікторівна

Відповідає за квіти в класі

9

Куторжевський Ілля Дмитрович

Командир класу

10

Момотюк Володимир Андрійович

член центру спорту і туризму( клас)

11

Мустіпан Олег Вікторович

Член прес-центру

12

Савенко Марина Сергіївна

Член волонтерського центру ( клас)

13

Сагло Вікторія Олегівна

Заступник командира класу

14

Сидоренко Микита Васильович

Очолює центр спорту і туризму( клас

15

Сичов Вадим Вікторович

Очолює центр дисципліни і порядку(клас)

16

Федоренко Дарина Романівна

Член центру дисципліни і порядку(клас)

17

Царук Ксенія Миколаївна

Очолює навчальний центр

18

Черняк Ярослав Ігорович

Член центру спорту і туризму( клас)

19

Харченко Олександра Євгеніївна

Член прес-центру

скачати

© Усі права захищені
написати до нас