Ім'я файлу: 10 клас Урок 9 Візуалізація рядів даних..pptx
Розширення: pptx
Розмір: 2261кб.
Дата: 29.09.2022
скачати

Візуалізація рядів даних


Урок 9

Запитання


Розділ 2 § 2.3
  • Що таке графік? Для чого його використовують?
  • Що таке діаграма? Для чого її використовують?
  • Які ви знаєте види діаграм у табличному процесорі Excel і як побудувати в Excel діаграми цих видів?

Діаграми


Розділ 2 § 2.3

Ви вже знаєте, що для наочного подання й аналізу рядів даних використовують діаграми. На діаграмах числові дані подаються геометричними фігурами:

точками

відрізками

прямо-кутниками

секторами круга та ін.

Розміри цих фігур пропорційні числовим даним, за якими побудовано діаграму Це дає можливість візуально оцінити співвідношення між числами в одному або в кількох рядах даних.

Діаграми


Розділ 2 § 2.3

На уроках інформатики в 7-му і 8-му класах ви будували стовпчасті діаграми, гістограми, секторні й точкові діаграми.

Діаграма — графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур.

Слово «діаграма» походить від грецького diagramma — зображення, малюнок, креслення.

Повторення


Розділ 2 § 2.3

Назва діаграми

Легенда

Категорії даних

Підписи на горизонтальній осі

Значення даних

Підписи значень даних

Діаграми


Розділ 2 § 2.3

Нагадаємо, що стовпчасту діаграму доцільно будувати тоді, коли потрібно порівняти значення кількох рядів даних.

Звичайна стовпчаста діаграма

Стовпчаста діаграма з накопиченням

Стовпчаста нормована діаграма з накопиченням

Діаграми


Розділ 2 § 2.3

Стовпчаста діаграма з накопиченням відображає частини цілого в усьому цілому (прибутки фірми в кожному із чотирьох кварталів, що в сумі дають прибуток фірми за рік) або кожний із доданків у сумі їх значень для кількох рядів даних.

Діаграми


Розділ 2 § 2.3

Нормована стовпчаста діаграма з накопиченням також відображає частини цілого в усьому цілому,

але у відсотках. Усе ціле приймається за 100%, визначаються відсотки кожної частини від цих 100%, і всі ці відсотки-частини відображаються частинами одного стовпця діаграми.

Діаграми


Розділ 2 § 2.3

Ви також знаєте, що секторні діаграми будуються для одного ряду даних, якщо потрібно відобразити частку кожного окремого даного в загальній сумі.

На малюнку наведено секторну діаграму, на якій зображено прибутки однієї фірми за кожний з чотирьох кварталів року.

Діаграми


Розділ 2 § 2.3

Подібну діаграму можна побудувати для кількох рядів даних — кільцеву діаграму, виконавши Вставлення Вставити секторну або кільцеву діаграму Кільцева.

1

2

3

Діаграми


Розділ 2 § 2.3

На малюнку наведено кільцеву діаграму, на якій зображено прибутки трьох фірм за кожний з чотирьох кварталів року. Внутрішнє кільце відповідає першій фірмі в таблиці, зовнішнє — третій.

Кільцеву діаграму доцільно побудувати для аналогічної таблиці, у якій буде наведено прибутки однієї фірми за кожний з чотирьох кварталів, але не одного року, а кількох років.

Розгадайте ребус


Діаграма

Розділ 2 § 2.3

Дайте відповіді на запитання


Розділ 2 § 2.3
  • Що таке візуалізація? Чим пояснюється її популярність?
  • Які засоби візуалізації ви знаєте?
  • Що відображається на стовпчастих діаграмах з накопиченням? У яких випадках доцільно використовувати такі діаграми?
  • Що відображається на нормованих стовпчастих діаграмах з накопиченням? У яких випадках доцільно використовувати такі діаграми?

Домашнє завдання


Проаналізувати

§ 2.3, ст. 49-50

Розділ 2 § 2.3

Працюємо за комп’ютером


Розділ 2 § 2.3

Сторінка

54 (задача 1)

Дякую за увагу!


Урок 9
скачати

© Усі права захищені
написати до нас