1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Глеб Литвин.docx
Розширення: docx
Розмір: 156кб.
Дата: 26.03.2021

Додаток Н Порівняльна характеристика зміни показників у підніманні в сід за 1 хвилину

у дівчаток початкових класів протягом трьох років навчання, разів


Класи

Стат. показ ники

Навчальний р і к

вере

сень

жов

тень

грудень

лютий

квітень

тра

вень

при ріст

1 клас

Конт

рольні

М

22,63

25,00

26,86

24,80

29,03

32,00
±m

1,17

1,23

0,94

1,11

1,13

1,24
Експе римен тальні

М

28,08

31,54

32,76

31,02

35,00

36,80

4,8

±m

0,70

0,73

0,66

0,65

0,87

1,00
Т

5,86

6,67

7,37

7,06

5,97

4,28
Р

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

2 клас

Конт

рольні
Експе римен тальні

м

29,26

29,63

29,83

29,03

30,26

31,16
±m

1,00

0,89

0,84

0,97

0,96

0,99
м

34,74

36,60

36,72

35,84

37,56

38,80

7,64

±m

0,77

0,83

0,79

0,66

0,71

0,82
Т

6,22

8,10

8,50

8,40

8,79

8,48
P

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

3 клас

Конт

рольні

Експе римен тальні

м

30,93

33,00

33,66

32,26

36,23

37,06
±m

0,92

0,96

0,83

0,91

1,10

1,16
м

37,02

39,48

40,82

38,80

40,82

43,98

6,92

±m

0,94

1,03

0,95

0,90

1,02

0,83
Т

6,54

6,54

8,04

7,18

4,33

6,98
Р

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001
1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас