Ім'я файлу: Доклад.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 116кб.
Дата: 14.04.2022
скачати

Верхний колонтитул: ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ
1
Полное название вашей работы
Ваше полное имя (фамилия имя отчество)
Название учебного заведения
Примечание автора
Первый абзац: принадлежность к учреждению/ведомству
Второй абзац: изменения в данных о принадлежности к учреждению/ведомству
Третий абзац: благодарности, финансовая поддержка, особые обстоятельства
Четвертый абзац: контактные данные (почтовый и электронный адреса)

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ
2
Аннотация
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь.
Ключевые слова: Введите свой текст здесь

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ
3
Полное название вашей работы
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь.
Метод
Участники
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь.
Объект и способы измерения
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь.
Заголовок 3 в начале абзаца, заканчивающийся точкой. Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Формування романо-германської цивільно-правової
системи історично (починаючи з ХІХ ст.) здійснювалося, головним чином, через сприйняття норм римського права та в результаті його творчого опрацювання і розвитку.
Хоча сам процес рецепції римського приватного права відбувався по-різному в різних

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ
4
країнах і навіть регіонах однієї країни. Найбільш пізньою вважається рецепція римського права в Німеччині, де досить довго зберігалася роздрібненість країни.
Особливу роль у створенні романо-германського цивільного права відіграло й право канонічне. Значне місце в процесі його формування посідає доктрина: вчені (викладачі
права) університетів, що діяли в Європі вже починаючи з ХІІ ст., на основі римського права зводили роздрібнені звичаї до логічної системи, прийнятної для нових соціальних реалій. Така переробка пройшла стадії шкіл глосаторів, постглосаторів і призвела до створення школи природного права.
На сьогодні в системі простежується чіткий розподіл права на публічне (стосується
інтересів усього суспільства і держави в цілому) та приватне (стосується лише інтересів приватних, юридич но рівних осіб). Приватне право поділяється на цивільне (регулює
відносини між громадянами) і торгове (регулює відносини між підприємцями), тобто існує
дуалізм приватного права, який поступово втрачає колишнє значення. Вважається, що збереження торгових кодексів не має сенсу, оскільки сучасні підприємницькі відносини надзвичайно ускладнені й дедалі більше регулюються окремими законами, а цивільне право в усіх економічно розвинених країнах настільки злилося з торговим, що практично немає випадків, коли б торгові зобов’язання регламентувалися інакше, аніж цивільні. У
Швейцарії, наприклад, ще в 1881 р. було видано Зобов’язальний кодекс, до якого були включені і цивільні, і торгові зобов’язання; цей кодекс зберігає свою чинність і після прийняття Цивільного кодексу. В Італії в 1942 році цивільне та торгове право були з’єднані

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ
5
в єдиному Цивільному кодексі. Однак торгове право як таке існує окремо і викладається в університетах названих країн як самостійна дисципліна. Суттєвим явищем у цій правовій системі на сьогодні є перетворення торгового права в господарське, яке містить також приписи політичного та соціального спрямування, унаслідок чого в ньому поєднуються елементи приватного й публічного права.
Право в романо-германській цивільно-правовій системі розглядається насамперед як засіб регулювання відносин між громадянами. Тому цивільне право було і залишається основою правової системи й науки; інші галузі права були розроблені значно пізніше та є
менш досконалими порівняно з цивільним. Найбільше значення надається нормам права,
які розглядаються як норми поведінки, що відповідають вимогам справедливості та моралі.
Відповідно сутність цієї цивільно-правової системи полягає в то му, що певні
життєві ситуації розглядаються з погляду доктрини та підлаштовуються під неї:
створюється загальний ідеальний принцип, за допомогою якого будуть регулюватися суспільні відносини.
Саме тому провідну роль як джерел цивільного права відіграють закони,
верховенство яких є одним з фундаментальних прин ципів правової системи в цілому. У
країнах, що належать до романо-германської цивільно-правової системи, діють кодекси,
які є основами галузей цивільного (Французький цивільний кодекс, Німецький цивільний

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ
6
кодекс, Швейцарський цивільний кодекс, Цивільне уложення Австрії та ін.) або торгового права (Французький торговий кодекс, Німецький торговий кодекс). У цих країнах приймаються й діють також спеціальні закони з окремих питань (Закон про торгові
товариства (Франція), Закон про загальні умови договорів (ФРН) тощо).
Звичаї вважаються джерелами права однак мають другорядне значення.
Судова практика у більшості країн формально не є джерелом права (за винятком
Швейцарії), а якщо визнається таким, то тільки щодо відносин, які не врегульовані або недостатньо врегульовані законом. Нині в багатьох країнах так зване «судове право»
вважається допоміжним джерелом права свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь.
Первый заголовок 4 в разделе. Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь.
Второй заголовок 4 в разделе. Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ
7
текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь.
Первый заголовок 5 в разделе. Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь.
Второй заголовок 5 в разделе. Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь.
Результаты
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь.
Вывод 1
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь.

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ
8
Вывод 2
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь.
Дискурс
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь Введите свой текст здесь
Введите свой текст здесь.

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ
9
Список литературы
Фамилия, Инициалы. (2008). Название источника с большой буквы. Название журнала или
публикации, вып. №, номера страниц
Фамилия, Инициалы. (2010). Онлайн-журнал с идентификатором DOI. Название
онлайн-журнала, вып. №, страницы, DOI: 10.1000/182
Фамилия, Инициалы. (2009). Если у вас нет DOI укажите URL источника. Статья без
DOI, вып. №, страницы. Сайт:
http://www.example.com

скачати

© Усі права захищені
написати до нас