Ім'я файлу: 05.docx
Розширення: docx
Розмір: 470кб.
Дата: 09.11.2022
скачати

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

­Міністерствоосвіти і науки

Національний університет „Львівська політехніка”

Кафедра ЗІ

Напрямок УІ


ЗВІТ

до лабораторної роботи №6(а)

з курсу: «Технології програмування»

на тему: «Успадкування. Ієрархія класів. Побудова ієрархії класів»


Мета роботи - вивчити інструкції мови C#. Навчитися складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами.

1.Завдання.

Скласти блок-схему алгоритму та програму мовою С# для табулювання функції за таких умов . Забезпечити ввід значень інтервалу і кроку табулювання з клавіатури і вивід результатів на дисплей.

2. Блок-схема алгоритму

set_x(double a) Get_x()Set_A() Set_B() Set_H()Set_Vars()Calresult()Show_Ansvor()Start_Tab()Strt()Main(string[] args)3.Список ідентифікаторів констант, змінних, процедур і функцій, використаних у блок-схемі алгоритму і програмі, та їх пояснення.

x – змінна дійсного типу, відносно якої проводиться табулювання;

y -- змінна які надається значення виразу;

а – нижня межа;

b – верхня межа;

h – крок;

Main() –головна ф-ція;

Console – клас який представляє стандартні потоки консольних застосувань: вхідний, вихідний і потік повідомлень про помилки;

Write()–записує задане рядкове значення в стандартний вихідний потік;

WriteLine()– метод аналогічний методу Write() але після його виконання слідує новий рядок;

Parse () - перетворює рядкову константу в числову;

ReadLine() - зчитує рядок з вхідного потоку;

Math –клас в якому містяться математичніф-ції;

Log(х) – повертає логарифм вкачаного числа;

Atan(x) –повертає тангенс вказаного кута.

4.Код алгоритму.

using System;
namespace учоба

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

lab_A lol = new lab_A();

lol.Strt();

}

}

class lab_A

{

private Double a, b, x, h, y;

void set_x(double a)

{

x = a;

}

double Get_x()

{

return x;

}

void Set_A()

{

Console.Write("a=");

a = double.Parse(Console.ReadLine());

}

void Set_B()

{

Console.Write("b=");

b = double.Parse(Console.ReadLine());

}

void Set_H()

{

Console.Write("h=");

h = double.Parse(Console.ReadLine());

}

void Set_Vars()

{

Set_A();

Set_B();

Set_H();

set_x(a);

}

double Calresult()

{

if (x < 1)

{

return (Math.Atan(1/x));

}

else if (x < 3)

{

return (Math.Atan(1 / x));

}

else

{

return (1/(1+Math.Log(x)));

}

}

void Show_Ansvor()

{

Console.WriteLine("x=" + Get_x() + "\t" + "y=" + Calresult());

}

void Start_Tab()

{

while (Get_x() <= b)

{

Show_Ansvor();

set_x(Get_x() + h);

}

}

public void Strt()

{

Set_Vars();

Start_Tab();

}

}

}

5. Результат роботи програми.Висновок вивчив інструкції мови C#. Навчився складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами.скачати

© Усі права захищені
написати до нас