Ім'я файлу: Самохвалова А.Ю._Тези Дубляни 17-19 березня 2021.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 22.01.2022
скачати

УДК: 657.375

Самохвалова А.Ю.

здобувач вищої освіти СВО магістр,

ОПП Облік і оподаткування

Науковий керівник - Костякова А.А.

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Облік і оподаткування»,

Таврійський державний агротехнологічний університет

імені Дмитра Моторного, м.Мелітополь
Фінансова звітність на основі таксономії: Поняття та переваги
Зміни в законодавстві щодо бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб’єктів господарювання вплинули на процес підготовки й подання фінансової звітності підприємствами. Саме тому, на сьогодні, актуальними є питання розробки та впровадження нових підходів щодо розвитку звітності [1].

З метою приведення у відповідність норм бухгалтерського обліку та фінансової звітності України до європейського законодавства у 2017 році Верховною Радою України було затверджено Закон України про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Даним законопроектом було передбачено запровадження такого поняття, як "таксономія фінансової звітності".

Таксономія фінансової звітності - це склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку [2].

Таксономія UA XBRL МСФЗ – це таксономія фінансової звітності в Україні, що затверджується та оприлюднюється Міністерством фінансів України. Вона адаптована до особливостей складання фінансової звітності в Україні та включає в себе також звіт аудитора і звіт про управління.

Крім того, Таксономія UA XBRL МСФЗ має два розширення – для банківського та страхового секторів.

Таксономія фінансової звітності UA XBRL МСФЗ затверджена та опублікована Міністерством фінансів України та поширена іншими регуляторами фінансового сектору — НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг.

Фінансова звітність на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ складається та подається в єдиному електронному форматі із застосуванням розширюваної мови ділової звітності (XBRL) [3].

XBRL є загальновизнаним міжнародним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ в електронному вигляді. Цей формат широко поширений в світі, тому що дозволяє опрацьовувати великі обсяги якісних та кількісних показників.

Серед суб'єктів господарської діяльності законодавством виділено 4 групи потенційних суб’єктів, які звітують за міжнародними стандартами на підставі таксономії:

1) підприємства, що становлять суспільний інтерес, а саме: банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, великі підприємства, інші фінансові установи;

2) публічні акціонерні підприємства;

3) суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;

4) підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається окремо Кабінетом Міністрів України.

Підготовка та подання звітності у форматі XBRL має здійснюватися за допомогою спеціального програмного забезпечення через Портал СФЗ, створений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Система фінансової звітності (СФЗ) – інтегрована система, яка дає змогу отримувати, обробляти, перевіряти й розкривати фінансову звітність суб'єктів звітування та їх аудиторських звітів на основі використання документів у форматі Inline XBRL (iXBRL).

Перед поданням фінансової звітності суб’єкти звітування зобов’язані провести аудиторську перевірку і аудитор повинен засвідчити аудиторський висновок для підтвердження, що фінансова звітність є достовірною і повністю відображає фінансовий стан суб’єкта звітування [4].

Перехід України на загальновизнаний міжнародний стандарт подання фінансової звітності відкриває значні переваги:

як перед суб’єктами звітування:

- коректне складання фінансової звітності;

- виключення дублювання при поданні фінансової звітності;

- формат «єдиного вікна», відповідно до якого звітність подається один раз, а отримують її всі регулятори, перед якими, згідно до законодавства, треба звітувати.

- залученню інвесторів, шляхом надання якісної інформації.

так й перед користувачами:

- швидкість і автоматичність обробки і аналізу фінансової звітності;

- своєчасне виявлення ризиків та оперативне реагування на них;

- більш ефективний і менш затратний регуляторний процес.

- якісне розкриття інформації за міжнародними стандартами.

На державному рівні таксономія дозволить вдосконалити фінансову звітність, яка буде сумісна з ЄС та міжнародними стандартами, що в свою чергу поліпшить прозорість ринку та сприятиме міжнародній торгівлі та співпраці.
Список використаних джерел

1. Костякова А.А. Європейські принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: облікові новації 2018 року // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). 2018. № 2(37). С. 40-47.

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 №2164-VIII. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19

3. Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження перекладуТаксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності" від 13.11.2020 № 709. [Електронний ресурс]. –Режим доступу:https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20709_.pdf

4. Офіційний сайт «Система фінансової звітності». [Електронний ресурс]. –Режим доступу:https://frs.gov.ua/about-frs/shho-take-sfz/
скачати

© Усі права захищені
написати до нас