Ім'я файлу: МЗСС ЛР3.docx
Розширення: docx
Розмір: 3570кб.
Дата: 25.03.2022
скачати
Пов'язані файли:
new_year.doc
rizdvo_hrystove_-_radist_dlya_vsih_lyudey._dary_volhviv._vygotov
Практична робота..docx
діагностична робота з математики 3 клас Письмове додавання і від
Діагностична №4 ЯДС 3 клас Тварини і бланки.docx
діагностична робота списування.docx
Фінанси.odtЗвіт до лабораторної роботи №3

з курсу: «Методи та засоби стеганографії та стеганоаналізу»

на тему: «Вбудовування інформації в відеофайл»


Виконав:

Прийняв:

Львів – 2021

Мета роботи: Навчитись вбудовувати та вилучати приховане повідомлення, в відеофайл.
Завдання

Розробити програму, яка реалізує метод стеганографїї для відеофайлів формату .mpeg. Програма повинна вбудовувати та вилучати приховане повідомлення.
Теоретичні відомості

Найбільш популярними стандартами кодування відео є MPEG-2 і MPEG-4. Розглянемо метод вбудовування даних у відео, стиснене за стандартом MPEG-2. Стеганографічні методи, які застосовуються для вбудовування інформації в відео, стиснене за стандартом MPEG-2, мають працювати в реальному часі. Способи вбудовування ЦВЗ, які працюють в реальному часі, мають відповідати декільком вимогам і, в першу чергу, вони повинні володіти малою обчислювальною складністю. Таким чином, єдино прийнятними є методи, які вбудовують дані безпосередньо в потік стиснених даних, щоб уникнути зайвих обчислень.Рис.1. Вбудовування / видобування ЦВЗ в розгорнуті дані

Окрім того, операція вбудовування ЦВЗ не повинна збільшувати розмір стиснених відеоданих, оскільки можуть виникнути проблеми при передачі потоку відеоданих по каналу з фіксованою швидкістю.

Перед тим, як перейти безпосередньо до обговорення способів вбудовування ЦВЗ з низькою обчислювальною складністю, необхідно коротко описати власне стандарт стиску відеоданих MPEG.

Короткий опис стандарту MPGG і можливості вбудовування даних

Основна ідея стиску за стандартом MPEG полягає у тому, що зі всього потоку даних повністю передаються лише деякі кадри, для решти ж передається лише різниця від інших кадрів.

Потік відеоданих в MPEG має ієрархічну та синтаксичну структури. Кожен рівень містить один чи більше підпорядкованих йому рівнів (рис. 2). Послідовність відеоданих розділяється на множину груп кадрів (ГК), які представляють собою множину відеокадрів, що безпосередньо слідують один за одним згідно порядку показу. Далі, кадри діляться на шари та макроблоки. Найнижчий рівень – блоковий, він складається з блоків інтенсивності і колірності макроблоку.

Алгоритм стиску MPЕG базується на гібридній схемі кодування, яка об’єднує кадрове та міжкадрове кодування послідовності відеоданих.

В межах групи кадрів часова надлишковість серед відеокадрів зменшується через застосування міжкадрового кодування з часовим передбаченням. Це значить, що одні кадри передбачаються іншими. Далі результуюча похибка передбачення кодується. В стандарті MPEG використовується три типи кадрів: I-кадри - intra-кадри, кодуються без посилань на інші кадри, містять нерухоме зображення і також використовуються для побудови інших типів кадрів; Р-кадри – передбачувані кадри, які кодуються з посиланням на попередній (з точки зору приймача) прийнятй (I) чи (Р) кадр; В-кадри двохстолронні інтерпольовані кадри, які кодуються найбільш складним чином. Такий кадр 59 может будуватися і на основі попереднього кадра, і на основі наступного кадра, і як інтерполяція між попередній та наступним кадрами.

Закодована ГК (група кадрів) завжди починається з I-кадра для забезпечення доступу до потоку відеоданих з будь-якої випадкової точки. ГК утворюється з 12 кадрів. Таким чином, при частоті 25 кадров в секунду, Iкадр приходить не рідше, ніж один раз за 0,48 секунди. Разом з ним відновлюється повна в тій чи іншій мірі ідентичність зображення.

Хід роботи

Скрипт програми для реалізації вбудовування та вилучення повідомлення

import wave

import pandas as pd

import time
def start():
while True:
choice = int(input("Введіть число: 1-зашифрувати 2-розшифруваати 3-завершити програму\n"))
if choice == 1:
encrypt()
elif choice == 2:
decrypt()
elif choice == 3:
break

data_len = int.from_bytes(wav_info[40:44], byteorder='little') # визначаємо початкову довжину файлу
to_read = os.stat('txt.txt').st_size
if to_read >= data_len * degree / 16:
print("Забагато символів для читання")
wav_file.close()
return

text = open('decoded.txt', 'w')

text_mask, sample_mask = create_masks(degree)
sample_mask =

sample_mask
data = wav_file.read(data_len)
read = 0
while read < to_read:
two_symbols = 0
for step in range(0, 16, degree):
sample = int.from_bytes(data[:2], byteorder='little') & sample_mask
data = data[2:]

two_symbols <<= degree
two_symbols |= sample

first_symbol = two_symbols >> 8
text.write(chr(first_symbol))
read += 1
if to_read - read > 0:
second_symbol = two_symbols & 0b0000000011111111
text.write(chr(second_symbol))
read += 1


def encode():

song = open("4.mov", mode='rb')

with open('4.mov', 'rb') as binary_file:

in_bytes = binary_file.read()

frame_bytes = bytearray(in_bytes)

print(len(frame_bytes))

string='Steganography is a really interesting'

string = string

bits = list(map(int, ''.join([bin(ord(i)).lstrip('0b').rjust(8,'0') for i in string])))

print(len(bits))

difference = {'index': [], 'difference': []}

diff_df = pd.DataFrame(data=difference)

for i in range(len(frame_bytes) - 2):

d = frame_bytes[i] - frame_bytes[i+1]

if d < 0:

d = d * -1

diff_df = diff_df.append(pd.DataFrame({"index":[i],

"difference":[d]}))

diff_df = diff_df.sort_values(by='difference', ascending=False)

key = diff_df

for i, bit in enumerate(bits):

index = int(key.iloc[i].values[0])

frame_bytes[index] = (frame_bytes[index] & 254) | bit
frame_modified = bytes(frame_bytes)

with open('laba3.mov', 'wb') as fd:

fd.write(frame_modified)

song.close()

indexes = key['index'].tolist()

indexes = indexes[:len(bits)]

return indexes

for step in range(0, 16, degree):
if step == 8 and not txt_symbol:
break

sample = int.from_bytes(data[:2], byteorder='little') & sample_mask
data = data[2:] #зміщуємо на 2 символи

bits = txt_symbol & text_mask
bits >>= (16 - degree)

sample |= bits

dst_file.write(sample.to_bytes(2, byteorder='little'))
txt_symbol = (txt_symbol << degree) % 65536

dst_file.write(data)
dst_file.write(src_file.read())

src_file.close()
dst_file.close()

return True

src_file.close()
dst_file.close()


def decode(key):

song = open("laba3.mov", mode='rb')

with open('laba3.mov', 'rb') as binary_file:

in_bytes = binary_file.read()

frame_bytes = bytearray(in_bytes)

extracted = [frame_bytes[int(i)] & 1 for i in key]

string = "".join(chr(int("".join(map(str,extracted[i:i+8])),2)) for i in range(0,len(extracted),8))

decoded = string.split("###")[0]
print("Sucessfully decoded: "+decoded)

song.close()
def main():

print("Encode start")

key = encode()

print("Decode start")

decode(key)
if __name__ == "__main__":

main()


Результати виконання програми


Рис.2. Текст для вбудовування


Рис.3. Вбудовування та видобування інформації


Рис.4. Відеофайл перед вбудовуванням інформації


Рис.5. Відеофайл з вбудованою інформацією


Рис.6. Видобутий текст

Висновок: Під час виконання даної лабораторної я навчився вбудовувати та вилучати приховане повідомлення, в відеофайл.

.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас