1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: конспект №1.docx
Розширення: docx
Розмір: 71кб.
Дата: 14.11.2021
скачати

Порівняння рядків

Рівно або Equals


Equals – порівнює на ідентичність два рядки(аналог оператора “==”). При порівнянні враховується регістр символів.

var b1 = "abc" == "abc"; //true

var b2 = "bcd" != "Bcd"; //true

var b3 = "x".Equals("c"); //false

Equals може приймати додатковий аргумент StringComparison, який визначає налаштування порівняння.

Compare


Порівнює значення двох рядків, повертає ціле число:

Число

Значення

Від’ємне

Перший рядок менше другого, або має значення null

Нуль

Рядки рівні

Додатне

Другий рядок менше першого, чи має значення null

порівняння проводиться в порядку сортування, при цьому “A” менше “B”, “D” більше “С”.

int x = string.Compare( "qwerty", "asdfg"); // > 0

CompareOrdinal


Порівняння двох рядків без врахування мови та регіональних параметрів, повертає результат аналогічно попередньому методу.

int y = string.CompareOrdinal( "v", "v"); // == 0

StartsWith


Повертає true якщо рядок починається з підрядка, і іншому випадку false

var st = "0987654321";

bool b = st.StartsWith("09"); //true

EndsWith


Повертає true якщо рядок закінчується на підрядок, в іншому випадку false

var st = "0987654321";

bool b = st.EndsWith("32"); //false

Пошук підрядків

IndexOf


Проводить пошук і повертає позицію початку першого входження підрядка(символа), або -1 якщо нічого не знайдено.

int i1 = "twit".IndexOf("t"); //0

LastIndexOf


Шукає заданий текст в рядку і повертає позицію початку останнього входження підрядку(символу), або -1 якщо нічого не знайдено.

int i2 = "twit".LastIndexOf("t"); //3

Trim - видалення пробілів


Методи для видалення символів-розділення з рядка:

  • Trim – видаляє символи з початку і кінця рядка;

  • TrimStart – тільки на початку;

  • TrimEnd – тільки з кінця;

string s = " 1 Test ";

var trim = s.Trim(); // "1 Test"

var start = s.TrimStart(); // "1 Test "

var end = s.TrimEnd(); // " 1 Test"

var custom = s.Trim(' ', 't'); // "1 Tes"

Ви можете передати в якості аргументу методу, свій набір символів, які потрібно видалити з рядка.

Розділення


Для того, щоб розділити рядок на частини по розділювачу(можна задати декілька відразу), використовують метод Split.

string[] parts = "10,11,12".Split(",");

Якщо таким чином розділити рядок з декількома розділювачами підряд, то в результуючий масив потрапляють пусті рядки. Для виключення такого варіанту, можна скористатися методом Split з параметром StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries:

string csv = "a;b;c;;d;f;g;";

string[] parts = csv.Split(";", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

foreach(var item in parts)

{

Console.WriteLine(item);

}

1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас