1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Варіант стер.docx
Розширення: docx
Розмір: 1363кб.
Дата: 02.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
Страница профиля.pdf

Варіант 1.

 1. Оберіть правильне твердження.

 1. Через будь-які дві точки можна провести площину і до того ж тільки одну

 2. Через дві прямі, що перетинаються можна провести площину і до того ж тільки одну

 3. Через будь-які три точки можна провести площину і до того ж тільки одну

 1. Зробіть рисунок, використовуючи дані в задачі позначення.

Площина проходить через пряму а і точку М, яка не лежить на прямій а, і перетинає пряму b в точці М.
3 . Якщо в кубі ABCDA1B1C1D1через точки K, L, M – середини ребер В1С1, D1C1, DC - проведено січну площину KLM, то вона паралельна площині:

  1. ABD

  2. ADD1

  3. BDD1

  4. A1B1C1

  5. АВС

4. Якщо , то для будь-якої прямої а площини існує пряма b у площині така, що а і b мимобіжні

  1. Так

  2. Ні

5. Чи можуть бути рівні два непаралельних відрізки, які містяться між паралельними площинами?

 1. Так

 2. Ні

 3. Н еможливо сказати

6. На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Установіть відповідність між парою прямих (1-4) та їх взаємним розташуванням (А-Д)

1

АС і СС1

А

Прямі паралельні

2

АВ1 і CD1

Б

Прямі мимобіжні

3

АС й CD1

В

прямі перетинаються й утворюють прямий кут

4

АВ1 і C1D

Г

Прямі перетинаються й утворюють кут 450Д

Прямі перетинаються й утворюють кут 600

7. Периметр основи правильної трикутної призми дорівнює 12см, а периметр її бічної грані -20см. Визначте площу бічної поверхні призми.

А

Б

В

Г

ДВаріант 2.

1. Скільки площин задають дві прямі, що перетинаються

 1. Одну площину

 2. Дві площини

 3. Безліч площин

2. Зробіть рисунок, використовуючи дані в задачі позначення.

Дві вершини трикутника АВС лежать в площині , а вершина С не лежить в цій площині. Пряма d перетинає сторони СВ і СА відповідно в точках М і Т, а площину в точці К.

3. Якщо дві суміжні сторони трапеції паралельні площині α, то площина α і площина трапеції …

 1. Перетинаються

 2. Паралельні

 3. Мимобіжні

 4. Збігаються

 5. Паралельні чи перетинаються

4. Точки M, N і F лежать на одній прямій. Скільки площин можна провести через точки M, N і F ?

 1. Одну

 2. Дві

 3. Безліч

 4. Жодної

5. На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих лежить в одній площині з прямою СС1?А

Б

В

Г

Д6. На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Установіть відповідність між заданими кутами (1-4) та їхніми градусними мірами (А-Д).1

Кут між прямими AA1iDC1

А2

Кут між прямими BD i A1C1

Б3

Кут між прямими AB1 i A1D

В4

Кут між прямими BB1iDD1

Г

Д7. Периметр бічної грані правильної трикутної призми дорівнює 20см. Знайдіть площу бічної поверхні призми, якщо сторона її основи дорівнює 4см.

А

Б

В

Г

ДВаріант 3.

1. Оберіть правильне твердження.

 1. Якщо одна точка прямої лежить в площині, то всі точки прямої лежать в цій площині

 2. Через пряму і точку, що не належить цій прямій, проходить площина і до того ж тільки одна

 3. Через дві прямі, які перетинаються, не можна провести площину.

 4. Будь-які дві площини не мають спільних точок

2. Назвіть спільну пряму площин AFDIDEF

 1. AD

 2. DE

 3. AF

 4. DF

3. Зробіть рисунок, використовуючи дані в задачі позначення.

Прямі а, b і с мають спільну точку О і лежать в одній площині

4. У просторі задано пряму m і точку А, яка не належить m. Які з наведених тверджень є правильними.

І. Через точку А і пряму m можна провести лише одну площину.

ІІ. Через точку А можна провести лише одну площину, паралельну прямій m.

ІІІ. Через точку А можна провести лише одну площину, перпендикулярні до прямої m.

А

Б

В

Г

Д5. Яка із наведених фігур не є основною фігурою стереометрії?

 1. Пряма

 2. К оло

 3. Точка

 4. Площина

6. На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. До кожного початку речення (1-4) доберіть його закінчення (А-Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1

Пряма CB

А

Паралельна площині AA1B1B

2

Пряма CD1

Б

Перпендикулярна площині AA1B1B

3

Пряма AC

В

Належить площині AA1B1B

4

Пряма A1B

Г

Має з площиною AA1B1B лише дві спільні точкиД

Утворює з площиною AA1B1B кут 450

7. Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3см, а периметр її бічної грані - -22см. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми.

А

Б

В

Г

Д

66

72

96

114

264

Варіант 4.

1. Яке із наступних тверджень вірне?

 1. Якщо дві точки кола лежать в площині, то і все коло лежить в площині

 2. Будь-які дві площини мають тільки одну спільну точку

 3. Через дві точки можна провести площину і до того ж тільки одну

 4. Пряма лежить в площині даного трикутника, якщо вона перетинає дві прямі, що містять сторони трикутника

2. Укажіть усі правильні твердження.

І. Через точку А, що не належить площині , можна провести лише одну пряму, паралельну площині

ІІ. Через точку А, що не належить площині , можна провести лише одну площину, паралельну площині

ІІІ. Через точку А, що не належить площині , можна провести лише одну пряму, перпендикулярну до площині

IV. Через точку А, що не належить площині , можна провести лише одну площину, перпендикулярну до площині

А

Б

В

Г

Д

II

II, III

I, IV

I, III, IV

II, III, IV

3. Зробіть рисунок, використовуючи дані в задачі позначення.

Пряма АВ перетинає площину в точці К.

  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас