1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: ПЗ новий.docx
Розширення: docx
Розмір: 908кб.
Дата: 10.01.2021
скачати

2.4. Вибір методу організації ТО і ремонту автомобілів, режиму роботи зон ТО і ремонтуВід прийнятих методів залежить трудомісткість технічного обслуговування. Для зниження трудомісткості робіт слід прийняти прогресивні методи. В даний час широко поширені методи універсальних і спеціалізованих постів.

Виходячи з одержаної добової програми з урахуванням рекомендації приймаємо наступні методи організації технічного обслуговування і поточного ремонту:

ТО - 1 і ТО - 2 на проїзних спеціалізованих постах;

ЩО – виконується на потоковій лінії;

ПР – на проїзних універсальних постах;

Д – на тупикових специалізірованих постах.

2.5. Розрахунок постів і потокових ліній зон ТО і поточного ремонтуДля універсального і операційно-постового методу ТО число постів визначається:

,

деn, i - такт поста даного вигляду ТО, хв.;

Ri - ритм виробництва даного вигляду ТО, хв.

Такт поста n, i є середнім часом зайнятості поста. Воно складається з часу простою автомобіля під обслуговуванням на даному посту і часі пов'язаного з установкою автомобіля на пост, вивішуванням його на підйомнику і т.п.

,

де ti - трудомісткість робіт даного виду обслуговування виконуваного на посту, чол. -год.;

mn - число робітників, що одночасно працюють на посту;

tn - час, що витрачається на пересування автомобіля при установці його на пост і з'їзд з поста, tn=13 хв.

Ритм виробництва Ri – це час, що доводиться в середньому на випуск одного автомобіля з даного вигляду ТО:

,

де tзм - тривалість зміни, ч.;

у-число змін;

Ni. Д - добова виробнича програма роздільне по кожному вигляду ТО і діагности.

Число постів ТО2 через велику їх трудомісткість, а також можливе збільшення часу простою автомобіля на посту визначається з урахуванням коефіцієнта використовування робочого часу поста 2 рівного 0,850,9.

.

Число спеціалізованих постів діагностики Д-1 або Д-2 по таблиці

,

де Д=0,60,75 - коефіцієнт використовування робочого часу діагностичного поста.

При відомому річному об'ємі діагностичних робіт розраховується число діагностичних постів:

,

де ТДi-річний об'єм діагностичних робіт, чол. -год.;

Фn - річний фонд часу поста діагностики, год.

Результати розрахунків зводимо у таблицю 2.12.

Таблиця 2.12

Число постів по видах обслуговування

№ п/п

Показники

Марки рухомого складу по технологічно сумісних групах

ЩО

ТО-1

ТО-2

1

2

3

4

5

6

1

Тривалість роботи зони обслуговування в добу 60tзму, хв

ГАЗ

984

984

984

МАЗ і КрАЗ

984

984

984

КамАЗ

984

984

984

2

Середня трудомісткість обслуговування одиниці рухомого складу , чол. -год.

ГАЗ

0,18

1,89

8,1

МАЗ і КрАЗ

0,16

2,79

11,64

КамАЗ

0,2

2,75

11,75

3

Добова програма Niд, од.

ГАЗ

110

5

2

МАЗ і КрАЗ

118

6

2

КамАЗ

89

4

1

/4

Ритм виробництва Ri, хв

ГАЗ

8,94

196,8

4,92

МАЗ і КрАЗ

8,34

164

492

КамАЗ

11,06

246

484

5

Такт виробництва Тni, хв

ГАЗ

12,8

58,7

164

МАЗ і КрАЗ

11,6

85,7

734,8

КамАЗ

14

84,5

237

6

Число постів (розрахункове), од.

ГАЗ

1,43

0,3

0,39

МАЗ і КрАЗ

1,39

0,52

0,56

КамАЗ

1,26

0,34

0,28

7

Число постів (прийняте), од.

ГАЗ

2

1

1

МАЗ і КрАЗ

2

1

1

КамАЗ

2

1

1


Потокові лінії безперервної дії застосовуються для виконання прибирально-мийних робіт ЩО з викоРис. танням механізованих установок для миття і сушки (обдува) автомобілів.

Число потокових ліній:

,

деЩО. . п-такт лінії безперервної дії, хв.;

RЩО-ритм виробництва ЩО.

, приймаємо ;

, приймаємо ;

, приймаємо .

При повній механізації робіт по миттю і сушці автомобілів і відсутністю прибиральних робіт, виконуваних уручну, число постів лінії відповідає числу механізованих установок. В цьому випадку такт лінії і необхідна швидкість конвейєра визначається з виразу:

;

;

м/хв;

м/хв;

м/хв,

де ny-продуктивність механізованої мийної установки автомобілів на лінії;

la-габаритна довжина автомобіля (автопоїзда);

а-відстань між автомобілями, що стоять на двох подальших постах, м.

Для розрахунку числа постів ТР використовують річний об'єм постових робіт ТР.

Необхідне число постів для проведення ТР визначають по таблиці

,

де -річний об'єм робіт, виконуваних на постах ПР, чол. -год.;

Фп- річний фонд часу поста, год.;

 - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів на пости, =1,21,5;

mn-число робітників на посту.

Визначення числа постів підпору.

Це пости на яких автомобілі, потребуючі в тому або іншому вигляді ТО або ТР чекають своєї черги для переходу на відповідний пост або потокову лінію. Вони забезпечують безперебійну роботу зон ТО і ТР. Пости очікування можуть передбачатися роздільно для кожного виду обслуговування або разом, розміщуються як у виробничих приміщеннях, так і на відкритих майданчиках.

Число постів очікування визначається:

перед постами ЩО виходячи з 1525% годинної здатності постів (лінії) ЩО: iЩО. п=4;

перед постами ТО - 1 виходячи з 1015% змінної програми: iТО - 1. п=1;

перед постами ТО - 2 виходячи з 3040% змінної програми: iТО - 2. п=1;

перед постами ПР виходячи з 2030% кількості постів ТР: iПР. п=1.

Число постів контрольно-пропускного пункту визначається по таблиці

,

де ХВ-число в’їзних постів на КПП;

Хвиїзд - число виїзних постів на КПП, Хвиїзд=12.

,

де КВ-коефіцієнт нерівномірності повернення автомобілів, КВ=1,051,1;

tповерн. тривалість повернення автомобілів на територію підприємства, год., tповерн=13 год.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас