Ім'я файлу: 9.docx
Розширення: docx
Розмір: 94кб.
Дата: 29.11.2022
скачати

УРОК 19 (9) у 6 класі

Дата проведення ________
Тема: Середовище текстового процесора. Відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора.

Мета уроку:

навчальна: визначити об’єкти текстового документа: символ, слово, речення, абзац, рядок; ознайомити з системами обробки текстів, їх призначенням та можливостями;

розвивальна: розвивати творчу активність учнів, інтерес до вивчення предмету;

виховна: виховувати самостійність, дбайливе ставлення до технічних засобів.
Структура уроку

 • Організаційний момент (3 хв.)

 • Актуалізація опорних знань (4 хв.)

 • Мотивація навчальної діяльності. Перевірка домашнього завдання (10 хв.)

 • Пояснення нового матеріалу (20 хв.)

 • Закріплення нового матеріалу.

 • Підсумок уроку (5 хв.)

 • Домашнє завдання. (3 хв.)Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Що таке текстовий редактор і текстовий процесор. Яка між ними різниця?

 • Для чого використовують настільні видавничі системи?

 • Які об’єкти є текстовому процесорі?

 • Як найпоширеніші формати текстових документів ви знаєте?


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Перевірка домашнього завдання.

Зачитування учнями повідомлень на тему: «Люди якої професії повинні вміти працювати з текстовим процесором».
IV. Пояснення нового матеріалу. 

На сьогоднішньому уроці я вас ознайомлю із такою цікавою та важливою темою, як «Робота з основним меню текстового процесора. Збереження тексту. Створення нового документа. Режими роботи текстового процесора»

Презентація «Текстовий процесор»

Огляд середовища текстового процесора Microsoft Word 2007 (Слайд 2)

Текстовий процесор Microsoft Word — програма, призначена для роботи в системі Windows, а тому її інтерфейс подібний до інтерфейсів інших Windows-програм. Це стосується структури вікна програми, назв деяких команд, вигляду діалогових вікон тощо. Проте є у ньому і специфічні елементи, призначені для виконання завдань, пов'язаних з обробкою тексту.

Інтерфейс програми Word настроюваний, адже користувач має можливість змінювати вміст панелей інструментів і меню, їх розташування тощо. Набувши більшого досвіду, ви зможете настроювати інтерфейс Word.

Зараз же вивчатимемо програму в її стандартному вигляді.

Для запуску Word слід виконавши команду Пуск ► Усі програми ► Місгоsoft Office ► Microsoft Office Word 2003 (2007).

Можна також у вікні папки двічі клацнути мишею будь-який документ Word. 

Після запуску програми на екрані відобразиться її вікно (Презентація «Текстовий процесор» слайд 3).

Воно містить рядок заголовка, де зазначено ім'я активного документа (того, з яким у цей час працюють) і назву програми. Під рядком заголовка розташовані головне меню програми - вкладки із панелями інструментів. Більшу частину вікна займає робоча область, у якій користувач вводить і редагує текст.   

Зліва та зверху робочої області розміщено лінійки, за допомогою яких можна визначати і встановлювати розміри об'єктів документа, а справа та знизу - смуги прокручування, що дають змогу відображати частини документа, яких не видно на екрані. Нижче робочої області розташовано рядок стану у якому подається корисна інформація та містяться кнопки для переключення режимів роботи з програмою.

Головне меню (Презентація «Текстовий процесор» слайд 4).

Доступ до всіх функцій програми Word 2007 можна отримати через її головне меню, або системну кнопку програми.

Після клацання будь-якого з його пунктів відображується вкладка із групою команд, призначених для виконання певних операцій. Так, клацнувши системну кнопку Microsoft Office, ми розгорнемо список можливих дій з файлами документів

У меню Вставка — команди для вставлення, а в меню  Головна — для форматування різних об'єктів. Призначення більшості команд легко зрозуміти з їхніх назв. (Презентація «Текстовий процесор» слайд 5).

Вікно програми Word 2007 має стандартний вигляд для пакету програм  Microsoft Office 2007. Варто розглянути рядок заголовку(Презентація «Текстовий процесор» слайд 6).

Панелі інструментів (Презентація «Текстовий процесор» слайд 7).

Вони містять кнопки та інші елементи, за допомогою яких можна швидко виконати певну дію (змінити розмір шрифту, вставити малюнок тощо).  Подивіться на зображення кнопок на панелях інструментів — у більшості випадків ви відразу здогадаєтеся, для чого їх призначено. Щоб дізнатися назву якоїсь кнопки чи списку на панелі інструментів, достатньо навести на них вказівник миші й трохи зачекати: поруч з'явиться підказка.

Створення документа (Презентація «Текстовий процесор» слайд 8). Після запуску програма Word автоматично створює новий документ і дає йому ім'я Документ 1.

Якщо під час одного сеансу роботи потрібно створити кілька документів це роблять за допомогою кнопки   (Створити файл) панелі швидкого доступу . Ці документи матимуть імена Документ 2, Документ 3 і т.д.

Збереження документа (Презентація «Текстовий процесор» слайд 9).

Майже відразу після створення документ потрібно зберегти у файлі на диску, надавши йому змістовне ім'я. Залишати запропоновану програмою назву вкрай небажано, оскільки згодом ви не зможете визнати що записано в документі. А от що містить файл з іменем Автобіографія  чи Реферат з історії здогадатися можна відразу, чи не так?

Для збереження документа використовують кнопку  (Зберегти) панелі швидкого доступу. Якщо документ іще жодного разу не було збережено (про це зазвичай свідчить його назва  Документ1, Документ2 і т. д.), то буде відкрито вікно Збереження документа.

У цьому вікні можна:

 • вибрати диск і папку, де зберігатиметься файл (зі списку Папка);

 • задати ім'я файлу (увівши його в поле Ім'я файлу);  

 • вибрати формат, у якому файл буде збережено (зі списку Тип файлу).  

Після клацання кнопки  Зберегти документ буде збережено у вибраній папці. Наступне його збереження за допомогою кнопки   (Зберегти) панелі швидкого доступу чи комбінації клавіш  Ctrl+S, здійснюватиметься без відкриття вікна, у тій самій папці та з тим самим іменем.

Проміжне зберігання слід робити доволі часто, а не після завершення певного етапу (скажімо, уведення всього тексту чи виправлення всіх помилок).

Якщо документ потрібно записати в інший файл, скористайтеся системною кнопкою  , після вибору якої також відкривається список можливих дій з документом, слід вибрати певну дію (Презентація «Текстовий процесор» слайд 10): Зберегти, чи  Зберегти як... . Якщо вибрати Зберегти як..., то відкриється вікно Збереження документа, де вказати нове ім'я документу, чи тип файлу

Відкриття документа (Презентація «Текстовий процесор» слайд 11).

Відкрити існуючий документ Word можна різними способами:

1. Клацнути кнопку  , у списку доступних команд клацнути команду , далі у вікні Відкриття документа вказати:

 диск і папку, де зберігатиметься файл (зі списку Папка);  

 ім'я файлу (увівши його в поле Ім'я файлу);

Натиснути кнопку   (Відкрити) 

Після цього документ відобразиться в робочій області програми.

2. Документи, з якими користувач працював у попередніх сеансах роботи, можна відкрити простіше — вибравши назву потрібного файлу зі списку останніх документів.

 3. Клацнути команду   Відкрити на панелі швидкого доступу і далі як описано у пункті 1. 

Основні режими роботи текстового процесора Word (Презентація «Текстовий процесор» слайд 12).

У Word використовується п'ять основних режимів перегляду документу на екрані монітора.
V. Закріплення нового матеріалу.

Інструктаж з техніки безпеки.

Практичні завдання:

1. Відкрийте вказаний учителем файл. Установіть по черзі різні режими перегляду документа: звичайний, веб-документ, структура, режим читання, розмітка сторінки. Установіть по черзі такі масштаби перегляду документа: 100%, сторінка повністю, 75%, за шириною сторінки.

2. Запустіть програму Word 2007. Відмініть відображення горизонтальної лінійки. Згорніть Стрічку. Додайте на Панель швидкого доступу кнопки Друк і Відкрити. Розмістіть цю Панель під Стрічкою. Поверніть попередні налаштування інтерфейсу вікна та Панелі швидкого доступу.
Запитання до уроку:

1.    Що таке текстовий процесор?

2.    Де знаходиться основне меню, і що воно містить?

3.    Як створюються нові документи?

4.    Як зберегти новий файл?

5. Які є основні режими роботи процесора Word?
VІ. Підсумок уроку.

Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися, про роботу з основним меню текстового редактора, про збереження тексту на зовнішніх носіях, про пошук документа на диску та про створення нового документу.
VІІ. Домашнє завдання.

Прочитати дану тему у підручнику. Переглянути конспект уроку.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас