Ім'я файлу: ПЗ№1_Сметан.DOCX
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 16.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
Педагогіка це наука про виховання.docx

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоектроніки

Кафедра філософії

Практичне заняття №1

З дисципліни: «Педагогіка вищої освіти»

На тему: «Умови ефективної самопрезентації в професійній діяльності»

Виконав: Перевірив:

Ст.гр. РПСКм-20-2 Митцева О.С.

Сметан Д.П.

Харків 2021

Умови ефективної самопрезентації в професійній діяльності

У даній роботі я хочу розкрити умови ефективної самопрезентації в професійній діяльності. Наскільки складно скласти особисту презентацію та скласти враження на людей? Чи потрібно докладати багато зусиль щоб досягти цієї мети? Щоб у певній мірі розглянути це питання ми повинні поглибитись що ж таке самопрезентація, можливі її варіанти використання особистістю та який ефективний шлях потрібно обрати щоб показати свою компетентність у роботі та повсякденному житті.

ЩО Ж ТАКЕ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ

Самопрезентація відноситься до того, як люди намагаються представити себе, щоб контролювати або формувати то, як інші (звані аудиторією) бачать їх. Це включає в себе самовираження і поведінку, що створює бажане враження.

Самопрезентація - це частина більш широкого набору моделей поведінки, які називаються управлінням враженнями. Управління враженням відноситься до контрольованого поданням інформації про все, включаючи інформацію про інших людей або події. Самопрезентація відноситься конкретно до інформації про себе.

Самопрезентація спочатку цілеспрямована, люди представляють певні образи, тому що вони, якимось чином витягують з них користь. Найбільш очевидні переваги - це міжособистісні відносини, що виникають в результаті спонукання інших робити те, що ви хочете. Кандидат на роботу може створити враження працьовитого і надійну людину, щоб отримати роботу; продавець може створити образ людини, якій можна довіряти і який чесний для здійснення продажу. Люди також можуть отримати вигоду зі своєї самопрезентації, завойовуючи повагу, владу, симпатію або інші бажані соціальні нагороди. Нарешті, люди виробляють певне враження на інших, щоб зберегти уявлення про те, хто вони є, або про свою самооцінку. Наприклад, чоловік, який хоче думати про себе як про ненаситному читача, може вступити в книжковий клуб або стати волонтером в бібліотеці, а жінка, яка бажає вважати себе щедрою, може внести щедрий внесок в благодійність.

Велика частина самопрезентації спрямована на досягнення одного з двох бажаних зображень. По-перше, люди хочуть виглядати симпатичними. Людям подобаються інші привабливі, цікаві та веселі люди. Таким чином, значна частина самопрезентації обертається навколо розвитку, підтримки і поліпшення зовнішнього вигляду, а також передачі і підкреслення характеристик, які інші бажають, захоплюються і насолоджуються. По-друге, люди хочуть здаватися компетентними. Людям подобаються інші кваліфіковані і здатні люди, і, таким чином, ще одна значна частина самопрезентації обертається навколо передачі іміджу компетентності. Проте, самопрезентація - це не стільки уявлення бажаних зображень, скільки уявлення бажаних зображень, і деякі бажані зображення не обов'язково бажані. Наприклад, хулігани зі шкільного двору можуть уявити себе небезпечними або страхітливими, щоб отримати або зберегти владу над іншими. Деякі люди уявляють себе слабкими або безсилими (або перебільшують свої слабкості), щоб отримати допомогу від інших. Наприклад, учасник групового проекту може проявляти некомпетентність в надії, що інші учасники будуть виконувати більше роботи, або дитина може перебільшувати хвороба, щоб не ходити в школу

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ

Можна виділити позитивну і негативну самопрезентацію особистості. Позитивна самопрезентація спрямована на створення позитивного образу «Я», а негативна – негативного образу «Я». Причому, як позитивна, так і негативна самопрезентація може бути ефективною. Створення певної лінії поведінки залежить від цілей особи. Тобто у процесі інтеграції людина здатна впливати на поведінку оточення у відповідності зі своїми цілями, створюючи відповідне негативне або позитивне враження. Тобто процес самопрезентації тісно пов'язаний з процесом маніпуляції.

Маніпуляція - це вид психологічного впливу, майстерне виконання якого веде до прихованого порушення в іншої людини намірів, які не збігаються з її актуально існуючими бажаннями. Е.Л. Доценко в своїй праці «Психологія маніпуляції: феномени, управління і захист» розглядає самопрезентацію як управління комунікатором образами реципієнта. Г.В. Бороздіна вважає самопрезентацію процесом управління сприйняттям реципієнта шляхом цілеспрямованого привертання його уваги до таких особливостей свого зовнішнього вигляду, своєї поведінки, ситуації, які запускають механізми соціального сприйняття. Існує два основних види «самопрезентації»: «природна» і «штучна». «Природна самопрезентація» властива всім людям без виключення, причому вона одержується людиною з народження.

Процес «природної самопрезентації» можна описати як неусвідомлювану, неконтрольовану особою презентацію самої себе. Головний "мінус" «природної самопрезентації» – це те, що людина не може контролювати і корегувати процес в межах саме цієї презентації. Тобто, індивідуум не вибирає, чи позитивною буде його «природна самопрезентація», або ж вона носитиме негативне забарвлення. Головна мета «штучної самопрезентації» – завоювання індивідом лояльності до своєї особи з боку референтнозначимої для нього групи людей. По-іншому – для того, щоб завоювати прихильність важливих для нас людей, і немає значення, важливі вони в даній конкретній ситуації, або ж завжди мають значення для нас, ми вибудовуємо алгоритм комунікативного процесу з так званою «потенційною аудиторією», тобто з людьми, на яких спрямовуємо самопрезентацію.

Для досягнення цілей самопрезентації, тобто для того, щоб самопрезентація людини була успішною та ефективною, їй потрібно правильно організовувати процес управління враженням про себе, керуючись особливостями соціуму, якому людина презентує себе та своїми індивідуальними особливостями.

СИТУАЦІЇ, ДЕ ПОТРІБНА САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ:

  1. Презентація-розповідь про себе перед клієнтом, коли ми представляємо свій товар чи послугу. Одним з елементів такої презентації є побудова свого авторитету, і це можна вдало зробити, використавши цікаву розповідь про себе.

  2. Самопрезентація під час своєї промови перед аудиторією. Наприклад, тренер чи лектор на початку виступу може зробити класичне представлення себе як спікера, а по ходу виступу – партизанське.

  3. Коротка розповідь про себе під час знайомства. Це може бути як знайомство з новими людьми, так і “дознайомлення” з уже знайомими.

  4. Самопрезентація на співбесіді.

ПОЛІПШЕННЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ. ПРИКЛАДИ ТА ПОРАДИ
Я підготував декілька завдань, які можна виконати з друзями для самоаналізу, готовності до ситуацій самопрезентації (ви можете провести дане дослідження з колегами, учнями, одногрупниками; в даній ситуації приведені приклади застосовування на прикладі друзів)

ЗАВДАННЯ 1: ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ

У цій вправі дослідники заглянуть усередину себе і запишуть свої досягнення і те, що вони хочуть, щоб про них дізналися інші.

Скажіть: на професійній зустрічі або на початку групового обговорення в перші кілька хвилин зазвичай всі бачать себе. Що ви готові сказати, коли підійде ваша черга? Запитуйте відповіді. Я кажу друзям своє ім'я, звідки я і що роблю «тут» (в конкретній ситуації). Ця вправа підготує вас за допомогою ретельно продуманого набору характеристик, з яких ви можете вибрати (будь-яку частину або всі) для будь-якої вступної ситуації. Коли ви говорите про своїх ключових якостях і готові до будь-якої ситуації, це демонструє впевненість і характер.

Візьміть ручку і папір. Запишіть п'ять характеристик себе, які ви б хотіли, щоб інші знали. Що в тобі здається найбільш унікальним і цікавим? Заохочуйте дослідників визначати позитивні якості.

Запишіть чотири групи / спільноти (наприклад, сім'я, церква, школа, спорт, хобі, робота і тощо), До яких ви належите. Для кожної групи запишіть свою роль (ролі) (наприклад, сім'я: я старша сестра, старша дитина; школа 8- й клас, гравець в команді по футболу і тощо)

Тепер запишіть по два своїх досягнення в кожній з перерахованих груп. ( Ідеальна відвідуваність школи; своєчасне прибуття на збори друзів, виконання роботи, перемога в гонці, завершення проекту тощо).

Попросіть друзів помістити ці замітки в місце, де вони зможуть послатися на завдання № 4. Або ж зберіть всі папери і збережіть їх для завдання № 4.

ЗАВДАННЯ 2: Зовнішній вигляд

Роздайте або спроектуйте від п'яти до десяти різних фотографій / зображень людей, одягнених в різні стилі. Попросіть їх обговорити сприймається імідж кожного з них. Задайте їм три питання: для якої професії (професій) підійде цей одяг? Що про нього говорить зовнішній вигляд цієї людини?

ЗАВДАННЯ 3: ВИКОРИСТАННЯ МОВИ: ПРОСТО І ПРЯМО

Роздайте або перегляньте інформацію про мову: непотрібний жаргон, кліше і складність. Обговоріть переваги і недоліки кожного з них в ході самостійного введення, в звіті для спонсорів-дослідників і при прийомі на роботу інших для приєднання до пошти.

ЗАВДАННЯ 4: СТВОРЕННЯ ОСОБИСТОГО ЗНАЙОМСТВА

Використовуючи інформацію, отриману в попередніх трьох завданнях, попросіть друзів написати особисте опис себе з 200-300 слів.

ЗАВДАННЯ 5: ПОДАТИ СЕБЕ

Попросіть кожного повторити вголос свою особисту опис не менше п'яти разів, поки кожен не відчує себе комфортно з інформацією.

Об'єднайте друзів в пари і попросіть їх представитися своїм партнерам або нехай кожен представить себе групі, використовуючи замітки. Не читайте заяву, уявіть себе власною особистістю. Попросіть кожного партнера дати позитивний відгук про короткої презентації. Наприклад: «Я не знав (вкажіть тут тему) про вас; як цікаво! "« Було б здорово, якби ви могли подивитися на мене / свою аудиторію. Ви зосередилися на своїх записах ».« Не могли б ви докладніше розповісти (вкажіть тут тему)? »

ЗАВДАННЯ 6: ВИСНОВОК

Попросіть друзів висловити свою думку про серію завдань.

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПОЛІПШЕННЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ

Досить легко поліпшити вашу особисту презентацію. Почніть з вивчення одягу, яку носять люди в обраній вами галузі. Для співбесіди добре надіти трохи більше розумну версію цього. Якщо сумніваєтеся, краще всього надіти на співбесіду костюм або брюки / спідницю і блузку або елегантний топ. Переконайтеся, що все чисто, сухо і не пом'яті. Скласти одяг напередодні ввечері - хороша ідея, особливо якщо ви працюєте в офісі, це допоможе вам кожен день виглядати гідно.

Інша частина особистого уявлення, яка не так очевидна, - це впевненість. Якщо ви впевнені в собі, люди будуть знати, коли ви ввійдете в кімнату, і будуть розглядати вас в такому ж вигляді. Якщо ви не відчуваєте себе впевнено, ви можете використовувати трюк «прикинутися», поки не зробите це - стійте прямо, відведіть плечі назад, дивіться в очі і посміхайтеся. Скажіть собі, що ви впевнені в собі, і незабаром ви можете це виявити.

Ви - цілісна особистість, і тому все, що ви говорите або робите публічно, впливає на враження про вас, яке створюють інші. Це включає в себе соціальні мережі, тому переконайтеся, що ваші облікові записи представляють вас найкращим чином. Якщо у вас є якісь речі, які ви не вважаєте особливо професійними, поміняйте налаштування безпеки або видаліть їх. Дуже важливо переконатися, що ви розумієте те що робите!

Показати, що у вас гарна особиста презентація, так само просто, як прийти вчасно, одягнутися професійно та відповідно до зустрічі й виглядати впевнено та з ентузіазмом сприйнявши роль. Якщо ви все зробите правильно, ви справите відмінне перше враження і зможете продовжити розмову про своє прекрасному спілкуванні, командній роботі та вмінні працювати з людьми - все це допоможе уявити вас в позитивному ключі.

Перелік використаної літератури

Е.В.Михайлова «Обучение самопрезентации»

Т.О. Чигирин «Самопрезентація: визначення, види, стратегії, техніки»

Е.Л. Доценко «Психологія маніпуляції: феномени, управління і захист»

Гаррі Беквіт «Сам собі бренд»
скачати

© Усі права захищені
написати до нас