Ім'я файлу: 489878.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 6712кб.
Дата: 05.04.2023
скачати
Пов'язані файли:
История Укр.Культ 2.docx
Податкова політика.docx
КУРСОВА РОБОТА 2018.doc
Завдання ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.docx
відповіді.docx
Метод. рекомендації КР б.docx
Паламарчук О. пр3.docx
ЗМІСТ (2).doc
Gra.doc
���� ������.doc
!Udoskonalenna_tehnologicnogo_procesu_virobnictva_m!.docx
Порядок розсекречування матеріальних носіїв інформації - СИПНЯК.
12 Роберт Броун.doc
Оконч._вар._Давидич_Ю.О._Пособие_ВАНТ.ПЕРЕВ..pdf
диліквентна поведінка підлітків.docx
Виконавець роботи:
студент гр. ТТм-61
Савчук Павло Олександрович


УДОСКОНАЛЕННЯ
ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У М. ЛУЦЬКУ


Науковий керівник роботи:
К.т.н., доцент каф. АТТ
Шваб’юк Володимир Васильович


Актуальність теми. На сучасному етапі однією з найважливіших задач є розвиток і формування ринку транспортних і експедиційних послуг, та підвищення конкурентоспроможності українських перевізників і експедиторів. Недоліки існуючих підходів до підвищення конкурентоспроможності транспортно-експедиційних послуг де не враховується наявність конкуренції на ринку ТЕО; відсутністю комплексного підходу, до оптимізації транспортного обслуговування населення зумовили вибір теми роботи і її актуальне значення. Актуальність дослідження полягає в необхідності розробки нових і адаптації до умов ринкових відносин існуючих методів і моделей підвищення ефективності транспортно-експедиційного обслуговування населення.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо удосконалення транспортно-експедиторського обслуговування населення та підвищення їх ефективності.
Для досягнення поставленої мети дослідження вирішувалися такі задачі:
1) аналіз комплексних показників оцінки ефективності ТЕО;
2) дослідження, за системним підходом, по удосконаленню раціональних схем комплексного ТЕО підприємств і організацій;
3) розробка рекомендацій щодо вдосконалення транспортно-експедиційного обслуговування населення.
Об’єкт дослідження є аналіз ефективності транспортно-експедиційного обслуговування населення міста Луцька та впровадження заходів щодо підвищення його ефективності.
Предмет дослідження – шляхи, методи і заходи, що дають можливість організувати ефективне транспортно-експедиційне обслуговування руху матеріальних потоків для населення на підприємстві.
Методи дослідження. Метод системного аналізу; статистичний метод; метод порівняння, моделювання.
Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи полягає в можливості використання пропозицій і рекомендацій, які дозволяють розраховувати економічну ефективність удосконалення транспортно-експедиційного обслуговування населення.
Апробація результатів роботи. Савчук П. О., магістрант. гр. ТТм-61 «Удосконалення транспортно-експедиційного обслуговування населення у м. Луцьку» // Тези ІХ студентської науково-технічної конференції машинобудівного факультету «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» – Луцьк, 2018. - С. 236-237.


0

Транспортно-експедиційного обслуговування (ТЕО) населення в Україні здійснюють транспортно-експедиційні підприємства (ТЕП), які мають низький професійний рівень і характеризується наявністю гострої конкуренції на ринку.
Транспортно-експедиційні послуги використовуються для полегшення здійснення перевезень та виконують посередницькі функції. Хоча ця тема є дуже розповсюдженою, вона ще потребує подальших досліджень і вивчень, особливо це стосується теоретичних досліджень.
Проведений аналіз робіт в області підвищення ефективності ТЕО дозволяє виділити наступні недоліки існуючих підходів: більшість робіт спрямовано на підвищення конкурентоспроможності транспортно-експедиційних перевезень, проте в них не враховується наявність конкуренції на ринку ТЕО; існуючі роботи спрямовані на вирішення приватних завдань і характеризуються відсутністю комплексного логістичного підходу.
В галузі транспорту і логістики розглядаються можливі технологічні схеми здійснення ТЕО, проте нічого не говориться про можливі підходи до оптимізації процесу та підвищення його ефективності.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИРис.1 Фактори, що впливають на необхідність нових управлінських підходів до управління економічною ефективністю діяльності ТЕП


Рис.2 Особливості технології транспортної експедиції
Пропозиції щодо умов організації транспортно-експедиційного обслуговування населення


1


Широка мережа диспетчерських пунктів, розташованих у всіх районах і у великих виробників;


2


гарантованість обслуговування за обсягами і термінами доставки вантажів;


3


виконання для клієнтів, що обслуговується, вантажно-розвантажувальних і складських робіт;


4


застосування автоматизованих систем збору і обробки даних про розташування вантажів і місцезнаходження транспортних засобів;


5


включення до переліку надаваних послуг вибору оптимального виду транспорту та схеми доставки вантажів;


6


перехід на тарифи, що стимулюють перевезення великих партій вантажів та дозволяють отримувати ТЕП прибуток за рахунок оптимізації транспортування вантажів;


7


доставка вантажів через розподільчі центри (термінали);


8


прийняття терміналами на себе функцій розподілу вантажів і встановлення розмірів оптимальних партій;


9


добровільне об’єднання організацій, юридичних і фізичних осіб, що надають експедиторські послуги на транспорті;


10


захист інтересів експедиторів і клієнтів транспортних організацій;


11


вдосконалення тарифної політики та пільгових тарифів в області перевезення вантажів;


12


захист економічних і юридичних прав та інтересів перевізників в уповноважених органах.


13


розумне поєднання централізації управління експедицією з самостійністю підрозділів;


14


створення в складі ТЕП розподільних центрів, які являють собою комплекс будівель та пристроїв, що забезпечують переробку, комплектування й зберігання вантажів.


15


клієнт завжди прави, врахування в транспортному процесі людського фактору;


16


розширення мережі госпрозрахункових транспортно-експедиційних підрозділів;


17


збільшення числа диспетчерських пунктів, що організуються на великих підприємствах міст.№1


Фактори оцінки роботи транспортно-експедиторських підприємств


Відсоткові значення від 0 до 100%
Результати чисельного анкетування експертів
Експерт 1


Експерт 2


Експерт 3


Експерт 4


Експерт 5


Сума балів


1


Митно-брокерські послуги


35


68


63


43


29


238


2


Негабаритні перевезення


57


34


32


51


55


229


3


Перевезення небезпечних вантажів


17


57


50


66


43


233


4


Оформлення товаро-транспортної документації


90


99


81


75


63


408


5


Страхування вантажів


77


46


79


98


94


394


6


Упакування вантажів


81


59


54


39


96


329


7


Перевезення збірних вантажів


21


100


77


31


52


281


8


Організація експертизи вантажів


33


12


58


26


87


216


9


Складування та зберігання вантажів


47


49


75


16


74


261
СУМА


527


527


527


527


527


527

№2


Фактори оцінки роботи транспортно-експедиторських підприємств


Експерт 1


Експерт 2


Експерт 3


Експерт 4


Експерт 5


1


Митно-брокерські послуги


2,57142857


1,470588235


1,412698


2,27907


3,310345


2


Негабаритні перевезення


1,57894737


2,941176471


2,78125


1,921569


1,745455


3


Перевезення небезпечних вантажів


5,29411765


1,754385965


1,78


1,484848


2,232558


4


Оформлення товаро-транспортної документації


1


1,01010101


1,098765


1,306667


1,52381


5


Страхування вантажів


1,16883117


2,173913043


1,126582


1


1,021277


6


Упакування вантажів


1,11111111


1,694915254


1,648148


2,51282


1


7


Перевезення збірних вантажів


4,28571429


1


1,155844


3,16129


1,846154


8


Організація експертизи вантажів


2,72727273


8,333333333


1,534483


3,769231


1,103448


9


Складування та зберігання вантажів


1,91489362


2,040816327


1,186667


6,12


1,297297
СУМА


22,9566643


25,19700742


14,72444


43,1605


16,9627


№3


Фактори оцінки роботи транспортно-експедиторських підприємств


Експерт 1


Експерт 2


Експерт 3


Експерт 4


Експерт 5


1


Митно-брокерські послуги


0,112012


0,064059


0,061538


0,099277


0,1442


2


Негабаритні перевезення


0,068779


0,128119


0,121152


0,083704


0,076033


3


Перевезення небезпечних вантажів


0,230614


0,076422


0,077537


0,06468


0,097251


4


Оформлення товаро-транспортної документації


0,04356


0,044


0,047863


0,056919


0,066378


5


Страхування вантажів


0,050915


0,094696


0,049074


0,04356


0,044487


6


Упакування вантажів


0,0484


0,073831


0,071794


0,109459


0,04356


7


Перевезення збірних вантажів


0,186687


0,04356


0,050349


0,137707


0,080419


8


Організація експертизи вантажів


0,118801


0,363003


0,066843


0,164189


0,048067


9


Складування та зберігання вантажів


0,083413


0,088899


0,051692


0,266807


0,056511


10


Організація охорони вантажів


0,056818


0,121001


0,04356


0,853783


0,081996


№4


Фактори оцінки роботи ТЕП


Експерт 1


Експерт 2


Експерт 3


Експерт 4


Експерт 5
1


Митно-брокерські послуги


6,160676


3,523262


3,384569


5,460237


7,930985


26,45973


2


Негабаритні перевезення


3,78287


7,04652


6,66337


4,60373


4,18179


26,2782


3


Перевезення небезпечних вантажів


12,68374


4,20319


4,264557


3,557427


5,348804


30,05772


4


Оформлення тов/трансдокументів


2,395818


2,420019


2,632442


3,130536


3,650771


14,22959


5


Страхування вантажів


2,800307


5,208301


2,699087


2,395818


2,446793


15,55031


6


Упакування вантажів


2,662021


4,060709


3,948664


6,020262


2,395818


19,08747


7


Перевезення збірних вантажів


10,26779


2,395818


2,769193


7,573878


4,423049


27,42973


8


Експертиза вантажів


6,53405


19,96515


3,676342


9,030393


2,643662


41,8496


9


Складування та зберігання вантажів


4,587737


4,889425


2,843038


14,67439


3,108089


30,10268


10


Охорона вантажів


3,124981


6,655051


2,395818


46,95804


4,509776


63,64367


Зважена зворотна величина від бальної оцінки експертів

Зони важливості


Класичний перехід


Перехід з використанням розмитих коефіцієнтів
Дуже- важливі


менше 9,25


-


менше 15,9


4,5


Важливі


від 9,26 до 19,25


4,5


від 16,0 до 25,9


6


Середньо-важливі


від 19,26 до 29,25


6


від 26,0 до 35,9


1,2,3,7,9


Слабо-важливі


більше 29,26


1,2,3,7,8,9,10


більше 36,0


8,10


Фактори оцінки роботи транспортно-експедиторських підприємств
1


Митно-брокерські послуги


30


26,45973


94,63333


107,2951


2


Негабаритні перевезення


34


26,27829


83,5


108,036


3


Перевезення небезпечних вантажів


37


30,05772


76,72973


94,4516


4


Оформлення товаро-транспортної документації


11


14,22959


258,0909


199,5139


5


Страхування вантажів


15


15,55031


189,2667


182,5687


6


Упакування вантажів


21


19,08747


135,1905


148,7363


7


Перевезення збірних вантажів


30


27,42973


94,63333


103,5008


8


Організація експертизи вантажів


33


41,8496


86,0303


67,83816


9


Складування та зберігання вантажів


30


30,10268


94,63333


94,31055


10


Організація охорони вантажів


30


63,64367


94,63333


44,60774


1.Управління логістикою ТЕОН слід розглядати як комплекс процесів планування, організації, контролю та управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберігання і обробки відповідної інформації.
2. Аналіз комплексних показників оцінки ефективності ТЕО і етапів розвитку вітчизняного транспортно-експедиційного ринку дозволив встановити основних тенденці ринку ТЕОН України: відсутність чисто логістичних компаній серед відносно великих його учасників (всі вони, окрім експедитування, займаються іншими видами діяльності).
3. В роботі доведено, використовуючи системний підхід, що застосування логістичних технологій дає можливість ТЕП прискорити транспортування вантажів, підвищити якість обслуговування споживачів, скоротити кількість товарів, що складують на підприємствах, реагувати на зміни ринкових умов.
4. Встановлено, що необхідна розробка нових і адаптація до умов ринкових відносин існуючих методів і моделей підвищення ефективності ТЕО, розробка комплексних показників оцінки ефективності ТЕО; розробка раціональних схем комплексного ТЕО підприємств і організацій; визначення оптимальних стратегій функціонування ТЕП на ринку транспортних послуг.
5. Аналіз ефективності транспортно-експедиційного обслуговування населення міста Луцька показав недостатність логістики, відсутність ланцюгів постачань, пошана інформованість в наданні послуг населенню, а це веде до підвищення вартості обслуговування
6. Розроблені комплексні показники оцінки ефективності ТЕО за проведеним порівнянням вітчизняних транспортно-експедиційні підприємств, організацій з іноземними, для впровадження нових і адаптації до умов ринкових відносин існуючих методів і моделей підвищення ефективності ТЕО.
7. Розроблені раціональні схеми комплексного ТЕО підприємств і організацій з використанням інформаційно-логістичних моделей доставки вантажів та економіко-матеиатичного моделювання процесу доставки.
8. Визначено оптимальні стратегії функціонування ТЕП на ринку транспортних послуг на основі чисельної форми анкетування експертів. Результати оцінки представити у вигляді відсотків (від 0 до 100%).
9. Проведено оцінку роботи ТЕП на основі опитування експертів та взначені фактори, що впливають на вибір транспортно-експедиційного підприємства.
10. Здійснювався синтез отриманої інформації і за допомогою класичного методу та методу розмитих коефіцієнтів визначалась важливість того, чи іншого фактору.
Луцький національний технічний університет м. Луцьк, Україна
2018


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


скачати

© Усі права захищені
написати до нас