1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: конспект №1.docx
Розширення: docx
Розмір: 71кб.
Дата: 14.11.2021
скачати

Отримання підрядка


Метод Substring дозволяє отримати символ або підрядок з рядка, в якості аргументів задається початковий індекс і довжина(якщо не вказана, то до кінця рядка).

string k = "United Kingdom";

var r1 = k.Substring(0, 6); //United

var r2 = k.Substring(7, 4); //King

var r3 = k.Substring(7); //Kingdom

Редагування рядків


До операцій редагування відносять:

  • пошук та заміна;

  • вставка підрядка;

  • видалення частини рядка;

  • функції доповнення.

Заміна


Для заміни символів чи частини рядка, використовується метод Replace, як аргументи він приймає текст для пошуку та текст на який його потрібно замінити(аналог операції знайти і замінити в текстових редакторах):

//заміна слова

string n = "United States";

string m = n.Replace("States", "Kingdom");

Console.WriteLine(m); //United Kingdom
//багатократна заміна символів

var f = "2;4;6;8;10";

Console.WriteLine(f.Replace(";", ", ")); //2, 4, 6, 8, 10

Вставка


Метод Insert призначений для вставки підрядка з вказаної в якості аргументу позиції.

string v = "Some message";

//вставка слова

string p = v.Insert(5, "text");

Console.WriteLine(p); //Some textmessage

//вставляємо пробіл між словами

Console.WriteLine(p.Insert(9, " ")); //Some text message

Видалення


Метод Remove дозволяє видалити частину рядка. В якості аргументів приймає позицію з якої починається видалення, та кількість символів, які потрібно видалити(якщо кількість не вказана, видаляються всі символи до кінця рядка):

string text = "London is the Capital of Great Britain";

//видаляємо слово Great

Console.WriteLine(text.Remove(25, 6));

//залишаємо тільки London

Console.WriteLine(text.Remove(6));

Доповнення рядків


Для доповнення рядка символами до вказаної довжини, використовуються методи:

  • PadLeft – повертає новий рядок доповнений зліва вказаними символами;

  • PadRight – доповнює вказаними символами справа.

Якщо символ доповнення не вказаний, використовується пробіл.

Ці методи зручно використовувати для виводу чисел та тексту з вирівнюванням:

string[] nums = new[] { "10", "1023", "2" };

//виводимо числа з вирівнюванням по правому краю

for (int i = 0; i < nums.Length; i++)

{

Console.WriteLine(nums[i].PadLeft(4));

}

// Результат

// 10

//1023

// 2
//додавання не значущих нулів до двійкових чисел

string[] binNums = new[] {"101", "111010", "11001"};

for (int i = 0; i < binNums.Length; i++)

{

Console.WriteLine(binNums[i].PadLeft(8, '0'));

}

//00000101

//00111010

//00011001
//доповнення справа

string tree = "|";

for (int i = 1; i < 6; i++)

Console.WriteLine(tree.PadRight(i, '*'));

1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас