1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: конспект №1.docx
Розширення: docx
Розмір: 71кб.
Дата: 14.11.2021
скачати

Створення рядків


Рядок можна створити присвоївши йому значення рядкового літералу, чи за допомогою оператора new:

string text1 = null; //рядок без значення

string text2 = ""; //пустий рядок

string text3 = "Some text";

string text4 = new string('x', 4); //xxxx

string text5 = new string(new[] { 'M', 'e', 's', 's', 'a', 'g', 'e' }); //Message

Пустий рядок та рядок без значення


Пустий рядок – це об’єкт типу string, в якому не міститься символів, його довжина рівна нулю. На відміну від порожнього рядка, рядок без значення (null-string), не містить посилання на об’єкт.

Створити порожній рядок можна одним із способів:

var empty1 = "";

var empty2 = string.Empty;

IsNullOrEmpty - перевірка на пустоту


Для перевірки на null і пустоту, використовується метод IsNullOrEmpty, він повертає true якщо рядок пустий, або рівний null.

string nullString = null;

var b1 = string.IsNullOrEmpty(nullString); //true

var b2 = string.IsNullOrEmpty("test"); // false

IsNullOrWhiteSpace


Метод приймає на вхід рядок і повертає true якщо рядок рівний null, або складається з пробільних символів.

string whiteString = "\t \r\n";

var b1 = string.IsNullOrWhiteSpace(whiteString); //true

var b2 = string.IsNullOrWhiteSpace("123"); // false

Обєднання рядків


Для конкатенації (об’єднання) рядків, можна використовувати метод Concat, або оператори “+” та “+=”:

string h = "Hello";

string w = "World";
h += " "; //додаємо пробіл

w = w + "!"; //склеюємо зі знаком оклику

Console.WriteLine(string.Concat(h, w)); //склеює два рядки

Для об’єднання послідовності(масиву, колекції) з розділювачем, можна використовувати метод Join:

//перший аргумент - символ розділювача

var t1 = string.Join(",", "1", "2", "3"); //1,2,3

//цілочисельний масив перетворюється в текст

var t2 = string.Join("; ", new[] { 7, 8, 9 }); //7; 8; 9

Зміна регістру


Для перетворення рядків у нижній регістр використовується метод ToLower, у верхній – ToUpper.

var t = "Abdc";

var lower = t.ToLower(); //abcd

var upper = t.ToUpper(); //ABCD

1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас