Ім'я файлу: Ustatkuvannya-zakladiv-HRH.doc
Розширення: doc
Розмір: 37кб.
Дата: 13.01.2021

 1. Назва модуля: Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.

 2. Код модуля: ТОТГРС_6_1.24_4

 3. Тип модуля: обов’язковий.

 4. Семестр: 5.

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); аудиторні години – 54 (лекцій – 28, практичних занять – 26).

 6. Лектор: Стойка Віталій Олександрович – кандидат економічних наук.

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: теоретичні основи процесів теплової, механічної та холодильної обробки продуктів; технічні характеристики, номенклатуру, принцип дії та функціональне призначення устаткування закладів готельно-ресторанного господарства вітчизняних і закордонних фірм, основні фактори, які впливають на ефективність роботи апаратів; функціональне призначення та сфери використання машин і апаратів для механізації технологічних процесів закладів готельно-ресторанного господарства; методику розрахунків теоретичної продуктивності апаратів;

уміти: навчитись раціонально вибирати устаткування для закладів готельно-ресторанного господарства; оволодіти навичками праці з різними видами устаткування; вміти економічно обґрунтувати технічне оснащення закладів готельно-ресторанного господарства.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні попередні та супутні модулі:

 • кореквізити: проектування закладів готельно-ресторанного господарства.

 1. Зміст модуля:

Класифікація устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Оснащення житлової, адміністративної, обслуговуючої та підсобної груп приміщень. Оснащення готельного номеру побутовими приладами, аудіо- та відеотехнікою. Устаткування для клінінгу. Універсальні кухонні машини та сортувально-калібрувальне устаткування. Мийне та очищувальне устаткування. Подрібнювальне та різальне устаткування. Устаткування для переміщення, замішування та дозувально-формувальне устаткування. Стравоварильне та водогрійне устаткування. Кавові станції. Жарильно-пекарське устаткування. Пароконвектомати. Устаткування для шведського столу та кейтерінгу. Допоміжне устаткування. Ваговимірювальне, контрольно-касове устаткування. Підйомно-транспортне устаткування. Технологічні автомати та механізовані лінії. Холодильне устаткування. Устаткування для послуг оздоровчого комплексу, спортивних видів розваг. Устаткування для послуг з організації дозвілля. Устаткування для конференції та бізнес-центрів. Устаткування для пралень та хімчисток. Оснащення драйв-сервісу.

 1. Рекомендована література:

   1. Байлик С. І. Готельне господарство. Обладнання. Євроремонт. Експлуатація. / С. І.Байлик . – К.: Дакор; Вира-Р, 2003. – 334 с.

   2. Дорохін В. О. Теплове обладнання підприємств харчування : [Підручник] / В. О. Дорохін, Н. В.Герман, О. П. Шеляков. – Полтава: РВВПУСКУ, 2004. – 583 с.

3. Устаткування закладів ресторанного господарства: [Навч. посіб] / І. О. Конвісер, Г. А. Бублик, Т. Б. Паригіна, Ю.М. Григор’єв; за ред. І. О. Конвісра. – К.: КНТЕУ, 2005 – 566 с.

4. В. Ф. Кащенко, Р. В. Кащенко. Оборудование предприятий общественного питания. – М.: Альфа-М: ИНФРА – М, 2009. – 416 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне навчально-дослідне завдання;

 • Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, тестові завдання).

 1. Мова навчання: українська.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас