Ім'я файлу: ОВ дуал.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 07.04.2021

Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням дуальної системи навчання

(в рамках україно-німецького експерименту)

у Державному навчальному закладі

«Київське регіональне вище професійне училище будівництва»

Згідно з Національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття», розділ «Професійна освіта») та Стратегією розвитку національної освіти, виведення освіти  в нашій країні на рівень розвинутих країн світу є можливим лише за умови упровадження нових освітніх технологій, модернізації матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, удосконалення навчально-виховного процесу, доступності і ефективності освіти та підготовки нового покоління робітничих кадрів до життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.

Статус вищого училища покладає на педагогічний колективний обов’язок працювати більш якісно. Нам є з кого брати приклад. Викладачі мають достатній рівень науково-педагогічної підготовки. З 124 осіб педагогічного складу навчального закладу – 10 викладачів зі званням «старший викладач», 8 викладачів зі званням «викладач-методист», 12 майстрів виробничого навчання мають звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» та 13 майстрів виробничого навчання мають звання «майстер виробничого навчання І категорії».

З метою реалізації завдань професійно-технічної освіти в умовах стрімкого розвитку виробництва, швидкої зміни виробничих технологій перед нашим навчальним закладом постають задачі підготовки кваліфікованного робітника, що відповідає інтересам підприємств-замовників кадрів. Для якісної підготовки  кваліфікованих робітників необхідно успішно реалізувати навчально-науково-виробничу концепцію, яка охоплює всі аспекти підготовки молоді до самостійної роботи в умовах виробництва.

Однією з перспективних та, водночас, стратегічно важливою технологією організації навчального процесу є дуальна система навчання, сенс якої полягає у паралельному навчанні учнів у училищі та на підприємстві. 

В поточному навчальному році за цією системою навчаються учні з професії «монтажник санітрано-технічних систем і устаткування», група Т4.


Зміст програми за дуальною системою навчання

Дуальна система навчання, за своїм змістом, означає паралельне навчання у освітньому закладі та на виробництві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств промисловості та сфери побуту. Висока життєздатність цієї системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам всіх учасників цього процессу: держави, навчального закладу, підприємств чи організацій та учнів і студентів.

Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу.

Для держави – це можливість реалізувати зміст професійно-технічного навчання згідно діючого законодавства і  державних стандартів професій та, водночас, зменшити витрати на укомплектування навчальних закладів сучасним технологічним обладнанням й утримання навчального закладу. Наприклад, зменшити витрати на енергоносії професійного навчального закладу, будування, обладнання та утримання майстерень і полігонів. Навчальний заклад забезпечує учнів теоретичними знаннями, достатньою професійною орієнтацією та послідуючим працевлаштуванням. Учні за дуальною системою рано набувають добрі знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється упевненість у завтрашньому дні. 

Досвід інших навчальних закладів, які працювали з використанням дуальної системи навчання, має наступні  переваги у порівнянні з традиційною:

•  дуальна система підготовки кваліфікованих робочих усуває основний недолік традиційних форм та  методів навчання  – розрив між теорією  та практикою;

•   навчання майбутніх робітників за дуальною системою створює високу мотивацію отримання знань та набування професійних навичок  тому, що якість їх знань прямо пов’язана з виконанням  службових обов’язків  на робочих місцях;

•   зацікавленість керівників відповідних установ підприємства у практичному навчанні свого майбутнього робітника;

•   професійно-технічний навчальний заклад працює у тісному контакті з підприємством замовником кадрів та ураховує його вимоги до майбутніх спеціалістів, а також залучає його працівників до розробки навчальних планів і програм з відповідних професій; 

•   дуальна система навчання дозволяє скоротити витрати  професійно-технічної системи країни на закупівлю та утримання дорогого виробничого обладнання. Окрім того, в умовах виробництва швидше оновлюються виробничі технології і використовується  найновіше устаткування,  в тому числі, і при навчанні учнів;

•   позитивним моментом можна відзначити вплив на учнів робітників виробництва з  великим досвідом роботи і психології виробничого середовища на формування та  становлення молодого робочого, його орієнтацію на конкретне виробництво.

Траєкторія навчання за дуальною системою у нашому навчальному закладі з професії «монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» на базі повної загальної середньої освіти термін навчання 2 семестри (1рік)

Навчання відбувається за робочим навчальним планом, що розроблений на основі Типового навчального плану та стандарту ДСПТО 7136.F.43.22 - 2015

Весь курс навчання розбито на 2 семестри.

Графік навчального процесу за дуальною системою:

Професійно-практична підготовка

(виробниче навчання в майстерні)

Графік навчального процесу за дуальною системою навчання

Графік навчального процесу без урахування дуальної системи навчання

години

години

156

276

Професійно-практична підготовка

(виробниче навчання на виробництві)

години

години

126

-

Професійно-практична підготовка

(виробнича практика)

години

години

672

602

(Т- теорія, ВН – виробниче навчання в навчальному закладі,

ВВ виробниче навчання на виробництві, П – практика, ПА – поетапна атестація, ДКА – державна кваліфікаційна атестація)

Таким чином із загального обсягу навчального часу учні 36% знаходяться у навчальному закладі, 64% на підприємстві.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас