Ім'я файлу: lab1_IT.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 23.04.2020

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій

Звіт з лабораторної роботи № 1

«Розробка Концепції ІТ-проекту»

з дисципліни «Управління IT-проектами»

Виконав: ст. групи КН-ІV-1

Литвин І. С.

Перевірив: доц. Шумейко О. А.

Київ 2020

Коротка легенда проекту. Замовник МОН України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

У зв'язку з великою кількістю абітурієнтів, було поставлено задач розробити систему «Абітурієнт», яка дасть змогу випускникам середніх, вищих та спеціальних навчальних закладів, надсилати документи до ВНЗ, та отримувати відповідь на зарахування студента.
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ «Абітурієнт»


 1. Цілі і результати проекту

  1. Метою проекту є підвищення ефективності роботи ВНЗ

  2. Додатковими цілями проекту є:

   1. Встановлення підтримки нової системи до кожно ВНЗ України

   2. Створення сучасної веб-платформи

 2. Результати проекту повинні забезпечити:

  1. Зменшення навантаження на ВНЗ

  2. Зниження часу обробки заявок абітурієнтів

  3. Підвищення оперативності доступу до інформації

  4. Відмова від бюрократичної роботи

  5. Змогу збирати та обробляти дані надані абітурієнтами

 3. Продуктами проекту є:

  1. Прикладне ПЗ і документація користувачів

  2. Базове ПЗ

  3. Сервера і операційно-системне ПЗ

  4. Проведення налагоджувальних робіт

  5. Навчання користувачів та адміністраторів системи

  6. Супроводження системи

  7. Передача системи в експлуатацію

 4. Система повинна автоматизувати наступні функції:

  1. Авторизація та аутентифікація користувачів(абітурієнта).

  2. Завантаження документів надані абітурієнтом

  3. Пошук та перегляд ВНЗ

  4. Створення заявки для зарахування до ВНЗ

  5. Перевірка та підтвердження зарахованого абітурієнта

 5. Допущення і обмеження:

  1. Проектування прикладного ПО виконується з використанням UML

  2. Засобом розробки ПЗ є Python за допомогою бібліотеки Django

  3. Маніпулювання інформацією здійснюється за допомогою БД MongoDB

  4. Процес інтеграції використання системи «Абітурієнт» до ВНЗ

  5. У рамки проекту не входять:

   1. Розробка B2B API та інтеграція з іншими системами

 6. Ключові учасники та зацікавлені сторони

  1. Спонсор проекту – МОН України

  2. Замовник — міністр освіти України Ганна Новосад

  3. Користувачі системи:

   1. Абітурієнти (вступники до ВНЗ)

   2. Вищі навчальні заклади України (обробка заявок абітурієнтів)

   3. Адміністратори (контроль та супровід системи)

   4. МОН України (аналіз діяльності системи)

  4. Куратор проекту - Департамент вищої освіти України

  5. Керівник проекту –  Полюхович Юрій Юрійович
 1. Співвиконавці:

  1. Департамент загальної середньої та дошкільної освіти України

 2. Ресурси проекту:

  1. Вимоги до персоналу:

   1. 1 - керівник проекту

   2. 1 - технічний лідер (архітектура, проектування),

   3. 2 - системний аналітик (вимоги, тест-дизайн, документування),

   4. 3 - програмісти (з урахуванням робіт з конфігураційному управлінню),

   5. 2 - тестувальника.

  2. Матеріальні та інші ресурси:

   1. Сервер управління конфігураціями і підтримки системи контролю версій

   2. 2 серверних комплекси (для розробки і тестування)

   3. Сервер оперування БД MongoDB

   4. Сервер обробки заявок

  3. Ліцензії на засоби розробки та тестування:

   1. JetBrains PyCharm – 7 ліцензій

  4. Видаткова частина бюджету проекту:

   1. Розробка і супровід прикладного ПЗ:

    1. 10000 люд./год. * $ 55 = $ 550 000

   2. Постачання обладнання та операційно-системного ПЗ:

    1. 3 сервери * $ 10000 = $ 30000

    2. Сервер БД MongoDB = $ 12000

    3. Сервер обробки заявок = $ 15000

   3. Поставка базового ПЗ:

    1. JetBrains PyCharm 7 ліцензій * $ 200= $ 1400

   4. Разом: $ 608 400 1. Терміни проекту:

  1. 25.02.2020 – старт

  2. 25.09.2020 – завершення

  3. Контрольні точки:

   1. 01.03 ТЗ затверджено

   2. 15.04 1-а ітерація завершена. Підсистема відображення доступних ВНЗ для вступу заверешна

   3. 01.05 Монтаж устаткування у замовника завершений

   4. 14.05 Базове ПЗ встановлено у замовника

   5. 29.06 2-а ітерація завершена. Підсистема збору та затвердження інформації надої абітурієнтом завершена

   6. 11.08 3-я ітерація заверешена. Підсистема обробки заявок абітурієнтів

   7. 11.09 4-я ітерація завершена. Акт передачі системи в дослідну експлуатацію затверджений

   8. 30.09 Система передана в промислову експлуатацію

 2. Ризики проекту:

  1. Нестабільність системи під час вступної кампанії

  2. Незнання запровадженної системи

  3. Сумарний рівень ризиків – середній

 3. Критерії приймання:

  1. Середні витрати співробітників МОН України на підтриму системи «Абітурієнт» не перевищують 30 люд./год.

  2. Термін обробки та підтвердження інформації наданої абітурієнтом не більше 24 годин

  3. Кількість зареєстрованих ВНЗ для вступної кампанії 100%

  4. SMS-повідомлення та повідомлення на електронну пошту про зарахування абітурієнта до ВНЗ протягом 1 години, після підтвердження ВНЗ про зарахування

  5. Показник доступності системи 100%.

 4. Обґрунтування корисності проекту:

  1. Для замовника-виконавця:

   1. Відсутність бюрократичної роботи у ВНЗ

   2. Швидкий процес зарахування абітурієнта

   3. Звітність on-line

   4. Підвищення оперативності контролю

  2. Підвищення задоволеності клієнтів:

   1. Доступність використання

   2. Підвищення ефективність завантаження та обробки документів

скачати

© Усі права захищені
написати до нас